Tieto


Tieto - ennen Uskoa ja Tekoja

"Vain ne Hänen palvelijoistaan, joilla tieto on, pelkäävät Allahia; totisesti Allah on Mahtava, Anteeksiantava." (Surah Fatir 35:28)


"Sano: 'Ovatko tietävät ja tietämättömät samanarvoisia?'" (Suuratuz-Zumar 39:9)

"Kuka valitsee tiedon etsimisen polun, Allaah tekee hänelle helpoksi tien Paratiisiin." (Saheeh Muslim)