Usko ilman tietoa on vaarallista
otettu www.islamicawakening.com´sta

Shariffa Carlo

suom. Khadija


Allah sanoo, "...Vain ne Hänen palvelijoistaan, joilla on tieto, pelkäävät Allahia..." [35:28].

Ja Allah sanoo, "Hän antaa viisautta kenelle tahtoo, ja kenelle viisaus on annettu, hän on saanut suuren aarteen, mutta vain ymmärtäväiset ovat tästä täysin selvillä." [2:269]

Ja, ..."..Allah on korottava monta astetta ylemmäksi ne teistä, jotka uskovat, ja ne, joilla on tieto. Jumala tuntee tekonne." [58:11]

Ja, "Sano: 'Kulkekaa ympäri maata ja huomatkaa, miten Hän on suorittanut luomistyönsä! Senjälkeen Allah säätää tulevan kehityksen'. Totisesti, Allah on kykenevä tekemään kaiken, mitä haluaa." [29:20]

Veljeni ja sisareni Al-Islamissa, sanon usein, "Usko ilman tietoa on vaarallista". Pyytäkää Herraanne päivin ja öin, "Herra, avarra minua tiedossa!" [20:114] Älkää antako johtaa itseänne harhaan, niin kuin vanhemmat, älkääkä vajotko joukossa oleviemme häikälemättömien ansoihin, he tekevät paljon töitä tuhotakseen mahtavan uskontomme.

Monet teistä jo tuntevat tarinan, miten palasin Islamiin. Mutta kerron tässä pääkohdat niitä varten, jotka eivät tiedä tarinaani. Olin mukana ryhmässä, joka halusi tuhota Al-Islamin. Opettelin Koraania ja Sunnaa johdattaakseni harhaan ne, jotka välittivät deenistään edes vähän, saadakseni heidät uskomaan, että ehdotukseni olivat Islamin mukaan oikein.

Voitte nähdä kaltaisteni ihmisten tuloksia, kun katsotte harhautuneita muslimeja nykypäivänä, muslimeja, jotka sanovat, ettei naisen khimarin tarvitse peittää hiuksia, roikkua vain rinnan päällä. Voitte nähdä sen myös sellaisten juonissa, kuten George Bush, kun hän lainasi väärässä asiayhteydessä, "..mutta jos he ovat taipuvaisia rauhaan, niin ole myös sinä taipuvainen siihen, ja turvaa Allahiin.." [8:61] Tietenkään Bush ei ikinä vaivaantunut mainitsemaan, että tämä jae liittyi opetukseen rauhaan taipuvaisuudesta, jos sinulla on valta pitää rauha. Miksi hänen pitäisi? Hän onnistui johtamaan tietämättömät muslimit harhaan, jotka seuraavat häntä, ja jotka olivat aivan innoissaan siitä, että hän osasi myös lainata Koraania. Se teki tehtävänsä.

Joten, voimme huomata uskon ilman tietoa olevan vaarallista. Se antaa mahdollisuuden tulla harhaanjohdetuksi, ja poikkeamiseen Allahin deenistä. Joten mitä muslimin tulee tehdä? Ensimmäinen askel on tehdä puhdas aikomus. Meidän täytyy haluta etsiä tietoa Allahin tähden. Meidän täytyy ymmärtää, että Allah on tehnyt pakolliseksi sen, että tiedämme uskontomme perustiedot, ja sitten meidän täytyy pyrkiä löytämään tietoa Hänen takiaan ja vain Hänen takiaan. Tämä on erittäin tärkeää. Muista opetus niistä kolmesta ensimmäisestä, jotka raahataan Helvetin Tuleen.

Abu Hurayrah on kertonut: Sulayman ibn Yasarin on kerrottu sanoneen: Ihmiset hajaantuivat Abu Hurayran ympäriltä, ja Natil, joka oli syyrialainen, sanoi hänelle: Oi Shaykh, kerro meille mitä olet kuullut Allahin Lähettiläältä . Hän sanoi: Kyllä. Kuulin Allahin Lähettilään sanovan: Ensimmäinen mies, jonka asioista päätetään Tuomionpäivänä, on mies, joka on kuollut marttyyrina. Allah laittaa hänet laskemaan uudelleen Siunauksensa (ts. siunaukset, jotka Hän on antanut hänelle) ja hän laskee ne uudelleen (ja myöntää nauttineensa niistä eläessään). (Sitten) Allah sanoo: Mitä teit (ansaitaksesi nämä siunaukset)? Mies sanoo: Taistelin Sinun tähtesi kunnes kuolin marttyyrina. Allah sanoo: Olet kertonut valheen. Taistelit, jotta sinua kutsuttaisiin "rohkeaksi soturiksi". Ja sinua kutsuttiin niin. (Sitten) tuomio langetetaan häntä vastaan ja häntä raahataan kasvot alaspäin ja hänet heitetään Helvettiin.

Sitten tuodaan mies, joka hankki tietoa ja levitti sitä muille, ja resitoi Quraan´ia. Hänet tuodaan, Allah käskee hänen laskea uudelleen Siunauksensa ja hän laskee ne (ja myöntää nauttineensa niistä eläessään). Sitten Allah kysyy: Mitä teit (ansaitaksesi nämä siunaukset)? Mies sanoo: Hankin tietoa ja levitin sitä, ja resitoin Quraan´ia, etsien Mielihyvääsi. Allah sanoo: Olet kertonut valheen. Hankit tietoa, jotta sinua kutsuttaisiin "oppineeksi", ja resitoit Quraan´ia, jotta sinusta voitaisiin sanoa: "Hän on Qari" ja niin sanottiinkin. Sitten tuomio langetetaan häntä vastaan ja häntä raahataan kasvot alaspäin ja hänet heitetään Tuleen.

Sitten Allahin eteen tuodaan mies, jonka Allah teki yltäkylläisen rikkaaksi ja antoi kaikenlaista omaisuutta. Hänet tuodaan, Allah käskee hänen laskea Siunauksensa ja hän laskee ne (ja myöntää nauttineensa niistä elinaikanaan). Allah kysyy (sitten): Mitä teit (ansaitaksesi nämä siunaukset)? Mies sanoo: Kulutin rahaa kaikkeen, johon Sinä halusit sitä kulutettavan. Allah sanoo: Valehtelet. Teit niin, jotta (sinusta) sanottaisiin: "Hän on antelias mies", ja niin sanottiinkin. Sitten Allah antaa tuomion, ja hänet raahataan kasvot alaspäin, ja hänet viskataan Helvettiin. [Sahih Muslim: kirja 19, numero 4688]

Toiseksi, meidän täytyy huomata, että kansallamme on paljon väärää tietoa. Ne, jotka ovat siirtäneet tietoa ilman perustaa, ja ne, jotka ovat tarkoituksella yrittäneet tuhota deenimme, ovat olleet erittäin kiireisiä vuosisatojen aikana, ja nyt, totuuden etsiminen on hieman monimutkaisempaa, joten meidän täytyy opetella perusteet alusta lähtien. Älä oleta, että koska vanhempasi ovat muslimeja, kaikki heiltä oppimasi on oikein. Sinun täytyy tutkia itse. Kun saavutat iän, jolloin voit tutkia, sinun täytyy palata takaisin ja varmistaa tieto alkuperäisistä lähteistä. Rukoiletko tai teetkö wudun kuten Profeetta ne teki? Vai teetkö ne, niin kuin vanhempasi, kulttuurisi, imaamisi, jne. teki? Yksi Viimeisen Päivän merkeistä on, että uskonnollinen tieto otetaan pois, ja meitä opettavat ne, joilla ei ole tietoa.

Abdullaah bin Amr al-As on kertonut: Kuulin Allahin Lähettilään sanovan, "Allah ei ota tietoa pois ottamalla sitä pois ihmisten sydämistä, mutta Hän ottaa sen pois uskonnollisesti oppineiden miesten kuolemien kautta, kunnes uskonnollisesti oppineita miehiä ei enää ole, ihmiset ottavat johtajikseen tietämättömiä henkilöitä, jotka heiltä kysyttäessä antavat vastauksensa ilman tietoa. Joten he menevät harhaan ja johtavat ihmiset harhaan." [Sahih Bukhaari: vol 1, kirja 3, numero 100]

Tämä on hyvin todellinen vaara! Voimme jo huomata tämän moskeijoissamme ja kodeissamme. Ihmisistä on niin helppoa sanoa minkä he ajattelevat olevan oikein, vaikka he eivät ole koskaan itse asiaa tutkineet. Useimmat heistä eivät osaa sanoa, missä he oppivat jotain tai mistä voit löytää daliilin (todisteen), mutta he väittelevät kanssasi sen oikeellisuudesta, vaikka heille esitetään Koraanista ja Sunnasta päinvastaista. Allah suojelkoon meitä!

Olin kerran masjidissa, kun eräs sisko, jolla näytti olevan hyvät aikeet, sanoi toisille siskoille, että huolimatta siitä, mitä he haluavat tehdä ulkona, rukoillessaan heidän tulee olla varmoja, että he ovat kunnolla peitettyjä. Heidän täytyy varmistaa, että huivi on tarpeeksi suuri, eikä se ole läpinäkyvä. Heidän täytyy olla peitetty löysällä vaatteella tai hameella, joka peittää jalat kokonaan; heidän täytyy varmistaa, ettei heidän asunsa ole läpinäkyvä tai liian tiukka. Tämä sen takia, että Allah hyväksyisi heidän rukouksensa. Heidän täytyy täyttää minimivaatimukset.

Ryhmän reaktio oli, että he suuttuivat tälle siskolle, ja sanoivat hänelle, "Kuka sinä olet meille opettamaan uskontoamme?" He puhuivat isiensä uskonnosta. He olivat tulleet parhaista muslimimaista, ja he erottivat oikean väärästä, eikä heidän tarvinnut mennä äärimmäisyyksiin. Sisko perääntyi hieman tämän takia, mutta pysyi rauhallisena tarpeeksi kauan näyttääkseen heille Quraan´ista ja muutamista haditheista, mikä oli naisille riittävä peittäminen. Naiset kirjaimellisesti huitaisivat kirjat syrjään ja sanoivat, "Älä anna meille tätä, mitä oppineet sanovat?" Hän yritti kertoa heille neljän lakikoulukunnan mielipiteitä, naiset hylkäsivät ne. Tässä vaiheessa, kaikkien naisten sanomien loukkausten jälkeen, nainen antoi periksi, ja meni toiseen huoneeseen itkemään. Häntä oli nöyryytetty ja loukattu sen takia, että hän toi esille Allahin ja Hänen Lähettiläänsä selkeitä opetuksia. Tähän kansamme on vajonnut! Allah ohjatkoon meitä!

Veljet ja siskot, Alhamdulillaah, meillä on vielä perustiedot tallessa. Meillä on oppineita, jotka tuntevat todellisen Islamin ja he opettavat sitä, ja meidän täytyy ottaa hyöty irti tästä, kun vielä voimme. Niin moni suurista oppineistamme ovat vanhoja. Meidän täytyy etsiä heidän tietonsa ja suojella sitä sitä päivää vastaan kun tieto viedään meiltä. Päivä, joka ei näytä olevan kaukana. Kun katsomme ympärillemme, voimme huomata tämän ilmiön, että ihmiset ottavat "..johtajikseen tietämättömiä henkilöitä, jotka heiltä kysyttäessä vastaavat ilman tietoa. Joten he menevät harhaan ja johtavat ihmiset harhaan." Tämä on jo todellisuutta! Olemme unohtaneet perusasiat. Allah sanoo,

"...Sano: 'Ovatko tietävät ja tietämättömät samanarvoisia? Vain ymmärtäväiset ottavat vaarin." [39:9]

Kolmanneksi, meidän täytyy varmistaa, että olemme kaikki koulutettuja, miehet ja naiset. Tiedon etsinnässä on suuret siunaukset,

Abu Hurayrah on kertonut: Allahin Lähettiläs sanoi, "..Hän, joka astuu tiedon etsinnän polulle, Allah tekee sen polun helpoksi, johdattaen häntä Paratiisiin, ja ne ihmiset, jotka kokoontuvat jossain Allahin taloista (moskeijoissa), resitoivat Allahin kirjaa, ja oppivat ja opettavat Quraan´ia (keskuudessaan). Heidän päälleen laskeutuu rauhallisuus, armo peittää heidät, enkelit ympäröivät heidät ja Allah mainitsee heidät heidän lähellään olevien läsnäollessa. Hän joka tekee hitaasti hyviä töitä, hänen (pitkä) alamäkensä ei kuljeta häntä eteenpäin." [Sahih Muslim; kirja 34, nro 6518] Vaikka kerran olemme oppineet, emme voi pysähtyä paikoillemme. Meidän täytyy levittää tätä tietoa veljillemme ja siskoillemme.

Abu Hurayrah on kertonut: Allahin Lähettiläs sanoi: Kun ihminen kuolee, hänen tekonsa päättyvät, paitsi kolme, toistuva hyväntekeväisyys, tai tieto josta ihmiset hyötyvät, tai hurskas poika, joka rukoilee hänen puolestaan (kuolleen puolesta). [Sahih Muslim: Kirja 12, nro 4005]

Kun opetamme oikeaa tietoa aviomiehillemme, vaimoillemme, lapsillemme, perheellemme, ystävillemme, jne.., saamme jatkuvasti siunauksia. Kuvittele siunausta, jonka saat Fatihan opettamisesta lapselle tai uudelle muslimille. Joka kerta kun hän lausuu sen rukouksessa, sen siunaukset tulevat vaakaasi. Joka kerta, kun hän opettaa sen jollekin toiselle, se on siunaus. Tämä on pieni teko, mutta jos se on tehty vilpittömästi, se voi olla kuin vuori siunauksia Tuomionpäivänä, me emme voi sitä tietää. Mutta opettaessamme meidän pitää olla hyvin varovaisua. Emme voi opettaa sellaista, mistä emme tiedä. Oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että puolet tiedosta on tietää milloin sanoa, "En tiedä." Meidän täytyy olla hiljaa, jos emme voi esittää daliilia. Emme voi opettaa sellaista, mitä emme voi varmistaa. Sen sijaan, johdatamme henkilön toisen luokse, jolla on tietoa. Emme voi antaa fatwoja, ellei meillä ole koulutusta siihen. Emmekä voi pyytää fatwaa sellaiselta, jolla ei ole siihen pätevyyttä. Ethän me sairaanhoitajankaan luokse ja sano hänelle, että leikkaa minut. Menet lääkärin luokse. Sairaanhoitaja voi auttaa sinua rajoitetusti, hänellä ei ole koulutusta leikkaukseen. Samalla tavalla, voit kysyä mieheltä tai naiselta, jolla on rajoittunut tiedonmäärä, perusasioista, jotka hän voi varmistaa, mutta et voi pyytää heiltä fatwaa. Ja jos tiedät, että sinulla on rajallinen tietomäärä, et saa ikinä mennä antamaan fatwaa.

Meidän täytyy pyrkiä olemaan tietävien joukossa. Heitä saamme itse asiassa kadehtia tästä syystä:

Ibn Mas'ud on kertonut: Kuulin Profeetan sanovan, "Ei ole kateutta kuin kahta kohtaan: henkilöä, jolle Allah on antanut rikkautta ja hän kuluttaa sitä oikealla tavalla, ja henkilöä, jolle Allah on antanut viisautta (ts. uskonnollista tietämystä) ja hän tekeepäätöksensä siihen perustuen ja opettaa sitä muille." [Sahih Bukhaari: vol 2, kirja 24, numero 490]

Mutta meidän täytyy tunnistaa rajoituksemme. Islamilainen tieto ei ole jotain, minkä voit hankkia muutamassa päivässä, kuukaudessa tai vuodessa. Se on elinikäistä opiskelua. Useimmat oppineet eivät ole erinomaisia kaikessa, he erikoistuvat: Usuul al-Qur'aan (Koraanin tieteet), Usuul al-Hadith (Hadith tieteet), Islamilainen historia, Islamin perusasiat jne... se ei ole helppoa asia. Ja muista, vilpillisen tiedonetsijän synti on suuri, sillä vastuu on yhtä suuri kuin palkkio.

Viimeisenä mutta ei merkityksettömimpänä, haluan sinun huomaavan, että puhuessani tiedon ihmisistä, en rajoittanut sitä miehiin. Jotkut suurimmista oppineistamme ovat olleet naisia. Naisilla ei ole vain oikeus opiskella ja opettaa, se on heidän velvollisuutensa. Emme voi estää naisia oppimasta, ellemme sitten halua tappaa deeniämme. Nainen on ensimmäinen opettaja lapsille. Hän viettää eniten aikaa heidän kanssaan ja on heidän ensimmäinen koulunsa. Mutta hänen tietonsa ei tarvitse olla rajoittunut perustietoon, jota hän opettaa lapsilleen. Hän on yksi lähde opettamaan yhteiskuntaa. Läpi Islamin historian, alkaen Umm al-Muuminiin:ista, Aa'ishasta, naisemme ovat olleet opettajia ja oppineita miehille ja naisille. Suurimmalla osalla suuria oppineitamme oli ainakin yksi naisopettaja - ellei useampia. Lue tämä lyhyt lainaus Shaykh Abdullaah Hakim Quickin khutbasta:

"Ensimmäinen shahiid, ensimmäinen marttyyri Islamissa, Sumaiyyah, radiyallaahu 'anha, NAINEN! Ensimmäinen henkilö, joka antoi elämänsä tälle uskonnolle - ennen miehiä - shahidah. Aishah, radiyallaahu 'anha välitti toiseksi eniten haditheja, yli 2210 hadithia, luotettavia kertomuksia. Kun luet haditheja, luet melko varmasti Abu Hurayran tai Aishan, olkoon Allah heihin tyytyväinen, kertomia haditheja. Naisenko ei siis pidä olla koulutettu??? Naisen ei tarvitse tietää "isnaadia" (hadithin välittäjäketju)??? Ei tarvitse tietää tafsiiria??? Miehet tulivat hänen (Aishah) luokseen oppimaan tafsiiria. Shalaby raportoi, että Nafeesah, joka oli Alin jälkeläinen, radiyallaahu anhu, oli niin arvovaltainen hadith perinteessä, että Imaam Ash-Shaafi'ie, rahimahullaah, oppi häneltä, kun hän oli Al-Fustaatissa, joka on alkuperäinen Kairo. Shalaby kertoo myös, että Karimah bint Ahmad Al-Marwazi, olkoon Allah häneen tyytyväinen, oli Sahih al-Bukharin välittäjä ja selittäjä. Muhammad Al-Abrashi kirjoitti, että Ibn Asaakirilla, kuuluisalla hadithien välittäjällä, oli yli 80 naista ("thamanina mar'ah) korkeimman 'uleman asemassa. 80 naista, joiden hän katsoi olevan korkeimmalla tasolla oppineisuutta.

On myös kerrottu, että As-Suyutin, rahimahullaah, ja Ibn Hazmin, rahimahullaah, opettajista osa oli naisia. On myös kerrottu: Fatimah bint Maalik ibn Anas oli "Al-Muwattan" kuuluisa opiskelija. Ja tällä tavoin voimme jatkaa ja jatkaa puhumista naisista ja koulutuksesta; tiedon etsiminen (talibul 'ilm) on fariida ala kulli Muslim -- kaikkien muslimein täytyy etsiä tietoa, miehen sekä naisen. Jos kotona oleva nainen ei erota halaalia haraamista ja sinä olet ulkona fi sabiilillaah ja tulet kotiin syömään, syömäsi ruoka voi olla haraam. Jos hän ei tunne Qur'aania, jos hän ei tunne Sunnaa, ja sinä olet poissa, miten lapsesi oppivat? Suurin osa heidän ajastaan kuluu heidän ÄITINSÄ seurassa. Joten koulutettu nainen on positiivinen asia Islamissa; ja on välinpitämättömyyttä, on "jahil", jos mies estää häntä opiskelemasta Islamia.

Meidän kaikkien täytyy opiskella uskontoa, ja ei ole mitään todisteita (itse asiassa päinvastaiselle on todisteita), että naisella olisi vähemmän kykyä toimia opettajana. Kunhan kaikki Islamilainen etiketti on kunnossa, se on sekä sallittua että Seuralaisten sunnah, ottivathan he Umm al-Muminiinin, Aishah'n opettajakseen.

Lopuksi, jätän teille tämän: Tieto on välttämätöntä meille kaikille. Jos annamme itsemme olla tietämättömiä tai annamme itsemme seurata ketä tahansa ns. oppinutta, jonka tuuli puhaltaa eteemme, me olemme tuhoontuomittu kansa. Meidän on pystyttävä erottamaan oikea tieto ja hölynpöly. Muutama neuvo: Kun oppineesi alkaa sanomalla "Luulen.." tai "Minusta tuntuu, että.." esittämättä Qur'aania ja autenttisia haditheja, ole huolestunut. Kun oppineesi alkaa opettaa sinulle jotain, joka suoraan kumoaa Allahin sanat tai Profeetan Sunnan, ole erittäin huolestunut. Ja kun oppineesi alkaa saamaan näkyjä, juokse!!!!!

Allah ohjatkoon meidät kaikki Suoralle Polulle. Antakoon Hän meille tietoa ja uskoa ja suojelkoon Hän meitä siinä uskossa kunnes kuolemme. Ja kuolkaamme kaikki muslimeina rakastaen, peläten ja palvoen Allahia, kuten Hän käski meidän tehdä ja kuten Hän opetti meitä rakkaan Profeettamme opetusten ja esimerkkien kautta. Amiin!