Yhtenäisyys länsimaisissa muslimiyhteisöissä

Tri. Jafar Shaikh Idris
(artikkeli poimittu http://www.islamworld.com:sta.)

suom. Ummu Ahmed


 

[Suom. huom. artikkelissa vilisee sana "salafi", se on toisen keskustelun vaativa aihe. Artikkeli sisältää hyviä asioita, joten älkää antako termin häiritä, insha Allah.]

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim Innal hamdalillaahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh, wa na'uudhubillaahi min shuruuri anfusinaa wa sayyi'aati a'maalinaa, wa may yahdi llaahu fa huwal muhtad, wa may yudhil fa lan tajida lahu waliyyan murshidaa, thumma ammaa ba'd:

On varmaankin parasta aloittaa kuvaamalla ihanteellista muslimiyhteisöä, mitä tulee yhtenäisyyteen. Ja ihanteellinen muslimiyhteisö on, totta kai, Profeetan seuralaisten. Joten jos pyrimme yhdistymään, meillä tulisi olla ihanne mielessämme. Emme välttämättä ikinä saavuta sitä korkeaa tasoa, mutta meidän tulisi pitää se ainakin tavoitteena sekä kriteerinä arvioitaessa kuinka pitkälle olemme päässeet. Profeetan seuralaisten yhteisö oli yhtenäinen.

Tuon yhteisön piirteet ovat:

Ensimmäisenä, 'aqidah. Eikä minun tarvitse mennä yksityiskohtiin, koska olette asiantuntijoita tässä, olettehan heitä, jotka seuraavat Profeettaa, hänen Seuralaisiaan ja heidän oppilaitaan. Teillä on yksi Salafien (heidän, jotka seuraavat Profeettaa, hänen Seuralaisiaan ja heidän oppilaitaan = salaf as-salih) shaykheista täällä, joten... ja itse asiassa, mielestäni kun puhutaan muslimeista, sana imaan on parempi kuin 'aqidah, sillä tämä on sana, jota käytetään Koraanissa ja Profeetan Sunnassa. Sana 'aqidah on tullut myöhemmin, kun muslimit alkoivat opiskelemaan muiden uskoja, ei-muslimien, ja vertailemaan niitä uskoja muslimien uskon kanssa. Joten he etsivät sanan, joka on yleisluontoisempi kuin imaan. He määrittelivät sanan imaan muslimeille. Joten voimme sanoa, että ensimmäinen piirre on imaan, imaan Koraanin ja Profeetan Sunnan mukaan, ilman poikkeamisia.

Tällä imaanilla oli luontaisena seurauksenaan veljeys. Koska, kuten Allah subhaanahu wa ta'aalaa kertoi Profeetalle , "lau anfaqta maa fil arDi jamii'an maa allafat bayna quluubihim wa laakinna-llaaha allafa baynahum" [8:63] "Vaikka olisit antanut pois kaiken, mitä on maan päällä, et olisi voinut panna rakkautta heidän sydämiinsä, tehdä heistä veljiä, mutta Allah on pannut niihin rakkauden, tehnyt heistä veljiä." Hän teki heistä veljiä näyttämällä miten uskoa Häneen Luojana ja kuinka palvoa Häntä. Kun tämä usko astuu sydämeen, sitten ne ihmiset, joiden sydämeen usko on astunut, heistä tulee veljiä. Heidän ei tarvitse ponnistella tullakseen veljiksi. Tämä ei tule opettamalla tai järjestön kautta, vaan tämä tulee luonnollisena seurauksena imaanin astuttua sydämeesi.

Toiseksi, 'ibaadah. Heidän 'ibaadah oli myös sen mukaista mitä Profeetta kertoi heille, mitä he löysivät Koraanista. Ei bid'aa, he eivät lisänneet tai poistaneet mitään siitä, mitä Profeetta sanoi. Ja 'ibaadah on tärkeää imaanille, se ravitsee imaania. Et voi kerran imaanin saatuasi sanoa, jos olen mu'min tänään, olen mu'min ikuisesti. Et voi sanoa noin. Et voi olla varma. Saatat olla mu'min tänään ja muuttua kaafiriksi huomenna. Yksi keino säilyttää imaanisi on 'ibaadah ja erityisesti salaah. "Wa la-dhikrullaahi akbar" [29:45].

Kolmas on akhlaaq, moraalinen käytös, ja tämä on imaanin ja ibaadah'n hedelmä. Sen takia Profeetta sanoi, "akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqan" [at-Tirmidhi]. Uskovista paras imaanissa on se, joka on paras moraalisessa käytöksessä. Arabiaksi, akhlaaq viittaa tapaan kohdella ihmisiä. Jotkut veljet väittelivät kanssani tuosta aiheesta, mutta se ei tee heistä ei-salafeja, vai [nauraa]? Se ei myöskään tee minusta ei-salafia, vaikka minun todistettaisiin olevan väärässä. Luulen, että sana khuluq ei vastaa moraalisuutta. Koska akhlaaq rajoittuu vaan tapaan kohdella ihmisiä. Moraalisuus on yleispätevämpi kuin tämä. Joten, "akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqan." Mumineista (Uskovista) paras imaanissa on se, joka on paras heistä ihmisten kohtelemisessa. Ja Profeetta on sanonut myös, "khayrukum, khayrukum li ahlih" [at-Tirmidhi, ad-Daarimi], ja parhaimmat teistä ovat parhaimpia vaimoilleen. Tämä on taas ihmisten kohtelemisesta. Joten tämä on yksi imaanin ja ibaadah'n tärkeimmistä hedelmistä. Ja Profeetta, itse asiassa, teki merkin siitä, todisteen. Sanotaan, ettei omena kauas puusta putoa. Joten tämä on se omena. Jos et näe henkilön kohtelevan ihmisiä, erityisesti vaimoaan, kohtelevan heitä hyvin, silloin tämä viittaa siihen, että tässä imaanissa ja hänen 'ibaadah'ssaan on jotain vikaa.

Neljäs kohta on jihaad, ja jihaadilla tässä tarkoitan kahta asiaa. Ensinnäkin sitä jihaadia, miten luodaan islamilainen yhteiskunta. Muslimit olivat Profeetan kanssa Makkassa. Kun he olivat siellä, he olivat vähemmistö, he olivat heikkoja. Silloin heitä kehotettiin hillitsemään käsiään, olemaan tappelematta, ja sitten heidän käskettiin tehdä hijraa, ja heidät käskettiin taistelemaan. Heille siis annettiin oikeus taistella, sitten heidät käskettiin taistelemaan. Ja he jatkoivat jihaadin tekemistä kahdessa mielessä, sanojen jihaadia ja miekan jihaadia.

Viimeinen kohta on poliittinen yhtenäisyys. Muslimien on tarkoitus olla todella erilaisia muista yhteisöistä, myös poliittisissa yhdistyksissään. Ja sen takia 'ulamaalla oli tapana sanoa, että jamaa'an, jamaa'at ul-muslimiinin, yksi piirteistä, yksi todellisen jamaa'an ehdoista, oli että sitä johti johtaja, joka seuraa Shari'aa, ja sillä täytyy olla 'ulamaa, joka tuntee Koraanin ja Profeetan Sunnan. Allah subhaanahu wa ta'aalaa sanoi: "Wa atii'uu llaaha wa atii'uur rasuula wa ulil-amri minkum" [4:59]. "Totelkaa Allahia ja totelkaa Hänen Profeettaa ja niitä teidän keskuudessanne, joilla on arvovalta." Ja ne, joilla on arvovalta, ovat, kuten arabiaksi sanotaan, al-umaraa' wal-'ulamaa', johtajat ja oppineet henkilöt.

Tarkoittaako tämä sitä ettei näiden Profeetan seuralaisten keskuudessa ollut minkäänlaista eroa? Oli eroja, mutta - ja tämä on iso mutta, kuten he sanovat - erot olivat yksilöiden eroja. Ne eivät olleet ryhmän eroja, tämä tapahtui myöhemmin. Abu Bakr sanoi jotain, toinen oli eri mieltä hänen kanssaan, hän sanoo ei, sitten toinen henkilö sanoo hänelle, että Profeetta sanoi niin ja niin, Abu Bakr sanoo, "ok, olen väärässä." Hän on samaa mieltä. 'Umar sanoo jotakin, Abu Bakr on eri mieltä hänen kanssaan. Uthmaan sanoo jotakin, Ali on eri mieltä hänen kanssaan. Ja he saattoivat tehdä myös ijtihaadia ja he erosivat ijtihaadeissaan. Mutta tänään olen hänen kanssaan yhden asian suhteen, huomenna olen eri mieltä, sitten seuraavana päivänä olemme molemmat samaa mieltä ja sitten olemme eri mieltä toisen veljen kanssa ja niin edelleen. Joten erot ovat yksilötasolla, ryhmätasolla ei ollut eroja. Tämä on ihanteellinen tilanne.

Mitä voimme tehdä meidän tilanteessamme? Mielestäni lännessä asuville muslimeille on erittäin tärkeää - rajoittukaamme Yhdysvaltoihin - on erittäin tärkeää lännessä asuville muslimeille yhdistyä, sillä, kuten sanoin, muistaakseni eilen, pidimmepä siitä tai emme, meitä kaikkia pidetään muslimeina. On vain yksi merkki, ja joskus jopa äärimuslimeille. Ja jopa he, jotka eivät käy moskeijassa, koska he ovat muslimeja, heitä kutsutaan fundamentalisteiksi. Ja joku on sanonut, että kaikki muslimit ovat fundamentalisteja. Joten emme voi paeta tätä, olemme kaikki muslimeja, olemme kaikki fundamentalisteja, joidenkin ihmisten mukaan, ja meitä kohdellaan sellaisina, joten meidän on parempi yhdistyä. Ihanteellista kaikille muslimeille, kaikkialla Yhdysvalloissa, olisi, että olisi yksi järjestö, yksi johtajuus. Ja tuo järjestö sisältäisi kaikki muslimit, olivatpa he Salafeja, tai ihmisiä, jotka poikkeavat jollain tapaa Sunnasta, koska Profeetta sanoi, että tämä Ummah tulee jakautumaan - tiedättehän Profeetan hadithin - että he tulevat jakautumaan, mutta kaikki nuo jakaumat ovat muslimeita. He ovat muslimeita. He ovat jakaantuneet, mutta he ovat muslimeita.

Yksi ryhmä, yksi heistä, paras niistä, sitä kutsutaan nimellä al-firqatun naajiyah, pelastettu, joka menee Paratiisiin, insha Allah, seuraa Profeetan polkua ja Profeetan seuralaisten polkua.

Muilla on harhaanmenemisiä, jopa 'aqidassa, mutta ne eivät ole niin suuria, että ne veisivät heidät pois Islaamista. He ovat edelleen Muslimeja. Ja jos on islamilainen hallinto, he ovat uskollisia sille hallinnolle, ja heitä kohdellaan muslimeina, heitä ei estetä menemästä tekemään jihaadia muslimien kanssa, heitä ei vapauteta Zakaah'sta, heitä ei pyydetä maksamaan jizyaa. Heitä kohdellaan muslimeina. Ja sama pätee muslimeihin, jotka voivat olla Sunneja ja Salafeja, mutta jotka juovat viiniä. Voitte ihmetellä, miten joku voi olla Salafi ja juoda viiniä. Kyllä, hän voi tehdä näin, koska hän voi olla Salafi 'aqidassaan, hänellä ei ole poikkeamia 'aqidassaan, mutta hän on heikko, joskus hän juo viiniä, joskus hän voi olla houkutuksen vallassa ja tekee zinaa tai jotain sellaista, mutta he ovat edelleen muslimeja. Heitä ei karkoiteta muslimiyhteisöstä.

Joten, olisi ihanteellista, en tiedä onko se mahdollista todellisuudessa, kaikille muslimeille, että tällainen järjestö olisi olemassa. Jos emme voi saada tätä ihannetta, sitten toiseksi paras, välillämme pitäisi olla yhteistyötä. Sanotaan, on 20-30 eri järjestöä, meillä pitäisi olla yksi sateenvarjojärjestö, johon kuuluisi edustaja kaikista näistä eri ryhmistä ja he keskustelisivat tietyistä käytännöistä, jotka ovat tarpeen kaikille meistä. Esimerkiksi, ei pitäisi antaa vain yhden ryhmän päättää, otetaanko osaa politiikkaan vai ei. Sillä jos on vain yksi ryhmä, sillä ei ole paljon vaikutusta tämän maan politiikkaan, he voivat antaa äänensä sille tai tälle henkilölle ja heillä voi olla mahdollisuus vaikuttaa tämän maan käytäntöihin.

Jos emme voi saada edes tätä, on jotain, mitä ainakin voimme tehdä, ainakin me paikalla olevat. Kaikki ihmiset, jotka seuraavat Profeetan polkua ja joita joskus kutsutaan Salafeiksi, vaikka heillä olisikin eri järjestöt, heidän tulisi tehdä yhteistyötä. Ainakin näiden ihmisten. Heidän tulisi kohdella toisiaan veljinä, heidän ei tulisi mennä liiallisuuksiin eroavaisuuksien suhteen, koska erot saattavat olla vain järjestötasolla, tai eroja tietyissä poliittisissa aiheissa, tai eroja johtajien välillä ja niin edelleen. Nämä ovat erittäin pieniä eroja, joten meidän, jotka seuraamme Profeettaa , tulisi tehdä parhaamme toimiaksemme näiden periaatteiden mukaan, jotka olen juuri selittänyt.

Meidän tulisi kohdella muita ihmisiä muslimeina, vaikka heillä olisi harhautumia, joko 'aqidassa tai käytöksessä. Ja meidän tulisi kohdella heitä muslimeina, meidän tulisi tehdä yhteistyötä heidän kanssaan asioissa, joista ollaan samaa mieltä, meidän ei tulisi vieraannuttaa heitä, etenkään tällaisessa maassa. Meidän tulisi tehdä parhaamme yhdistääksemme muslimit ja tämä on jotain, mitä voimme tehdä ryhmänä. Me voimme tehdä sen, in shaa' Allah.

Tässä haluaisin mainita, että on olemassa erilaisia järjestöjä ja tämä pätee sekä muslimeihin että ei-muslimeihin. On ihmisiä, jotka uskovat tiettyihin periaatteisiin, heitä voidaan kutsua "periaatteen ihmisiksi", mutta he ovat niin joustamattomia, etteivät voi tehdä yhteistyötä kenenkään kanssa, joka ei usko kaikkiin heidän periaatteisiinsa. Yleensä nämä ihmiset eivät vaikuta paljon yhteiskunnassa, he ovat tyytyväisiä omissa oloissaan. He tapaavat, sanovat kauniita sanoja toisilleen, ja tuntevat olevansa parhaita ihmisiä, mutta heillä ei ole mitään vaikutusta yhteiskuntaan, koska he ovat niin joustamattomia. He eivät voi tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Nyt, on toinen ääripää, ihmiset, joilla ei ole periaatteita ollenkaan ja joiden päätavoite on saada valtaa tai jotain vastaavaa. Valitettavasti näillä ihmisillä voi olla suuri vaikutus yhteiskuntaan, mutta yhtenä päivänä he ovat tämän ryhmän kanssa ja toisena päivänä toisen ryhmän kanssa, yhtenä päivänä he sanovat jotain ja toisena päivänä he sanovat jotain erilaista, riippuen kokemuksesta. Mikä tahansa edesauttaa maallisia tavoitteita, he seuraavat sitä.

On jotain välimaastossa ja näillä ihmisillä voi olla hyvä vaikutus yhteiskuntaan, insha Allah. Toivon teidän olevan heidän joukossaan, ihmiset jotka uskovat totuuteen, jotka seuraavat Koraania ja Profeetan Sunnaa, mutta jotka ovat myös joustavia. He sanovat tämän olevan totta, tämä on ihanne, me mukaudumme tähän, mutta tämä ryhmä, tämän kriteerin perusteella, on lähimpänä meitä, joten olemme yhteistyössä heidän kanssaan. Tuo ryhmä on toisiksi lähimpänä ja niin edelleen. Ja he ovat valmiita jopa tekemään yhteistyötä ei-muslimien kanssa, asioissa, jotka islaamilaisten kriteerien mukaan ovat hyviä. Me teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Zaad ul Ma'aadissa on Ibn ul-Qayyimin lausunto - toivoisin, että minulla olisi se mukana - hän sanoo, että kuka tahansa pyytää apua - jotakin tällaista - kuka tahansa pyytää apua johonkin, joka meistä on hyvää ja mihin Allah on tyytyväinen, jos henkilöä autetaan, tällaisissa asioissa häntä tulisi auttaa, huolimatta siitä onko hän kaafir, tai faasiq, tai mubtadi tai mitä tahansa. Ja vertaisin tätä henkilöön, joka tekee rakennusta ja joku tulee ja sanoo autan sinua, annan sinulle joitakin tiiliä. Et sano, "sinä olet kaafir, en hyväksy tiiliäsi," koska haluan rakentaa ja hän auttaa minua rakentamaan talon. Rakennan Islaamin taloa, joten kuka tahansa haluaa auttaa tässä, voi niin tehdä. Jos jotkut ihmiset haluavat julistaa sodan huumeita vastaan ja he pyytävät minua yhteistyöhön kanssaan, ja kykenen auttamaan, sitten teen niin. Ja kaikki yhteiskunnassa olevat paheet, sillä mitä kauemmaksi ihmiset menevät näistä paheista, sitä todennäköisempää on, että he hyväksyvät Islaamin totuuden.

Henkilö, joka on aina humalassa, henkilö, joka harjoittaa zinaa koko ajan, on kauempana totuudesta, kuin se, joka on selvä, joka on moraalisesti suorempi, vaikka hän olisi kaafir. Hän on lähempänä fitraa, lähempänä todellista ihmisluontoaan ja sen takia on todennäköisempää, että hän hyväksyy Islaamin kuin henkilö, joka harjoittaa näitä paheita.

Myös yksi asia, jota meidän tulisi välttää, ja kerron tämän kokemuksesta, ja kuulin veli Zarabozon sanovan tämän, tulin viimeisen viidentoista minuutin aikana... älä ole partisaani. Ryhmässä työskentelyn ja poliittisen puolueen muodostamisen välillä on ero. Etenkin teidän tilanteessanne, etenkin tässä vaiheessa, älkää muuttako islamilaisia yhdistyksiänne poliittisiksi puolueiksi. Itse asiassa, yksi valituksistani islamilaisia yhdistyksiä vastaan muslimimaailmassa koski sitä, että ne oli muutettu poliittisiksi puolueiksi ja itse asiassa huonoimmiksi poliittisiksi puolueiksi. Ei puolueet demokraattisissa maissa, vaan puolueet kommunistisissa maissa. Kenties monet teistä eivät tiedä, mutta kommunistipuolueessa, jos johtajat ovat samaa mieltä jostakin... on jotain, mitä he kutsuvat keskusdemokratiaksi... 20 tai 30 ihmistä kokoontuu keskustelemaan - heillä on vapaus keskustella - sitten he äänestävät, ja minkä tahansa mielipiteen puolue hyväksyy laskiessaan ääniä, sanotaan 12 vastaan 8, sitten siitä tulee kommunistipuolueen ideologia. Jos vastustat komitean päätöstä, sitten vastustat kommunismia ja sen takia sinua ei siedetä. Jos olet onnekas, sinut erotetaan, muuten jotain muuta tapahtuu sinulle.

Monet islamilaiset järjestöt omaksuivat saman, johtajat saapuivat keskustelemaan esittääkseen näkökulman, tehdäkseen lausunnon jostain tietystä poliittisesta aiheesta. Tuo lausunto sitoo kaikkia tuon islamilaisen järjestön jäseniä ja heidän odotetaan puolustavan sitä, mitä tahansa tuohon lausuntoon kirjoitetaan, riippumatta siitä, ovatko he samaa mieltä vai eivät.

Olen sanonut monille tapaamilleni johtajille, ettei tämä ole islamilaista. Islaamissa sinun ei tulisi puolustaa mitään, mihin et usko. Ja minulla oli tapana kertoa veljilleni Sudanissa, että enin mitä voin tehdä on vain olla hiljaa, mutta en voi mennä sanomaan, että "uskon siihen ja siihen", ja sydämeni sanoo "olet valehtelija, olet valehtelija, olet valehtelija." En voi tehdä tätä, koska tämä uskonto perustuu rehellisyyteen, et voi käskeä minua olemaan islamilainen ja epärehellinen samalla kertaa. Joten kaikkea tätä tulisi välttää. Ja tämän takia yksilöerot kasvavat ryhmäeroiksi.

Oletetaan, että on kaksi islamilaista poliittista puoluetta. Tämä on puolue ja tämä on puolue ja on aihe, josta he haluavat keskustella. Tämän ryhmän johtajat tapaavat ja he sanovat päätöksen olevan X. Ja oletetaan, että he antoivat kaikkien ihmisten äänestä ja äänestystulos oli, sanotaan, 60 vastaan 40. Joten näkemys X hyväksytään. Nämä toiset ihmiset hyväksyivät toisen näkemyksen, taas 60 vastaan 40, näkemyksen Y. Nyt, tämä koko ryhmä on tätä toista ryhmää vastaan, mutta jos asia jätetään yksilöille, silloin 40 toisessa ryhmässä olisi 60:n kanssa toisessa ryhmässä, ja toiset 40 toisen 60:n kanssa, ja tällöin erot eivät koskisi ryhmää vaan yksilöitä. Joten kaikkea tätä tulisi välttää. Ja tämä ei päde vain poliittisiin asioihin, vaan jopa ijtihaadiin, pienempiin 'ibaadah'n kohtiin - ja kun sanon pienempiin, en halua sanoa vähäpätöisiin, tai kuten jotkut ihmiset sanoavat, yhdentekeviin. Ei, uskonnossa ei ole mitään yhdentekevää, Allah ei lähetä Profeettaansa pitämään itseään kiireisenä yhdentekevien asioiden kanssa. Ei edes kynsien leikkuu ole yhdentekevä asia. Mutta, toki se on pienempi, verrattuna salaahiin, tai siyaamiin tai muihin asioihin. Joten, meidän ei pitäisi, etenkään ijtihaadin suhteen, meidän ei tulisi väitellä, meidän tulisi antaa tilaa veljille ilmaista mielipiteitään, olla eri mieltä. Olemme samaa mieltä vain tärkeimmistä periaatteista.

Jos tiedämme, että joku veli rikkoo aina näitä periaatteita, että hän tekee aina jotain sitä vastaan, minkä hän tietää olevan Profeetan Sunnan mukaista ja tämä on selitetty hänelle tarkasti useaan otteeseen ja hän toimii tätä vastaan ja toisessa tapauksessa hän toimii toista hadithia vastaan, sitten sanomme, ettet ole yksi meistä, et kuulu ryhmäämme, koska nyt olet rikkonut periaatetta. Mutta jos hän tekee virheen ja seuraa 'aalimia tämän väärässä ijtihaadissa missä tahansa aiheessa, emme karkota häntä yhteisöstämme, emme sano, "sinä et ole Salafi". Meillä tulisi olla ihanteena, kuten sanoin, Profeetan Seuralaisten yhteisö.