Neuvo Tiedon Oppilaille


Neuvo Tiedon Oppilaille

Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin
Ote kirjasta “Differences of Opinion Amongst the Scholars” © 1997 al-Hidaayah
suom. Sakeenah Vuorinen


Lopuksi, vilpittömästi neuvon, ensin itseäni, ja minun Muslimiveljiäni, erityisesti tiedon oppilaita, että päätöksiä ei tulisi tehdä kiireessä ja nopeasti silloin kun uusi asia tulee henkilön luoksi, vaan hänen tulisi odottaa kunnes hän vahvistaa tilanteen, kerää tietoa ja sitten puhuu, ettei hän lankeaisi puhumaan Allahista ilman tietoa.

Sillä henkilö, joka antaa tuomion, on tiedustelija ihmisten ja Allahin välillä; hän välittää Allahin Sharian kuten Allahin Sanansaattajan on kerrottu sanoneen: “Oppineet ovat Profeettojen perillisiä.” (Ahmad 5/196, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut) Ja Profeetta on myös sanonut: “Tuomareita on kolme: (vain) yksi tuomareista on Paratiisissa ja hän on se, joka tiesi totuuden ja päätti sen mukaan.” (Abu Dawud on koonnut hadithin seuraavalla sanoituksella: “Tuomareita on kolme; yksi tuomareista on Paratiisissa ja kaksi Tulessa. Hän joka on Paratiisissa, on se mies joka tiesi totuuden ja päätti sen mukaan. Mies joka tiesi totuuden ja oli epäoikeudenmukainen tuomiossaan on Tulessa, ja mies joka päätti ihmisten välillä tietämättomästi on Tulessa.”)

On myös tärkeää, kun uusi tapaus tulee osaksesi, kääntää sydämesi kohti Allahia ja tuntea, että olet Hänen tarpeessaan, jotta Hän antaa sinulle ymmärtämyksen ja antaa sinulle tietoa; erityisesti vakavissa ja tärkeissä asioissa, joista moni ihminen on tietämätön.

Jotkut opettajistani mainitsivat minulle, että on sopivaa henkilölle, jolta on kysytty tietystä asiasta, etsiä Allahin anteeksiantoa vieläkin enemmän; tämä johtuen Allahin sanoista: “Totisesti Me olemme ylhäältä antanut sinulle Kirjan totuudessa, jotta ihmisten kesken tuomitsisit sen mukaan, kuin Allah on sinulle osoittanut. Älä ole kavalain puolustaja, vaan pyydä Allahilta anteeksiantoa. Allah on totisesti Armahtava ja Laupias.” (Surah an-Nisaa 4:105-106)

Ja anteeksiannon etsimisen lisääminen vaatii syntien jälkivaikutusten poispyyhintää, joka on yksi syistä tiedon unohtamiseen ja tietämättömäksi tulemiseen, kuten Allah sanoo: “Ja siksi, että he rikkoivat liittonsa, Me olemme kironnut heidät ja kovettanut heidän sydämensä. He sotkevat Kirjoituksen sanoja ja ovat unohtaneet osan siitä, mitä heille opetettiin.” (Surah al-Maaidah 5:13)

Imaam ash-Shafi’i (rahimahullaahu ta’ala) kerran sanoi:

Minä valitin Wakille (*) huonosta muististani. Hän neuvoi minua hylkäämään tottelemattomuuden ja hän sanoi, ‘Tiedä, että tieto on valoa. Ja Allahin valoa ei suoda uppiniskaisille.’

Joten totisesti on mahdollista, että anteeksiannon etsiminen saa Allahin antamaan henkilölle valaistuksen.

Pyydän Allahia antamaan minulle menestyksen, tekemään minusta oikeudenmukaisen ja että Hän pitää meidät vahvana Vahvan Sanan (Shahaadah'n) kanssa tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa; ja että Hän ei anna meidän sydämiemme hairautua opastuksen jälkeen ja että Hän antaa meille Häneltä itseltään armoa. Totisesti Hän on Hyväntahtoinen.

Kaikki ylistys kuuluu yksin Allahille, ja ylistäköön Hän, ja lähettäköön Hän rauhan ja siunaukset Profeetta Muhammadille ja hänen Seuralaisilleen.

* Waki` Ibn al-Jarrah oli kuuluisa oppinut oikeuden mukaisten edeltäjien joukossa ja yksi Imaam ash-Shaafi’in opettajista. Hän kuoli vuonna 196 AH.