Ole ylpeä Islaamista
Perjantai raportti, Vol V, No. 6, Mar/94

suom. Khadija


Kohdatessaan uskottomien hyökkäykset Islaamia vastaan, jotkut muslimit kääntyvät puolustamaan sisäisen tappion tuntemana aivan kuin he yrittäisivät näyttää, että islaamilaisilla arvoille ei ole eroa länsimaisiin verrattuna. Jos heille kerrotaan, että Islaamilainen poliittinen järjestelmä on diktatorinen, he vastaavat siihen yrittäen näyttää sen demokraattisena. Jos heille kerrotaan, että Islaamia on levitetty Jihaadilla, he vastaavat, että muslimit taistelivat ainoastaan puolustaakseen itseään kun heitä vastaan hyökättiin. Jos heille kerrotaan, että naisen asemassa Islaamissa on ongelma. he yrittävät todistaa, että Islaam sallii moniavioisuuden vain tietyin edellytyksin, joita monet miehet eivät täytä ja näin ollen he päättelevät että se ei ole todellisuudessa sallittua! Sellaiset anteeksipyytelevät käytökset olisi jätettävä taakseen. Islaam on tapa, jonka Allaah on antanut meille, sitä ei voi laittaa samalla tasolle kuin muut ihmisen tekemät ideologiat tai korruptoituneet ilmoitukset. Muslimeilla tulisi olla tarpeeksi luottamusta itseensä mennäkseen hyökkäykseen, kuin pysyä puolustuslinjoilla kuin syytetty henkilö. Kun Quraishilaiset syyttivät muslimeja pyhitettyjen kuukausien rikkomisesta tapauksessa, jossa muslimiprikaati taisteli Abdullah bin Jahsh'ia ja uskottomia vastaan. Allaah subhanahu wa ta'ala ilmoitti:

He kysyvät sinulta, Muhammed, onko taisteltava rauhoitetun kuukauden aikana. Sano: »Taisteleminen sen aikana on raskas synti; mutta käännyttäminen Jumalan tieltä, Jumalan kieltäminen, Rauhoitetun temppelin häpäiseminen ja kävijöiden ajaminen pois sieltä on vielä pahempaa Jumalan silmissä. Sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha.» He eivät lakkaa sotimasta teitä vastaan, ennen kuin ovat saaneet, mikäli voivat, teidät luopumaan uskonnostanne. Mutta niiden teot, jotka luopuvat uskonnostaan ja kuolevat uskottomuudessaan, tulevat olemaan turhia sekä tässä että tulevassa elämässä, heistä tulee Tulen asukkaita ja he pysyvät siinä iankaikkisesti. (Qur'an 2:217)

Tämä on miten Quraan väittelee uskottomien kanssa.

Quraan alkaa hyökäten heidän suurinta rikostaan vastaan: heidän epäuskoaan Allaahiin ja heidän kumppaneiden liittämistä Häneen. Kenenkään ei pitäisi esittää väärää selitystä uskonnostamme miellyttääkseen vääräuskoista.

Jotkut muslimit yrittävät piilottaa heidän Islaamilaisen henkilöllisyyden pelätessään, että heidät leimataan "fundamentalisteiksi". Miehet ajavat partansa ja naiset yrittävät saada hijabinsa näyttämään kuin viime syksyn muodilta. Jos heille tarjotaan ruokaa tai juoma, mikä on haraam, he sanovat, että ovat täynnä tällä hetkellä tai he sanovat, että eivät tykkää nimenomaisesta ruoasta. Vain harvat sanovat, että he eivät voi syödä sitä, koska se on laitonta Islaamissa. Tämä ei ole tapa, jolla Profeetan (saws) seuralaiset käyttäytyivät. Kun seuralaiset hyväksyivät Islaamin, he tulivat ylpeiksi siitä ja tunsivat, että kaikki muut ajatusmallit ja elämäntavat olivat alempiarvoisia siihen verrattuna mitä heille oli ilmoitettu seitsemän taivaan yläpuolelta.

Taistelussa muslimien ja persialaisten kanssa, Rostomi, persialaisten armeijan johtaja pyysi neuvottelua muslimien kanssa. Sa'd ibn Abi Waqqas, muslimien johtaja taistelussa, lähetti ryhmän seuralaisia, joiden joukossa oli Rabi'a bin Amir. Persialaisten johtaja valmisti mahtavan vastaanoton tehdäkseen vaikutuksen noihin "beduiineihin" ja heikentääkseen heidän asemaansa. Persialainen pyysi Rabi'ania tulemaan sisään ilman hänen aseitaan. Hän kieltäytyi ja meni sisään hänen aseineen ja hevosensa kanssa ja hän sitoi hevosensa Rostomin viereen. Rostom kysyi: "Mikä tuo sinut?" Rabi'a sanoi, "Allaah on lähettänyt meidät käännyttämään ihmiset ihmisten palvonnasta Allaahin palvontaan ja tämän elämän rajoittuneisuudesta sen laajuuteen ja uskontojen sorrosta Islaamin oikeuteen. Allaah on lähettänyt meille Hänen luoduilleen Hänen uskontonsa. Kuka hyvänsä hyväksyy sen, me hyväksymme sen häneltä ja kuka tahansa kieltäytyy, me taistelemme häntä vastaan kunnes me saamme Allaahin Lupauksen." "Ja mikä on Hänen Lupauksensa?" kysyi Rostom. "Paratiisi niille, jotka kuolivat ja voitto niille, jotka selvisivät" vastasi Rabi'a. Roston sanoi, "Voitko viivyttää tätä asiaa, kunnes me ajattelemme sitä." Rabi'a vastasi: "Kyllä. Kuinka monta päivää tarvitsette yhden vai kaksi?" Rostom sanoi, " Enemmän. Kunnes minä kirjoitan kansalleni." Rabi'a sanoi: " Me emme voi. Meidän Profeetta ei antanut meille valtuuksia viivyttää meidän vihollisia enempää kuin kolme päivää. Joten päätä."

Tämä seuralainen tuli yhteiskunnasta, joka oli materiaalisesti kaukana Persian valtakunnasta. Siitä huolimatta hänessä oli itsessään Totuuden siemen ja hurskaus, mikä ei sallinut hänen hämmentyä tai vaikuttua uskottomia ympäröivästä loistosta. Sivistys alkaa oikeasta tuntemuksesta ja uskosta. Materiaaliset puolet sivistyksessä tulevat myöhemmin kylkiäisinä. Toisaalta, uskottomalle, ei ole väliä kuinka materiaalisesti edistynyt hän voi olla, hän on sivistymätön henkilö ja kanta hänen sielussaan bakteereja hänen omaksi tuhokseen. Tämä on syy, miksi sinun tulisi olla ylpeä uskonnostasi. Tämä on syy, miksi sinun tulisi olla ylpeä Islaamista.