Pelätään virheiden tekemistä tiedossa ja opastuksessa

kääntänyt Ummu Ahmed


Salafien moraaliin ja tapoihin kuului, että he pelkäsivät hirvittävästi sitä, että virheet tunkeutuisivat heidän tietoonsa, tekoihinsa ja heidän kansansa opastamiseen siihen, mikä on hyvää maailmassa ja Tuonpuoleisessa. Älkää kuvitelko, että yksikään heistä halusi tulla korotetuksi asemassa tai missään maallisessa asiassa. He vihasivat uskonnollisten lausuntojen (fataawah) antamista, koska joka antaa lausunnon (fatwah), hän on astunut asemaan Allaahin ja Hänen palvojiensa välissä.

"Ja kun kielenne ovat taipuvaiset valheeseen, älkää sanoko: 'tämä on sallittua (halaal) ja tuo on kiellettyä (haraam)', sepittääksenne valhetta Allaahia vastaan. Totisesti, he eivät menesty, jotka Allaahista valheita sepittelevät." [Suura Nahl 16:116]

'Abdur-Rahmaan ibn Abi Lailah (rahimahullaah) on sanonut, "Olen tavannut 120 Allaahin Lähettilään Seuralaista. Kukaan heistä ei puhunut toivomatta veljensä puheen olevan pätevää, ja kukaan heistä ei antanut fatwaa toivomatta, että se riittäisi hänen veljelleen."

Fudayl ibn 'Iyaad (rahimahullaah) on sanonut, "Dinaarieni (rahan) lähettäminen ihmisille on rakkaampaa minulle kuin puheeni kuluttaminen heihin, ja täten helpompaa sielulleni."

Jotkut ihmiset pyysivät, että Sufyaan ibn 'Uyainah (rahimahullaah) istuisi heidän kanssaan antaakseen luennon, mutta hän kieltäytyi sanoen, "En ole oikeaa tasoa välittämään tietoa teille ettekä te kuuntelemaan. Teidän ja minun yhtäläisyys on kuin sanoisi: paljasta kaikki virheesi ja sitten yhdessä salataan ne!"

Abu Muslim al-Khawlaani (rahimahullaah) on sanonut, "Monet ihmiset elävät ihmisten joukossa vain tietonsa kansa, tuhoten sielunsa", ts. turhamaisuudella ja egoismilla.

Abu Haazimilla (rahimahullaah) oli tapana sanoa, "Meidän aikamme oppineet ovat olleet tyytyväisiä puheeseen ilman toimimista! Salafeilla oli tapana toimia, mutta ei puhua. Heidän jälkeensä ihmiset toimivat ja puhuivat heitä seuraavista kansoista, jotka puhuvat mutta eivät toimi. Tulee aika, jolloin ihmiset eivät puhu eivätkä toimi."

'Abdul-Raheem as-Sulami (rahimahullaah) on sanonut, "Tapasimme ihmisiä, jotka opiskelivat Qur'aania kymmenen jaetta (ayaat), seuraten seuraavalla kymmenellä. He eivät siirtyneet seuraavaan kymmeneen harjoittamatta ensimmäistä kymmentä."

'Abdullaah ibn al-Mubaarak (rahimahullaah) kertoi Muhammad ibn Ziyaadin sanoneen, "Näin Abu Umamah'n puhuvan henkilölle, joka oli nyyhkinyt ja itkenyt Allaahia kumartuneena moskeijassa sanoen: "Jos tämä olisi ollut talosi, olisit ollut kuin itsesi."

Ash-sha'bille (rahimahullaah) sanottiin, "Anna meille lausuntosi, oi Oppinut ('aalim)!" Hän vastasi heille, "Älkää sanoko oppinut kaltaisistani, sillä 'aalim on hän, joka nöyrryttää jäsenensä alistuvaisesta pelosta (khushoo') Allaahille."

Sufyaan ath-Thawri (rahimahullaah) on sanonut, "Kenen tieto saa hänet nyyhkimään, silloin hän on oppinit ('aalim). Allaah, Korkein, on sanonut, "Totisesti, ne, joille jo sitä ennen on annettu tieto, lankeavat kunnioituksesta kasvoilleen, kun kuulevat sitä luettavan." [suura Bani Israel 17:107]

Hän myös sanoi, "Kun heille luettiin Ar-Rahmaanin (Armeliaimman) aayaat (tunnusmerkit/jakeet), he lankesivat maahan palvoen ja kyyneliä vuodattaen." [Suura Maryam 19:58]

Joten ajatelkaa sielujanne rakkaat Muslimuun.

Oletteko täyttäneet tietonne ja tekojenne oikeudet kuten he?