Uskon perusta I:
Allaahin Ominaisuuksien tietäminen

Jamaal Zarabozo
suom. Sakeenah Vuorinen


 

Tiedän, että keskustelimme samaisesta aiheesta muutama kuukausi sitten, mutta halusin palata aiheeseen, koska eräs sisko sanoi, ettei aihe Tawheed auta nostamaan hänen Eemaaniaan, uskoaan. Niinpä ajattelin, että palaisin samaiseen aiheeseen uudelleen ja hieman syvemmin, In shaa Allaah. Toivon, että tästä jää meille jokaiselle jotain sellaista, joka auttaa kohottamaan omaa Uskoamme.

Allaah sanoo Koraanissa: “Voitollisia totisesti ovat uskovaiset.” (Suuratul-Muminuun 23:1)

Allaah on luonut tavan ja keinon yltää jokaiseen saavutukseen tässä elämässä. Luonnollisesti jokaisen täytyy ymmärtää että tärkein saavutus tässä elämässä on vahva Eemaan (Usko Allaahiin). Aivan kuin on olemassa asioita jotka voivat kohottaa uskoamme, on myös asioita jotka sitä voivat laskea. Niinpä, on todella tärkeää meille tietää mitkä nämä kaksi tekijää voivat olla. Tällä tavoin voimme yrittää etsiä ja lähestyä niitä asioita jotka nostattavat Eemaaniämme (Uskoamme) ja pysyä poissa niistä asioista joiden tiedämme laskevan Eemaaniämme. Yksi tärkeä näkökulma on se, että tiedämme mitkä ovat Eemaanin itsensä perustat ja miten me vahvistamme kyseisiä perustoja.

Eemaanilla on muutamia vahvoja perustoja. Ehkä kaksi tärkeintä niistä ovat: niiden ihanien ja kauniiden siunausten tunnistaminen, jotka Allaah on jokaiselle meistä antanut ja Hänen Suuruutensa tietäminen ja tunnistaminen. Tänään keskustelemme jälkimmäisestä, ja ensi kerralla tarkoitukseni olisi käydä läpi ensimmäistä.

Täydellisyyden, paremmuuden ja kauneuden rakastaminen on yksi ihmiskunnan luontaisista ominaisuuksista. Ibn al-Qayyim (rahimahu-Llaah) kirjoitti, että rakkaus rakastettuun on lähtöisin rakastetun täydellisyydestä ja kauneudesta. Niimpä tulemalla tietoiseksi ja tunnistamalla Allaahin Nimet, Ominaisuudet ja Teot, tulemme rakastamaan Häntä enemmän ja Eemaanimme (Uskomme) tulee vahvistumaan.

On todella surullista, että monet Muslimeista eivät ota aihetta Allaahin Nimien ja Ominaisuuksien tuntemisesta tosissaan. Mutta, itseasiassa, yksi Koraanin pääsaavutuksista on kertoa meille Allaahin Nimistä ja Ominaisuuksista. Etkö näe, miten seuraava Koraanin Suurah (luku) on verrattavissaa kolmasosaan Koraanista, “Sano: Hän, Allaah on Yksi. Ainoa Jumala, Kaikkivaltias. Hän ei ole synnyttänyt eikä ole syntynyt ja ketään ei ole Hänen vertaistaan.” (Suuratul-Ikhlaas 112)

Oletko ajatellut sitä tosiasiaa, että seuraavaa Koraanin jaetta on kutsuttu yhdeksi suurimmaksi Koraanin jakeista? Melkein koko jae on Allaahin, Hänen Nimiensä, Ominaisuuksiensa ja tekojensa kuvausta: “Allaah, ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Hän, Elävä, Iänkaikkinen. Häntä ei saa valtaansa uneliaisuus eikä uni; Hänelle kuuluu kaikki mitä on Taivaissa ja Maan päällä. Kuka on se, joka astuisi välittäjäksi Hänen edessään Hänen sallimattaan? Hän tietää mitä on heille vastedes tuleva ja mitä heillä on ollut menneisyydessä; mutta Hänen viisaudestaan he eivät käsitä muuta kuin minkä Hän tahtoo. Hänen Valtaistuimensa käsittää Taivaat ja Maan, eikä niiden voimassapysyttäminen ole Hänelle taakka; Hän on Ylhäinen, Valtava.” (Suuratul-Baqarah 2, Ayah 255)

Etkö näe, kuinka Allaah avaa Koraanin Hänen Nimillään ja Ominaisuuksillaan ja vaatii meitä lukemaan ne jokaisen rukouksen jokaisessa rakah:ssa? Allaah sanoo: “Ylistys olkoon Allaahille, Maailmojen Valtiaalle. Armelijaalle Armahtajalle. Tilinteonpäivän ainoalle Omistajalle.” (Suuratul-Faatihah 1:1-3)

Ja etkö näe, kuinka Allaah lopettaa Koraanin melkein samoilla Hänen Nimistään kuin Hän sen aloittaakin: “Sano: ‘Minä etsin turvaa ihmisten Herralta, ihmisten Kuninkaalta, ihmisten Jumalalta.’” (Suuratun-Naas 114:1-3)

Miksi ovat nämä Koraanin jakeet niin tärkeitä? Miksi meitä on käsketty ja pyydetty lukemaan niitä niin useasti ja niin monessa eri paikassa?

On selvää, rakkaat sisaret, että mitä enemmän tiedämme Allaahista sitä vahvempi meidän Eemaanimme on. Meidän rakkautemme Häneen tulee olemaan suurempi. Meidän pelkomme Häntä kohtaan tulee olemaan suurempi. Meidän luottamuksemme ja luottavuutemme Häntä kohtaan tulee olemaan suurempi. Ja meidän Hänelle omistautuminen ja Häntä palveleminen tulee syvemmäksi ja jatkuvammaksi.

Kun me sanomme: “Ei ole ketään muuta palvomisen arvoista kuin Allaah,” me todistamme, että Allaah on ainut kuka ansaitsee meidän palvontamme. Mitä enemmän tiedämme Allaahista ja Hänen Nimistään ja Ominaisuuksistaan, niin sitä paremmin me ymmärrämme tämän tosiasian. Mitä paremmin ymmärrämme tämän tosiasian, sitä enemmän tulemme, todellisuudessa ja käytännössä, todistamaan tämän Shahadan totuuteen.

Ottakaamme, tämän Halaqan lyhkäisyyden vuoksi, vain yksi esimerkki Allaahin Nimistä. Tämä on nimi ar-Rabb (Herra) tai Rabbil-‘Aalameen (Maailmojen Herra), kuten Suuratul-Faatihassa, jonka aiemmin mainitsin. Allaah sanoo myös Koraanissa “Sano: ‘Tulisiko minun etsiä muuta Herraa kuin Allaah, kaiken olevaisen Valtias?” (Suuratul-An’aam 6:164)

Me sanomme tämän nimen jokaisessa rukouksen rakah:ssa, ja me jopa sanomme sen kumartuessamme ja pistäessämme päämme maahan rukouksessamme. Silti, kuinka moni meistä on todella miettinyt ja pohtinut ar-Rabb:in merkitystä? Kuinka moni meistä on ajatellut tätä kaunista Allaahin nimeä ja ominaisuutta? Ja, jos me ottaisimme aikaa sitä ajatellaksemme, niin millainen vaikutus tiedolla, että Allaah on ar-Rabb on elämässämme?

Nimi ar-Rabb sisältää itseasiassa monta merkitystä, joista muutama: Luoja, Henkiinherättäjä, Elättäjä, Ylläpitäjä, kypsyyteen Nostaja, Hän joka on vastuussa kaikista tapahtumista sillä tavoin, ettei mitään jää pois Hänen valvonnastaan, Hän joka tuo tapahtumaan vain parasta.

Mitä sitten ar-Rabb:in tulisi meille merkitä?

Ensinnäkin, se tarkoittaa että Allaah on meidän Luojamme ja meidän Ylläpitäjämme, Elättäjämme ja Hoitajamme. Jokainen hoitava teko, kasvu ja elatus on riippuvainen Hänestä, jopa meidän pelkkä olemassaolomme. Kaikki on osa Hänen sääntöään ja johtoaan. Hän on jokaisen Herra ja Johtaja, vaikka he eivät Häntä palvoisikaan, ja mitään ei tule heidän osakseen paitisi Hänen tahdostaan. (Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että jos joku palvoo idolia, niin hän itseasiassa palvoo Allaahia, vaan se tarkoittaa sitä, että tajusi ihminen sitä tai ei, Allaah on hänet luonut ja on hänen Herransa.)

Toisekseen, kun me tiedämme ja ymmärrämme sen, me emme ikinä etsisi muuta Herraa kuin Allaah. Me kääntyisimme yksin Hänen puoleensa ja tekisimme kaiken palvontamme puhtaasti Hän tähtensä yksin. Me ymmärtäisimme, että kaiken muun palvominen olisi turhaa, sillä kaikki nuo patsaat ja olennot ovat Allaahin sääntöjen alaisina ja heillä ei ole voimaa tehdä mitään. Eikä meillä olisi halua sydämissämme etsiä tai palvella ketään herraa muuta kuin Allaahia. Vain Allaahilla on tarvittat ominaisuudet ollakseen meidän palvonnan kohteena. Hän on Ainut kuka on palvomisen arvoinen.

Lopuksi, kun me ymmärrämme nuo asiat, niin me käännymme Allaahin puoleen ja me tulemme pyytämään vain yksin allaahilta. Katso kotona Koraania läpi, ja huomaa miten usein Profeetat ('alayhimus-salaam) aloittivat rukouksen sanoilla: “Rabbanaa.” “Herramme.” He kääntyivät Allaahin puoleen ja kutsuivat Häntä käyttäen Hänen nimeään ar-Rabb, koaska tämä nimi edustaa sitä, ettei kukaan voi tulla meidän avuksemme jos Allaah ei niin tahdo. Kaikki, niin elatus ja virkistyskin ovat Allaahin käsissä. Siispä kenen muun puoleen meidän tulisi kääntyä? Ei kenenkään muun kuin Allaahin, sillä Hän on ar-Rabb.

Nämä ovat vain muutamia niistä asioista jotka meidän tulee ymmärtää siitä, että Allaah on ar-Rabb. Mutta itseasiassa, jokainen Hänen Nimistään ja Ominaisuuksistaan on tärkeä meidän Eemaanillemme ja niillä on vastaavia vaikutteita uskoomme. Meidän tulee ottaa aikaa opiskella ja ymmärtää niitä. Meidän tulee kääntyä Koraanin puoleen ja lukea missä ja milloin Allaah käyttää ja viittaa Hänen eri Nimiinsä. Ja meidän tulee ymmärtää näiden Nimien ymmärtämys ja selitys jotka suuret Islaamin oppineet ovat antaneet läpi historian. Kun me teemme tämän, me tulemme tunnistamaan ja tietämään Allaahin suuruuden ja täydellisyyden. Ja kuten mainitsin aiemmin, meidän rakkautemme Allaahiin tulee kasvamaan suuresti, kuten myös meidän pelkomme, toivomme, luottamuksemme jne. Häntä kohtaan. Kaikki nämä ovat uskon perusasioita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän uskomme tulee suuremmaksi ja vahvemmaksi kautta meidän tietomme ja ymmärryksemme näistä Allaahin Nimistä ja Ominaisuuksista, jos me otamme niiden opiskelun vakavasti.

Ennenkuin lopetamme, ajattelin mainita vielä muutaman asian Allaahin Nimistä ja Ominaisuuksista, jotka myös mainitsin aiemmin aiheen yhteydessä. Ensinnäkin, erinnäisissä kirjoituksissa tai kirjoissa Allaahin Nimistä voi löytyä lauseita kuin, “Kukahyvänsä sanoo tämän Allaahin nimen tuhat (tai kymmenentuhatta) kertaa niin Allaah tulee…” Luonnollisesti, jos haluaa tehdä tämän tyyppisen lausunnon, niin silloin täytyy olla todiste sille Koraanista tai autenttisesta Hadithista Profeetalta . Tämä ei ole asia jonka voisi jättää ihmisen älyn tai jonkunlaisen näyn varaan. Jokatapauksessa ei ole minkään laista todistetta näille väitteille. Ei ole tietoa siitä, että Profeetta tai hänen Seuralaisensa olisivat sanoneet vain yhtä Allaahin Nimeä uudestaan ja uudestaan satoja (puhumattakaan tuhansista) kerroista. (Mutta on tosin dhikrejä joissa sanotaan tietty lause tai lausahdus useampaan kertaan, kuten “Subhaana Allaah”, “Kunnia olkoon Allaahille”, tai “Al-Hamduli-Llaah”, “Ylistys olkoon Allaahille”, ja niin edelleen.)

Toinen ja viimeinen asia on se, että on eräs Hadithi Profeetalta tähän asiaan liittyen, joka on usein väärinymmärretty tai yksinkertaisesti ei ymmärretty. Tässä Hadithissa sanotaan: “Allaahilla on yhdeksänkymmentäyhdeksän nimeä, sata miinus yksi. Ei ole ketään joka säilyttäisi nämä nimet paitsi että hän astuu Paratiisiin.” Ja toinen sanoo: “Kukahyvänsä käsittää ne hän astuu Paratiisiin.” (Kerännyt al-Bukhaaree ja Muslim)

Monet oppineet ovat keskustelleet näiden hadithien tarkoituksesta ja useimmat heistä ovat päätyneet siihen tulokseen että tämä Hadith viittaa neljään asiaan:

1) Henkilö oppii ja tietää nämä Allaahin Nimet Koraanista ja Sunnasta.

2) Hän ymmärtää ne Koraanin, Sunnan ja Arabian kielen avulla.

3) Hän uskoo niihin vakaasti Allaahin Niminä.

4) Ja viimeiseksi, hän toimii sen mukaan mitä hän tietää ja uskoo näistä nimistä (kuten me aiemmin keskustelimme nimestä ar-Rabb).

Kun tapaamme nämä neljä vaatimusta Allaahin Nimien suhteen, jos Allaah suo, Allaah tulee olemaan meihin tyytyväinen ja tulemme astumaan Paratiisiin.