Tekopyhät

Suom. Sakeenah Vuorinen


Koraanin alussa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala jakaa koko ihmiskunnan kolmeen ryhmään: uskoviin, uskottomiin ja tekopyhiin. Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala kuvailee lyhyesti uskovien ominaisuuksia. Sitten uskottomat mainitaan vain yhdessä jakeessa. Tätä kuvausta seuraa erittäin tarkka kuvaus tekopyhistä. Tekopyhiä kuvataan perusteellisesti, sillä he ovat yhteiskunnan vaarallisimpia jäseniä. Näin ollen on tärkeää ymmärtää tekopyhien luonteenpiirteet ja kohtalo.

Huomaa, että tämä ihmiskunnan jako perustuu uskoon ja tekoihin, välittämättä väristä, alkuperästä, kielestä tai kansallisista tai maantieteellisistä eroista.

Tutkikaamme nyt tekopyhien luonteenpiirteitä jotka on kuvattu Suuratul-Baqarassa, missä Allaah sanoo: "Muutamat ihmiset sanovat kyllä, 'Me uskomme Allaahiin ja Viimeiseen Päivään' eivätkä kuitenkaan usko. He tahtovat pettää Allaahia ja niitä, jotka uskovat, mutta he eivät petä ketään muita kuin itsensä, eivätkä käsitä sitä." (Suuratul-Baqarah 2:8-9)

Huomaa, että vaikka he väittävät uskovansa Allaahiin ja Viimeiseen Päivään, uskoa Muhammadin Profeettana ei mainita laisinkaan. Tämä oli sen aikaisten juutalaisten usko. Näin ollen, mikä tahansa usko, ilman uskoa Profeetta Muhammadiin ei ole hyväksyttävä. He ovat niin eksyksissä, etteivät voi edes ymmärtää omia tekojaan.

"Sairaus turmelee heidän sydämensä, ja Allaah pahentaa heidän sairautensa; niin, heitä odottaa tuskallinen rangaistus, koska he ovat valehdelleet." (Suuratul-Baqarah 2:10)

Näin ollen, valehtelu ei ole merkityksetön synti. Se voi muuttaa uskovan tekopyhäksi.

Allaah kuvaa valehtelua patsaden palvonnan yhteydessä Koraanissa: "Pelastakaa itsenne patsaiden palvonnan ja valehtelun pahuudelta."

Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala kuvaa kolme erottuvaa tekopyhyyden merkkiä: "Kun heille sanotaan, 'Älkää aiheuttako pahennusta maan päällä,' he vastaavat, 'Mehän vain uudistamme asiat oikeiksi.' Eivätkö juuri sellaiset tosiaan ole niitä, joista paha paisuu? Mutta he eivät sitä tajua." (Suuratul-Baqarah 2:12)

Allaah jatkaa: "Ja kun heille sanotaan, 'Uskokaa kuten nuo ihmiset uskovat,' he vastaavat 'Onko meidän uskottava kuten hullut uskovat?' Mutta eivätkö todellisuudessa juuri he itse ole hulluja? Vaan sitäkään he eivät älyä." (Suuratul-Baqarah 2:13)

Tästä on selvää, että oikean uskon koetus on uskoa, kuten Profeetta Muhammadin Seuralaiset uskoivat. Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala kunnioitti Profeetan Seuralaisia niin oaljon, että Hän teki heistä tunnusmerkin testatakseen vilpitöntä uskoa. Vastaavasti, Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala kunnioitti Seuralaisia aiemmassa jakeessa, jossa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala sanoo, että tekopyhät yrittävät pettää Allaahia (Subhaanahu wa Ta'aala ja Hänen uskoviaan.

Allaah kuvaa kolmatta tekopyhyyden merkkiä seuraavasti: "Kohdatessaan uskovaisia he sanovat, 'Me uskomme,' mutta kun he erkanevat taas saatanainsa pariin, he selittävät, 'Tietysti olemme teikäläisiä; me vain teimme pilkkaa.' Mutta Allaah tekeekin pilkkaa heistä itsestään, jättää heidät yltymään pahuudessaan ja vaeltamaan sokeasti yhä syvemmälle häpeään. He ovat niitä, jotka oikean Johdatuksen vaihtavat harhatiehen, eikä se vaihtokauppa ole heille voittoa tuottava, vaan he jäävät kokonaan ilman Allaahin Opastusta." (Suuratul-Baqarah 2:14-16)

Vastakohtana voimme kuvailla uskovien naisten ja miesten kohtaloa Tuomion Päivänä. Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala sanoo Suuratul-Hadiidissa, 12: "Sinä Päivänä, jolloin olet näkevä uskolliset miehet ja naiset valo edessään ja oikealla puolellaan. Tämä on teille hyvä sanoma, joka lupaa sinä Päivänä teille puutarhoja, joita virrat vilvoittavat, teidän asuaksenne niissä. Tämä on suuri autuus."

Monta asiaa tulee mainita. Me huomaamme, että uskovia miehiä ja naisia kohdellaan samaan tapaan palkintona heidän hyvistä teoistaan. Valo on heidän oikeassa kädessään, sillä oikeaan käteen heille annetaan heidän tilinsä. On myös tapana kantaa valoa matkustajan edellä. Tämä valo heidän edessään on tulos heidän hyvistä teoistaan. On monta sanontaa Profeetta Muhammadilta jotka kuvaavat tätä asiaa.

Anas kertoo, että Profeetta Muhammad sanoi: "Antakaa ilosanoma niille ihmisille, jotka menevät Moskeijaan pimeässä yössä. He saavat kaiken valon Tuomion Päivänä." (Ibn Maajah)

Ibn Umar kertoo, että Profeetta Muhammad sanoi: "He, jotka suorittavat rukouksensa säännöllisesti ja ajattelevaisesti, saavat palkakseen johdattavan valon Tuomion Päivänä; He, jotka eivät tee näin, eivät saa minkäänlaista valoa ja he ovat Qaruun, Hamaan ja Fir'awn." (Musnad Ahmad)

Abuu Sa'eed kertoo, että Profeetta kertoi: "Kukahyvänsä lukee Suuratul-Kahfin perjantaina saa opastavan valon Tuomion Päivänä, joka jatkuu hänen jalkateristään aina taivaisiin saakka." (Tabarani)

Abuu Hurayrah kertoo, että Profeetta Muhammad sanoi: "Kukahyvänsä lukee vain yhden jakeen Koraanista, se muuttuu häntä opastavaksi valoksi Tuomion Päivänä." (Imaam Ahmad)

Abuu Hurayrah kertoo, että Profeetta Muhammad sanoi: "Kuka hyvänsä lähettää rauhan ja siunaukset minulle saa opastavan valon sillan yli Tuomion Päivänä." (Dailimi)

Vastaavasti kaikki hyvät teot antavat uskoville opastavan valon. Tämän kaiken vastakohtana Allaah kuvaa tekopyhien tilannetta: "Sinä Päivänä tekopyhät miehet ja naiset sanovat niille, jotka uskovat, 'Odottakaa meitä, jotta saamme valoa teidän valostanne!' Silloin sanotaan, 'Kääntykää takaisin ja etsikää valoa!' Ja heidän välilleen kohoaa erottava muuri, jossa on portti. Muurin sisäpuolella on armo, mutta sen ulkopuolella odottaa kuritus. Ja he huutavat, 'Emmekö me olleet teidän kanssanne?' Nämä vastaavat, 'Kyllä, mutta te saatoitte sielunne kuritukseen, odotitte ja epäröitte, ja turhat halunne pettivät teitä siihen saakka, kunnes Allaahin tuomio koitti; ja suuri viettelijä sai teidät tottelemattomiksi Allaahia kohtaan." Tänä Päivänä ei oteta vastaan lunnaita teiltä, eikä niiltä jotka valitsivat epäuskon. Teidän on oltava tulessa, se on oleva seuralaisenne; kurja on olinpaikkanne." (Suuratul-Hadeed 57:13-15)

Ibn Katheerin (rh) mukaan kaikille uskoville ja tekopyhille annetaan opastava valo Tuomion Päivänä kun he ylittävät siltaa. Kuitenkin tekopyhien valo himmenee ja sammuu pian. Tällä tavoin Allaah ilkkuu heitä aivan kuten he tapasivat ilkkua Allaahia (Subhaanahu wa Ta'aala ja Hänen kuuliaisia palvelijoitaan. Allaah sanoo Koraanissa: "Allaah tekeekin pilkkaa heistä itsestään, jättää heidät yltymään pahuudessaan ja vaeltamaan sokeasti." (Suuratul-Baqarah 2:15)

Huomaa, että tekopyhille annettiin vähän valoa, sillä he tekivät joitakin hyviä tekoja muille näyttääkseen.

Näin ollen, me voimme päätellä, että vilpittömät teot antavat meille pysyvät opastavan valon ja tekopyhyyttä ilkutaan Tuomion Päivänä. Ibn Kathiir (rh) on maininnut pitkän Hadithin, jossa kerrotaan, että jokaisella uskovalla tulee olemaan valo hänen tekojensa mukaan. Joillakin on valo kuin vuorella, joillakin kuin palmu puut, ja joillakin ihmisen pituuden verran.

Allaah sanoo: "Tietäkää, että Allaah elvyttää maan sen kuihtumuksesta. Me olemme totisesti kirkastaneet teille tunnusmerkit ymmärtääksenne." (Suuratul-Hadeed 50:17)

Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala muistuttaa meitä, että vain Hän voi elvyttää kuolleen maan, vastaavasti Hän voi elvyttää tekopyhien sydämet jos niissä on vilpitöntä katumusta. Rukoilen, että Allaah tekee meistä vilpittömiä Muslimeita ja siunaa meitä opastavalla valolla ikuisesti Tuomion Päivänä. Aameen.

Neljä tekopyhän ominaisuutta:

  1. Kun häneen luotetaan, hän pettää
  2. Kun hän puhuu, hän valehtelee
  3. Kun hän tekee sopimuksen, hän ei pidä sitä
  4. Kun hän riitelee, hän käyttäytyy huonosti