Taqwan hedelmistä


Taqwan hedelmistä

Shaykh Muhammad al-’Uthaymeen
suom. Sakeenah Vuorinen


Kaikki ylistys kuuluu Allaahille, Maailmojen Herralle. Allaahin Rauha ja Siunaukset olkoon yllä Muhammadin , hänen perheensä, hänen Seuralaistensa ja kaikkien heidän jotka seuraavat häntä Viimeiseen Päivään saakka.

Oi uskovat veljet!

Totisesti neuvo, jonka Allaah on antanut Hänen palvelijoilleen Aadamin ajoista tähän päivään saakka, on ollut se, että meillä tulisi olla Taqwaa (pelkoa) Hänestä, Kiitetty ja Ylistetty olkoon Hän.

Kaikkivoipa Kuninkaallinen sanoo: “Me olemme määrännyt sekä niille, jotka ovat saaneet Pyhän Kirjan ennen teitä, että teille itsellenne, että teillä tulisi olla taqwaa [pelkoa] Allaahista. Mutta jos olette uskottomia, niin Allaahille totisesti kuuluu kaikki taivaissa ja maan päällä. Ja aina on Allaah Rikas [muista riippumaton] ja ylistyksen arvoinen.” (Suuratun-Nisaa` 4:131)

Se on myös Allaahin Sanansaattajan neuvo hänen kansakunnalleen:

Abee Umaamah Suddee ibn ‘Ujlaan al-Baahilee, , kertoo: Kuulin Allaahin Sanansaattajan antavan seremonian jäähyväis-Hajjilla, sanoen: “Pelätkää Herraanne, rukoilkaa viisi rukousta, pastotkaa Ramadan-kuukausi, maksakaa teidän Zakaanne, ja totelkaa johtajianne, ja näin tehden te tulette astumaan Herranne Paratiisiin.” (Kertonut at-Tirmidhee)

Aina kun Allaahin Sanansaattaja lähetti sotajoukon johtajan tehtävälleen, hän neuvoi tätä omaamaan syvälle juurrutettua Taqwaa (pelkoa) Allaahista ja hän neuvoi loppuja sotajoukosta vastaavasti.

Hurskaat Edeltäjät (salaf) eivät lopettaneet neuvon antamista Taqwan Allaahin omaamisen tärkeydestä heidän puheissaan, heidän kirjeissään ja heidän testamenteissaan Allaahin Sanansaattajan kuoltua.

‘Umar ibn al-Khattaab, , kirjoitti hänen pojalleen ‘Abdu-Llaahille: “Mennäksemme eteenpäin: Totisesti neuvon sinua omaamaan taqwaa (pelkoa) Allaahista, Mahtavasta ja Kuninkaallisesta, sillä kukahyvänsä pelkää Häntä, Allaah tulee suojelemaan häntä, ja kukahyvänsä antaa lainan Hänelle, Allaah tulee palkitsemaan hänet, ja kukahyvänsä kiittä Häntä, Allaah tulee antamaan hänelle lisää.”

‘Alee, , antoi neuvon miehelle, ja hän sanoi: “Minä neuvon sinua omaaman taqwaa (pelkoa) Allaahista, Mahtavasta ja Kuninkaallisesta. Ei ole pakoa Hänen tapaamisestaan eikä kukaan muu tule sinua tapaamaan kuin Hän kun päädyt Tuonpuoleiseen, sillä totisesti Allaah omistaa tämän maailman ja Tuonpuoleisen.”

Yksi oikeudenmukaisista kirjoitti hänen uskovalle veljelleen: “Minä neuvon sinua taqwalla Allaahista Joka tietää salaisuutesi ja näkee sinun avoimet tekosi, joten muista Allaahia yön ja päivän jokaisella hetkellä, ja pelkää Allaahia Hänen läheisyytensä mukaan, ja sen voiman mukaan joka Hänellä on sinun ylitse. Ja tiedä että Hän näkee sinut aina. Äläkä jätä Hänen Lakiaan toisen lain tähden, äläkä Hänen Valtakuntaansa toisen valtakunnan tähden, joten ylistä Häntä peläten Häntä niin paljon kuin voit.”

Taqwa tarkoittaa sitä, että palvelija hänen itsensä ja sen väliin jota hän pelkää, suojauksen joka suojaa häntä.

Taqwan tarkoitus Allaahin palvelijaa koskien on: “Että palvelija pistää itsensä ja sen mitä hän pelkää, eli Herransa vihan ja rangaistuksen saaminen, väliin suojauksen, joka suojaa häntä.” Tämä käy tottelemalla Häntä ja pysymällä poissa Hänen tottelemattomuudesta.

Minun jalo veljeni, tässä on muutama Hurskaiden Edeltäjiemme sanonnoista jotka selittävät Allaahin taqwan (pelon) merkityksen:

Ibn Abbaas, , sanoi: “Ne ketkä pelkäävät Allaahia ovat niitä jotka ovat tietoisia Allaahista ja Hänen Rangaistuksistaan.”

Taabi’ee Talq ibn Habeeb sanoi: “Jos tapaus syntyy keskuudessanne niin erottakaa se taqwalla.” Kun häneltä kysyttiin mitä taqwa on hän vastasi, “Taqwa (hurskaus) on sitä että käyttäydyt tottelevaisuudessa Allaahia kohtaan, ja toivossa Hänen Armostaan, Hänen valonsa tiellä, ja taqwa sitä, että et ole tottelematon Allaahia kohtaan koska pelkäät Häntä, Hänen valonsa tiellä.” (Kertonut Ibn Abee Shaybah kirjassaan Kitaabul-Eemaan No.99 ja Shaykh al-Albaanee sanoi että se on Saheeh)

Ibn Mas’ood, , sanoi: “Puhuttaessa Allaahin, Korkeimman, sanonnasta ‘Yaaa`ayyuha-lladheena aamanut-taqu-Llaaha Haqqa tuqaatihee wa laa tamuutunna illaa wa a(n)tum-muslimuun.’ ‘Oi te, jotka uskotte, olkaa hurskaita (taqwa) Allaahille niin kuin teidän tulisi olle hurskaita Hänelle, älkääkä kuolko kuin Islaamin tilassa.’ Että ihmiset tulisi totella Allaahia, eikä olla Hänelle tottelematon, ja muistaa Häntä aina, eikä unohtaa Häntä, ja kiittä Häntä, eikä meidän tulisi olle Häntä kohtaan kiittämättömiä.”

Joten taistele, Oi jalo veljeni, jotta pelkäisit Allaahia, Mahtavaa ja Majasteettista, sillä Hän, ylistetty olkoon Hän, on oikeutettu tulla pelätyksi, ja ylistetyksi sydämissänne ja Hän ansaitsee meidän suurimman huomiomme.

Tässä on muutama niistä itsestäänselvistä hyödyistä, jotka ovat Allaahin pelon tuloksena tässä elämässä:

1) Totsesti, Allaahin pelko saa ihmiskunnan jokapäiväiset asiat helpottumaan.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja kellä hyvänsä on taqwaa [pelkoa] Allaahista ja pitää hänen lupauksensa Hänelle, Hän tulee tekemään hänen asiansa hänelle helpoksi.” (Suuratut-Talaaq 65:5) “Ja hänelle, joka antaa [hyväntekeväisyyteen] ja jolla on taqwaa, ja uskoo al-Husnaan [palkintoon Allaahilta], hänen polkunsa helpotukseen Me teemme helpoksi.” (Suuratul-Layl 92:5-7)

2) Taqwaa suojaa ihmiskuntaa Saatanan vahingolta.

Allaah, Korkein, sanoo: “Totisesti, kun heille, joilla on taqwaa tulee paha ajatus saatanalta, he muistavat [Allaahin] ja totisesti silloin heille valkenee [johdatus].” (Suuratul-A’raaf 7:201)

3) Totisesti taqwaa on myös syy siihen, että siunaukset taivaista ja maan päältä lankeaa heille.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja jos kaupunkien asukkaat olisivat uskoneet ja jos heillä olisi ollut taqwaa, totisesti Me olisimme avanneet heille siunaukset sekä taivaasta että maasta.” (Suuratul-A’raaf 7:96)

4) Taqwaa saa Allaahin palvelijan onnistumaan totuuden erottamiseen väärästä, ja saamaan tietoa niistä molemmista.

Allaah, Korkein, sanoo: “Oi te, jotka uskotte, jos teillä on taqwaa [pelkoa] Allaahista, niin Hän tulee antamaan teille Furqaanin [todisteen tuomita oikean ja väärän välillä].” (Suuratul-Anfaal 8:29)

“Oi te, jotka uskotte! Pelätkää Allaahia ja uskokaa Hänen Sanansaattajaansa. Hän tulee antamaan teille armoaan kaksin kerroin ja Hän antaa teille valon, jossa voitte vaeltaa suoraan.” (Suuratul-Hadeed 57:28)

5) Jos uskovaisella on vaikeuksia, niin totisesti taqwaa auttaa häntä pääsemään niistä pois, ja ansaitsemaan elatusta ja helpotusta Allaahilta joita hän ei koskaan voi kuvitella.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja sille, jolla on taqwaa Allaahista, Hän tekee hänelle tien ulos [jokaisesta vaikeudesta]. Ja antaa hänelle elatuksen sieltä mistä hän ei voi sitä odottaakaan.” (Suuratut-Talaaq 65:2-3)

6) Totisesti taqwa on keino päästä Allaahin Deenin (uskonnon) vartijaksi. Sillä totisesti, Allaahin Deenin vartijoita ovat ne, joilla on taqwaa.

“Totisesti [todellisia] vartijoita eivät ole kuin muttaquun [he joilla on taqwaa].” (Suuratul-Anfaal 8:34)

“Ja totisesti väärintekijät ovat toistensa ystäviä ja suojelijoita, mutta Allaah on muttaquunien [oikeudenmukaisten ja Jumalaapelkäävien] Ystävä ja Suojelija.” (Suuratul-Jaathiyah 45:19)

7) Taqwaa aiheuttaa sen, että uskovaa ei pelästytä mikään harmi minkä uskottomat tai heidän suunnitelmansa aiheuttavat.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja jos olette kärsivällisiä ja teillä on taqwaa Allaahista, niin heidän suunnitelmansa ei tule vahingoittamaan teitä lainkaan. Totisesti Allaah sulkee huomioonsa kakki heidän tekonsa.” (Suuratu Aal-Imraan 3:120)

8) Ja se on myös syy, minkä vuoksi Allaah lähettää apua taivaista vaikeuden hetkellä, ja Allaahin vihollisten tapaamisen hetkellä.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja olihan Allaah auttanut teitä Badrin taistelussa, kun olitte huonommassa asemassa; Joten pelätkää [taqwaa] Allaahiaa, jotta olisitte kiitollisia. Muistato kun sinä [Muhammad, saws] sanoit uskovaisille: ‘Eikö teille riitä, että Herranne tukee teitä kolmella tuhannella Ylhäältä lähetetyllä enkeleillä?’ Niin, jos olette kärsivällisiä ja teillä on taqwaa Allaahista ja viholliset yllättävät teidät äkkirynnäköllä, on Herranne tukeva teitä viidellä tuhannella enkelillä, joilla on erityiset merkit. Ja tämän antoi Allaah teille rohkaisevana ilosanomana, jotta sydämenne rauhoittuisivat sen kautta; Ja apu tulee ainoastaan Allaahilta, Mahtavalta, Viisaalta.” (Suuratu Aal-Imraan 3:123-126)

Avun laskeutuminen tulee ilosanomana, rauhoituksena sydämille ja apuna Voimakkaimmalta ja Viisaimmalta.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja tämän antoi Allaah teille rohkaisevana ilosanomana, jotta sydämenne rauhoittuisivat sen kautta; Ja apu tulee ainoastaan Allaahilta, Mahtavalta, Viisaalta.” (Suuratu Aal-Imraan 3:126)

9) Taqwaa aiheuttaa vihamielisyyden ja erimielisyyksien katoamista Allaahin palvelijoiden väliltä.

Allaah, Korkein, sanoo: “Auttakaa toisianne al-birrissa ja at-taqwassa [hyvässä, oikeudenmukaisuudessa ja hurskaudessa] mutta älkää auttako toisianne synnissä ja epäoikeudenmukaisuudessa.” (Suuratul-Maa’idah 5:2) [Profeetta sanoi: “Birr on hyviä tapoija ja ‘ithm ovat nuo pahat ajatukset jotka lainehtivat rinnassasi ja sinä pelkäät että muut ihmiset saattaisivat saada ne selville.” Kertonut Muslim]

Allaah kertoo Maryamin tarinasta: “Kun Me lähetimme hänen luokseen meidän enkelimme [Jibreel], ja hän ilmestyi hänen edessään miehen muodoissa kaikin puolin. Hän [Maryam] sanoi: ‘Totisesti - Etsin turvaa Kaikkein Armelijaimmalta [Allaahilta] sinulta [joten jätä minut], jos pelkäät Allaahia.” (Suuratul-Maryam 19:17-18)

10) Totisesti taqwaa saa uskovan kunnioittamaan Allaahin symboleita (pyhiä paikkoja)

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja kukahyvänsä kunnioittaa Allaahin symboleita, niin se totisesti on sydämen taqwasta.” (Suuratul-Hajj 22:32)

11) Se on myös keino, joka auttaa uskovaa tekemään hyviä tekoja ja syy jonka vuoksi Allaah hyväksyy ne. Se myös aiheuttaa sen, että uskovan synnit tullaan antamaan anteeksi.

Allaah, Korkein, sanoo: “Oi te, jotka uskotte! Omatkaa taqwaa [pelkoa] Allaahista ja puhukaa aina totta. Hän ohjaa teidät oikeudenmukaisiin hyviin tekoihin ja anteeksiantaa syntinne ja kukahyvänsä tottelee Allaahia ja Hänen Sanansaattajaansa on totisesti saavuttanut suuren saavutuksen.” (Suuratul-Ahzaab 33:70-71)

12) Totisesti taqwaa aiheuttaa uskovan alentamaan äänensä Allaahin Sanansaattajan edessä, oli se sitten hänen elinaikanaan tai hänen kuolemansa jälkeen.

Allaah, Korkein, sanoo: “Totisesti he, jotka alentavat äänensä Allaahin Sanansaattajan läsnäollessa, he ovat ne, joiden sydämet, Allaah on testannut taqwaa varten, ja heille on anteeksianto ja suuri palkinto.” (Suuratul-Hujuraat 49:3)

Oppineet ovat sanoneet: Äänen korottaminen on inhottua Profeetan haudan lähistöllä aivan kuten se oli inhottua hänen edessään silloin kun hän oli elossa. Joten juuri niin kuin häntä tuli kunnioittaa silloin kun hän oli elossa, häntä tulisi kunnioittaa kun hän on haudassaan.

13) Totisesti taqwaa aiheuttaa uskovan saamaan Allaahin Rakkauden, ja tämä rakkaus jonka Allaah antaa uskovaisille on tähän elämään ja tuonpuoleiseen.

Allaahin Sanansaattaja sanoi, että Allaah sanoi: “Ei ole parempaa tapaa Minun palvelijalleni tulla Minua lähemmäksi, paitsi niiden tekojen kautta, jotka olen tehnyt hänelle pakollisiksi. Ja Minun palvelijani jotka tekevät vapaaehtoisia tekoja, jatkavat tulemista Minua kohti, kunnes Minä rakastan häntä, ja jos Minä Rakastan häntä, Minä tulen hänen kuulokseen jonka kautta hän kuulee, ja hänen näökseen jonka kautta hän näkee, ja hänen kädekseen, jolla hän tarttuu, ja hänen jaloikseen, joilla hän kävelee, ja jos hän pyytä Minulta, totisesti Minä annan hänelle, ja jos hän etsii Minusta suojaa, totisesti Minä suojaan häntä.” (Saheeh al-Bukhaaree)

Allaah, Korkein, sanoo: “Kyllä, kukahyvänsä täyttää hänen sopimuksensa ja omaa taqwaa [pelkoa] Allaahista paljon, niin silloin totisesti, Allaah rakastaa heitä jotka ovat muttaquun [oikeudenmukaisia ja Jumalaa pelkääviä].” (Suuratu Aal-Imraan 3:76)

14) Taqwaa saa uskovan keräämään tietoa, ja se on tiedon avain.

Allaah, Korkein, sanoo: “Joten omatkaa taqwaa [pelkoa] Allaahista, ja Allaah opettaa teitä, ja Allaah on Kaikki-Tietävä kaikesta ja jokaisesta asiasta.” (Suuratul-Baqarah 2:282)

15) Taqwaa saa uskovan vahvistumaan vahvemmaksi. Henkilö jolla on taqwaa tullaan suojaamaan erottumasta ja kulkemasta harhaan Oikealta Polulta, sen jälkeen kun Allaah on asettanut johdatuksen hänelle.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja totisesti, tämä on Suora Polkuni, joten seuraa sitä, äläkä seuraa muita polkuja, sillä ne erottavat sinut Hänen Polultaan. Tämän Hän on käskenyt teille, jotte te voisitte tulla al-muttaquun [oikeudenmukaisiksi ja Jumalaa pelkääviksi].” (Suuratul-An’aam 6:153)

16) Totisesti taqwaa auttaa uskovaista saamaan Allaahin Armon, ja tämä Armo on tätä elämää ja Tuonpuoleista varten.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja Armoni ympäröi kaiken, ja sen [Armon] tulen määräämään heille jotka ovat muttaquun, ja antavat zakaatin, ja heille jotka uskovat Merkkeihimme.” (Suuratul-A’raaf 7:156)

17) Taqwaa auttaa uskovaa saamaan Allaahin seuran, ja sitä on kahta tyyppiä:

i) Ensimmäinen on yleinen kaikille Hänen palvelijoillensa, jossa Allaah on heidän kanssaan Hänen Kuulonsa, Näkönsä ja Tietonsa avulla sillä totisesti, Allaah, Korkein, on Kaikki-Kuuleva, Näkevä ja Tietävä kaikista Hänen palvelijoidensa tilasta.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja Hän on kanssanne, missähyvänsä te olette.” (Suuratul-Hadeed 57:4)

Allaah, Korkein, sanoo: “Etkö näe, että Allaah tietää kaiken mitä on taivaissa ja Maan päällä! Kolmella ei ole salaista keskustelua Hänen olematta siinä neljäntenä, eikä viidellä neuvottelua Hänen olematta kuudentena; olipa heitä vähemmän tai enemmän, Hän on heidän kanssaan missä he ovatkin.” (Suuratul-Mujaadilah 58:7)

ii) Toinen tyyppi taas, on tietynlainen tapa olla seurana, joka sisältää Allaahin avun ja tuen.

Kuten Allaah, Korkein, sanoo: “Älä ole surullinen, totisesti Allaah on meidän kanssamme.” (Suuratu-Tawbah 9:40)

Allaah, Korkein, sanoo: “Hän [Allaah] sanoi: ‘Älkää pelätkö, totisesti olen teidän [Muusa ja Haaruun] kanssanne, Kuullen ja Nähden.” (Suuratu Taa Haa 20:46)

Ei ole minkäänlaista epäilystä että tämä tietynlainen tapa olla seurana on niille jotka pelkäävät Allaahia.

Allaah, Korkein, sanoo: “Totisesti Allaah on niiden kanssa, joilla on taqwaa [pelkoa] Hänestä, ja niiden jotka ovat hyväntekijöitä.” (Suuratun-Nahl 16:128)

“Ja tiedä että totisesti Allaah on heidän kanssaan jotka pelkäävät häntä [muttaquun].” (Suuratut-Tawbah 9:36)

18) Totisesti heille tulee käymään hyvin Tuomion Päivänä koska heillä on taqwaa (pelkoa) Allaahista

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja hyvä loppu [Paratiisi] on heille joilla on taqwaa.” (Suuratu Taa Haa 20:132)

“Ja totisesti muttaquuneille on hyvä viimeinen palaaminen.” (Suuratu Saad 38:49)

“Joten ole kärsivällinen. Totisesti hyvä loppu on muttaquuneille.” (Suuratu Huud 11:49)

19) Totisesti se aiheuttaa uskovan saamaan ilosanoman tässä elämässä, oli se oikeudenmukainen unen kautta, tai rakkauden ja ylistyksen kautta, jonka ihmiset antavat hänelle.

Allaah, Korkein, sanoo: “He, jotka uskoivat ja pelkäsivät Allaahia, heille on ilosanoma, tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa.” (Suuratu Yuunus 10:63-64)

Imaam Ahmad kertoi Abuu Dardalta, että Profeetta sanoi Allaahin koskien sanontaa: “Ja heille on ilosanoma.”, “Tämä on todellinen hyvä uni (joka antaa ilosanoman), jonka Muslimi näkee, tai hänet voi nähdä siinä joku toinen.” (Saheeh Muslim)

Abuu ‘Umar al-Ghafaaree, , kertoo että hän kysyi Allaahin Sanansaattajalta : “Oi Allaahin Sanansaattaja! Entäs mies, joka tekee tekoja joiden vuoksi ihmiset ylistävät ja kehuvat häntä?” Profeetta vastasi: “Tämä on hyvä uutinen uskovalle tässä elämässä.” (Saheeh Muslim)

20) Taqwaa estää naista puhumasta pehmeästi, näin pysäyttäen miehen jolla on sairaus hänen sydämessään (eli paha halu avionrikkomiseen).

Allaah, Korkein, sanoo: “Oi Profeetan vaimot! Te ette ole kuin muut naiset. Jos pidätte velvollisuutenne [Allaahille], niin älkää olko pehmeitä puhuessanne, niin ettei hän, jonka sydämessä on tauti olisi liikuttunut halusta, mutta puhukaa kunnioitettavalla tavalla.” (Suuratul-Ahzaab 33:32)

21) Totisesti, se suojaa epäoikeudenmukaisuudelta omaisuutta koskevissa asioissa (kuten tahto, testamentti jne.)

Allaah, Korkein, sanoo: “On teille määrätty, että kun kuolema lähestyy yhtäkään teistä, niin hänen pitäisi tehdä pyyntö hänen vanhemmileen ja lähisukulaisilleen kohtuuden mukaisten tapojen mukaan, tämä on hurskaiden [muttaquun] velvollisuus.” (Suuratul-Baqarah 2:180)

22) Se aiheuttaa uskovaisen antamaan erotulle naiselle hänelle kuuluva hyvitys.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja erotuille naisille [tulisi antaa] elatus kohtuudella, tämä on hurskaiden [muttaquun] velvollisuus.” (Suuratul-Baqarah 2:241)

23) Totisesti se aiheuttaa sen, että uskova ei menetä hyviä palkkioitaan jotka hän on saavuttanut, tätä elämää tai Tuonpuoleista varten.

Allaah, Korkein, sanoo - sen jälkeen kun Hän on antanut Hänen siunauksensa Yuusufille, ‘alayhis-salaam, yhdistämällä hänet ja hänen perheensä: “Totisesti hän, joka pelkää [taqwaa] Allaahia, ja on kärsivällinen, niin sitten totisesti Allaah ei anna hyväntekijöiden palkkioiden menna hukkaan.” (Suuratu Yuusuf 12:90)

24) Totisesti, se aiheuttaa uskovaista saamaan johdatuksen

Allaah, Korkein, sanoo: “Alif Laam Meem. Tämä on Kirja josta ei ole epäilystä, johdatus niille jotka ovat hurskaita [muttaquun], niille, jotka uskovat näkymättömään, suorittavat rukouksen, ja antavat siitä minkä Me olemme heille suoneet.” (Suuratul-Baqarah 2:1-3)

“He ovat johdatuksen tiellä heidän Herraltaan, ja he ovat niitä jotka ovat voitokkaita.” (Suuratul-Baqarah 2:5)

Hyödyt, jotka Uskova voi saavuttaa Tuonpuoleisessa Taqwan johdosta

1) Totisesti se saa uskovan näyttämään jalolta Allaahin silmissä.

Allaah, Korkein, sanoo: “Totisesti, kunnioitetuimmat teidän joukostanne Allaahin silmissä ovat ne (Uskovat) joilla on tawqaa.” (Suuratul-Hujuraat 49:13)

2) Se saa Uskovan olemaan voitokas.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja kukahyvän tottelee Allaahia ja Hänen Sanansaattajaansa ja pelkää Allaahia, ja pitää kiinni velvollisuudestaan (Häntä kohtaan), he ovat ne, jotka ovat voitokkaita.” (Suuratun-Nuur 24:52)

3) Totisesti se saa Uskovan pelastumaan Allaahin Rangaistukseta Tuomion Päivänä

Allaah, Korkein, sanoo: “Ei ole yhtäkään teistä joka ei ylittäisi sitä (Helvettiä). Tämä on Herrasi sitova määräys. Sitten Hän pelastaa ne, joilla oli tapana pelätä Allaahia. Ja väärintekijät me jätämme sinne (nöyryytettyinä) polvillensa.” (Suuratu Maryam 71-72)

“Ja muttaquun siirretään siitä (Helvetistä).” (Suuratul-Llayl 92-17)

4) Totisesti se aiheuttaa Uskovan tekojen hyväksytyksi tulemisen

Allaah, Korkein, sanoo: “Totisesti Allaah hyväksyy vain niiltä, jotka ovat muttaquun.” (Suuratul-Maa’idah 5:27)

5) Se saa uskovan perimään Paratiisin

Allaah, Korkein, sanoo: “Sellainen on Paratiisi jonka me tulemme antamaan perintönä niille meidän orjistamme jotka ovat olleet muttaquun.” (Suuratul-Maryam 19:63)

6) Totisesti se aiheuttaa sen, että uskova saa ylhäisiä huoneita (Paratiisissa) toinen toisensä yläpuolella.

Allaah, Korkein, sanoo: “Mutta ne, keillä on taqwaa Allaahista, heille on rakennettu ylhäiset huoneet yksi toisensa yläpuolella, joiden allah joet virtaavat. (Tämä on) Allaahin Lupaus, ja Allaah ei petä lupaustaan." (Suuratuz-Zumar 39:20)

On Hadeeth joka sanoo: “Totisesti Paratiisissa on huoneita joiden etuosa voidaan nähdä niiden takaosasta, ja joiden takaosa voidaan nähdä niiden etuosasta (tarkoittaen, että ne ovat läpinäkyviä).” Sitten beduiini kysyi: “Keille nämä kuuluvat, oi Allaahin Sanansaattaja?” Hän sanoi hänelle: “Hänelle, jolla on miellyttävä puhe, joka ruokkii sitä tarvitsevaa ja rukoilee yörukouksen, kun ihmiset nukkuvat.” (Sunan at-Tirmidhee)

7) Totisesti aiheuttaa sen, että uskovalla on korkea asema ei-uskovien yläpuolella Tuomion Päivänä, ja että he tulevat vaeltamaan Paratiisin korkeimmassa osassa.

Allaah, Korkein, sanoo: “Maallista elämää ihailevat ne, jotka ovat uskottomia ja pilkkaavat uskovaisia. Mutta ne, joilla on taqwaa ovat heidän yläpuolellaan Ylösnousemuksen Päivänä. Allaah antaa kenelle Hän tahtoo ilman rajoja.” (Suuratul-Baqarah 2:212)

8) Totisesti, taqwa saa heidät astumaan Paratiisiin, ja näin on koska Paratiisi on valmistettu heille, joilla on taqwaa.

Allaah, Korkein, sano: “Ja pyrkikää kilvan saavuttamaan Herranne anteeksianto ja Paratiisi, joka on yhtä ääretön kuin taivaat ja maa, ja on valmistettu niille jotka ovat muttaquun.” (Suuratu Aal-Imraan 3:133)

“Ja jos vain Kirjan kansa [juutalaiset ja kristityt] olisivat uskoneet [Muhammadiin ] ja jos heillä olisi ollut taqwaa, Me varmasti olisimme pyyhkineet heidän pahuutensa heistä ja sallineet heidän astua Paratiisin puutarhoihin.” (Suuratul-Maa’idah 5:65)

9) Taqwaa saa Allaahin anteeksiantamaan pahat teot ja virheet joihin uskova saattaa syyllistyä.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja kukahyvänsä pelkää (taqwaa) Allaahia, Hän tulee anteeksiantamaan hänen syntinsä ja suuretamaan hänen palkkionsa.” (Suuratut-Talaaq 65:5)

“Ja jos vain Kirjan kansa [juutalaiset ja kristityt] olisivat uskoneet [Muhammadiin ] ja jos heillä olisi ollut taqwaa, Me varmasti olisimme pyyhkineet heidän pahuutensa heistä ja sallineet heidän astua Paratiisin puutarhoihin.” (Suuratul-Maa’idah 5:65)

10) Totisesti se saa uskovan saamaan mitähyvänsä hänen sydämensä haluaa ja mikä tuo tyydytystä hänen silmilleen.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ikuisuuden puutarhat, joihin he tulevat astumaan, joiden alla joet virtaavat, siellä he saavat mitä he haluavat, näin Allaah palkitsee muttaquun.” (Suuratun-Nahl 16:31)

11) Totisesti taqwaa aiheuttaa sen, että uskova ei pelkää tai sure, eikä mikään paha koske heitä Tuomion Päivänä.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja Allaah toimittaa perille ne, jotka ovat muttaquun, heidän paikoilleen voitokkaina [Paratiisissa], paha ei voi heihin koskea eikä heidän tarvitse murehtia.” (Suuratuz-Zumar 39:61)

“Ilman epäilystä! Totisesti Allaahin awliyaa:n [ystävien] ylle ei tule pelko eikä murhe.” (Suuratu Yuunus 10:62-63)

12) Heidät kootaan Tuomion Päivänä, wafdan (kuten hieno lahja Kunnian Kuninkaan edessä) ja wafdan tarkoittaa, etä he tulevat kohti Allaahia, Korkeinta, ratsain.

Allaah, Korkein, sanoo: “Sinä Päivänä Me tulemme kokoamaan muttaquun Armollisiman luo, kuten wafd [valtuutetut Kunnian Kuninkaan edessä].” (Suuratu Maryam 19:85)

Ibn Katheer sanoi, lainaten hadithia Nu’maan ibn Sa’eedilta, hän sanoi: “Me istuimme ‘Aleen, , kun ‘Alee lausui tämän jakee, .” “Sinä Päivänä Me tulemme kokoamaan muttaquun Armollisiman luo, kuten valtuutetut (Kunnian Kuninkaan edessä).” Hän sanoi: “Ei, Allaahin kautta, heitä ei koota heidän jaloillaan. Valtuutettuja ei koota heidän jaloilleen vaan naaraskamelin päälle, jollaista luomiskunta ei koskaan aiemmin ole nähnyt, sen satula on tehty kullasta ja he ratsastavat sen päällä kunnes he koputtavat Paratiisin portteja.”

13) Paratiisi tuodaan heidän lähelleen koska heillä on taqwaa

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja Paratiisi tullaan tuomaan lähelle muttaquuneja.” (Suuratush-Shu’araa 26:90)

14) Totisesti, se aiheuttaa sen, että uskova ei ole samalla tasolla kuin fujjaar (pahat, rikolliset jne.) tai kuffaar (ei-uskovat).

Allaah, Korkein, sanoo: “Pitäisikö meidän kohdella heitä jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, kuten heitä jotka tekevät rikoksia maan päällä? Tai tulisiko meidän kohdella heitä, jotka ovat muttaquun kuin heitä, jotka ovat fujjaar?” (Suuratu Saad 38:28)

15) Kaikenlaiset ystävyyssuhteet jotka olivat muun kuin Allaahin vuoksi, muutetaan Tuomion Päivänä vihollisuudeksi, paitsi heidän kumppanuussuhde joilla on taqwaa.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ystävät, tuona päivänä, ovat vihollisia toisilleensa, paitsi muttaquun.” (Suuratuz-Zukhruf 43:67)

16) He tulevat olemaan turvallisessa paikassa, lähteiden ja puutarhojen ympäröimänä.

Allaah, Korkein, sanoo: “Totisesti muttaquun ovat turvallisessa paikassa, puutarhoissa ja ja lähteiden partailla puettuina silkkiin ja samettiin, katsoen toisiaan kasvoista kasvoihin. Niin on oleva ja me naitamme heidät puhtaaseen, ihanaan kumppaniin [Huurun-‘een], siellä he kutsuvat kaikenlaiseen rauhaan ja turvaan. Siellä he eivät koskaan maista kuolemaa ensimmäisen kuoleman [tässä maailmassa] jälkeen ja Hän säästää heidät Helvetin Tulelta. (Suuratud-Dukhaan 44:51-56)

17) Totisesti he tulevat saamaan totuuden istuimen (Paratiisin), lähellä Kaikkivoipaa Kunigasta, Allaahia, Korkeinta.

Allaah, Korkein, sanoo: “Totuuden istuimessa [Paratiisissa] lähellä Kaikkivaltiasta Kuningasta.” (Suuratul-Qamar 54:55)

18) Taqwaa on syy siihen, että saa erilaisia jokia Paratiisissa, yhdessä makeaa vettä, toisessa maitoa, jonka makua kukaan ei koskaan ole maistanut, joka ei koskaan muutu, ja kolmannessa viiniä, herkullista niille, jotka sitä juovat.

Allaah, Korkein, sanoo: “Tällainen on kuvaus Paratiisista, joka on luvattu muttaquuneille: siellä on virtoja joiden vesi ei samene, maitovirtoja, joiden maku ei muutu, viinivirtoja, herkullista niille jotka sitä juovat, ja kirkkaita hunajavirtoja. Ja siellä heille on kaikenlaisia hedelmiä ja anteeksianto heidän Herraltaan.” (Suuratu Muhammad 47:15)

Saheeh al-Bukhaarissa on hadeeth, jossa Profeetta sanoi: “Kun pyydät Allaahilta, Korkeimmalta, niin pyydä Häneltä al-Firdawsia, sillä totisesti se on Paratiisin keskellä ja se on Paratiisin korkein taso, josta joet virtaavat, ja sen yläpuolella on Armeliaimman (Allaahin) Valtaistuin.”

19) Taqwaa auttaa uskovaa pystymään matkustamaan Paratiisin puiden varjojen alla, ja saamaan lohtua niiden varjosta.

Allaah, Korkein, sanoo: “Totisesti muttaquun saavat olla varjossa ja lähteiden äärillä, sekä nauttia hedelmiä mielin määrin. Syökää ja juokaa nautinnoksenne, palkaksi siitä, mitä olette tehneet.” (Suuratul-Mursalaat 77:41-43)

Anas ibn Maalik sanoi, että Allaahin Sanansaattaja sanoi: “Totisesti Paratiisissa on puu, jossa ratsastaja matkustaa sen varjossa sata vuotta eikä silti ole ohittanut sitä.” (Saheeh al-Bukhaaree)

20) Muttaquun saavat Tuomion Päivänä ilosanoman; pahin kauhu ei heitä pelota ja enkelit tapaavat heidät.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ilman epäilystä! Totisesti Allaahin awliyaa:n [ystävien] ylle ei tule pelko eikä murhe, he, jotka uskoivat Allaahiin ja joilla oli taqwaa. Heille on ilosanoma tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa.” (Suuratu Yuunus 10:62-64)

Ibn Katheer (rh) sanoi: “Ja koskien ilosanomaa Tuonpuoleisessa, se on mitä Allaah, Korkein, sanoo: “Suurin pelko [Tuomion Päivänä] ei heitä sureta, vaan enkelit tulevat heitä vastaan [ja lausuvat]: Tämä on teidän päivänne, joka teille oli luvattu.” (Suuratul-Ambiyaa 21:103)

21) Totisesti muttaquun saavat paremman kodin Tuonpuoleisessa.

Allaah, Korkein, sanoo: “Ja Tuonpuoleisen koti on parempi, kuinka ihana onkaan muttaquunien koti.” (Suuratun-Nahl 16:30)

22) Totisesti muttaquun saavat heidän palkkionsa ja hyvät tekonsa moninkertaisena, kuten Allaah, Korkein, sanoo:

“Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita [taqwa] Allaahille ja uskokaa Hänen Sanansaattajaansa; Hän antaa teille Hänen Armoaan kaksin kerroin ja antaa teille valon jossa vaeltaa.” (Suuratul-Hadeed 57:28)

Niinpä me pyydämme Allaahia, Kaikkivoipaa ja Kuninkaallista, asettamaan meidät niiden Hänen palvelijoidensa joukkoon joilla on taqwaa ja jotka ovat kiitollisia. Kaikki ylistys kuuluu Allaahille, Maailmojen Herralle; ja olkoon rauha ja siunaukset meidän Profeettamme, Profeetta Muhammadin ja hänen perheensä ja Seuralaistensa yllä.