Tämän maailman elämä on katoava nautinto
Ibn Katheer
(Tafsir, Vol. 9)

kääntänyt Ummu Ahmed


"Tietäkää, että tämän maailman elämä on vain leikkiä, ajanvietettä, koreilua ja keskinäistä kerskailua, rikkauden ja perheiden kartuttamista. Se on kuin sadekuuro, jonka aiheuttama vihanta kasvillisuus ilahduttaa viljelijöitä, mutta tämä sitten kuihtuukin, ja sinä näet sen kellastuvan ja lakastuvan. Tulevassa elämässä on kuritus ankara, mutta Allaahin luona myös anteeksianto ja mielisuosio; niin, maallinen elämä on pelkkää pettävää nautintoa." [57:20]

Allaah, Korkein, väheksyy tämän elämän merkitystä ja vähättelee sitä sanoen, "tämän maailman elämä on vain leikkiä, ajanvietettä, koreilua ja keskinäistä kerskailua, rikkauden ja perheiden kartuttamista."

Tarkoittaen, tämä on tämän elämän merkitys sen ihmisille, kuten Hän on sanonut toisessa ayah'ssa,

"Ihmiset etsivät nautintoa naisista, lapsista, kootuista kulta- ja hopea-aarteista, parhaina pidetyistä hevosista, karjasta ja pelloista; nämä ovat vain maallisen elämän nautintoja, mutta Allaahin luona tulee olemaan ihanin asumus." [3:14]

Allaah, Korkein, kertoo myös vertauskuvan tästä maailmasta, julistaen sen ilojen ja nautintojen olevan katoavaisia, sanoen, että elämä on, "kuin sadekuuro (ghayth)," joka on sade, joka saapuu ihmiskunnan luokse, sen jälkeen kun he ovat olleet epätoivoisia. Allaah, Korkein, sanoi toisessa ayah'ssa, "Hän lähettää sateen [ghayth], kun he ovat käyneet epätoivoisiksi." [42:28]

Allaahin lausunto, "vihanta kasvillisuus ilahduttaa viljelijää;" tarkoittaen, että viljelivät ihailevat kasvillisuutta, joka kasvaa sateen jälkeen. Ja kuten viljelijät ihailevat kasvillisuutta, uskottomat ihailevat tätä elämää; he ovat innokkaimpia hankkimaan elämän häivähdyksiä, ja elämä on heille kaikista rakkainta, "mutta tämä sitten kuihtuukin, ja sinä näet sen kellastuvan ja lakastuvan." Tarkoittaen, että kasvillisuus kellastuu pian väriltään, ensin oltuaan raikas ja vihreä. Sen jälkeen, vihreä katoaa ja muuttuu sinne tänne levinneeksi tomuksi. Tämä on vertaus tästä maallisesta elämästä, se alkaa nuorena, sitten kypsyy ja sitten muuttuu vanhaksi ja heikoksi. Tämä on myös vertaus ihmiskunnasta tässä elämässä; he ovat nuoria ja vahvoja alussa. Tässä vaiheessa elämää, he näyttävät nuorekkailta ja komeilta. Hitaasti, he vanhenevat, heidän totunnaistapansa muuttuvat ja heidän voimansa heikkenee. He vanhenevat ja heikkenevät; liikkumisesta tulee heille vaikeaa, helppojen asioiden suorittamisen tullessa mahdottomaksi heille. Allaah, Korkein, sanoo,

"Juuri Allaah on luonut teidät heikoiksi ja antanut sen jälkeen teille voimaa, ja miehuuden jälkeen Hän tekee teidät jälleen heikoiksi ja iäkkäiksi. Hän luo mitä tahtoo, sillä Hän on Kaikkitietävä , Kaikkivoipa." [30:54]

Tämä vertaus viittaa tämän elämän läheiseen loppumiseen ja sen lähestyvään loppuun, kun taas Tuonpuoleinen päinvastoin on varmasti tulossa. Niiden, jotka kuulevat tämän vertauksen, tulisi olla tietoisia Tuonpuoleisen merkityksestä ja heidän tulisi tuntea innokkuutta sen sisältämää hyvyyttä kohtaan,

"Tulevassa elämässä on kuritus ankara, mutta Allaahin luona myös anteeksianto ja mielisuosio; niin, maallinen elämä on pelkkää pettävää nautintoa."

Tarkoittaen, että varmasti Tuonpuoleisessa, joka varmuudella tulee, on kaksi asiaa, joko ankara rangaistus tai anteeksianto Allaahilta ja Hänen mielisuosionsa.

Allaah, Korkein, sanoo:

"maallinen elämä on pelkkää pettävää nautintoa." Tarkoittaen, tämä elämä on vain nautinnon muoto, joka pettää ne, jotka kiinnittyvät siihen. Varmasti ne, jotka turvautuvat tähän elämää, ihailevat sitä ja tuntevat sen olevan rakas heille, jopa niin paljon, että he voivat kuvitella tämän olevan ainut elämä, sen jälkeen ei elämää tai paikkaa. Silti, todellisuudessa, tämä elämä on merkityksetön verrattuna Tuonpuoleiseen.

Imaam Ahmad on kertonut, että 'Abdullaah sanoi Allaahin Lähettilään, sallallaahu 'alayhi wa sallam, sanoneen,

"Paratiisi on lähempänä jokaista teistä kuin kenkänne nauhat, ja niin on myös (Helvetin) Tuli." [Ahmad 1:387]

Al-Bukhaari keräsi tämän hadithin Ath-Thawrin kertomuksesta [Fath al-Bari 11:328]. Tämä hadith viittaa sekä hyvän että pahan läheisyyteen ihmiskunnalle. Jos asia on näin, sitten tämä on syy miksi Allaah, Korkein, kehotti ihmisiä kiirehtimään tekemään hyvyyden ja tottelevaisuuden tekoja ja välttämään kieltoja. Tekemällä niin, heidän syntinsä ja virheensä annetaan anteeksi ja saavat palkkioita ja korkean aseman. Allaah, Korkein, on sanonut,

"Ja pyrkikää kilvan saavuttamaan Herranne anteeksianto ja Paratiisi, joka on yhtä ääretön kuin taivaat ja maa, ja on valmistettu niille, joilla on Taqwa."

Allaah sanoi tässä, "valmistettu niille, jotka uskovat Allaahiin ja Hänen Lähettiläisiinsä. Se on Allaahin armo, jonka hän antaa niille, joihin Hän on tyytyväinen. Ja Allaahilla on suuri palkkio."

Tarkoittaen, "Tämä, mihin Allaah on heidät hyväksynyt, on osa Hänen mielisuosiotaan, palkkiotaan ja armoaan." Mainitsimme Sahihiin kerätyn hadithin, jossa köyhät muuttajat sanoivat Lähettiläälle, , "Oi Allaahin Lähettiläs! Rikkaat ihmiset saavat korkeammat asemat ja pysyvän nautinnon." Hän sanoi, "Kuinka niin?" He sanoivat, "He rukoilevat kuten me ja paastoavat kuten me. Kuitenkin, he antavat almuja, kun me taas emme voi tehdä sitä, ja he vapauttavat orjia, kun meillä ei ole varaa tehdä niin." Profeetta, , sanoi, "Kerronko teille hyvästä teosta, jolla, jos toimitte sen mukaan, saatte kiinni kaikki ne jotka ovat ohittaneet teidät? Kukaan ei ylittäisi teitä eikä olisi parempi kuin te, paitsi he, jotka tekisivät samoin. Sanokaa, "Kunnia Allaahille, Allaah on Suurin", ja "Ylistys Allaahille", kolmekymmentä kolme kertaa jokaisen rukouksen jälkeen." He palasivat myöhemmin ja sanoivat, "Rikkaat veljemme kuulivat mitä teimme ja he alkoivat tehdä samoin." Allaahin Lähettiläs, , sanoi, "Tämä on suosionosoitus, jonka Hän antaa kenelle tahtoo." [Muslim 1:416]