"As-salaamu ‘alaykum"
"Olkoon Rauha Kanssasi"

Otettu osoitteesta: http://www.ahya.org

suom. Ummu Ahmad


"Hän on luonut ihmisen. Hän on opettanut tälle puheen lahjan"
[Surah ar-Rahmaan 3-4]

Islam on Rauhan uskonto. Sana 'Islam' tulee juurisanasta Salaam, joka merkitsee rauhaa. Salaam-tervehdys on Islamin symboli. Salaam on ollut olemassa Adamista lähtien ja se on Paratiisin ihmisten tervehdys. Allah valitsi Salaamin luomuksensa tervehdykseksi. Allahin Lähettiläs sanoi: "Kun Allah loi Adamin (alayhi s-salaam), Hän sanoi hänelle: 'Mene ja tervehdi tuota enkeliryhmää, joka istuu ja kuuntele miten he tervehtivät sinua, sillä se on oleva sinun ja jälkeläistesi tervehdys.' Joten hän sanoi: 'As-Salaamu ‘alaykum' ja he vastasivat:'Wa ‘alaykum as-salaam wa rahmatullaah'. He lisäsivät 'wa-rahmatullaah'" [Sahih al-Bukhari ja Sahih Muslim]

Se on myös yksi Allahin Ylistetyistä Nimistä, rauhan ja suojeluksen lähteistä. Salaam on tervehdys Häneltä. "..Ja kun astutte johonkin taloon, lausukaa toisillenne siunattu ja vilpitön Allahin tervehdys." [Surah an-Nur 61]

Salaam on erityispiirre muslimien sosiaalisessa käyttäytymisessä. Toisen tervehtiminen salaamilla on dua hänen hyvinvoinnikseen ja siunaukseksi. Se istuttaa veljellistä rakkautta ja vahvistaa veljeyden siteitä ja läheisyyden tunnetta, ja yhteiset suhteet luovat vahvan yhteiskunnan. Abu Hurayrah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: "Hänen kautta, jonka kädessä sieluni on, ette pääse Paratiisiin ennen kuin uskotte, ja te ette usko ennen kuin rakastatte toisianne. Enkö ohjaisi teitä johonkin, joka kylvää rakkautta? Levittäkää salaamia keskuudessanne." [Abu Dawud (v:3, no: 5174)]

Allahin Lähettilään sanat: " Levittäkää salaamia keskuudessanne" tarkoittaa, että meidän tulee tervehtiä kaikkia jotka tunnemme ja joita emme tunne. Eräs mies kysyi Allahin Lähettiläältä "Mikä osa Islamissa on parasta?" Ja hän vastasi:"Se, että tarjoat ruokaa (nälkäisille) ja sanot niille, jotka tunnet ja niille, joita et tunne." [Abu Dawud (v:3, no: 5175)]

Abdullaah ibn Umarilla oli tapana mennä aamulla markkinoille ja hän ei ohittanut ketään sanomatta salaam. Yhtenä päivänä häneltä kysyttiin: "Miksi käyt markkinoilla, koska et myy mitään, et kysy hintoja...?" Hän sanoi: "Menemme sinne aamulla siksi, että voimme sanoa salaam kaikille, ketkä tapaamme." [ Imaam Bukharin Adaab al-Mufrad]

Islamilaista Salaam-tervehdystä ei voi korvata; se, joka pyrkii noudattamaan salaamin etikettejö, on seurannut Allahin Lähettilään sunnaa ja hän saa siitä palkkion. Tervehdysten, kuten maa as-salaamah tai fi amanillaah, tai muiden, ei tulisi korvata salaam'ia. Pitää kiirehtiä sanomaan salaam, ja pyrkiä sanomaan täysi tervehdys, joka on "As-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah wa barakaatuh." Allahin Lähettiläs on sanonut: "Ne, jotka ovat ensimmäisinä sanomassa salaam, ovat Allahia lähellä." [Abu Dawud (v:3, no: 5178)]

Kertonut Imran ibn Hussain (raa): "Eräs mies tuli Profeetan luo ja sanoi: "As-Salaam 'alaykum" Hän vastasi hänelle. Mies istuutui alas. Allahin Lähettiläs sanoi: "Kymmenen". Toinen mies saapui ja sanoi: "As-Salaam 'alaykum wa rahmatullaah". Hän vastasi hänelle. Mies istuutui alas. Allahin Lähettiläs sanoi: "Kaksikymmentä". Kolmas mies saapui ja sanoi: "As-Salaam 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh". Hän vastasi miehelle. Mies istuutui alas. Allahin Lähettiläs sanoi: "Kolmekymmentä" [Abu Dawud (v:3, no:5176)]
Lukumäärät "kymmenen, kaksikymmentä ja kolmekymmentä" viittaavat siunauksiin ja palkkioihin, joita saatiin. Palkkio kasvoi salaam'in sanojen kasvaessa.

Salaam on selvästi osa tapaamista, Allah sanoo Kirjassaan:
"Te, jotka uskotte, älkää astuko muihin taloihin kuin omiinne, ennenkuin olette saaneet niiden asukkaiden suostumuksen ja heitä tervehtineet." [Surah an-Nur 27]

Salaam'in antamisen tapoihin kuuluu, että:
"Nuoret tervehtivät (ensin) vanhoja, ohikulkeva tervehtii istuvaa, ja pieni ryhmä tervehtii suurta ryhmää." Ja "Joka ratsastaa, hänen tulee tervehtiä kävelevää." [Abu Dawud (v:3, no: 5179-80)]

Anas ibn Malik on kertonut, että ohittaessaan ryhmän poikia, hän tervehti heitä ja sanoi: "Profeetalla oli tapana tehdä näin." [Sahih al-Bukhari vol:8, no:264]

Meidän tulee sanoa salaam saapuessamme tapaamiseen ja myös sieltä poistuessa. Abu Hurayrah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: "Kun joku teistä saapuu tapaamiseen, hänen tulee sanoa salaam, ja jos hänen täytyy nousta, hänen täytyy sanoa salaam..." [Abu Dawud (v:3, no:5189)]

Hän on myös sanonut: "Kun joku teistä saapuu tapaamiseen, sanokoon hän salaam, ja kun hän haluaa lähteä, sanokoon hän salaam. Ensimmäinen on tärkeämpi kuin jälkimmäinen." [Abu Dawud ja at-Tirmidhi (hasan)]

Yöllä sanotun salaamin tulee olla pehmeä. Se pitää sanoa riittävällä äänellä, jotta hereillä olevat kuulevat sen, mutta se ei kuitenkaan häiritse nukkumassa olevia. Al-Miqdad (raa) on kertonut: "Meillä oli tapana jättää sivuun Profeetan osuus maidosta, ja hän tuli yöllä ja tervehti meitä siten, ettei herättäisi nukkumassa olevia..." [Sahih Muslim]

Salaam'in "palauttaminen" - se on muslimin oikeus toiselta muslimilta. Abu Hurayrah on kertonut: "Kuulin Allahin Lähettilään sanovan: 'Muslimilla on viisi oikeutta toista muslimia kohtaan:
(a) tervehdysten "palauttaminen"
(b) sairaiden luona vierailu
(c) hautajaisiin osallistuminen
(d) kutsujen hyväksyminen
(e) sanoa "yarhamukallah" toisen aivastettua (jos toinen sanoo ensin Alhamdulillaah)
[Sahih al-Bukhaari vol:2, no:332]

Tervehdys tulisi "palauttaa" joko samanlaisena tai parempana. Allah sanoo: "Kun teitä tervehditään (hyvällä) tervehdyksellä, niin tervehtikää takaisin vielä paremmalla tai vastatkaa samalla." [Surah an-Nisaa 86]

Kirjan kansan tervehdyksiin vastaaminen:
Anas ibn Malik on kertonut: "Profeetta sanoi: 'Jos Kirjan kansan ihmiset tervehtivät sinua (salaamilla), sinun tulee vastata: wa 'alaykum.'" [Sahih al-Bukhaari vol: 8, no: 275]

Abdullaah ibn Umar on kertonut: " Allahin Lähettiläs sanoi: 'Kun juutalaiset tervehtivät sinua, he useimmiten sanovat: As-Samu 'alaykum (kuolema olkoon kanssasi), joten sano takaisin (vastauksena), wa 'alaykum.'" [Sahih al-Bukhaari vol:8, no:274] Aishah (radiyallahu ‘anhaa) on kertonut: "Joukko juutalaisia tuli Allahin Lähettilään luokse ja he sanoivat: 'As-Samu 'alaykum'. Ymmärsin sen ja sanoin heille: 'Alaykum As-Samu wal-La'ana' '(kuolema ja kirous olkoon kanssanne), Allahin Lähettiläs sanoi:"Ole rauhallinen! Oi Aishah, Allah rakastaa sitä, että olet ystävällinen ja lempeä kaikissa asioissa." Minä sanoin: "Etkö kuullut mitä he sanoivat?" Allahin lähettiläs sanoi: "Olen jo sanonut heille: 'Alaykum." [Sahih al-Bukhaari vol:8, no:273]

Was-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh!