Sääntö koskien Salafia, joka erehtyy Da'wah'n ja Manhaj'in asioissa

Shaykh Muhammad Naasirud-Deen al-Albaanille esitetyistä kysymyksistä
Poimittu http://www.maktabah-alsalafiyah.com:sta

kääntänyt Ummu Ahmed


Salafista, joka pitää kiinni Salafi aqiidah'sta (uskosta), mitä tulee Allaahin nimiin ja attribuutteihin, ja hänen metodologiansa todisteiden punnitsemisessa on pääasiallisesti Kirjasta ja Sunnasta, eikä se rajoitu Madhhabiin. Kuitenkin, monissa kohdin, hän luottaa omiin näkemyksiinsä ja ijtihaadiinsa, ajatellen sen olevan jotain hyvää ja hyödyllistä, ja jotakin määrättyä, ja jotakin, mistä Islaam hyötyy ja millä se nousee. Joten hänestä on oikein ottaa jam'iyyah ja puolue ja bay'ah (uskollisuudenvala) ja niin edelleen. Tai hän aloittaa jam'iyyah'n - esimerkiksi - joka auttaa ja lisää hizbiyyaa (partisaanius) toisella tavalla, joko avoimesti tai salassa. Sitten tällainen ihminen on meidän kanssamme eri mieltä mitä tulee joihinkin sääntöihin koskien hallitsijoita, tai joitakin ryhmiä, ja niin edelleen. Joten antaako tämä ero meidän ja hänen välillään oikeuden sanoa, että hän ei noudata Salafus-Saalihien metodologiaa, vaan että hän on seitsemänkymmenen kahden lahkon joukossa, jotka menevät kohti tuhoa; tarkoittaen muita kuin Pelastettua Lahkoa, seitsemästäkymmenestä muusta lahkosta?

'Todellisuus - niin kuin todistamme tänä aikana - on, että jotkut menevät rajojen ylitse ja jotkut eivät suorita kaikkea vaadittua, mitä tulee tällaisten kysymysten vastaamiseen. Joten on soveliasta, että jokainen henkilö tutkitaan erikseen, ja hänen sanansa punnitaan ja mitataan oikealla vaa'alla.

Jos katsomme joitakin Salafus-Saalihin Imaameja, ja joitakin heidän näkemyksistään ja ijtihaadeistaan, ei ole epäilystäkään ettemmekö löytäisi joitakin virheitä siinä, mitä he ovat tehneet ja joka on ristiriidassa aidon Sunnah'n kanssa. Kuitenkin, niin kauan kuin tiedämme mistä he pitävät kiinni, oikeasta metodologiasta - Kirjasta, Sunnah'sta ja siitä, missä Salafus-Saalih olivat - vaikka ollaankin eri mieltä joissain näkemyksissä - esimerkiksi: jos eräs seuralainen sanoo jotain eikä kukaan kumoa häntä, onko sellaiset sanat todiste vai ei? Joten jotkut oppineet sanovat, että se ei ole, kun taas toiset sanovat, että se on. Joten sen tyyppiset virheet eivät välttämättä vie häntä, joka on eri mieltä, vaikka hän olisi väärässä, pois Salafus-Saalihien metodologiasta.

Nyt historia toistaa itseään. Joten tämä henkilö, joka liittää itsensä Salafus-Saaliheihin, sitten sanotaan, että hän on joko Salafus-Saalihien kanssa tai heitä vastaan, riippuen siitä, kuinka läheinen tai kaukainen on tämä yhteys Salafus-Saaliheihin. Siksi, ei ole oikein rajoittamattomasti poistaa ketään yksilöä, joka avoimesti julistaa, ainakin kielellään - ja niin pitkään, kun hän ei kumoa teoillaan sitä, mitä julistaa kielellään - silloin ei ole oikein sanoa, että hän ei ole Salafi, ei niin pitkään kuin hän sanoo kutsuvansa Salafus-Saalihien tielle; ja niin pitkään, kun hän kutsuu ihmisiä seuraamaan Kirjaa ja Sunnaa, eikä sokeasti ja itsepäisesti tarttumaan yhteen Imaamiin, mainitsematta sokeaa ja itsepäistä tarttumista Sufi-lahkoon, mainitsematta sokeaa ja itsepäistä tarttumista johonkin ryhmään. Kuitenkin tällä yksilöllä on näkemyksiä, jotka eristävät hänet ijtihaadin asioissa, ja tällaista on odotettavissa, sillä jopa Salafien Imaamit olivat eri mieltä joistain asioista. Mutta, mikä on merkityksellistä meille, on periaate - uskooko hän siihen? Kutsuuko hän siihen?

Joten tiedämme, kuten olemme sanoneet useammin kuin kerran, että et löydä maan päältä - ainakaan heidän joukostaan, jotka sanovat olevansa Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah'n joukossa - häntä, joka sanoo, että hurskaiden edeltäjien polku on väärä. Vaikka he eivät seuraisi tätä polkua todellisuudessa, siltikään he eivät voi sanoa sen olevan väärä. dawah'ssa, jotka voivat erota joissakin yksityiskohdissa, silloin emme pysty poistamaan häntä siitä, mihin hän on itsensä liittänyt, jota hän julkisesti sanoo seuraavansa, muutamien rikkomusten takia. Nämä rikkomukset voivat kuitenkin johtua yksilön luonteesta - sellaisesta, joka vaikuttaa häneen vain henkilökohtaisesti, tai vaikuttaa heihin, jotka ovat hänen lähellään - tai ne voivat olla asioita, jotka voivat suuresti vaikuttaa myös koko yhteiskuntaan. Joten tämä vaikutus ei ole lähellä eikä kaukana Salafus-Saalihien metodologiaa. Mutta mitä tulee meidän kuvaukseemme yksilöistä, jotka kutsuvat seuraamaan Kirjaa ja Sunnaa; ei vain tätä yksin, mutta Salafus-Saalihien metodologian mukaan - mutta he voivat olla joistain asioista eri mieltä - silloin ei ole soveliasta, että syytämme heidän olevan jollain muulla polulla, elleivät he julista tätä avoimesti. Joten, esimerkiksi, olemme kuulleet joiltakin heistä, että he ovat sanoneet: Me seuraamme Salafeja heidän 'aqiidah'ssaan ja heidän tietoaan, mutta emme heidän keinojaan! Joten tämä on täydellinen Salafus-Saalihien metodologian kumous; todellakin, se on Lähettilään sallallaahu alayhi wa sallam dawaa vastaa, häntä vastaan, joka antoi kaiken tärkeyden Tawhiidille Mekan aikana, kuten tiedetään.

Muut jamaa'at, jotka sanovat seuraavansa Kirjaa ja Sunnaa, jotka eivät pidä kutsua Tawhiidin tärkeänä. Todella, saatat löytää heidän joukostaan niitä, jotka sanovat, että tämä kaikista tärkein dawah jakaa ihmiset eikä kokoa heitä yhteen, joten siitä on pysyttävä kaukana dawassa. Joten nämä ihmiset eivät varmasti ole Salafeja. Joten jos jotkut ihmiset saavuttavat tällaisen tason itsensä karkottamisessa hurskaista edeltäjistä - vaikka hän liittäisi itsensä sanoissaan ja dawassaan Salafus-Saalihien metodologiaan - silloin se on vain sana, minkä hän sanoo.

[Abul Hasan al-Misree esitti tämän kysymyksen Shaykh al-Albaanille, 10. Rajab 1416H (21.12.1995). Otettu sarjasta: Silsilatul-Huda wan-Nur (847/9)]