Rakkaus Lähettilääseen

Imam Ibn Rajab al-Hanbali
suom. Khadija


Al-Istinshaq Ote "The Delight of Faith", Abdullah bin Jarullah al-Jarullah (Kääntänyt. J. Zarabozo; © Dar as-Salaam, 1996) On kerrottu Sahih al-Bukharissa ja Muslimissa, rahimahumallaah, Anasilta , että Profeeetta sanoi: "Kukaan teistä ei todella usko, kunnes minä olen hänelle rakkaampi kuin hänen isänsä, hänen lapsensa ja kaikki ihmiskunta."

Ja samasta lähteestä löydämme, että Umar ibn al-Khattab sanoi Allaahin Lähettiläälle , "Oi Rasuulullah, sinä olen minulle rakkaampi kuin mikään muu, paitsi oma itseni." Allaahin Lähettiläs sanoi hänelle, "Ei, kautta Hänen Jonka Kädessä minun sieluni on, ei kunnes minä olen rakkaampi sinulle kuin sinun oma sielusi." Umar kertoi hänelle, "Kautta Allaahin, nyt sinä olet minulle rakkaampi kuin minun oma sieluni." Allaahin Lähettiläs kertoi hänelle sitten, että hän on täydellistänyt ja oikaissut uskonsa.

Ibn Rajab sanoo rakkaudesta Lähettilääseen :

Rakkaudessa Lähettilääseen on kaksi tasoa.

Ensimmäinen taso on pakollinen. Tämä on rakkaus mikä vaatii hyväksymään mitä tahansa Lähettiläs toi Allaahilta ja vastaanottamaan sen rakkaudella, mielihyvällä, arvostuksella ja alistumisella, etsimättä ohjausta mistään muusta lähteestä. Tätä seuraa hänen täydellinen seuraaminen mihin tahansa hänen Herransa on hänet johtanut ja minkä tahansa vahvistaminen mitä hän on ilmoittanut vaatimuksista, pysyminen poissa kaikesta minkä hän on kieltänyt kielletyistä teoista, antaa tukensa hänen uskonnolleen ja taistella niitä vastaan jotka vastustavat häntä oman kykynsä mukaan. Kaikki nämä ovat tarvittavia osatekijöitä, joita tulee omistaa ja henkilön usko ei ole täydellinen ilman niitä.

Toinen taso on ylempi (ja eikä ehdottoman tärkeä uskon osa). Tämän tyypin rakkaus vaatii hänen esimerkkinsä seuraamista täydellisellä tavalla ja täyttämällä hänen sunnansa seuraamisen kunnioituksella hänen käytökselleen, tavoilleen, vapaaehtoisille teoilleen, syömiseen, juomiseen, pukeutumiseen, täydelliseen käyttäytymiseen hänen vaimojensa kanssa ja toisiin kohtiin hänen täydellisistä tavoista ja puhtaasta käytöksestä. Se myös sisältää hänen elämänsä ja aikansa opettelua. Se pitää sisällään myös sydämen värinän kun hänet mainitaan, rukousten ja siunausten sanominen hänelle siitä rakkaudesta häneen, mikä asuu sydämessä, hänen arvostamisensa ja kunnioittamisensa. Se sisältää myös rakkauden kuunnella hänen sanojaan ja niiden suosimisen yli muiden luotujen sanojen. Ja yksi suurimmista rakkauden muodoista on seurata hänen kieltäytymistä tästä maailmasta, hänen tyytymistänsä vähään ja hänen kääntymistänsä ja haluansa iankaikkiseen Tuonpuoleiseen.