Katumus: Ainut Tie ulos VaikeuksistaKatumus: Ainut Tie ulos Vaikeuksista
Imaam al-Haramain, ’Alee ’Abdur-Rahmaan al-Hudhayfee
Suom. Sakeenah Vuorinen
Kaikki ylistys kuuluu Allaahille, Maailmojen Herralle. Olkoon Hänen siunauksensa ja rauhansa yllä Sanansaattajan , ja hänen perheensa ja seuralaistensa.

Rakkaat Muslimit! Pelätkää Allaahia ja pitäkää tiukasti kiinni Islaamista. Se on kaikista todenmukaisin kädensija. Juuri Allaahin pelko asettaa asiat tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa oikein. Tiedä myös, että Allaahin Sunnah (Hänen sääntönsä koskien Hänen luotujaan) tässä universumissa eivät koskaan muutu. Allaah sanoo:

"Sillä Allaahin Sunnah:ssa [tavassa, säädöksissä] ei tapahdu muutosta, eivätkä ne toiseksi vaihdu. " (Suuratul-Faatir 35:43)

On Allaahin Sunnah ja Hänen sääntö, että kukahyvänsä kylvää hyvää, tulee myös korjaamaan hyvää ja kukahyvänsä kylvää pahaa, tulee myös korjaamaan pahaa. Hän sanoo:

"Ja joka on tehnyt hiukkasenkin hyvää, saa sen nähdä. Ja joka on tehnyt hiukkasenkin pahaa, saa sen nähdä." (Suuratuz-Zalzalah 99:7-8)


On Allaahin sääntö Hänen luomakuntaansa koskien, että kukahyänsä valitsee sen tien, joka johtaa menestykseen tämän maailman elämässä ja sen mielihyvässä tulee saamaan mitähyvänsä Allaah on varannut hänelle tässä elämässä, ja kukahyvänsä valitsee tien, joka johtaa menestykseen Tuonpuoleisessa ja Paratiisissa, Allaah auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa. myöskin, kukahyvänsä valitsee tien, joka johtaa menestykseen niin tässä elämässä kuin Tuonpuoleisessakin, tottelee Allaahia ja pysyy poissa synneistä, hän tulee saamaan menestyksen tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa. Allaah sanoo:

"Kun joku havittelee katoavaista [tämän elämän nautintoja], Me joudutamme niitä hänelle niinkuin tahdomme ja kenelle tahdomme. Senjälkeen Me määräämme hänet Helvettiin, jonne hän on joutuva häpeän peittämänä ja karkoitettuna [kaukana Allaahin Armosta]. Mutta ken toivoo Tuonpuoleista ja ponnistelee sen saavuttamiseksi, kuten tuleekin, hän kuuluu niihin, joiden ponnistelut saavat palkkansa. Kaikille - niin hyvin jälkimmäisille kuin edellisille - Me ojennamme Herrasi anteja. Ja Herrasi lahjat eivät ole rajallisia." (Suuratul-Israa’ 17:18-20)

Allaahin tapana on myös testata Hänen palvelijoitansa hyvällä ja pahalla. Hän sanoo:

"Me koettelemme teitä hyvällä ja pahalla. Ja Meidän luoksemme te tulette palaamaan." (Suuratul-Anbiyaa’ 21:35)

Mitä tulee Muslimeihin, kun hän saa osakseen jotain hyvää, hän tietää, että se on suosionosoitus hänen Herraltaan, sillä hän tietää ettei hän ole ansainnut mitään ja tämä uskomus saa hänet kiittämään hänen Herraansa ja ylistämään Häntä. Ja jos hänen osakseen tulee jotain pahaa, hän on kärsivällinen ja etsii hänen Herransa palkkiota, sillä hän tietää, että tämä johtuu niistä synneistä joihin hän on syyllistynyt tai että Allaah haluaa nostaa hänen sijaansa Tuonpuoleisessa. Allaah sanoo:
"Jos onnettomuus kohtaa teitä, se tapahtuu tekojenne takia. Ja Hän antaa paljon anteeksi." (Suuratush-Shoora 42:30)

Muslimi tutkiskelee itseään, käy läpi hänen tekojaan ja katuu jokaista syntiä johon hän on langennut. Kun taas uskoton, jos hänelle ollaan suosiollisia, hän tulee royhkeäksi ja ylimieliseksi ja alkaa tehdä syntiä. Ja kun onnettomuus tulee hänen osakseen hän vaipuu epätoivoon ja on kärsimäton. Tämä maailma on hänen Paratiisinsa ja hänen halunsa ovat hänen herransa.

Veljeni uskossa! Näinä päivinä Muslimeihin moni onnettomuus. Monia syitä on annettu näihin vastoinkäymisiin. Jotkut sanovat, että ne ovat vihollisten ilkeiden suunnitelmien tuloksia, jotkut sanovat että ne johtuvat taloudellisesta lamasta ja jotkut sanovat että ne johtuvat Muslimien teollisesta ja teknologisesta takapajuisuudesta jne. Kaikki nämä ovat vain sairauden oireita. Todellinen syy tähän surkeaan tilaan on Muslimien välinpitämättomyys uskontoaan kohtaan, yksilöllisesti ja ryhmänä. Allaah sanoo:

"Kyselettekö te tappiota kärsittyänne, vaikka olette aiheuttaneet vihollisellenne kaksinverroin tappioita, ’Miksi näin kävi?’ Sano, ’Se johtui teistä itsestänne.’ Ja Allaah on Kaikkivaltias." (Suuratu aal ‘Imraan 3:165)


Hän sanoo myös:

"Allaah ei muuta kansan kohtaloa ennen kuin se muuttaa luontonsa." (Suuratur-Ra‘d 13:11)

Historiassa Muslimit ovat käyneet läpi aikoja, jotka olivat vaikeampia kuin meidän aikamme koettelemuksissaan ja vihollistensa vainossa. Mutta he palasivat vilpittömästi uskontoonsa tiedon ja Uskon kanssa. Niinpä he saavuttivat turvallisuuden ja saivat kunniansa, yhtenäisyytensä ja hyvinvointinsa takaisin Islaamin Lain varjon alla. Tämä vaiva parannettiin ja heidän tilansa parani. Tänä päivänä, onnettomuus on itseasiassa suuri Muslimiyhteisölle, mutta se on pysyvä, ja on kiistämätön tosiasia, että Muslimien myöhemmän sukupolven asiat eivät koskaan tule oikenemaaan paitsi tavalla, jolla myös aiempien sukupolvien tila ratkesi. Joten Islaamin vihollisten syyttäminen näistä onnettomuuksista ei millään tavoin auta sitä, että Muslimit ovat vastuussa heidän omista murheistaan. Sillä kuinka Muslimit voivat odottaa uskottomien ratkaisevan ongelmansa, jos he itse epäonnistuvat tekemään näin käyttäen apunaan Allaahin Kirjaa, Profeetan Sunnaa ja opastusta jonka edeltävät sukupolvet ovat meille antaneet? Ratkaisu Muslimien ongelmiin on siis kiinni Allaahista, ja sitten heidän johtajistaan ja oppineistaan, jotta he neuvoisivat ihmisille mikä on oikein, rohkaisten heitä tekemään näin ja varoittamalla heitä kaikesta pahasta koskien heidän uskontoaan ja elämiään. Tämä on suuri vastuu, joka vaatii vahvaa tahtoa ja vilpittömyyttä.

Rakkaat Muslimit! Milloin hyvänsä onnettumuus kohtaa yhteisöä, ensimmäinen askel on vilpitön katumus. Allaah sanoo:

"Kääntykää kaikki katuvina Allaahin puoleen, oi uskovaiset, jotta menestyisitte." (Suuratun-Nuur 24:31)


Jokainen Muslimi tarvitsee vilpitöntä katumusta. Jos joku kuitenkin kysyy, ‘Mitä tekemistä minun henkilökohtaisella katumuksellani on Muslimien tilan parantamiseen?‘ Hänelle tulee kertoa, että syy kaikkeen hyvään tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa on tottelevaisuus Allaahille ja syy pahaan on rangaistuksena tottelemattomuudesta Hänelle. Tulisi myös mainita, että jokaisen yksilön katumus tuo mukanaan paljon hyvää ja vähentää Muslimeja kohtaavia vaikeuksia.

Muslimien tulisi myös yhdistyä kohtaamaan tämä muuttuva maailma joka pyrkii muuttamaan Islaamin oppeja ja tuhoamaan sen arvoja ja lakeja.

Lisäksi, aiemman kansat joutuivat tuhon omiksi koska heidän joukossaan oli monia syntisiä ja vain harva oikeudenmukainen ihminen. Yksittäisen ihmisen synti voi tuhota koko kansan. Allaah tuhosi Thamuudin kansan koska yksi heistä tappoi kamelin. Hän antoi epidemioiden levitä Israelin lasten joukossa - jopa Musan ja Haaruunin läsnäollessa, sillä jotkut heistä olivat syyllistyneet aviorikokseen. Allaah sanoo koskien joitakin tuhotuista kansoista:

"Me rankaisimme heitä kaikkia hänen syntiensä tähden. Toisten päälle me lähetimme hiekkamyrskyn, toiset otti valtaansa huuto, toiset nielaisi maa ja toiset me hukutimme. Ei Allaah tehnyt heille vääryyttä, vaan he tekivät sitä itselleen." (Suuratul-‘Ankaboot 29:40).

Zainab bint Jahsh (Radiya-Llaahu ‘anhaa) kertoo, että Allaahin Sanansaattaja sanoi: "Paha periköön arabit uhkaavan suuronnettomuuden vuoksi. Tänä päivänä Gog:in ja Magog:in muuria on avattu näin paljon." Ja hän kuvasi suuruutta tekemällä ympyrän hänen etusormellaan ja peukalollaan. Zainab sanoo: "Minä sanoin, ’Oi Allaahin Sanansaattaja! Tullaanko meidät tuhoamaan vaikka joukossamme on oikeudenmukaisia ihmisiä?’ Allaahin Sanansaattaja sanoi, ’Kyllä, kun moraalittomuus ja alkoholin juontit on levinnyt laajalle.’"

Joten älä siis kohtele katumusta kevyesti, sillä se on tie ulos kaikista vaikeuksista. Pidä tiukasti kiinni Allaahin Kirjasta ja Hänen Sanansaattajansa Sunnah:sta, sillä ne ovat valo ja opastus jotka pelastavat pimeydeltä ja virheiltä.

Veljeni uskossa! Islaamin uskonto käskee Muslimeita olemaan yhtenäisiä ja kieltää heitä jakautumasta. Allaah sanoo:

"Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Allaahin Köydestä älkääkä hajaantuko." (Suuratu Aal-‘Imraan 3:103)

Ja Hän sanoo myös:
"Älkääkä kiistelkö keskenänne, etette menettäisi rohkeuttanne ja tarmoanne ja olkaa kärsivällisiä." (Suuratul-Anfaal 8:46)

Islaamin uskonto, samalla kun käskee Muslimien yhteyteen, ei silti tarkoita sitä, että ei-Muslimeita vastaan voitaisiin hyökätä tai että heidän oikeutensa, jotka Islaamin Laki heille antaa voitaisiin kieltää. Jos monet ei-Muslimit ymmärtäisivät Islaamin oikeudenmukaisuuden ja sen kauneuden, he hyväksyisivät Islaamin uskonnokseksensa ja eivät syyttäisi sitä joidenkin Muslimien vääristä teoista. Allaah sanoo:

"Sano [Oi Muhammad, ihmisille]: ‘Tulkaa, niin luen teille, mitä Herranne on teiltä kieltänyt: Hän on kieltänyt teitä asettamasta Hänen rinnalleen muita jumalia. Hän myös käskee teitä kohtelemaan hyvin vanhempianne ja olemaan tappamatta lapsianne koyhyydenne tähden; kyllä me ruokimme teidät ja heidät, älkää tehko siveettomiä syntejä julkisesti tai salassa, älkääkä ilman ilman laillista syytä surmatko ketään, sillä sen on Allaah kieltänyt. Näin on Hän teitä käskenyt, jotta te ymmärtäisitte." (Suuratul-An‘aam 6:151)

Veljeni uskossa! Pelätkää Allaahia niin kuin teidän tulisi Häntä pelätä, etsikää Hänen läheisyyttään oikeudenmukaisten tekojen kautta ja pysymällä poissa synneistä. Lähettäkää edellenne hyviä tekoja ennen kuin tapaatte Hänet ja käyttäkää aikanne ja elämänne hyvin. Allaah sanoo:

"Oi te, jotka uskotte! Pelätkää Allaahia ja katsokoon jokainen, mitä on varustanut itseleen huomiseksi. Pelätkää Allaahia, sillä Hän tietää, mitä te teette." (Suuratul-Hashr 59:18)

Antakaa itsellenne vastauksia, jotka voivat pelastaa teidät vaikeuksilta ylösnousemuksen Päivänä. Allaahin Sanansaattaja sanoi: "Miehen jalat eivät liukastu Ylösnousemuksen Päivänä, kunnes häneltä kysytään hänen elämästään ja kuinka hän sen eli, hänen nuoruudestaan ja kuinka hän sen käytti, hänen omaisuudestaan ja kuinka hän sen ansaitsi ja mihin hän sen käytti ja hänen tiedostaan ja siitä mitä hän sillä teki."