Jakautuminen ja eri mieltä oleminen

Imaam Muhammad ibn 'Abdul-Lateef (k.1367H) ja Imaam Muhammad ibn Ibraaheem (k.1389)
[al-Istiqaamah][1]
(poimittu http://www.troid.org:sta)

kääntänyt Ummu Ahmed


Allaah - Korkein - on sanonut:

"Oi te, jotka uskotte, pelätkää Allaahia niin kuin Häntä on pelättävä, eikä teidän pidä kuoleman ennen kuin olette tulleet Hänen tahtonsa alaisiksi (muslimeiksi). Pitäkää kaikki kiinni Allaahin (pelastus)köydestä älkääkä hajaantuko vaan muistakaa Allaahin armoa teitä kohtaan silloin kun olitte toistenne vihollisia ja Hän lähensi sydämenne, niin että te Hänen armonsa kautta tulitte aivan kuin veljiksi keskenänne. Te olitte tulikuilun partaalla, mutta Hän pelasti teidät siitä. Siten selittää Allaah tunnusmerkkinsä teille, jotta tulisitte oikealle tielle ja jotta teistä tulisi seurakunta, joka kutsuu ihmisiä hyvyyteen, säätää heille oikeat elämäntavat ja estää heitä pahuudesta; sellaiset ihmiset tulevat menestymään. Älkää te olko niiden kaltaisia, jotka saatuaan selvät todisteet erottautuivat toisistaan ja riitelivät toistensa kanssa. Sellaisia odottaa kauhea rangaistus sinä (Ylösnousemuksen) päivänä, jolloin toisten kasvot kirkastuvat ja toisten mustuvat (synkkenevät)..." [Suura Aali-'Imraan 3:102-105]

Tafsiirin (Qur'aanin selitys) oppineet ovat sanoneet, "Sunnan ja yhtenäisyyden ihmisten kasvot ovat kirkkaat, kun taas nurkkakuntaisten ja eri mieltä olevien kasvot mustuvat."

Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah (k.728H) - rahimahullaah - on sanonut:

"Joten Allaah - Korkein Kaikista - käski kaikki uskovia tarttumaan yhdessä Allaahin köyteen, eikä jakautumaan. Ja tarttuminen Allaahin Köyteen on selitetty tarkoittavan: tarrautumista Allaahin Kirjaan, Hänen uskontoonsa, Islaamiin, ikhlaasiin (uskon ja tekojen puhtauteen Allaahille), Hänen Käskyihinsä, Hänen Sopimukseensa, Hänen tottelevaisuuteen, ja myös Jamaa'ah'aan. Kaikki nämä selitykset on koottu Seuralaisilta ja myös heitä seuranneilta oikeamielisiltä - ja kaikki siitä on oikein. Sillä Qur'aan käskee Islaamin Uskonnolla; ja sen on Allaahin Sopimus, ja Hänen Käskynsä, ja Hänen tottelemisensa. Siihen kuuluu myös yhdessä kiinni pitäminen Jamaa'ah'sta. Ja Islaamin Uskonto - todellisuudessa - on yksinomaan ikhlaas Allaahille.

Abu Hurayrah kertoo:

Profeetta sanoi, "Todella, Allaahia miellyttää kolme asiaa: että palvot Allaahia yksin liittämättä häneen kumppania; että pidätte yhdessä kiinni Allaahin Köydestä ettekä jakaudu, ja että annatte vilpittömiä neuvoja hänelle, kenet tahansa Allaah laittaa hallitsemaan asioitanne." [2]

Ja Allaah - Korkein Kaikista - on tehnyt Muslimien alistamisesta, sekä elävien ja kuolleiden, haraam (laitonta). Ja Hän on tehnyt heidän verestään, heidän omaisuudestaan ja heidän kunniastaan pyhää. Ja on Profeetan tiedetään sanoneen jäähyväispyhiinvaelluksensa aikana, "Todellakin verenne, omaisuutenne ja kunnianne on pyhää toisillenne, kuten tämä teidän päivänne, tässä teidän kuukaudessanne, tässä teidän kaupungissanne. Enkö ole välittänyt sanomaa? Niiden, jotka ovat läsnä, täytyy välittää (sanani) niille, jotka ovat poissa. Kenties hän, jolle se välitetään, ymmärtää sen paremmin kuin hän, joka kuulee sen suoraan." [3]

Allaah - Korkein - on sanonut:

"Ne, jotka aiheettomasti puhuvat pahaa uskovista miehistä ja naisista, ovat syyllisiä panetteluun ja julkeaan syntiin." [suuratul-Ahzaab 33:58]

Joten, kuka vahingoittaa uskovaa, elävää tai kuollutta, ei minkään synnin takia, joka vaatii sitä - silloin hän kuuluu tähän aayah'aan. Ja kuka on mujtahid (hän, joka vilpittömästi pyrkii totuuteen), hän ei ole syntiä tehnyt. Ja jos joku vahingoittaa mujtahidia, sitten hän on vahingoittanut häntä ilman syytä. Ja joka on syntinen, mutta on katunut sitä syntiä, tai jos hänelle on annettu anteeksi jostain muusta syystä; siten, ettei jäljellä ole enää rangaistusta - ja sitten joku vahingoittaa häntä, silloin hän on vahingoittanut häntä aiheettomasti." [4]

Abu Hurayrah kertoo:

"Älkää kadehtiko toisianne. Älkää nostako hintoja toisillenne. Älkää vihatko toisianne. Älkää hylätkö toisianne. Älkää pilatko toistenne asioita. Sen sijaan, olkaa Allaahin palvojia ja olkaa veljiä. Muslimi on toisen Muslimin veli; hän ei alista häntä, eikä nöyryytä häntä, eikä valehtele hänelle, eikä halveksi häntä. Ja hurskaus on täällä - ja hän näytti rintaansa kolme kertaa. On tarpeeksi pahaa Muslimille halveksua Muslimiveljeään. Koko Muslimi on toiselle Muslimille loukkaamaton; hänen verensä, hänen omaisuutensa, ja hänen kunniansa. " [5]

Ibn 'Umar kertoo:

Profeetta sanoi, "Muslimi on veli toiselle Muslimille. Hän ei alista häntä, eikä nöyryytä häntä, eikä hylkää häntä. Joka auttaa veljeään, Allaah auttaa häntä. Joka poistaa yhden murheen Muslimilta tässä maailmassa, Allaah poistaa yhden hänen murheistaan Ylösnousemuksen Päivänä. Ja joka piilottaa Muslimin virheen, Allaah piilottaa yhden hänen virheistään Ylösnousemuksen Päivänä." [6]

Anas kertoo: p> Profeetta sanoi, "Kukaan teistä ei todella usko ennen kuin haluat veljellesi mitä haluat itsellesi." [7]

Profeetta on sanonut:

Esimerkki Uskovien yhteisestä rakkaudesta ja armosta on kuin esimerkki ruumiista, jos yksi kohta ruumiista tuntee kipua, sitten koko ruumis kärsii unettomuudesta ja kuumeesta." [8]

Ja hän on sanonut:

"Uskova Uskovalle on kuin kiinteä rakennelma, toisen osan tukiessa toista." Ja hän kietoi sormensa yhteen havainnollistaakseen tätä. [9]

Tämä on mitä olemme maininneet tässä pienessä kirjoitelmassa, ja mitä pidämme osana Uskontoamme ja uskoamme Allaahin edessä. Ja se on riittävästi hänelle, joka tahtoo oikeaa opastusta ja kenellä on tarkoitus etsiä totuutta.

Pyydämme Allaahilta - sekä meille että meidän Muslimiveljillemme ja -siskoillemme - turvaa ja suojaa niiltä asioilta, jotka saavat aikaan Hänen raivonsa ja vihansa ja kivuliaan rangaistuksen. Ja me etsimme turvaa Allaahista sitä vastaan etteivät Hänen siunauksensa menisi ohitsemme, ja ettei Hänen antamansa turvallisuus ja hyvinvointi muutu joksikin muuksi. Ja etsimme turvaa Allaahista Hänen äkkinäistä rangaistustaan vastaan ja kaikkea sitä vastaan, joka saa Hänet vihaiseksi. Oi Allaah! Etsimme turvaa Sinusta suuria koettelemuksia vastaan ja pahimman surkeuden ja kykenemättömyyden paikkaa vastaan, ja sitä pahaa vastaan, joka on määrätty, ja vihollisten hyväksikäyttöä vastaan. Ja Allaah on riittävä meille ja mikä mahtava Suojelija Hän onkaan. Ja lähettäköön Allaah ylistykset ja siunaukset Muhammadille ja hänen perheelleen, Seuralaisilleen ja seuraajilleen.

Viitteet:

[1] Seuraava on otettu "Naseehatun Muhimmah fee Thalaathi Qadaayaa":sta (s.57-61), jonka on koonnut Shaykh 'Abdus-Salaam ibn Burjiss

[2] Kertonut Muslim (3/1340) ja Ahmad (2/367)

[3] Kertonut al-Bukhaari (3/573-574) ja Muslim (3/1305-1307), Abu Bakrah'lta .

[4] Minhaajus-Sunnatin-Nabawiyyah (5/134-135)

[5] Kertonut Muslim (nro. 2564)

[6] Kertonut al-Bukhaari (5/97) ja Muslim (1/1996)

[7] Kertonut al-Bukhaari (1/57) ja Muslim (1/67)

[8] Kertonut al-Bukhaari (nro. 6011) ja Muslim (nro. 2586), an-Nu'maan Ibn Basheerilta .

[9] Kertonut al-Bukhaari (nro. 481) ja Muslim (nro. 2586). Abu Hurayrah'lta .