Al-Istighfaar (Anteeksiannon etsiminen)

Imam Ibn Taymiyyah
Majmoo` al-Fataawaa 10/88-90
suom. Khadija


Allahin Lähettiläs sanoi, "Pyyntöjen herra anteeksiantoon on, että palvelija sanoo:

"'Allãhumma 'anta rabbee, lã 'ilãha 'illã 'anta, khalaqtanee, wa 'anã `abduka, wa 'anã `alã `ahdika wa wa`dika mastata`tu, 'a`outhu bika min sharri ma sana`tu, 'aboo'u laka bini`matika 'alayya, wa 'aboo'u bithambee, faghfirlee fa'innahu lã yaghfiru 'aththunooba 'illã 'anta."

"Oi minun Jumalani, Sinä olet minun Herrani, ei ole muuta jumalaa kuin Sinä. Sinä loit minut, ja minä olen sinun maaorjasi, ja minä pysyn sopimuksessani ja lupaan (uskosta ja vilpittömästä tottelevaisuudesta) Sinulle, kykyni mukaan. Minä etsin turvaa Sinusta pahaa vastaan, jota olen tehnyt, Minä tunnustan Sinulle, sinun palkkiosi minulle ja minä tunnustan Sinulle, syntini. Joten anna anteeksi minulle, sillä kukaan ei anna syntejä anteeksi paitsi Sinä."
Kuka tahansa sanoo tämän kun ilta saapuu, sitten kuolee yöllä, hän pääsee Paratiisiin; ja jos joku sanoo tämän aamulla, sitten kuolee sinä päivänä, hän pääsee Paratiisiin."

Palvelija on aina Allahin siunauksessa, mikä edellyttää kiitollisuutta ja synnittömyydessä, mikä vaatii anteeksiannon etsimistä. Molemmat näistä asioista on vaadittuja ja välttämättömiä palvelijalle kaikkina aikoina, kuten palvelijan ei tarvitse lakata vaihdella Allahin (useiden) palvelusten ja siunausten välillä ja ei tarvitse lakata tarvitsemasta katumusta ja anteeksiannon etsimistä.

Tämä on syy, miksi Aatamin lasten Herra, ja Hurskaiden Johtaja Muhammad etsi anteeksiantoa kaikissa tilanteissa. Hän sanoi aidossa hadithissa, jonka ilmoitti al-Bukhari: "Oi ihmiset, katukaa Herralleni, sillä todellakin minä etsin anteeksiantoa Allaahilta ja kadun Hänelle enemmän kuin seitsemänkymmentä kertaa päivässä."

Saheeh Muslimissa on ilmoitettu että hän sanoi, "Minä etsin anteeksiantoa sata kertaa päivässä." (Muslim)

`Abdullah ibn `Umar sanoi, "Me laskimme yhdessä ainoassa tapaamisessa, Allaahin Lähettilään sanovan sata kertaa, "Rabbi-ghfir-lee wa tub `alayya innaka anta-t-tawwabu-l-ghafoor." Herrani, anna anteeksi minulle ja hyväksy katumuksena, todellakin Sinä olet Katumuksen Hyväksyjä, Usein Anteeksiantava. (Ahmad, Abu Dawood, Ibn Maajah)

Tämä on syy, miksi anteeksiannon etsintä oli säädetty tekojen päätteeksi. Allaah, Korkein, sanoi, "...anovat aamuisin anteeksi." (3:17). Jotkut heistä sanoivat, "Anna elämä sinun öillesi suorittamalla Rukous, ja milloin aika tai myöhä yö tulee, ole huolissasi etsimällä anteeksiantoa."

On kerrottu aidossa hadithissa, että Profeetta , kun hän lopetti hänen Rukouksen, hän etsi anteeksiantoa kolme kertaa ja sanoi, "Allãhumma 'antas-salamu, wa minkas-salãmu, tabãrakta yã thaljalãli wal 'ikrãmi."
Oi minun Jumalani, Sinä olet ´As-Salam (vapaa virheistä), ja Sinulta tulee Salam (rauha tai turvallisuus), Sinä olet siunattu, oi kunnian ja ystävällisyyden haltija." (Muslim)

Allaah sanoo, "Pyytäkää Jumalalta anteeksi, sillä Hän on Anteeksiantava, Armollinen." (73:20)

(Vaikka) Profeetan viestin välittämisen jälkeen, hän taisteli Allaahin polulla todellisessa jihadissa, ja suoritti enemmän, mitä Allaah määräsi kenellekään muulle, Allaah käski hänen Profeettaansa (suorittamaan istighfar), kuten Hän Korkein, sanoo, "Kun Jumalan apu ja voitto tulevat ja näet ihmisten liittyvän joukoittain Jumalan uskontoon, ylistä Herrasi kunniaa ja ano anteeksiantoa, sillä Hän on Laupias " (110:1-3)

Tämä on syy, miksi Usko on perustettu Tawheedilla ja Istighfaarilla, kuten Allaah, Korkein sanoo, "Alif Lam Ra. TÄmä on, jonka jakeet on vahvistettu ja jotka Viisas, Tietävä on selittänyt. Älkää palvoko muita kuin Jumalaa. Hän on lähettänyt minut varoittamaan ja tuomaan ilosanomaa. Pyytäkää anteeksi Herraltanne ja kääntykää sitten katuvina Hänen puoleensa, niin Hän antaa teille hyvän elatuksen..." (11:1-3)
Ja Allaah sanoo: "...kulkekaa siis suoraa tietä Hänen luokseen ja pyytäkää Häneltä anteeksi." (41:6). Ja Hän sanoo: "Tiedä ettei ole muuta jumalaa kuin yksi Jumala, ja pyydä anteeksi omia syntejäsi kuin uskovien miesten ja naistenkin syntejä. (47:19)

Tämä on miksi se tuli kertomaan: "Saytaan sanoi: Ihmiset ovat tuhoutuneet syntien vuoksi ja he tuhoavat minut "Laa ilaha ill Allaah" ´lla ja etsimällä anteeksiantoa." (Ilmoittanut Ibn Abi Asim ja Abu Ya`la, mutta sen ketju on valmistettu." Yoonus (as) sanoi, "...Ei ole muuta jumalaa kuin Sinä. Ylistys Sinulle. Minä tein väärin." (21:87)

Profeetta , kun hän halusi ratsastaa hänen vuorelleen, hän ylisti Allaahia, sitten sanoi Allaahu Akbar kolme kertaa, sitten sanoi, "Laa ilaha ´illa ´ anta subhaanaka, thalantu nafsii, faghfirlii." Minä todistan ettei ole muuta jumalaa kuin Sinä, Ylistys SInulle, minä olen tehnyt väärin itseäni kohtaan, joten anna anteeksi minulle. (Abu Dawood ja at-Tirmidhi, joka sanoi se on hasan saheeh)

Kokoontumisen sovinnoksi, jolla kokoontumiset saadaan täydellseksi on pyyntö): "Subhaanaka ´allaahumma wabihamdika, ´ash-hadu ´an laa ´ilaaha ´illa ´anta, ´astaghfiruka wa ´atuubu ´ilaika." Ylistys Sinulle, oi Jumalani ja minä olen Sinun ylistyksessä, minä todistan, että ei ole muuta jumalaa kuin Sinä, minä pyydän sinun anteeksiantoa ja kadun Sinulle. (Abu Dawuud ja at-Tirmidhi, joka sanoi hasan saheeh)

Allah tietää parhaiten, ja olkoon Hänen siunauksensa ja rauha (Profeetta) Muhammadin yllä.