Allaahin muistaminen ja Qur'aanin lausuminen

suom. Maryam


ALLAAHIN MUISTAMISEN ERINOMAISUUS

Shaykhul-Islaam Ibn Taimiyyah (k. 728H) - rahimahullaah - kirjoitti, "Allaahin muistaminen on sydämelle mitä vesi on kalalle. Mitä tapahtuu kalalle, kun se otetaan pois vedestä?" Imaam Shamsud-Deen Ibnul-Qayyim al-Jawziyyah (k. 751H) - rahimahullaah - kirjoitti lähes kahdeksankymmentä hyötyä, jotka seuraavat Allaahin muistamisesta (dhikr) kirjassaan al-Waabilus-Sayyib. Lainaamme joitakin niistä tässä, vaikka suosittelemmekin lukijaa katsomaan itse tätä kirjaa sen suuren arvon takia. Allaahin muistaminen on ravintoa sekä sydämelle että sielulle. Jos palvelija jää ilman sitä, hänestä tulee kuin ruumis, joka on jäänyt ilman ruokaa.

Allaahin muistaminen ajaa myös Shaytaanin pois, tukahduttaen ja rikkoen hänet; se miellyttää Armollista, Hän on Mahtava ja Korkein, karkottaa huolet ja melankolian sydämestä, koristaa sen mielihyvällä ja ilolla, täyttää sydämen ja kasvot valolla ja peittää hänet, joka uskoo Allaahiin, arvokkuudella, lempeydellä ja raikkaudella. Se vahvistaa rakkautta Allaahiin, pelkoa Häneen, ja kaikkia asioita liittyen häneen. Se myös lisää Allaahin muistamista palvelijastaan, sillä kuten Allaah sanoo, vaikka tämä olisi ainoa palkkio Allaahin muistamisesta, siinä olisi armoa ja kunniaa tarpeeksi, sillä sellainen sydän on aina valpas ja vapaa vääristä teoista. Vaikka Allaahin muistaminen on yksi helpoimmista palvonnan muodoista, armo ja kunnia, jota se tuo, ei voida saavuttaa millään muulla keinolla.

Abu Hurayrah kertoi, että Profeetta sanoi, "Joka lausuu sanat: "Ei ole ketään muuta palvonnan arvoista kuin Allaah, Yksi, Hänellä ei ole kumppania. Kuninkuus kuuluu hänelle ja kaikki Ylistys kuuluu Hänelle, ja Hänellä on valta kaikkeen ", sata kertaa joka päivä, hän saa vastaavan palkkion kuin kymmenen orjan vapauttamisesta saa, ja sata hyvää tekoa kirjataan hänelle, ja sata pahaa tekoa pyyhitään pois häneltä. Se on suoja Shaytaania vastaan sinä päivänä aamusta iltaan saakka, eikä kukaan tee erinomaisempaa kuin tämä, paitsi hän, joka on tehnyt enemmän kuin tämä (toisin sanoen, joka lausuu nämä sanat enemmän kuin sata kertaa)." [1]

Jaabir on kertonut, että Profeetta on sanonut, "Joka lausuu sanat, "Kunnia Allaahille ja Hänelle kuuluu Ylistys", saa palmupuun istutetuksi itselleen Puutarhassa." [2]

Ibn Mas'ood on sanonut, "Ylistys Allaahille, olkoon Hän Korotettu, on rakkaampi minulle kuin saman määrän dinaareja kuluttaminen (sama määrä kuin ylistän Häntä) Allaahin tiellä." Allaahin muistaminen on parannus koville sydämille. Kerran eräs mies sanoi al-Hasanille, "Oi Abaa Sa'eed, valitan sinulle sydämeni kovuudesta." Hän sanoi, "Pehmennä sitä muistelemalla Allaahia." Makhool sanoi, "Allaahin muisteleminen on merkki terveydestä, kun taas ihmisten muisteleminen on sairaus." Eräs mies kysyi kerran Salmaanilta, "Mitkä teot ovat parhaita?" Hän sanoi, "Etkö ole lukenut Qur'aanissa: "Jumalan muistaminen on parasta.." [suuratul-'Ankabuut 29:45]

Abu Musa kertoi kerran, että Profeetta sanoi, "Ero hänen, joka muistaa Herraansa, ja hänen, joka ei tee niin, välillä on kuin ero elävien ja kuolleiden välillä." [3]

'Abdullaah ibn Busr on kertonut, että eräs mies sanoi kerran Profeetalle , "Tiet hyvyyteen ovat monet, enkä kykene kulkemaan kaikkia niitä, joten kerro minulle jotakin, josta voin pitää tiukasti kiinni, mutta joka ei rasita liikaa, jotta en unohda sitä." Hän sanoi, "Pidä kielesi kosteana muistelemalla Allaahia, Korkeinta." [4]

Jatkuva Allaahin muistaminen kasvattaa palvelijan hyviä todisteita Ylösnousemuksen Päivänä. Se on keino, joka estää häntä puhumasta väärällä tavalla, kuten puhumalla toisten selän takana ja levittämällä tarinoita ja sen kaltaista. Kieli joko mainitsee Allaahia ja muistelee Häntä, tai se puhuu väärin.

Jolle muistelemisen portit on avattu, hänellä on aukko Herransa luokse, Mahtava ja Loistava on Hän, jonka läpi hän löytää etsimänsä. Jos hän löytää Allaahin, hän on löytänyt kaiken. Jos hän menettää mahdollisuuden, hän on menettänyt kaiken.

Muistelemista on monenlaista. Allaahin, Mahtavan ja Loistavan, Nimien muistelu, Hänen Attribuuttiensa muistelu, ja Hänen ylistäminen ja Hänen kiittäminen. Kaikki nämä voivat ottaa esimerkiksi muodon, 'Kunnia olkoon Allaahille', 'Ylistys olkoon Allaahille', 'Ei ole muuta jumalaa kuin Allaah.' Palvelija voi myös muistaa Allaahia viittaamalla Hänen Nimiinsä ja Attribuutteihinsa, kuten sanomalla, esimerkiksi, "Allaah, Mahtava ja Loistava on Hän, kuulee kaiken, mitä hänen palvelijansa sanovat ja tekevät."; tai mainitsemalla mitä hän on käskenyt ja mitä hän on kieltänyt, kuten sanomalla, "Allaah, Mahtava ja Loistava, käskee sitä ja sitä tai kieltää sitä ja sitä."

PARAS MUISTAMINEN

Palvelija voi myös muistaa Allaahia puhumalla Hänen siunauksistaan, kun parhain muistamisen muoto on Qur'aanin lausuminen, koska tämä sisältää lääkkeet parantamaan sydämen kaikilta taudeilta. Allaah, Ylistetty, sanoo:

"Oi ihmiset, totisesti olette saaneet Herraltanne kehotuksen ja parannuksen sydämenne vaivoihin sekä johdatuksen ja laupeuden uskovaisille." [Suura Yunus 10:57]

Ja myös:

"Me lähetimme Qur'aanin, joka on parannus ja armo uskovaisille." [suuratul-Israa' 17:82]

Kaikki sydämen sairaudet ovat tulosta haluista ja epäilyksestä, ja Qur'aan on parannus molempiin. Siinä on tarpeeksi selkeitä merkkejä ja todisteita erottamaan totuuden ja valheen, ja niinpä se parantaa epäilyksen taudit, jotka tuhoavat tiedon, ymmärtämisen ja havainnoimisen, saaden ihmisen näkemään asiat niin kuin ne oikeasti ovat.

Joka opiskelee Qur'aania ja antaa sen vallata sydämensä, tunnistaa totuuden ja valheen ja kykenee erottamaan ne, kuten hän kykenee erottamaan yön ja päivän.

Mitä tulee tautien, jotka syntyvät haluista, parantamiseen, se johtuu siitä, että se sisältää viisautta ja hyviä neuvoja. Tämä suosittelee maallisten hyötyjen välttämistä ja innoittaa haluamaan Tuonpuoleista. Profeetta sanoi kerran, "Joka haluaa rakastaa Allaahia ja Hänen Lähettilästään, hänen tulisi lukea Qur'aania." [5]

Qur'aan on myös parhain keino tuomaan palvelijaa lähemmäs Herraansa, Mahtava ja Korkein on Hän. Khabaab Ibnul-Aratt sanoi eräälle miehelle, "Vetäydy lähemmäs Allaahille niin paljon kuin voit, ja muista ettet voi tehdä niin enemmän miellyttävämmällä tavalla Hänelle kuin käyttäen Hänen omia sanojaan."

Ibn Mas'ood on sanonut, "Joka rakastaa Qur'aania, rakastaa Allaahia ja Hänen Lähettilästään," ja 'Uthmaan Ibn 'Affaan sanoi, "Jos sydämenne olisivat todella puhtaat, ne eivät koskaan saisi tarpeekseen Allaahin sanojen lausumisesta."

Kaikki kaikessa, kaikista hyödyllisin asia palvelijalle on muistaa Allaahia, Mahtava ja Loistava on Hän, jatkuvasti:<

"Sydämet löytävät rauhan muistaessaan Allaahia." [suuratur-Ra'd 13:28]

Viitteet:
[1] kertonut al-Bukhaari (11/201) ja Muslim (17/16)
[2] Saheeh: välittänyt at-Tirmidhi (9/433)
[3] kertonut al-Bukhaari (11/208) ja al-Haakim (1/495)
[4] Saheeh: välittänyt at-Tirmidhi (9/314)
[5] Da'eef Munkar: Katso tämän hadithin selitys Ibn Hajarin "Tadheebut-Tadheeb":ista (2/222) ja Lisaanul-Meezaan (2/185) ja as-Suyooteen "al-Jaami'us-Sagheer" (6/150).