Kuinka ansaita Allaahin Rakkaus?


Kuinka ansaita Allaahin Rakkaus?

lähde http://www.islaam.net
suom. Sakeenah VuorinenAllaah sanoo: “Sano: Jos te rakastatte Jumalaa, niin seuratkaa minua, ja Jumala on rakastava teitä ja antava anteeksi teille syntinne, sillä Jumala on sääliväinen ja laupias.“ (Suuratu Aal-Imraan 3:31)

Abu Hurayrah kertoo, että Profeetta sanoi: “Jos Allaah rakastaa henkilöä, Hän kutsuu Jibreel:ä (‘alayhis-salaam) sanoen, ‘Allaah rakastaan tätä ja tätä; Oi Jibreel, rakasta häntä. Ja ilmoita taivaan asukkaille: Allaah rakastaa tätä ja tätä jonka vuoksi myös teidän tulisi rakastaa häntä.’ Ja sen jälkeen hän ansaitsee maan ihmisten suosion.” (Koonnut al-Bukhaaree ja Muslim)

Abu Hurayrah kertoo, että Allaahin Sanansaattaja sanoi, että Allaah Kaikkivaltias on sanonut: “Tulen julistamaan sodan häntä vastaan, joka osoittaa vihamielisyyttä Minun hurskasta palvelijaani kohtaan. Mikään ei ole minulle rakkaampaa kuin se, että palvelijani lähestyy Minua täyttämällä hänelle määräämäni uskonnolliset velvollisuudet, ja palvelijani jatkaa lähestymistään vapaaehtoisin (nawaafil) teoin, kunnes Minä rakastan häntä. Kun rakastan häntä olen hänen korvansa, jolla hän kuulee, silmänsä jolla hän näkee, kätensä, jolla hän iskee ja jalkansa, jolla hän käy. Jos hän pyytäisi Minulta jotain, antaisin sen varmasti hänelle ja jos hän pyytäisi Minulta turvaa, soisin sen varmasti hänelle.” (Koonnut al-Bukhaaree)

Qur`aan:n lausunta

  1. Abu Umamah kertoo, että hän kuuli Profeetan sanovan: “Lue Qur`aan:a (säännöllisesti), sillä se tulee puhumaan puolestasi Tuomion Päivänä.” (Koonnut Muslim)
  2. ‘Uthmaan kertoo, että Profeetta sanoi: “Parhaat teidän (Muslimien) joukostanne ovat he, jotka opettelevat Qur`aan:n ja opettavat sitä (muille).” (Koonnut al-Bukhaaree)
  3. ‘Abdu-Llaah ibn Mas’uud kertoo, että Profeetta sanoi: “Kun joku lausuu yhden Qur`aanin kirjaimista hän tulee saamaan kymmenkertaisen palkkion. En sano, että Alif Laam Meem on kirjain, mutta Alif on kirjain, Laam on kirjain ja Meem on kirjain (eli se vastaa kolmea kirjainta).” (Koonnut at-Tirmidhee)

Allaahin muistaminen (dhikr)

  1. Allaah sanoo: “Muistakaa siis Minua, niin Minä olen muistava teitä. Osoittakaa Minulle kiitollisuutta älkääkä kieltäkö minua.“ (Suuratul-Baqarah 2:152)
  2. Allaah sanoo: “Allaah on valmistanut anteeksiannon ja runsaan palkan kaikille (Islaamiin) alistuville miehille ja naisille, uskoville miehille ja naisille, kuuliaisille miehille ja naisille, totuudellisille miehille ja naisille, kärsiville miehille ja naisille, sävyisille miehille ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille, paastoaville miehille ja naisille, siveille miehille ja naisille, miehille ja naisille, jotka alinomaa Jumalaa muistavat.“ (Suuratul-Ahzaab 33:35)
  3. Abu Hurayrah kertoo, että Profeetta sanoi: “Hän, joka sanoo jokaisen salaah:n (rukouksen) jälkeen: subhaana Allaah (kunnia Allaahille) kolmekymmentäkolme kertaa, al-Hamduli-Llaah (kaikki ylistys kuuluu Allaahille) kolmekymmentäkolme kertaa ja Allaahu Akbar (Allaah on Suuri) kolmekymmentäkolme kertaa ja täydentää luvun sata sanomalla ‘Laa ilaaha illa-Llaahu waHdahu laa shareeka lah, lahul-mulku wa lahul-Hamdu wa huwa ‘alaa kulli shay`in qadeer’ (Kellään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi yksin Allaahilla, eikä Hänellä ole partnereita. Hänelle kuuluu valtakunta, ja kaikki ylistys ja kiitos kuuluvat Hänelle ja Hän on kykenevä tekemään kaikki asiat), saa kaikki (pienet) syntinsä anteeksi, vaikka niitä olisi yhtä paljon kuin meressä on vaahtoa.” (Koonnut Muslimi)
  4. Abu Hurayrah kertoo, että Allaahin Sanansaattaja sanoi: “Kukahyvänsä sanoo ‘subhaana-Llaahi wa biHamdih’ sata kertaa päivässä saa syntinsä anteeksi vaikka niitä olisi yhtä paljon kuin meressä vaahtoa.” (Koonnut al-Bukhaaree ja Muslim)
  5. Abu Musa kertoo, että Profeetta sanoi: “Hän, joka muistaa hänen Herraansa verrattuna häneen joka ei muista hänen Herraansa, on kuin elävä verrattuna kuolleeseen.” (Koonnut al-Bukhaaree)

Rauhan ja siunauksien rukoilu Profeetalle
“Allaahumma Salli ‘alaa Muhammad.”

  1. Allaah sanoo: “Totisesti Allaah ja Hänen enkelinsä siunaavat Profeettaa; uskovaiset, rukoilkaa [Allaahin] siunausta hänelle ja tervehtikää häntä arvonsa mukaisesti.” (Suuratul-Ahzaab 33:56)
  2. ‘Abdu-Llaah ibn ‘Amr ibn al-’Aas sanoo, että hän kuuli Profeetan sanovan: “Hän, joka kutsuu siunauksia minulle kerran, Allaah lähettää alas armoa hänlle kymmenkertaisesti.” (Koonnut Muslim)