Profeetan (SallAllahu ’alayhi wa sallam) valtuudet ja hänen Sunnah’nsa


Profeetan valtuudet ja hänen Sunnansa

suom. Sakeenah Vuorinen

1. Jokaisen Sanansaattajan velvollisuus oli tehdä sanoma selväksi

"Me emme lähetä ainoatakaan lähettilästä, joka ei puhuisi kansansa kieltä voidakseen asiat selvittää." (Surah Ibrahim 14:4)

2. Allah, Korkein, opetti Hänen Sanansaattajaansa ja selitti Koraanin hänelle

"Älä liikuta kieltäsi tyrkyttääksesi heille sitä ennen aikojaan. Totisesti Me huolehdimme sen kokoonpanosta ja julkilukemisesta." (Surah al-Qiyaamah 75:16-19)

"Allah on ojentanut sinulle Kirjan ja viisauden sekä opettanut sinulle sen, mitä et ennen tiennyt." (Surah an-Nisaa 4:113)

3. Allahin Sanansaattajan velvollisuuksien joukossa oli opettaa Kirjaa ja viisautta

"Ja Me olemme lähettänyt sinulle ylhäältä tämän muistutuksen [adh-Dhikr], jotta selittäisit ihmisille, mitä heille on lähetetty, ja että he sen vuoksi ajattelisivat." (Surah an-Nahl 16:44)

"Hän on oppimattoman kansan keskuudesta lähettänyt sananjulistajan, joka esittää heille Hänen tunnusmerkkinsä, puhdistaa heidät ja opettaa heille Pyhää kirjaa ja viisautta." (Surah al-Jummuah 62:2)

4. Allah inspiroi Hänen Sanansaattajansa viisaudella

"Allah on ojentanut sinulle Kirjan ja viisauden sekä opettanut sinulle sen, mitä et ennen tiennyt." (Surah an-Nisaa 4:113)

"Ja mainitkaa Allahin ilmoitukset ja viisaus, jota teille on kodeissanne julkiluettu" (Surah al-Ahzaab 33:34)

"Kautta tähden, joka kalpenee taivaalla, suojelijanne ei erehdy eikä joudu harhaan; ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan. Tämä on totisesti Allahin ilmoitus [wahy], joka on hänelle ilmaistu." (Surah an-Najm 53:1-4)

5. Allah on opastanut ja suojellut Hänen Sanansaattajaansa virheiltä


"Ja totisesti sinä näytät pääsyn oikealle polulle, Allahin polulle," (Surah ash-Shuuraa 42:52-53) ,

"Ja totisesti sinulla on ylhäinen luonne." (Surah al-Qalam 68:4)

"Kautta tähden, joka kalpenee taivaalla, suojelijanne ei erehdy eikä joudu harhaan; ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan. Tämä on totisesti Allahin ilmoitus, [wahy] joka on hänelle ilmaistu." (Surah an-Najm 53:1-4)

"Se, joka tottelee Profeettaa, on totisesti totellut Allahia." (Surah an-Nisaa 4:80)

6. Allah on käskenyt meitä täydellisesti alistumaan Hänen Sanansaattajansa arvovaltaan ja tottelemaan häntä.

"Ei, vannon Jumalasi kautta, etteivät he ole todella uskoneet, ennenkuin he ottavat sinut erotuomariksi keskinäisissä kiistoissaan tuntematta sisimmässään mielikarvautta sinun langettamasi päätöksen johdosta ja alistuvat täydellisesti." (Surah an-Nisaa 4:65)

"Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Allah ja Hänen Sanansaattajansa ovat jo ratkaisseet ; kuka ikinä on tottelematon Allahille ja Hänen Sanansaattajalleen, hän varmasti kulkee harhaan." (Surah al-Ahzaab 33:36)

"Te, jotka uskotte, totelkaa Allahia ja totelkaa Sanansaattajaa ja niitä teidän keskuudessanne, joilla on arvovalta. jos kiistelette jostakin, niin alistakaa se Allahin ja Hänen Sanansaatajansa ratkaistavaksi, jos todellakin uskotte Allahiin ja Viimeiseen päivään. Tämä on parasta teille ja edullisintakin. (Surah an-Nisaa 4:59)

"Sano: Totelkaa Allahia ja Sanansaattajaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Allah totisesti ei rakasta uskottomia." (Surah ali Imran 3:32)

"Se, joka tottelee Sanansaattajaa, tottelee Allahia; mutta jos joku kääntyy pois, emme ole lähettänyt sinua sellaisia vartioimaan." (Surah an-Nisaa 4:80)

7. Allah on käskenyt meitä ottamaan Hänen Sanansaattajansa
esimerkiksi ja seuraamaan häntä

"Sano: Jos te rakastatte Allahia, niin seuratkaa minua, ja Allah on rakastava teitä ja antava anteeksi teille syntinne, sillä Allah on Sääliväinen ja Laupias. Sano: Totelkaa Allahia ja Sanansaattajaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Allah totisesti ei rakasta uskottomia." (Surah ali Imran 3:31-32)

"Allahin Sanansaattaja on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Allahiin, uskoo Viimeiseen Päivään ja alinomaa muistaa Allahia." (Surah al-Ahzaab 33:21)

8. Allah on luvannut hyvän palkinnon niille, jotka tottelevat ja seuraavat Hänen Sanansaattajaansa


"Ne jotka tottelevat Allahia ja Hänen Lähettilästänsä, pääsevät niiden pariin, joille Allah on osoittanut mielisuosionsa, nimittäin profeettojen, pyhimysten, marttyyrien ja vanhurskaiden luo; kuinka ihanaa on olla heidän seurassaan!" (Surah an-Nisaa 4:69)

9. Allah on luvannut rangaistuksen niille, jotka ovat tottelemattomia Sanansaattajalle

"Kavahtakoot ne, jotka vastustavat hänen [Profeetan] käskyjänsä, ettei jokin onnettomuus heitä kohtaa tai ettei heille langeteta tuskallista tuomiota" (Surah an-Nur 24:63)

"Mutta sen, joka ryhtyy vastustamaan profeettaa, sen jälkeen kuin oikea tie on hänelle selvinnyt, ja seuraa jotakin muuta tietä kuin uskovaisten, annamme Me saavuttaa, mitä hän kääntyi tavoittelemaan. Me saatamme hänet Helvettiin; mikä kauhea määränpää!" (Surah an-Nisaa 4:115)

"Jos joku ei noudata Allahin ja Hänen Sananjulistajansa tahtoa, odottaa häntä totisesti helvetin tuli, ja hänen on iäti oltava siinä." (Surah al-Jinn 72:23)

10. Allah on luvannut vartioida Hänen uskontoaan, Islamia

"Totisesti, Me itse lähetämme maan päälle ilmestyksen [adh-Dhikr], ja Me myös sitä vartioimme." (Surah al-Hijr 15:9)

"Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut suosioni tulla teidän osaksenne, olen armossani antanut Islamin teidän uskonnoksenne. " (Surah al-Maaidah 5:3)

"Totisesti oikea uskonto Allahin edessä on Islam." (Surah ali Imran 3:19)

"Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakin muuta kuin Islaamia , niin Allah ei sitä koskaan hyväksy, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon." (Surah ali Imran 3:85)