Aikaisempien Viikkojen Hadithit


Aikaisempien Viikkojen Hadithit

suom. Khadija
Sahih Muslim Kirja 42, Numero 7138: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Suhaib ilmoitti, että Allahin Lähettiläs sanoi: ”Oudot ovat uskovan tiet, sillä jokaisessa hänen teossaan on hyvää ja niin ei ole kenenkään muun tapauksessa kuin uskovan, sillä jos hänellä on tilaisuus tuntea iloa, hän kiittää (Jumalaa), joten siinä on hyvää hänelle, ja jos hän saa ongelmia ja näyttää alistumista (ja jatkaa sitä kärsivällisesti), siinä on hyvää hänelle.


Sahih Muslim Kirja 37, Numero 6610: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abu Hurayrah ilmoitti Allahin Lähettilään sanoneen: ”Allah, Ylhäinen ja Autuas, sanoi: ”Minä asun Minun palvelijani ajatuksissa ja Minä olen hänen kanssaan kun hän muistaa Minua. (Pyhä Profeetta ) sanoi edelleen: ”Kautta Allahin, Allah on enemmän mieltynyt Hänen palvelijansa katumukseen kuin mitä jos joku teistä olisi löytäessään kadonneen kamelin vedettömästä erämaasta. Kun hän lähestyy Minua vaaksan verran. Minä lähestyn häntä kyynärvarren pituuden verran ja kun hän lähestyy Minua kyynärvarren pituuden verran. Minä lähestyn häntä sylin verran ja kun hän lähestyy minua kävellen Minä lähestyn häntä kiirehtien.


Sahih Muslim Kirja 1, Numero 0270: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

On kerrottu Abu Hurayran valtuuttamana, että Allahin Lähettiläs sanoi: "Islam alkoi jonakin outona, ja se palaa siihen (vanhaan asemaan) olemalla outo. Joten hyvät uutiset muukalaisille.


Sahih Muslim Kirja 5, Numero 2242: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abu Hurayrah ilmoitti, että Allahin Lähettiläs sanoi: Kuka on tarjonnut paaston teistä tänään? Abu Bakr sanoi vastasi: "Se olen minä. Hän (Pyhä Profeetta taas) sanoi: "Kuka teistä on seurannut ruumispaareja tänään? Abu Bakr vastasi: "Se olen minä. Hän (Pyhä Profeetta taas) sanoi: "Kuka teistä ruokki köyhän tänään? Abu Bakr sanoi vastasi: "Se olen minä. Hän (taas) sanoi: "Kuka teistä vieraili sairaan luona tänään? Abu Bakr sanoi vastasi: "Se olen minä. Tähän Allahin Lähettiläs sanoi: Kuka tahansa johon (nämä hyvät teot) on liitetty tulee epäilemättä pääsemään paratiisiin."


Sahih Muslim Kirja 1, Numero 0063: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

On kerrottu Abdullah ibn Amrin valtuuttamana, että eräs mies kysyi Allahin Lähettiläältä , mitkä ansiot ovat (parhaimpia) Islamissa. Hän ilmoitti: Että ruokit ruoalla ja esität tervehdyksiä niille, kenet tunnet ja ketä et tunne.


Sahih Bukhari osa 3, kirja 41, numero 591: (kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Al-Mughira ibn Shuba kertoi:

Profeetta sanoi, "Allah on kieltänyt teiltä (1) olla tottelemattomia äideillenne, (2) hautaamaan tyttärenne elävältä, (3) teitä polkemasta toisten oikeuksia (esim. hyväntekeväisyys, jne.) ja (4) miehen anelemisen (kerjätä). Ja Allah vihannut teille (1) hyödyttömän, turhan puheen, tai että puhutte liian paljon toisista, (2) liiallisten kysymysten kysymisen (kiistellä uskonnollisista aiheista) ja (3) varallisuuden tuhlaamisen (liiallisesti)."


Sahih Bukhari osa 3, kirja 31, Numero 127: (kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abu Hurayrah kertoi:

Profeetta sanoi, "Kuka tahansa ei jätä väärää puhetta ja pahoja tekoja, Allah ei tarvitse hänen ruoasta ja juomasta luopumista. (ts. Allah ei hyväksy hänen paastoamista)"


Adiyy ibn Hatimin valtuuttamana, joka sanoi:
Olin Allahin Lähettilään kanssa ja hänen luokseen tuli kaksi miestä: yksi heistä valitti kurjuudesta (hyvin köyhänä olemisesta), kun toinen valitti maantierosvoista (ryöstöstä). Allahin Lähettiläs sanoi: Mitä tulee maantierosvoiluun, ei kulu pitkää aikaa kunnes karavaani pystyy lähtemään Mekan ulkopuolelle ilman suojelua. Mitä tulee kurjuuteen, Tunti (Tuomionpäivä) ei saavu, kunnes yksi teistä kantaa hänen almuansa ympäriinsä ilman että löytää ketään joka hyväksyisi sen häneltä. Sitten (1) yksi teistä todellakin seisoo Allahin edessä, eikä heidän välillään ole verhoa, eikä tulkkia kääntämään hänelle. Sitten Hän sanoo hänelle: Enkö antanut sinulle varallisuutta? Ja hän vastaa: Kyllä. Sitten Hän sanoo: Enkö lähettänyt sinulle Lähettilästä? Ja hän sanoo: Kyllä. Ja hän katsoo oikealle eikä näe muuta kuin Helvetin tulta ja sitten hän katsoo vasemmalle eikä näe muuta kuin Helvetin tulta, joten suojelkaa kaikki itseänne Helvetin tulelta, olkoon se edes puolikas taateli - ja jos hän ei löydä sitäkään - sitten ystävällinen sana.

(1) ts. Tunnin aikaan. Tämän oli kertonut al-Bukhari (hadith qudsi)


Malikin Muwatta kirja 18, numero 18.3.7: (kääntäjät: Aisha Abdarahman At-Tarjumana & Yaqub Johnson)

Yahya kertoi minulle Malikilta, Abd ar-Rahman ibn Harmala al-Aslamilta, Said ibn al-Musayyab´lta, että Allahin Lähettiläs sanoi, "Ihmiset jäävät hyvään niin kauan kuin he ovat nopeita rikkomaan paaston."


Sahih Bukhari osa 9, kirja 93, numero 592: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abu Hurayrah kertoi:

Allahin Profeetta sanoi, "Allah sanoo, " Jos minun palvelijani aikoo tehdä pahan teon, sitten (oi enkelit) älkää kirjoittako sitä, ellei hän tee sitä: ja jos hän tekee sen, silloin kirjoittakaa se kuten se on, mutta jos hän pidättäytyy sen tekemisestä Minun vuokseni, silloin kirjoittakaa se hyvänä tekoja (hänen tililleen). (Toisaalta) jos hän aikoo tehdä hyvin teon, mutta ei tee sitä, silloin kirjoittakaa hyvä teko hänelle (hänen tililleen), ja jos hän tekee sen, silloin kirjoittakaa se hänelle (hänen tililleen) kymmenestä seitsemään sataan hyvään tekoon."


Sahih Bukhari osa 6, kirja 61, numero 543: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abdullah ibn Umar kertoi:

Allahin Profeetta sanoi, " Älkää toivoko olevanne paitsi kuin kaksi miestä. Mies, jolle Allah on antanut tietoa Kirjasta ja hän lausuu sitä yön tunteina ja mies jolle Allah on antanut rikkautta ja hän kuluttaa sitä hyväntekeväisyyteen yön ja päivän aikana."


Hadith Qudsi

Abu Hurayran valtuuttamana, joka sanoi, että Allahin Lähettiläs sanoi, "Allah sanoo Ylösnousemuksen päivänä:
Missä ovat ne, jotka rakastavat toisiaan Minun kunniakseni? Tänään minä tulen antamaan heille varjon Minun varjossani, sen ollessa päivä, jolloin ei ole muuta varjoa kuin Minun varjoni.

Sen oli kertonut al-Bukhari (myös Malik).


Sahih Bukhari osa 8, kirja 75, numero 412: (Kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abu Hurayrah :

Allahin Profeetta sanoi, "Kuka tahansa sanoo: "La ilaha illal-lah wahdahu la sharika lahu, lahul-mulk wa lahul-hamd wa huwa 'ala kulli shai`in qadir," 100 kertaa saa saman palkkion kuin kymmenen orjan vapauttamisesta; ja sata hyvää tekoa kirjoitetaan hänelle hänen tililleen, ja sata syntiä poistetaan hänen tililtään ja se (hänen lauseensa) on suoja hänelle Saatanaa vastaan sinä päivänä iltaan asti ja kukaan ei pysty tekemään parempaa tekoa paitsi hän, joka tekee enemmän kuin hän."

(käännös tarkoittaa: Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah yksin. Hänellä ei ole kumppania. Allahilla on kaiken herruus ja Hänelle on kaikki ylistys. Hän on kykenevä kaikkiin asioihin.)


Voiman yönä:

Allahin Lähettiläs ohjasi Aishaa (radiyallaahu ‘anhaa) rukoilemaan Allahia sanoen:
"Oi Allah! Sinä olet Anteeksiantava, Sinä rakastat anteeksiantoa joten anna minulle anteeksi."
(Allahumma innaka ‘Afuwwun, tuhibbul ‘afwa, fa’fu ‘annee)

At-Tirmidi, An-Nasaai ja Ibn Maajah kertoivat saman asian.


Sahih Bukhari osa 3, kirja 31, numero 125: (kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abu Hurayrah :

Profeetta sanoi, "Kuka tahansa suorittaa rukoukset Voiman yönä vilpittömällä uskolla ja toivoen palkkiota Allahilta, silloin hänen kaikki aikaisemmat syntinsä annetaan anteeksi; ja kuka tahansa paastoaa Ramadan kuukauden vilpittömällä uskolla ja toivoen palkkiota Allahilta, silloin kaikki hänen aikaisemmat syntinsä annetaan anteeksi."


Hadith Qudsi 11:

Abu Hurayran valtuuttamana Profeetalta , kuka sanoi: "Kuluta (hyväntekeväisyyteen), oi Aatamin poika ja Minä tulen kuluttamaan sinuun.

Sen oli kertonut al-Bukhari (myös Muslim)


Anasin valtuuttamana, kuka sanoi:

Minä kuulin Allahin Lähettilään sanovat: Allah, Korkein sanoi:

Oi Aatamin poika, niin kauan kuin sinä kutsut Minua ja kysyt Minulta, Minä tulen antamaan anteeksi sinulle mitä sinä olet tehnyt ja Minä en välitä. Oi Aatamin poika, vaikka syntisi ylettyisivät pilviin saakka taivaalla ja sinä pyytäisit Minulta anteeksiantoa, Minä antaisin sinulle anteeksi. Oi Aatamin poika, jos tulisit Minun luokseni syntien kansa, jotka olisivat melkein yhtä suuret kuin maapallo ja sitten sinä olisit Minua kasvotusten, liittämättä kumppaneita Minulle, Minä toisin sinulle anteeksiannon lähes yhtä suuren kuin se.

Sen oli kertonut at-Tirmidhi (myös Ahmad ibn Hanbel. Sen kertoja ketju on luotettava.


Sahih Muslim Kirja 39, numero 6740: (kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Anas ibn Malik ilmoitti, että Allahin Lähettiläs kertoi hänelle: Kun uskoton tekee hyvää, hän saa maistaa sen palkkiota tässä maailmassa. Ja mitä tulee uskovaan, Allah varastoi (palkkion) hänen etunsa Tuonpuoleiseen ja antaa hänelle ylläpidon hänen tottelevaisuudestaan Häntä kohtaan.


Sahih Bukhari osa 9, kirja 93, numero 652: (kääntäjä: M. Muhsin Khan)

Abu Hurayrah kertoi:

Profeetta sanoi, "(On) kaksi sanaa, mitkä ovat rakkaampia Hyväntekeväinen (Allah) ja hyvin kevyitä (helppoja) kielelle (sanoa, mutta hyvin painavia vaa´assa. Ne ovat: "Subhan Allah wa-bi hamdihi" ja "Subhan Allah Al-´Azim"


Sahih Bukhari osa 2, kirja 15, numero 73: (kääntäjä: M. Muhsin Khan)

Anas ibn Malik kertoi:

Allahin Profeetta ei koskaan ryhtynyt (rukoukseen) Id-ul- Fitr päivänä, ellei hän ollut syönyt hieman taateleita. Anas myös kertoi: Profeetalla oli tapana syödä pariton määrä taateleita.


Sahih Bukhari osa 9, kirja 92, numero 382: (kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abdullah on kertonut:

Paras puhe on Allahin kirja Quran ja paras tie on Muhammedin tie ja pahimpia asioita on harhaopit (ne uudet asiat, joita esitetään uskontoon kuuluviksi); ja mitä tahansa sinulle on luvattu, tulee varmastikin tapahtumaan, etkä sinä voi (sitä) paeta.


Abu Ayyub ilmoitti, että Allahin Lähettiläs sanoi "Kuka tahansa paastoaa Ramadan kuukauden ja sitten jatkaa sitä paastoamalla 6 päivää Shawwaalin kuussa, palkitaan niin kuin hän olisi paastonnut koko vuoden.

[Muslim, at-Tirmithi, Ibn Majah, Abu Dawud ja Ahmad Jabirin tavalla].


Sahih Muslim kirja 35, numero 6471: (kääntäjä: Abdul-Hamid Siddiqui)

Abu Hurayrah ilmoitti Allahin Lähettilään sanoneen, että Allah, Korkea ja Ylistetty on ilmoittanut: Minä olen palvelijani ajatuksia kun hän ajattelee Minua, Minä myös muistan häntä Sydämessäni ja jos hän muistaa Minua sydämessään, Minä myös muistan häntä sydämessäni ja jos hän muistaa Minua aamuhartaudessaan, Minä muistan häntä aamuhartaudessa paremmin kuin hän (muistaa) ja jos hän lähestyy Minua kädenmitallisen verran, Minä lähestyn häntä kyynärvarren verran ja jos hän lähestyy Minua kyynärvarren verran, Minä lähestyn häntä kahden käsivarrellisen verran. Ja jos hän juoksee Minua kohden, Minä kiirehdin häntä kohti.


Maliks Muwatta kirja 56, numero 56.7.16: (kääntäjä: Aishah Abdarahman & Yaqub Johnson)

Malik ilmoitti minulle, että hän kuuli, että Abdullah ibn Masudilla oli tapana sanoa, "Teidän täytyy puhua totta. Rehellisyys johtaa oikeaan tekoon. Oikea teko johtaa Puutarhaan. Varokaa valehtelua. Valehtelu johtaa korruptioon ja korruptio johtaa Tuleen. Ettekö ymmärrä, että sanotaan: "Hän puhuu totta ja käyttäytyy kunnollisesti" ja "hän valehtelee ja hän on korruptoitunut".


Sahih Bukhari osa 9, kirja 92, numero 384: (kääntäjä: M. Muhsin Khan)

Abu Hurayrah kertoi:

Allahin Lähettiläs sanoi, "Kaikki ketkä seuraavat minua pääsevät Paratiisiin, paitsi ne jotka kieltäytyvät." He sanoivat, "Oi Allahin Profeetta! Ketkä kieltäytyvät?" Hän sanoi, "Kuka tahansa tottelee minua pääsee Paratiisin ja kuka tahansa ei tottele minua, on sellainen joka kieltäytyy (menemästä sinne)."


Sahih Bukhari osa 2, kirja 21, numero 232: (kääntäjä: M. Muhsin Khan)

Masruq kertoi:

Minä kysyin Aishalta mikä teko oli kaikkein rakkain Profeetalle . Hän sanoi, "Teko joka tehdään jatkuvasti." Minä kysyin seuraavaksi, "Milloin hänellä oli tapana nousta ylös (yöllä rukousta varten)." Hän sanoi, "Hänellä oli tapana nousta ylös kuultuaan kukon kiekuvan."


Sahih Bukhari osa 7, kirja 65, numero 338: (kääntäjä: M. Muhsin Khan)

Abu Musa Al-Ashari on kertonut:

Allahin Profeetta sanoi, "Esimerkki Uskovasta, joka lausuu Koraania on kuin sitruuna, mikä maistuu ja tuoksuu hyvälle. Ja esimerkki Uskovasta, joka ei lausu Koraania on kuin taateli, mikä ei tuoksu, mutta maistuu makealle; esimerkki tekopyhästä, joka resitoi Koraania on kuin hyväntuoksuinen kasvi, mikä maistuu katkeralle ja esimerkki tekopyhästä joka ei lausu Koraania on kuin colocynth (katkera myrkyllinen ) kasvi, jolla ei ole tuoksua ja on katkera maultaan."


Sahih Bukhari osa 4, kirja 55, numero 654: (kääntäjä: M. Muhsin Khan)

Umar on kertonut:

Minä kuulin Profeetan sanovan, "Älkää liioiltelko ylistäessänne minua kuten kristityt ylistivät Maryamin poikaa, sillä minä olen vain palvelija. Joten kutsukaa minua Allahin palvelijaksi ja Hänen Profeettakseen. "


Sahih Bukhari osa 8, kirja 76, numero 482: (kääntäjä: M. Muhsin Khan)

Abu Hurayrah sanoi:

Allahin Profeetta sanoi, "Kuka tahansa uskoo Allahiin ja viimeiseen päivään tulisi puhua hyvää tai olla hiljaa, ja kuka tahansa uskoo Allahiin ja viimeiseen päiväään ei tulisi satuttaa (tai loukata) hänen naapuriaan, ja kuka tahansa uskoo Allahiin ja viimeiseen päivää tulisi viihdyttä hänen vieraitaan anteliaasti."