Esipuhe


Esipuhe

Koraani ja sunnah ovat opastuksen lähteitä jokaiselle muslimille. Sunnah koostuu Profeetta Muhammadin sanonnoista, teoista ja muiden teoista jotka hän hyväksyi. Ehkä kaikkein tärkeimpiä näistä ovat hänen sanontansa. Nämä sanonnat on tallennettu todenmukaiseen hadith-kirjallisuuteen. Näin ollen, todenmukaiset hadithit, Koraanin rinnalla, ovat muslimin peruslähde opastukseen Tuomion Päivään saakka.

Näin ollen on erittäin tärkeää, että tietoa haditheista on saatavilla myös suomeksi. Tällä tavoin ne muslimit, joilla ei ole mahdollisuutta lukea arabiaa tai englantia voivat opastaa elämäänsä Profeetta Muhammadin opetusten avulla. Kuitenkin usein hadithien kääntäminen ei ole tarpeeksi. Tämä on totta monestakin syystä. Ensiksikin, luonnollisesti kääntäminen vieraasta kielestä, eri kielioppisäännöillä ei voi välittää hadithin koko sanomaa. Meidän tulee myös muistaa, että käännämme sellaisen henkilön sanoja, joka eli erilaisessa kulttuurissa ja ajassa verrattuna omaamme. Näin ollen, jotta voisimme edes jotenkuten tehdä oikeutta käännöstyössämme, yksi lause voi tarvita jopa kokonaisen kappaleen, jotta se voitaisiin ymmärtää oikealla tavalla. Toisekseen, Profeetan puhe oli jotain erittäin erityistä. Vain muutamalla sanalla hän välitti monta totuutta. Hänen sanoillansa on syvä merkitys, jota tavallinen maallikko ei aina kykene tai pysty  ymmärtämään. Näin ollen hänen tulee kääntyä oppineiden tulkintojen puoleen, ja kuunnella mitä he ovat sanoneet selittäessään Profeetan tärkeitä sanoja. Tarkoituksenamme on kääntyä näiden oppineiden puoleen opiskellessamme tätä työtä. Kolmanneksi, monet Profeetan haditheista voidaan ymmärtää oikein vain opiskelemalla niitä Koraanin säkeiden ja toisten hadithien valossa. Kautta aikojen, muslimioppineet ovat kirjoittaneet selitystekstejä haditheihin jotka ovat tuoneet esille muut asiaan liittyvät tekstit, jotta lukija voisi saada täyden kuvan siitä mitä Profeetta on asiasta sanonut.

Tarkoituksenamme on siis nyt, insha Allah, aloittaa opiskelemaan yksityiskohtaista selitystä joillekin Profeetan haditheille. An-Nawawi on koonnut yhteen muutaman keskeisen Profeetan hadithin. Näiden hadithien katsotaan olevan joitakin tärkeimpiä ja kokonaisvaltaisimpia haditheja muslimiyksilölle. Jos muslimi todella ymmärtää nämä hadithit ja toteuttaa niitä elämässään, insha Allah, hänen tiensä Paratiisiin tehdään helpoksi. Tämän vuoksi meidän tulee ymmärtää ne yksityiskohtaisesti, niiden selitysten valossa joita oppineet kautta aikojen ovat antaneet.

Menetelmä jolla aiomme näitä haditheja opiskella on seuraava: Ensin luemme hadithin arabiankielisen tekstin ja suomenkielisen käännöksen. Sitten käymme läpi pienen arabiankielisen sanaston hadithista, jotta se auttaisi niitä ketkä yrittävät oppia ja ymmärtää arabiaa. Hadithin lähteet ja luokitus annetaan, ja sen jälkeen lyhyesti keskustelemme sen Seuralaisen elämästä, joka kertoi tämän hadithin. Sitten käymme läpi jokaisen hadithin osion yksityiskohdissa, ja yritämme painottaa niitä kohtia jotka auttavat meitä ymmärtämään ja toteuttamaan hadithia elämissämme. Tämän jälkeen teemme pienen yhteenvedon hadithin sanomasta ja pääopetuksista.

Aloitamme Imam an-Nawawin lyhyellä elämänkerralla ja hänen omalla alkupuheellaan (lyhyin kommentein).