Imam an-Nawawin elämänkerta


Imam an-Nawawin elämänkerta

 

 

An-Nawawin nimi on tuttu meille monelle, sillä hän on kirjoittanut monia laajalti käytettyjä ja tunnettuja kirjoja: Imam an-Nawawin neljäkymmentä hadithia, Riyad as-Salihin, Sahih Muslimin selitysteos, ja monia muita.

 

Hänen lapsuutensa

 

Hän on ad-Deen Abu Zakariyah Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi. Hän syntyi vuonna 631 A.H. Nawan kylässä Hiiran provinssissa, lähellä Damaskosta Syyriassa.

 

Kymmenen vanhana hän aloitti Koraanin ja Fiqhin opiskelun alueensa oppineiden parissa. Kerran Shaykh Yasin Ibn Yusuf al-Marrakishi kulki an-Nawawin kylän ohitse. Hän huomasi, että muut nuoret yrittivät pakottaa tätä leikkimään heidän kanssaan, mutta tämä yritti paeta. Tämä itki ja luki Koraania vastauksena heille. Shaykh neuvoi an-Nawawin isää omistamaan tämän pojan aika tiedon etsintään. Ja an-Nawawin isä antoi hänelle erittäin hyvän opiskeluympäristön ja rohkaisi häntä keskittymään opintoihinsa. Tämä johti siihen, että an-Nawawi opetteli Koraanin kun hän oli vielä murrosikäinen.

 

Tiedon etsintä

 

Hänen isänsä pian tunsi, että heidän kylässänsä koulutusmahdollisuudet olivat liian pienet, ja päätti muuttaa poikansa kanssa Damaskokseen vuonna 649 A.H. Silloin poika oli yhdeksäntoista. Damaskos oli sen ajan suurimpien oppineiden kokoontumispaikka ja monien opiskelupaikkojen (Madrasah) keskus. Damaskoksessa an-Nawawi aloitti uransa tavatessaan Shaykh Abd al-Kafi Ibn Abd al-Malik ar-Rabin, ja selittäessään tälle syyn jonka vuoksi hän tuli Damaskokseen. Shaykh otti hänet mukaan kuuluisan oppineen, Abd ar-Rahman Ibn Ibrahim Ibn al-Farkh, halaqaan, jonka kanssa an-Nawawi pysyi jonkun aikaa ja jolta hän oppi. Sitten an-Nawawi pyysi Shaykhiltään asuinpaikkaa. Tämä neuvoi häntä puhumaan Damaskoksessa olevan al-Madrasah ar-Rawahiyan Shaykhin, al-Faqiq Kamal ad-Deen Ishaq Ibn Ahmad al-Maghribin, kanssa. Tätä kautta an-Nawawi siirtyi tähän Madrasaan, asui siinä, ja oli al-Maghribin oppilas. Hän osoitti erinomaista  kyvykkyyttä etsiessään tietoa. Shaykh oli niin tyytyväinen häneen, että tämä pyysi häntä avukseen Halaqan antamisessa.

 

Asuessaan Damaskoksessa an-Nawawilla oli tilaisuus oppia aikansa parhailta oppineilta, jotka olivat erikoistuneet Islamilaisten tieteiden eri aloihin, kuten Haditheinin, Fiqhiin, Usuuliin, arabian kielioppiin jne.

 

Vääryyteen vastaaminen

 

Neuvovan ja vilpittömän Imaamin ominaisuudet olivat vahvasti läsnä an-Nawawissa, joka ponnisteli Allahin (Subhanahu wa Ta’ala) tähden puhumalla ja suorittaen hyvään kehottamisen ja pahasta kieltämisen velvollisuuden. Hän oli vilpitön neuvoissaan, etsimättä henkilökohtaista hyötyä. Hän oli urhea eikä pelännyt tulevansa syytetyksi ponnisteluistaan Allahin tähden. Hänellä oli hyvät puhelahjat ja hän pystyi esittämään todisteita kutsullensa.

 

Kansa tapasi kutsua hänet apuun kriisitilanteissa pyytäen häneltä Fatwaa ja ratkaisuja. Hän tapasi ponnistella ratkaistakseen heidän ongelmansa, kuten ”Damakoksen puutarhojen omistuksessa”: Kun Sulttaani Kuningas Dthaher Baybirs kulki Egyptistä läpi Damaskoksen sen jälkeen kun hän oli ajanut Tataarit ulos maasta, hänen valtiovarainministerinsä ilmoitti, että useat Damaskoksen puutarhat kuuluivat valtiolle. Sulttaani määräsi puutarhat huostaan otettaviksi ja  heiltä, jotka omistivat puutarhat vaadittiin näyttämään kirjallinen todistus omistuksesta. Kansa ryntäsi Imam an-Nawawin luokse Dar al-Hadithiin, jossa hän tapasi opettaa ja valittivat hänelle. Imam an-Nawawi kirjoitti Sulttaanille kirjeen, jonka eräässä osassa sanottiin: ”Paljon vahinkoa, jota ei voida kuvailla, saavutti Muslimit joiden omaisuutta pidetään huostassa. Heitä pyydetään todistamaan omistusoikeutensa asiakirjoin joita heillä ei ole. Tätä huostaanottoa ei voi laillistaa kukaan Muslimi ’Alim (oppinut). Päinvastoin, kenen tiedetään omistavan maapala, se on hänen  omaisuuttaan eikä sitä voida kyseenalaistaa, eikä  hänen täydy pystyä osoittamaan omistusoikeuttaan.”

 

Sulttaani ei ollut tyytyväinen Imamin kirjeestä ja oli raivoissaan an-Nawawin rohkeudesta. Hän määräsi Imamin tulot lopetettavaksi ja hänen asemansa poistettavaksi. Hänelle kuitenkin kerrottiin, että Imam ei vastaanottanut minkäänlaisia tuloja ettei hänellä ollut arvoasemaa. Kun Imaami ymmärsi, että hänen kirjeensä Sulttaanille ei tuonut mitään hyötyä, hän meni henkilökohtaisesti tapaamaan Sulttaania ja puhui hänelle vahvasti siihen pisteeseen saakka, että Sulttaani oli määrätä hänelle kuolemantuomion. Allahin Armosta Imamin elämä säästyi ja Sulttaanin sydän pehmeni. Sitten Sulttaani määräsi puutarhojen huostaanoton purettavaksi, ja kansa sai palata omistamiinsa puutarhoihin.

 

Hänen opintonsa:

 

Alla on lyhyt lista opintojen eri osa-alueista joista an-Nawawi valmistui niiden oppineiden kanssa joilta hän oppi.

 

Fiqh:

An-Nawawi osallistui oppitunteihin Fiqhin selityksestä ja luotettavuudesta, joita opetti useat oppineet, kuten al-Maghribi; Ibn Musa al-Maqdisi, Damaskoksen Mufti; ja myös Imam Ibn al-Hasan al-’Arbali.

 

Hadith:

Hän opiskeli noin kymmenen vuotta Imam Ibrahim Ibn Isa al-Andalusin alla. Hän myös opiskeli Sahih Muslimia Imam Ibn Madhr al-Wasitin alla, jonka an-Nawawi luokitteli ”oikeudenmukaiseksi ja luotettavaksi Shaykhiksi”. Hän opiskeli haditheja myös Shaykh Ibn Yusuf an-Nabulin ja Ibn Muhammad Ibn Qudaman alla, joka oli yksi kunnioitetuimmista Shaykheista. Hän osallistui myös Damaskoksen Khatibin (khutban pitäjän), Ibn Muhammad al-Hurustanin, tunneille.

 

Usul ja kielitieteet:

Hän opiskeli ar-Razin kirjoittamat kirjat al-Muntakhab ja osan al-Ghazalin kirjoittamasta kirjasta al-Mustasfa Qadi Umar at-Taflisin alla. Hän opiskeli myös arabian kielioppia ja logiikkaa Ahmad Ibn Salim al-Misrin kanssa, ja monia muita.

 

Näiden lisäksi, hän opiskeli seuraavat kirjat: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami at-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah ja an-Nasai, Muwatta Imam Malik, Musnad ash-Shafi’i, Musnad Imam Ahmad ja monia muita.

 

An-Nawawi otti vastuun Dar al-Hadithista Damaskoksessa sen Imamin, Abu Shamahin, kuoleman jälkeen, vuonna 655 A.H. ja huolehti tästä kuolemaansa saakka. Hän myös ylläpiti, aika-ajoin, al-Madrasah ar-Rukniyah –nimistä koulua. Nämä kaksi koulua olivat erittäin korkealle arvostettuja oppimiskeskuksia tuona aikana.

 

Hänen kirjansa:

  1. Fiqh:

Rawdhat at-Talibin: Kaksitoistaosainen kirjasarja jossa hän lyhensi ja kommentoi kirjaa nimeltä Ash-Sharh al-Kabeer, jonka on kirjoittanut Ar-Rafi.

Al-Minhaj: Keskikokoinen kirja, jota ash-Shafi’i madhab usein käyttää oppikirjana. Tässä kirjassa hän kokosi ja lisäsi joitain kommentteja Imam ar-Rafin kirjaan al-Muharrari.

Al-Idah fi al-Manasik, joka sisältää kaiken mitä Muslimin tulisi tietää al-Hajjista.

Al-Maimul: Selitysteos Imam Ash-Shirazin kirjaan al-Muhadhdhab, Imam an-Nawawi kuoli selittäessään kappaletta ar-Ribasta.

Al-Fatawi: Koottu teos jossa on erilaisia Fiqh-ratkaisuja.

  1. Hadith

Sharh Sahih Muslim: Selitysteos Sahih Muslimiin, joten monet Muslimioppinet käyttävät lähteenä.

Riyad as-Salihin: Kirja joka suomennetaan Oikeudenmukaisten Puutarhoiksi. Se on kokoelma haditheja, jotka kattavat Muslimin jokapäiväisen elämän ja kehottaa häntä noudattamaan Allahin Kirjoituksia ja Hänen Lähettiläänsä (saws) Sunnaa.

Al-Adthkar al-Muntahabah min Kalam Sayid al-Abrar: Edellisen kaltainen kirja.

Al-Khulasah fi Abadeeth Al-Ahkam: Kirja, johon hän kokosi haditheja joita oppineet käyttävät todisteina al-Ahkam (juridisten lakien) toteuttamiseen. Hän kuoli kun oli kirjoittamassa kappaletta koskien Zakaah.

Al-Arbain An-Nawawiyah: Neljänkymmenen hadithin kokoelma.

Al-Irshad, joka referoi Ibn as-Salahin kirjoittaman Muqaddiman, kirja joka käsittelee hadithien tiedettä ja terminologiaa.

 

Hän myös kirjoitti useita kirjoja arabian kieliopista ja kielitieteestä.

Vuonna 676 A.H., elettyään 28 vuotta Damaskoksessa, Imam an-Nawawi vieraili kaikkien shaykhiensä luona, mukaan lukien heidät jotka olivat jo kuolleet – hän vieraili heidän haudoillansa ja teki heille du’aa. Hän palautti kaikki kirjat jotka hän oli lainannut eri keskuksista, palasi kotikyläänsä Nawaan ja kuoli, 45 vuoden iässä, pian saapumisensa jälkeen.