Untitled Document


99 Suuratuz-Zalzalah

Tafseer Ibn Kathir

Suom. Khadija


Tirmidhi ilmoitti, että eräs mies tuli Allaahin Lähettilään luo ja pyysi häntä opettamaan hänelle joitain osia Qur´aanista. Profeetta sanoi, “Lue kolme suuraa, jotka alkavat Alif, Lam, Ra.” Hän sanoi, “Minä olen vanha, minun muistini on tullut heikoksi ja minun kieleni on hidastunut.” Profeetta neuvoi häntä lukemaan suurat, jotka alkoivat Ha, Mim.” Hän antoi saman syyn. Profeetta neuvoi häntä sitten lausumaan kolme suuraa, jotka alkoivat Yusabbihu. Hän antoi saman syyn ja pyysi Profeettaa opettamaan hänelle pienen suuran. Sitten Profeetta opetti hänelle tämä suuran. Opittuaan sen ulkoa, hän sanoi, “Kautta Allaahin, minä en tule lisäämään mitään siihen.” Kun hän kääntyi lähteäkseen, Profeetta sanoi, “Tämä mies on hyväonninen ja hänet on armahdettu.” Sitten hän pyysi ihmisiä kutsumaan hänet takaisin. Kun hän tuli takaisin, Profeetta sanoi, “Minua on käsketty juhlimaan Uhrauksen Päivää Eidinä (juhlana).” Mies sanoi, “Jos minulla ei ole eläintä uhrattavaksi ja minulla on vain minulle lahjaksi annettu vuohi, jonka maitoa juoda, pitäisikö minun teurastaa se uhraukseksi?” Profeetta sanoi, “Ei, ei. Tässä tapauksessa leikkaat hiuksesi, kyntesi, huolittelet viiksesi ja ajat julkisen karvoituksen. Tämä on uhrauksen asemesta sinulle.” Tämän hadithin on ilmoittanut Ahmad, Abu Dawud ja Nasa´i.

Tirmidi ilmoitti, että Profeetta sanoi, “Kuka tahansa lausuu tämän suuran, ansaitsee palkkion puolen Qur´aanin lukemisesta.” Toinen hadith sanoo, että suura “Idhaa zulzilati” on saman arvoinen kuin puoli Qur´aania, Suura “Qul huwa llahu” on samanarvoinen kuin kolmasosa Qur´aanista ja “Qul jaa ajjuhal kaafiruun” on samanarvoinen kuin neljännesosa Qur´aanista. Toisen hadithin mukaan Profeetta kysyi yhdeltä Seuralaiseltaan, “Oletko mennyt naimisiin?” Hän vastasi, “Minulla ei ole tarpeeksi rahaa avioitua.” Profeetta sanoi, “Onko sinulla “Qul huwa llahu”?” Hän sanoi, “Kyllä, minulla on se.” Profeetta sanoi, “Se on yksi kolmasosa Qur´aanista.” Sitten hän kysyi, “Eikö sinulla ole “Idhaa djaa´a”?” Hän vastasi, “Kyllä, minulla on se.” Profeetta sanoi, “Se on samanarvoinen kuin neljännesosa Qur´aanista.” Sitten hän kysyi, “Etkö tiedä “Qul jaa ayyuhal kaafiruun” ulkoa?” Kun hän sanoi kyllä, Profeetta sanoi, “Se on samanarvoinen kuin neljännes Qur´aanista. Mene ja avioidu.”

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.
1. Kun maa järkkyy omasta järinästään,
2. kun se purkaa esiin kuormansa

(1-2) Maailma alkaa järisemään sen viimeistä tärinää ja heittämään ulos kaiken sen sisällyksen. Toisessa paikkaa Allaah sanoo:

”Oi ihmiset! Kunnioittakaa peläten Herraanne. Totisesti, (tuomion) hetken järkytys on hirmuinen tapahtuma.” (22:1)

Toisessa paikkaa Allaah sanoo:

”kun maan ääret tasoittuvat ja se suistaa ulos sisuksensa ja tyhjentyy” (84:3-4)

Muslim ilmoitti Profeetan sanoneen, ”Maa työntää ulos palasia sen maksasta (sisällöstä). Kultaa ja hopeaa tulee ulos kuin pilareita. Murhaaja sanoo katuvasti: ”Voi! Minä tein murhan synnin siellä, se makaa siellä ja kukaan ei katso sitä.” Samoin hän joka katkaisi sukulaissiteet sanoo, ”Rakkaudesta tähän, minä en käyttäytynyt hyvin sukulaisiani kohtaan.” Varas sanoo, ”Rakkaudesta tähän, minun käteni amputoitiin.” Maan rikkaudet jäävät lojumaan siellä noutamatta.”

3. ja kun ihminen kysyy: »Mikä sitä vaivaa?»
4. sinä päivänä on se sanova sanomansa,
5. kun Herrasi on antanut siihen käskyn;

(3-5) Ihminen on hämmästynyt nähdessään maan järisevän ja sanoo, ”Se oli paikallaan. Mitä tapahtui sille, että se järisee tänään?” Hän tulee olemaan vielä yllättyneempi kun hän näkee sen heittävän ulos kuolleita ruumiita. Maa tulee kokonaan muuttumaan, kuin myös taivaskin. Kaikki ihmiset tulevat seisomaan Allaahin, Mahtavimman edessä. Maa todistaa, että se ja se henkilö teki sen ja sen tottelemattomuuden teon. Profeetta lausui näitä suuran jakeita ja kysyi Seuralaisiltaan, ”Tiedättekö mitä on ”uutiset”? He sanoivat, ”Allaah ja Hänen Lähettiläänsä tietävät parhaiten.” Hän sanoi, ”Se kuvailee mitä se ja se mies teki sitä ja sitä asiaa siinä ja siinä paikassa, siihen ja siihen aikaan.” (Tirmidhi). Tabarani viittasi Profeetan sanoihin: ”Varokaa maata. Se on teidän äitinne. Mikä tahansa hyvä tai paha teko on tehty sen kamaralla, se paljastaa sen.” Allaah (sen Herra) käskee maata tekemään niin. Sa´sa´ah bin Mu´awiyah sanoi, kun hän kuuli nämä jakeet Allaahin Lähettiläältä , ”Tämä on riittävä minulle. Jos en kuule enempää, en tarvitse sitä.” (Ahmad bin Hanbal ja Nasa´i)

Bukhari ilmoitti Adi bin Hatimin valtuuttamana: ”Pelätkää Tulta ja torjukaa se pois, vaikka antamalla puolikas taateli almuina.” Toinen hadith sanoo, ”Älkää aliarvioiko mitään hyvää tekoa, vaikka se olisi veden tarjoaminen tai Uskon veljen tapaaminen iloisin kasvoin.” Toinen hadith sanoo, ”Oi Muslimi naiset, älkää väheksykö lahjaa, jonka naapurinne on lähettänyt, vaikka se olisi sorkka.” Toinen hadith sanoo, ”Anna kerjääjälle jotain, vaikka se olisi palanut sorkka.” Ahmad bin Hanbal ilmoitti Profeetan sanoneen Aishalle : ”Oi Aishah, älä aliarvioi pieniä syntejä. Allaah tekee tiliä niistä kaikista.”

Ibn Jarir ilmoitti, että Abu Bakr oli syömässä Profeetan kanssa, kun nämä jakeet ilmoitettiin. Hän lopetti syömisen ja kysyi Profeetalta , ”Oi Allaahin Lähettiläs, rangaistaanko minua synnistä, joka on samanarvoinen kuin hiukkasen paino.” Profeetta sanoi, ”Ongelmat ja kivut joita kärsit tässä maailmassa ovat niiden korvauksena. Mutta sinun hyvät tekosi on varastoitu ja sinut palkitaan niistä Tuomionpäivänä.” Ibn Jarir viittasi toiseen hadithiin, että tämä suura oli ilmoitettu Abu Bakrin läsnä ollessa. Kuunneltuaan tämän suuran hän itki katkerasti. Kun Profeetta kysyi syytä, hän sanoi, että sanoi, että hän itki tämän suuran takia. Profeetta sanoi, ”Jos ette tekisi virheitä ja syyllistyisi syntiin joita Allaah antaa anteeksi, olisiko Hän luonut kansan, joka tekisi virheitä ja syyllistyisi synteihin, jotta Hän voisi antaa anteeksi heille?”

Kuultuaan tämän jakeen, Abu Sa´id Khudri kysyi Profeetalta ”Tulenko katsomaan kaikki minun tekoni?” Profeetta sanoi, ”Kyllä.” Hän kysyi, ”Kaikki suuret teot?” Profeetta sanoi, ”Kyllä.” Hän kysyi, ”Myös pienet teot?” Profeetta vastasi, ”Kyllä.” Hän sanoi, ”Voi!” Sitten Profeetta sanoi, ”Ole iloinen Abu Sa´id, hyvät teot palkitaan kymmenestä seitsemänsataa kertaisesti tai jopa enemmän, jos Allaah haluaa. Mutta pahat teot merkitään samanarvoisina tai Allaah antaa ne anteeksi. Kuuntele, ketään ei armahdeta hänen teoistaan yksin.” Abu Sa´id Khudri kysyi, ”Eikö edes sinua Allaahin Lähettiläs?” Profeetta sanoi, ”Ei edes minua, ellei Allaahin Armo ympäröi minut.”

6. sinä päivänä astuvat (kuolleet) ihmiset esiin erilaisissa ryhmissä näkemään tekojaan.
7. Silloin se, joka on tehnyt hyvää hiukkasenkin verran, on sen näkevä,
8. ja se, joka on tehnyt pahaa hiukkasenkin verran, saa sen havaita

(6-8) Sa´id bin Jubairin valtuuttamana on ilmoitettu: Kun jae: “rakkaudesta Häneen he ruokkivat köyhää, orpoa ja vangittua.” (76:8) oli ilmoitettu, ihmiset ajattelivat, että sillä ei olisi painoarvoa jos he antaisivat jotain mitätöntä almuina. Sen vuoksi, he alkoivat palata kerjääjien luo ajatellen, että taateli tai leivän pala almuna ei ole arvokas. He luulivat, että heidän tulisi antaa jotain arvokasta almuina, jos heillä olisi siihen varaa. Toisaalta, on ryhmä, joka ajatteli, että heitä ei kutsuta tilinteolle pienistä synneistä, kuten valehtelusta. He luulivat, että Helvetin varoitus oli suurista synneistä. Korjatakseen näitä valheellisia vaikutelmia nämä jakeet ilmoitettiin.

Profeetta sanoi, ”Älkää aliarvioiko syntejä. Ne, kokoontuvat yhteen tuhotakseen henkilön. (Hän esitti vertauskuvan pienistä synneistä). He ovat, kuten jotkut ihmiset keräävät yhden tai kaksi pientä palaa puuta jokainen. Nämä palaset, yhteen laitettuna, tekevät keon mikä, jos sytytetään tuottaisi tarpeeksi tulta keitettäväksi jotain.