Untitled Document


95 Suuratut-Tiin

Tafseer Ibn Kathir

Suom. Khadija


Bara´ ibn ´Azib sanoi, että Profeetalla oli tapana lausua tätä suuraa yhdessä kahden Rak´aan (lyhennetyssä rukouksessa) matkustaessaan. Hän lisäsi, että hän ei koskaan ollut kuullut miellyttävämpää ääntä kuin tämä.

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.
1. Kautta viikunapuun ja oliivin,
2. kautta Siinain vuoren
3. ja tämän pyhitetyn kaupungin.

(1-3) Kommentoijilla on eri mielipiteitä sanasta ”Tin”, joka kirjaimellisesti tarkoittaa viikunaa. Jotkut sanovat sen viittaavaan moskeijaan Damaskoksessa, kun taas toiset sanovat sen olevan Damaskos itse. Jotkut sanovat, että se viittaa vuoreen lähellä Damaskosta. Qurtubi sanoi, että se on Seuralaisten moskeija Luolassa. Aufi ilmoittaa Ibn ´Abbasilta , että se on Nuh´n (as) moskeija Judi-vuorella. Mujahid sanoi, että se on viikunpuu tai sen hedelmä.

Mitä tulee Zaituuniin (oliivi), Ka´b Al-Ahbar, Qatadah, Ibn Zaid ja muut sanoivat, että se viittaa Jerusalemin moskeijaan, mutta Mujahid ja `Ikrimah sanovat, että se on oliivipuun hedelmä. Sinai vuori on paikka, jossa Allaah puhui Musalle (as). Turvallisuuden kaupunkia on kiistämättä pidetty Mekkana.

Jotkut kommentoijat sanovat, että suura viittaa kolmeen paikkaan, joihin kolme suurta Profeettaa lähetettiin. Tin, viikuna, merkitsee Jerusalemia, jossa ´Isa (ar) lähettettiin, Sinai vuori on paikka, jossa Allaah puhui Musalle (as) ja turvallisuuden kaupunki on Mekka, mihin Profeettojen Sinetti Muhammed lähetettiin.

4. Totisesti Me loimme ihmisen parhaaseen muotoonsa,
5. mutta Me kyllä alennammekin hänet alhaista alemmaksi,
6. lukuunottomatta niitä, jotka uskovat ja hyvää tekevät; niitä odottaa ehtymätön palkka.

(4-6) Vannottuaan valan näiden pyhien paikkojen päälle, Allaah sanoo, että hän on luonut ihmisen parhaaseen vartaloon ja täydelliseen muotoon. Sitten Hän palauttaa hänet alhaista alhaisemmaksi. Toisin sanoen, Hän teki hänet kyvykkääksi tottelemattomuuteen Allaahille ja sen tuloksena päätymään pohjattomaan Helvetin kuiluun. Jotkut kommentoijat ymmärsivät jakeen tarkoittavan vanhuutta. `Ikrimah sanoi, että kuka tahansa opettelee Qur´aania, häntä ei palauteta raihnaiseen ikään tai vanhuudenheikkouteen. Imam Jarir yhtyy tähän näkökantaan. Mutta jos tämä selitys on hyväksytty, poikkeus uskoviin on vaikea todistaa, koska myös he saavuttavat vanhuuden. Joten ensimmäinen näkökanta vaikuttaa järjellisemmältä.

7. Mikä siis saa sinut pitämään tulevaa tuomiota valheena?

(7-8) Viitattuaan ihmisen täydellisen muodon luomiseen, suura esittää kysymyksen. Koska ihminen ei tiedä luomisestaan mitään; mikä saa hänet kieltämään Ylösnousemuksen Päivän? Luoja, kuka loi hänet kerran, on kyvykäs luomaan hänet elämään uudestaan hänen kuolemansa jälkeen. Mujahid kysyi kerran Ibn `Abbasilta , jos tämä jae viittaa Profeettaan . Ibn `Abbas voimakkaasti kielsi sen ja sanoi sen osoitetun ihmisille yleisesti. ´Ikrimah oli myös samaa mieltä.

8. Eikö Jumala ole tuomareista parhain?

(8) Suura, lopulta, kysymyksen muodossa, osoittaa että Allaah on viisain tuomari. Että Hän ei tekisi epäoikeudenmukaisuutta. Hän päättää Tuomionpäivästä.

Hadithim mukaan Abu Hurairah sanoi, että viimeisen jakeen jälkeen pitäisi sanoa:

”balaa wa anaa a´laa dhaaliha minash shaahidinn” ”Ei epäilystä. Ja minä todistan sen.”