Tietämätön Koraanin merkityksestä

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen [1]
Poimittu http://www.troid.org:sta

suom. Ummu Ahmed


 

[Kysymys]: Luen Koraania säännöllisesti, mutta en ymmärrä sen merkitystä. Palkitseeko Allah minut siitä tästä huolimatta?

[Vastaus]: Qur'aan on siunattu kuten Allah, Korkein, sanoo: "Olemme antaneet sinulle ylhäältä Pyhän Kirjan, joka on runsaaksi siunaukseksi, jotta he voisivat miettiä sen jakeita ja jotta ymmärtäväiset muistaisivat." [Suura Saad 38:29]. Henkilö palkitaan sen lukemisesta ymmärsi hän sitä tai ei, mutta uskovan - jonka täytyy toimia sen mukaan - ei tulisi lukea ymmärtämättä sitä. Jos ihminen haluaa oppia lääketiedettä, esimerkiksi, ja hän opiskelee lääketieteen kirjoja, hän ei pysty hyötymään noista kirjoista ellei hän ymmärrä niitä ja jos niitä ei selitetä hänelle. Todellakin, hän on erittäin innokas ymmärtämään ne, jotta hän voi käyttää tätä tietoa. Joten kuinka paljon tärkeämpää on ymmärtää Allahin Kirjaa, joka on lääke sydämen tauteihin, ja joka neuvoo ja varoittaa ihmiskuntaa!

Kuinka voi olla oikein kenelläkään olla ymmärtämättä ja pohtimatta sen merkitystä?
Sillä Seuralaiset, olkoon Allah heihin tyy
tyväinen, eivät siirtyneet seuraaviin kymmeneen aayaat, kunnes he olivat ymmärtäneet ja panneet käytäntöön edellisen kohdan.[2] Henkilö palkitaan Koraanin lukemisesta ymmärsipä hän sitä tai ei, mutta hänen tulisi yrittää kovasti ymmärtää lukemansa ja oppia tästä luotettavilta oppineilta, ja jos hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä niin, sitten hän voi kääntyä luotettavien Tafsiir kirjojen, kuten Ibn Jareerin ja Ibn Katheerin ja muiden, puoleen. Ja Allah tietää parhaiten.

Viitteet:

[1] Seuraava on otettu Shaykh Ibnul'- 'Uthaymeenin Fataawaa Islaamiyyah'sta (nro. 4).
[2] Katso Ibn Sa'din Tabaqaatul-Kubraa (6/172), ja Shaykh Saleem al-Hilalin Basaa'ir Dhush-Sharaf (s. 138).