Untitled Document


106 Suuratul-Quraish

Tafseer Ibn Kathir

Suom. Khadija


Baihaqi välitti hadithin tämän suuran arvosta. Profeetta sanoi, “Allaah on antanut seitsemän etua muihin nähden, (1) Minä olen yksi niistä; (2) profeetius on heissä; (3) He ovat Pyhän Allaahin Talon vartioita; (4) He tarjoavat Zamzam vettä; (5) Allaah sai heidät selviytymään Elefanttien ihmisistä; (6) He palvoivat Allaahin yksin kymmenen vuoden ajan, jolloin kukaan muu ei palvonut Häntä; (7) Allaah ilmoitti tämän suuran heistä.” Sitten Profeetta lausui tämän suuran.

Uthmanin Kirjoituksen mukaan tämän suura on itsenäinen, erikseen suurasta al-Fil, “bismi llahi arRahmani arRahiim” kanssa. Mutta aiheeseen nähden, se on jatkoa aiempaan suuraan, ts. al-Fil. Myös Muhammed bin Ishaq ja Zaid bin Aslam ja muut olivat tätä mieltä. Imam Jarir, toisaalta myös sanoo, että suura on itsenäinen.

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.
1. (Näin tapahtui) suosiosta Kureishien heimoa kohtaan,
2. suojelukseksi heille matkoiltaan talvella ja kesällä.
3. Palvelkoot he siis tämän huoneen Herraa,
4. joka sammuttaa heidän nälkänsä ja antaa turvan tunteen heidän pelätessään.

(1-4) Allaah tähdentää Quraishilaisille Hänen palveluksestaan minkä Hän turvasi heidät kaikilta peloilta. Hän joka osoittaa kiitollisuutta ja tottelee hänen Herraansa, on turvassa kaikilta peloilta myös Tuomion Päivänä.