Untitled Document


101 Suuratul-Qaari´ah

Tafseer Ibn Kathir

Suom. Khadija


Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen
1. Jysähdys!
2. Mikä on jysähdys?

(1-2) Al-Qari´ah (Iskun tunti) on yksi Ylösnousemuksen Päivän nimistä, kuten Al-Haqqah (Todellisuus), At-Tammah (Palkkion Päivä), As-Sakhkhah (Toisen trumpettiin puhalluksen Päivä) ja Al-Ghashiyah (Musertava).

3. Mistäpä tietäisit, mikä jysähdys on!
4. Päivä, jona ihmiset ovat kuin ylt´ympäri lojuvia yöperhosia
5. ja vuoret kuin karstattua villaa.

(3-5) Allaah sanoo, että kukaan ei voi tietää tämän Päivän luonnetta, ellei Hän paljasta sitä. Sitten Hän Itse sanoo, että tuona Päivänä, kaikki vaeltavat ihmiset täällä ja siellä hajaantuvat ja ovat täydellisessä hämmennyksen tilassa. Toisessa paikkaa Allaah kuvailee ihmisten olotilaa.

“he tulevat haudoistaan nöyrin katsein, parvina kuin heinäsirkat.” (54:7)

Vuoret tulevat olemaan kuin karstattua villaa lentäen ilmassa.

6. Jonka punnukset ovat raskaat,
7. se saa suloisen elämän,
8. mutta jonka punnukset ovat keveät,
9. sen sija on Hawija.
10. Mistäpä tietäisit, mitä se tarkoittaa!
11. Hehkuvaa tulta!

(6-11) Tuona Päivänä kaikki hyvät ja pahat teot tulevat selviksi. Hän, jonka hyvät teot voittavat hänen pahat tekonsa, elää iloista ja miellyttävää elämää Paratiisissa. Ja se kenen synnit painavat kaikkein eniten vaa´assa heitetään pää edeltä Helvettiin. Lause “wa maa waa´humun naar” on myös selitetty että hänen asuinpaikkansa tulee olemaan Helvetti.

Hawiyah on yksi Helvetin nimistä. Siksi on sanottu, - “wa maa adraaka maa hiyah”- “Mistäpä tietäisit, mitä se tarkoittaa.” Sitten Hän sanoo, että se on rajusti leimuava Tuli. Ash´ath bin Abdullah sanoo, että uskovaisen kuoleman jälkeen, enkelit ottavat hänen sielunsa toisten uskovien sielujen luo ja sanoo, “Anna lohtua veljellesi. Tähän asti hänellä oli vaikeuksia.” Nyt nuo jalot sielut kysyvät häneltä, “Miten voi se ja se.” Hän vastaa, “Hän on kuollut, eikö hän tullut teidän luoksenne?” He ymmärtävät tosiasian ja sanovat, “Hänet vietiin asuinpaikkaansa Hawiyah´iin.

Toinen hadith sanoo, “Tämä tuli on sadasosa Helvetin Tulesta.” Toinen hadith sanoo, “Tämä tuli on seitsemänkymmentä kertaa tummempi kuin edes tämän teidän tulen savu.” (Tabarani)

Tirmidhi ja ibn Majah ilmoittivat Profeetan sanoneen, “Helvetin Tuli oli pidetty palamassa tuhat vuotta kunnes se tuli punaiseksi, sitten sen annettiin palaa tuhat vuotta, kunnes se tuli valkoiseksi. Sitten sen annettiin palaa toiset tuhat vuotta, kunne se tuli mustaksi ja erittäin tummaksi.” Ahmad bin Hanbal ilmoitti Profeetan sanoneen, “Helvetin asukkaiden joukossa kevyimmän rangaistuksen kärsijä on hän kenelle on laitettu tulessa olevat sandaaliparit jalkaan ja sillä kuumuudella hänen aivonsa kiehuvat.” Bukhari ja Muslim ilmoittivat, että Profeetta sanoi, “Helvetti valittaa Allaahille, “Minun yksi osani syö toista.” Sitten Allaah, Suurin, antaa sille luvan hengittää kahdesti. Yhden talvella ja yhden kesällä. Todella kylmä ilma minkä koet talvella on sen kylmä hengitys ja äärimmäinen kuumuus kesällä on sen kuuma henkäys.” Toisen hadithin mukaan, “Intensiivisen kuumuuden aikaan, Profeetta ohjasi meitä tarjoamaan rukouksen, koska äärimmäinen kuumuus on Helvetin Tulen vihan takia.”