Untitled Document


97 Suuratul-Qadr

Tafseer Ibn Kathir

Suom. Khadija


Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.
1. Totisesti olemme ilmaissut sen siunattuna yönä.
2. Mistäpä tietäisit, mikä Voiman yö on !
3. Siunattu yö on arvokkaampi kuin tuhat kuukautta.

(1-3) Ibn Jarir ilmoitti, että oli mies Israelin lasten joukossa, jolla oli tapana seisoa palvonnassa koko yö ja taistella koko päivän uskonnon vihollisia vastaan. Hän teki tätä tuhannen kuukauden ajan. Tämä suura viitaa tähän mieheen ja hänen palvonnan tekoihin ja sanoo, että palvon tänä yönä kenen tahansa tekemänä tästä ummasta on parempi kuin tuon miehen tuhannen kuukauden palvonta. Ibn Abi Hatim ilmoitti, että Profeetta (saws) mainitsi neljä henkilöä Israelin lasten joukosta ketkä palvoivat Allaahin 80 vuoden ajan lakkaamatta ja eivät tehneet edes yhtä tottelemattomuuden tekoa. He olivat Ayyub, Zakariya, Hizquil bin `Ajuz ja Yusha´ bin Nun (ar). Hänen seuralaisensa olivat yllättyneitä kuullessaan tämän, joten Gabriel ilmestyi ja sanoi Profeetalle (saws): "Oi Muhammed (saws), sinun kansasi on yllättynyt kuullessaan noiden miesten palvovan Allaahin 80 vuoden ajan ja eivät kertaakaan olleet tottelemattomia Allaahille. Allaah on lähettänyt sinun kansallesi jotakin tätä parempaa." Sitten hän lausui tämän jakeen (3). Tämä miellytti Profeettaa (saws) ja hänen seuralaisiaan.

Antaessaan selityksen avausjakeeseen, Mujahid sanoo, että palvonnan teot tehtynä tuona yönä ja paasto suoritettuna seuraavana päivänä ovat parempia verrattuna palvonnan tekoihin tuhantena kuukautena, mikä ei sisällä Voiman yötä. Ibn Jarir oli samaa mieltä. Se on kuin Profeetan (saws) lausunto: "Yö valmistautuen Jihaadiin on parempi kuin tuhat yötä kuluttaen muuten." (Imam Ahmad, Al-Musnad). Toinen perimätieto sanoo: "Hän, joka toimii perjantai rukouksella hyvällä aikeella ja hyvässä tilassa palkitaan täyden vuoden hyvien tekojen palkkiolla." Vaikka tuhat kuukautta mainitaan tässä jakeessa, tarkoittaa se kuukausia, jotka eivät sisällä Voiman yötä.

Ahmad bin Hanbal ilmoitti Abu Hurairah´lta (ra), että Profeetta (saws) sanoi Ramadan-kuun lähestyessä: "Ihmiset, Ramadan-kuukausi on tullut. Siunausten kuukausi on tullut. Se on kuukausi, jolloin paasto on määrätty. Tämän kuukauden aikana Paratiisin portit avataan, Helvetin portit suljetaan ja paholaiset vangitaan. Tämä kuukausi pitää sisällään yön, joka on parempi kuin tuhat kuukautta. Hän, keneltä riistetään sen ansiot on todella onneton." Bukhari ja Muslim ilmoittivat hadithin, että Profeetta (saws) sanoi: "Hän, joka seisoo rukouksessa tuona yönä uskossa, toivoen palkkiota Allaahilta, saa anteeksi kaikki aikaisemmat syntinsä."

4. Silloin laskeutuvat enkelit ja suuri henki Herransa käskyn mukaan kaikenlaisiin tehtäviin.
5. Silloin vallitsee rauha ja kestää aamunkoittoon saakka.

(4-5) Kuvaillessaan tuon yön ansioita, Allaah sanoo tänä yönä enkelit ja Ruh laskeutuvat. Ruh (kirjaimellisesti henki) viittaa tässä Gabrieliin. Kuitenkin, toinen näkökulma on että Ruh viittaa joihinkin tiettyihin enkeleihin. Se on Turvallisuuden Yö, jona paholaiset eivät voi tehdä paha tekoa tai ongelmia uskoville. Qatadah sanoo, että Jumalallisia päätöksiä tehdään tänä yönä ja ajanjakso niin kuin elatuskin päätetään. Toisessa paikkaa Quraan sanoo:

"Siinä kaikki viisaus selvitetään." (44:4)

Sha´bi sanoi, että tämän yön aikana enkelit rukoilevat uskovien puolesta aamun aikaisille tunneille asti. Ibn Abi Hatim viittaa hadithiin, jonka on kertonut Ka´b Al-Ahbar, mikä sanoo: "Tuona yönä Gabriel seuranaan muita enkeleitä, tulee alas, Sidra-ul-Muntaha´n (Lote-puu, jonka ohi kukaan ei voi mennä) alapuolelle ja rukoilla uskoville miehille ja naisille.

Abu Dawud Tayalisi ilmoitti, Profeetan (saws) sanoneen: "Voiman yö on joko 27 tai 29. Tämän yön aikana enkelit parveilevat maassa ja heitä on enemmän kuin kiviä maassa." Abdul Rahman bin Abu Ya´la sanoi, että se on Turvallisuuden Yö ja harhaoppisuutta ei tapahdu tuona yönä. Ibn Zaid ja Qatadah sanoivat, että mitään pahaa ei tapahdu tuona yönä. Ahmad bin Hanbal ilmoitti Profeetan (saws) sanoneen: "Voiman yö on yksi viimeisistä kymmenestä yöstä Ramadanina ja kuka tahansa viettää tuon yön palvoen uskossa ja toivoen palkkiota, hänen aikaisemmat syntinsä annetaan anteeksi." Profeetta (saws) sanoi, "Tuo yö on pariton, 21, 23, 25, 27 tai 29 päivä kuukaudesta." Hän sanoi: "Tuo on hyvin kirkas kuin se olisi kuutamoilta. Se on hyvin miellyttävä, ei liian kuuma eikä kylmä. Tähdenlentoja ei ole tuona yönä. Yksi sen merkeistä on, että auringon loiste seuraavana aamuna ei ole seesteinen vaan se ilmestyy kuin kirkas täysikuu." Abu Dawud Tayalisi ilmoitti Profeetan (saws) sanoneen: "Voiman yö on kirkas ja rauhallinen yö, vapaa liiallisesta kuumuudesta tai kylmyydestä ja seuraavana aamuna aurinko nousee heikkona valona, punaisen värisenä." Ibn Abu ´Asim Nabil ilmoitti Jabirilta (ra) että Profeetta (saws) sanoi: "Minulle näytettiin unessa Voiman yö, mutta myöhemmin minut tehtiin unohtamaan se. Kuitenkin, se on yksi viimeisistä kymmenestä Ramadanin öistä. Se on kirkas, kuin olisi kuutamoilta. Saatana ei ilmesty ennen kuin aurinko nousee korkealle taivaalle."

Mielipiteissä on eroja siitä, onko Voiman yö annettu aikaisemmille profeetoille vai ei. Hadith sanoo, että Profeetta (saws) huomattuaan aikaisempien ihmisten pitkäikäisyyden, pelkäsi, että hänen seuraajansa, heidän lyhyen elämänsä takia, eivät pystyisi tekemään niin monia hyvä tekoja kuin aikaisemmat ihmiset olivat tehneet ja ansaitsisivat koko ajan vähemmän palkkioita. Joten Voiman Yö oli suotu hänen (saws) ummalle. Tämä hadith osoittaa, että tämä siunattu yö oli annettu ainoastaan hänen (saws) ummalleen. Khattabin mukaan, se on islamin oppineiden yhteisymmärrys.

Erilaiset hadithit viittaavat erilaisiin päiviin Voiman yöksi. Tosiasiassa kaikki hadithit kertovat Profeetan (saws) vastauksen eri seuralaisten kysymiin kysymyksiin, jotka kysyivät eri tilanteissa, "Pitäisikö meidän etsiä Voiman yötä sinä ja sinä yönä?" Profeetta (saws) sanoi, "Kyllä." Tosiasia on että Voiman Yö on muuttumaton ja se ei vaihdu. Imam Tirmidhi kertoi saman näkökannan Imam Shafi´ilta. Abu Qilabah´lla on eri mielipide ja hän sanoi, että Voiman Yö muuttuu yhdestä yöstä toiseen viimeisen kymmenen Ramadan päivän aikana. Imam Malik, Imam Thauri, Imam Ahmad bin Hanbal ja Imam Ishaq bin Rahwaih, Abu Thaur, Muzani ja Abu Bakr bin Khuzaimah olivat samaa mieltä. Tämä näkökanta saa vähän tukea hadithista, joka sanoo, että seitsemälle Profeetan (saws) seuralaiselle oli näytetty Voiman Yö viimeisinä seitsemänä Ramadanin yönä. Profeetta (saws) kuullessaan selityksen unesta, sanoi, "Minusta näyttää siltä, että teidän unenne vahvistavat toisiaan. Jokaisen tulisi etsiä Voiman yötä viimeisenä seitsemänä Ramadanin yönä." Bukhari ja Muslim ilmoittivat myös Aishan valtuuttamana (Ra) Profeetan (saws) sanoneen: "Etsi Voiman Yötä parittomista yöstä viimeisenä Ramadanin kolmanneksena."

Näkökanta, että Voiman Yö on määrätty muuttumaton ikuisesti saa tukensa toisesta hadithista. Bukhari ilmoittama hadith, Ubadah bin Samit´n (ra) valtuuttamana sanoo, "Kerran Profeetta (saws) lähti kodistaan, ilmoittaakseen meille Voiman Yön, mutta hän löysi kaksi muslimia kiistelemässä keskenään. Profeetta (saws) sanoi, "Minä tulin ilmoittamaan teille Voiman Yönstä, mutta riidan vuoksi (tieto) on evätty. Ehkä siinä on jotain siunauksia teille. Nyt, etsikää sitä yhdeksäntenä, seitsemäntenä ja viidentenä yönä."

Jos se ei olisi muuttumaton, ei olisi mitään järkeä antaa ilmoitusta siitä. Kuitenkin, todennäköisyys on, että Profeetta (saws) olisi voinut tulla kertomaan heille Voiman Yöstä sinä nimenomaisena vuonna. Tämä hadith myös todistaa, että riitely tuhoaa hyödyllisen tiedon. Pitäisi pitää mielessä, että sana "evätä" on Voiman Yön tiedosta eikä yöstä itsestään, kuten jotkut ihmiset sen ymmärtävät. On selvää Profeetan (saws) ohjeista, joita heti seuraa käsky etsiä sitä yhdeksäntenä, seitsemäntenä ja viidentenä yönä. Lausunto, "Ehkä siinä on jotain siunauksia teille" viittaa yksityiskohtaisen tiedon puuttumiseen siitä. Toisin sanoen, kun se jää epäselväksi sen etsijille, se omistaa henkilön palvomaan ja pyytämään kaikkina parittomina öinä eikä kääntymään välinpitämättömäni muina paitsi tuona määrättynä yönä.

Kuten Bukhari ja Muslim ilmoittivat, se oli Profeetan (saws) tapa hänen viimeiseen päiväänsä asti, että hän meni tekemään `Itikaf (eristäytyminen moskeijassa) viimeisten kymmenen päivän ajan Ramadan kuussa. Hänen kuolemansa jälkeen hänen vaimonsa, uskovien Äidit, jatkoivat tätä tapaa. Hadith, jonka on kertonut Ibn `Umar (ra) sanoo, että viimeisten kymmenen päivän aikana Profeetta (saws) pysyi ´Itikaf´ssa moskeijassa. Muslim ja Bukhari ilmoittivat `Aishan (Ra) sanoneen: "Kun oli enää kymmenen yötä jäljellä Ramadanista, Profeetta (saws) vyötti lanteensa, pysyi hereillä koko yön ja piti koko taloutensa hereillä." Muslim ilmoitti, että Profeetalla (saws) oli tapana tehostaa palvontaansa suuresti näiden kymmenen päivän aikana verrattuna siihen mitä hän teki muina aikoina. On myös ilmoitettu että läpi näiden öiden hän ei asunut vaimojensa kanssa.

Imam Malik sanoo, että tulisi etsiä Voiman Yötä kaikkina kymmenenä yönä eikä tulisi pitää yhtä yötä toista parempana.

Ahmadin, Tirmidhin, Nasa´in ja Ibn Majahin ilmoittama hadith sanoo, että uskovien Äiti Aisha (Ra) kysyi kerran Profeetalta (saws) mitä hänen tulisi rukoilla Voiman Yönä. Profeetta (saws) ohjasi häntä rukoilemaan:

Allahumma innaka ´afuwwun tuhibbul ´afwa faa´fu ´anni

(Oi Allaah, Sinä olet Anteeksiantava, Sinä rakastat anteeksiantoa, joten anna minulle anteeksi).

Imam Abu Muhammed bin Abu Hatim on lainannut hänen selitysteoksessaan hadithin Ka´b´lta, joka sanoi: "Sidrat-ul-Muntaha (Lote puu) on seitsemännen taivaan rajalla lähellä paratiisia. Se erottaa tämän maailman tuonpuoleisesta. Sen huippu on paratiisissa ja sen oksat ovat Jumalallisen valtaistuimen alla. Se on täynnä enkeleitä, joiden lukumäärä on tuntematon kaikille paitsi Allaahille. Jokaisessa sen oksassa on lukematon määrä enkeleitä. Puun keskellä on Gabrielin istuin. Allaah kutsuu Gabrielia ja sanoo: "Oi Gabriel, Voiman Yönä ota kaikki enkelit alas maahan. Kaikki nämä enkelit ovat täynnä armoa ja kiintymystä uskovia kohtaan." Pian auringonlaskun jälkeen, Voiman Yönä, he levittäytyvät ympäri maata, seisoen ja kumartuen palvonnassa ja rukoillen uskoville miehille ja naisille . Kuitenkin, he eivät mene kirkkoihin tai juutalaisille tai Zoroastrianilaisten temppeleihin tai uskottomien pyhiinvaelluspaikkoihin tai paikkoihin, missä jätteet heitetään tai taloon, jossa juopot asuvat, tai taloon jossa alkoholia pidetään, tai missä epäjumalankuvaa pidetään tai paikka missä soittokello on ripustettu tai yöastiaa pidetään. Gabriel kättelee kaikkia uskovaisia. Merkki tästä kättelystä on puistatus iholla, sydämen pehmentyminen ja itku silmässä. Sellaisena hetkenä tulisi ymmärtää, että hänen kätensä on Gabrielin kädessä. Ka´b sanoo, että jos joku lisää kolme kertaa todistuksen lauseen: "Laa ilaaha illa llah", hänet on armahdettu. Ensimmäisessä lauseessa, hänen syntinsä on anteeksiannettu, toisessa lauseessa, hänet on armahdettu tulesta; ja kolmannessa lauseessa, hän pääsee sisään paratiisiin. Kertojan kysyi, "Oi Abu Ishaq, koskeeko se häntä joka on totuudellinen ja vilpitön?" Hän vastasi, "Vain totuudellinen ja vilpitön henkilö pystyy lausumaan sen. Hänen kauttaan, Kenen Käsissä minun sieluni on, Voiman Yö on yhtä painava kuin vuori uskottoman tai tekopyhän selässä." Enkelit jäävät tähän asentoon kunnes on aamurukouksen aika. Sitten, ensin Gabriel nousee ja saavuttaa pisteen maan ja taivaan välillä ja levittää hänen siipensä. Hänellä on kaksi vihreää siipeä mitä hän levittää vain öisin. Näiden siipien takana aurinko tulee himmeäksi. Sitten hän kutsuu enkeleitä. Nämä enkelit viettävät koko päivän rukoillen uskovien miesten ja naisten puolesta, erityisesti niiden jotka ovat paastonneet ja joilla on aie paastota seuraavana vuonna jos he pysyvät hengissä.

Rukoiltuaan koko yön ja päivän, enkelit nousevat illalla alhaisimpaan taivaaseen, missä toiset enkelit kerääntyvät heidän ympärilleen ja kysyvät jokaisesta muslimimiehestä ja -naisesta yksitellen, ja missä tilassa he löysivät nämä uskovaiset. He vastaavat, että he löysivät sen ja sen miehen kiireisenä palvonnassa viime vuonna, mutta tänä vuonna hän on antanut myöten harhaopeille. Sitä vastoin, he ilmoittavat heille, että se ja se henkilö oli antanut myöten harhaopeille viime vuonna, mutta tänä vuonna he löysivät hänen kiireisenä palvoen Sunnan mukaan. Enkelit lopettavat välittömästi rukoilemasta ensimmäisen miehen puolesta ja aloittavat rukoilemaan toisen puolesta.

Nämä enkelit, vietettyään päivän ja yön alimmassa taivaassa, menevät ylempään taivaaseen, missä enkelit kysyvät heiltä samat kysymykset. He menevät ylemmäksi kunnes saavuttavat Sidrat-ul-Muntaha´n, mikä kysyy heiltä, "Oi asukkaani. Minulla on myös oikeus. Minä myös rakastan niitä, jotka rakastavat Allaahia. Kertokaa minulle myös heidän tilanteestaan nimi nimeltä." Enkelit kuvailevat sille kaikkien henkilöiden nimet yksi kerrallaan, heidän syntyperän ja kertovat missä tilassa he jättivät heidät. Sitten paratiisi kääntyy Sidrat-ul-Muntaha´n puoleen ja kysyy siltä mitä enkelit ovat kertoneet sille. Se kertoo paratiisille palvovista miehistä ja naisista. Paratiisi rukoilee, "Allaah siunaa heitä ja tuo heidän luokseni pian."

Gabriel saavuttaa hänen istuimensa ensimmäisenä. Hän sanoo, "Oi Allaah, minä löysin sen ja sen kumarruksen tilassa, joten anna hänelle anteeksi." Allaah sanoo, "Minä anna hänelle anteeksi." Gabriel sanoo, "Oi Allaah, minä löysin viime vuonna sen ja sen henkilön palvomassa Sunnan mukaan, mutta tänä vuonna hän on antanut periksi harhaopeille." Allaah sanoo, "Jos hän kääntyy puoleeni katuvana ennen kuolemaansa, Minä annan hänelle anteeksi." Sitten Gabriel sanoo, "Oi Allaah, kaikki ylistykset kuuluvat Sinulle, Sinun Armosi Sinun palvelijoillesi voittaa heidän oman armonsa heille itselleen." Sillä hetkellä, valtaistuin, kaikki taivaat ja kaikki asiat lähellä niitä alkavat täristä ja sanoa: "Alhamdulillahir Rahiim" (Kaikki ylistys on Allaahille, Armahtajalle)."

Ka´b (ra) sanoi myös, että hän, joka tarjoaa Ramadanpaaston ja hänellä on vahva aie välttää syntejä myös Ramadanin jälkeen, pääsee paratiisiin ilman kyselyjä.