Untitled Document


112 Suuratul-Ikhlas

Tafseer Ibn Kathir

Suom. Khadija


Ahmad bin Hanbal ilmoitti, että monijumalaiset pyysivät Profeettaa kuvailemaan Herransa ominaisuuksia. Sitten tämä Suura ilmoitettiin.

Sana “Samad” tarkoittaa jotain joka ei ole syntynyt eikä hänellä ole jälkikasvua, koska se joka on syntynyt, varmasti kuolee jonain päivänä ja joku muu seuraa häntä. Sana myös nimittää, että sellaisella olennolla ei voi olla sukupuolta tai sellaisella olennolla ei voi olla muuta samankaltaista. Kirjaimellisesti “Samad” tarkoittaa yhtä, jolla ei ole tyhjyyttä.

Bukhari ilmoitti, että Profeetta lähetti pienen armeija yksikön. Kun se palasi, miehet sanoivat Profeetalle , “Oi Allahin Lähettiläs! Mies, jonka osoitit meidän johtajaksi, lausui vain tätä suuraa “Kul huwa llahu ahad” jokaisen rak´aan lausumisen jälkeen, jokaisessa rukouksessa.” Kun Profeetta kysyi mieheltä syytä tähän, hän sanoi, “Tässä suurassa on Allahin ominaisuuksia ja minä rakastan lausua sitä.” Profeetta lähetti hänelle ilouutiset, että “Allah myös rakastaa häntä.”

Bukhari ilmoitti toisen hadithin: Ansari Seuralainen oli Imam Quba moskeijassa. Hän, suura al-Fatihan jälkeen, lausui ensimmäiseksi tämän suuran, sitten hän lisäsi jonkun muun osan Koraanista siihen. Ihmiset vastustivat tätä käytäntöä ja pyysivät häntä joko lausumaan vain tämän suuran tai lausumaan jotain muuta osaa. Hän sanoi, “Minä teen kuten minä olen tehnyt, jos haluatte rukoilla minun takanani tai minä luovun teidän Imaaminanne olosta. He eivät sallineet hänen vetäytyä, koska hän oli hurskain heidän joukostaan. Kerran kun Profeetta tuli vierailemaan heidän luoksensa, he selostivat koko kohtauksen. Profeetta kysyi häneltä miksi hän ei kuunnellut hänen väkeään ja vaati lausumaan sitä suuraa. Mies sanoi, “Minä rakastan tätä suuraa.” Profeetta sanoi, “Sinun rakkautesi siihen vie sinut Paratiisiin.”

Tirmidhi ja Ahmad ilmoittivat hadithin, jossa Seuralainen sanoi Profeetalle , että hän rakasti tätä suuraa hyvin paljon. Profeetta sanoi, “Tämä rakkaus vie sinut Paratiisiin.”

Eräs mies kuuli jonkun lausuvan Ikhlas-suuraa toistuvasti yöllä. Aamulla hän mainitsi tästä Profeetalle vähätellen lausuntaa. Profeetta sanoi, “Hänen kautta kenen käsissä sieluni on, tämä suura on samanveroinen kuin kolmasosa Koraanista. (Bukhari)

Bukhari ilmoitti toisen hadithin. "Kerran Profeetta osoitti Seuralaisiaan, “Ettekö voi lausua yhtä kolmasosaa Koraanista joka yö?” Seuralaiset ajattelivat että tämä oli vaikeaa asia tehdä ja sanoivat, “Kaikilla ei ole niin paljon voimaa.” Hän sanoi, “Katso, “Kul huwa llahu ahad” (suuraa al-Ikhlas) on samanveroinen kuin 1/3 Koraanista.”

Ahmad bin Hanbal ilmoitti, että Qatadah bin Nu´man jatkoi tämän suuran lausumista koko yön. Kun siitä mainittiin Profeetalle hän sanoi, “Tämä suura on samanarvoinen kuin puolet (tai 1/3) Koraanista.”

Toinen perimätieto sanoo, että Ayyub Ansari sanoi, “Voiko kukaan teistä lausua 1/3 Koraanista joka yö?” Profeetan Seuralaiset sanoivat, “Kuka voi tehdä niin?” Hän sanoi, “Kuuntele, “Kul huwa llahu ahad” (Suura al-Ikhlas) on samanarvoinen kuin 1/3 osa Koraanista. Juuri silloin Profeetta tuli ja sanoi, “Abu Ayyub on oikeassa.” (Imam Ahmad)

Tirmidhi ilmoitti, että kerran Profeetta ilmoitti, “Kokoontukaa. Tänään minä aion lausua teille yhden kolmasosan Koraanista.” Seuralaiset kokoontuivat. Profeetta tuli ulos talostaan ja lausui tämän suuran ja meni takaisin. Sitten Seuralaiset alkoivat puhua siitä ja sanoivat että Profeetta oli luvannut lausua yhden kolmasosan Koraanista. Ehkä joku ilmestys oli tullut. Yhtäkkiä Profeetta ilmestyi uudestaan ja sanoi, “Minä lupasin lausua yhden kolmasosan Koraanista. Kuunnelkaa, tämä suura on samanarvoinen kuin yksi kolmasosa Koraanista.

Abu Darda´n on valtuuttanut kertomaan, että Profeetta sanoi kerran, “Ettekö pysty lausumaan 1/3 Koraanista joka ilta?” Seuralaiset sanoivat, “Me olemme liian heikkoja tekemään niin.” Sitten Profeetta sanoi, “Kuulkaa, Allah on jakanut Koraanin kolmeen osaan. “Kul huwa llahu ahad” (al-Ikhlas suura) on yksi kolmasosa Koraanista.” (Muslim ja Nasa´i)

On niin monta hadithia tuon tehosteena. Kerran Profeetta kulki Abu Hurairan seurana jonnekin. Hän kuuli jonkun miehen lausuvan tätä suuraa. Hän sanoi, “Hän tuli oikeutetuksi.” Abu Huraira kysyi, “Mille, oi Allahin Lähettiläs?” Hän sanoi, “Paratiisiin.” (Tirmidhi ja Nasa´i)

Ahmad bin Hanbal ilmoitti Abdullah bin Habibilta, että hän sanoi, “Kerran tummana yönä, kun me olimme hyvin janoisia, me olimme odottamassa Profeetan tuloa johtamaan seurakuntaa. Hän tuli, piti kädestäni ja sanoi, “Lue.” Minä seisoin hiljaa. Hän sanoi uudestaan, “Lue.” Minä kysyin, “Mitä minun tulisi lukea?” Hän sanoi, “Lue kolme kertaa aamulla ja kolme kertaa illalla Al-Ikhlas (112), Al-Falaq (113) ja An-Nas (114). Ne riittävät sinulle.”

Ahmad bin Hanbal ilmoitti, että Profeetta sanoi, “Kuka tahansa lausuu tämän suuran kymmenen kertaa, Allah rakentaa hänelle palatsin Paratiisiin.” Umar sanoi, “Siinä tapauksessa minulla tulee olemaan monia palatseja.” Profeetta sanoi, “Allah voi antaa jopa enemmän kuin tämän.”

Nasa´i ilmoitti, että kerran Profeetta tuli moskeijaan ja huomasi erään miehen rukoilevan ja hänen rukouksen aikana pyytävän: “Allahumma inna as´aluka bi anna ash hadu an llaa ilaaha illa antal lahadus samadul lladii lam jalid wa lam juulad wa lam jakun lahu kufuwan ahad.” (Oi Allah, Minä pyydän Sinua ja minä todistan, että ei ole ketään palvomisen arvoista paitsi Sinä Yksin, Riippumaton Valtias, Kuka ei siitä, eikä Hän ole siitetty. Ja ei ole mitään samanveroista tai vastaavanlaista Hänelle.) Profeetta sanoi, “Hänen kauttaan, Kenen Käsissä sieluni on, hän pyysi Suurella Jumalallisella Nimellä. Mikä tahansa pyyntö tehtynä tällä Suurella Jumalallisella Allahin Nimellä, on myönnetty.

Abu Ya´la ilmoitti, että Profeetta sanoi, “On kolme tekoa, kuka tahansa tekee ne, hänen sallitaan menevän sisään Paratiisiin, mistä tahansa portista hän haluaa ja minkä tahansa hourin hän haluaa, annetaan hänelle avioliitossa. Nämä kolme tekoa ovat: Antaa anteeksi jonkun murhaajalle, palauttaa piilotettu velka; ja lausua “Kul huwa llahu ahad” (suura al-Ikhlas) kymmenen kertaa jokaisen rukouksen jälkeen.” Abu Bakr kysyi, “Jos joku suorittaa yhden näistä kolmesta teosta?” Hän sanoi, “Jopa yhdellä on saman arvoinen palkinto.”

Ahmad bin Hanbal ilmoitti Uqbah bin Amirin sanovan, “Kerran näin Profeetan pitävän hänen kädestään ja kysyi, “Mistä teosta miehen pelastus riippuu?” Hän sanoi, “Hillitse kieltäsi; pysy kotonasi ja itke virheittesi vuoksi.” Myöhemmin kun näin Profeetan hän sanoi, “Uqbah, enkö opettaisi sinulle parhaat suurat kaikkien suurien joukosta Toorasssa, Uudessa Testamentissa ja Koraanissa?” Minä sanoin, “Totta kai oi Allahin Lähettiläs, uhratkoon Allah äitini ja isäni sinulle.” Sitten hän opetti minulle suura Al-Ikhlas (112), suura Al-Falaq (113) ja suura An-Nas (114). Sitten hän painotti, “Älä unohda niitä ja lausu niitä joka yö.” Sen jälkeen en koskaan unohtanut tätä lausuntaa yöllä. Myöhemmin, kun näin hänet, pitelin hänen kättänsä kädessäni ja sanoi, “Kerro minulle paras teko tehdä?” Hän sanoi, “Kuka tahansa karkaa luotasi, pidä siteitä yllä häneen; kuka tahansa riistää sinua, anna hänelle; ja kuka tahansa tekee vääryyttä sinulle, anna hänelle anteeksi.”

Bukhari ilmoitti Aichalta , että Profeetalla , mennessään nukkumaan oli tapana liittää kämmenensä yhteen, lausua niihin nämä kolme suuraa ja hieroa niillä vartaloaan niin paljon kuin hänen kätensä riittivät, aloittaen kasvoista ja vartalonsa edestä.

1.Sano: “Hän, Jumala, on Yksi. 2. Jumala, Ikuinen -

1-2 ´Ikrimah ilmoitti, että Juutalaiset uskoivat ´Uzairiin Allahin poikana ja palvoivat häntä, kun kristityt pitivät Jeesusta Allahin poikana ja palvoivat häntä. Toisaalla monijumalaiset palvoivat jumalankuvia. Tätä taustaverhoa vastaan oli ilmoitettu tämä suura, jossa Allah ohjaa Hänen Lähettilästään julistamaan, että Allah on Yksin, Hän on Riippumaton, Hän ei ole kenenkään poika eikä Hänellä ole jälkikasvua, ja viimeiseksi Häntä ei voi verrata kehenkään.

Ibn ´Abbas selitti sanan “Samad” sanoen, “Hän on Riippumaton, Hän ei tarvitse keneltäkään mitään, samaan aikaan kun kaikki tarvitsevat Häntä. Kukaan ei ole niin suuri, ystävällinen, tietävä ja viisas kuin Hän. Nämä ominaisuudet löytyvät vain Allahista ja eikä kenestäkään muusta. “Samad” on selitetty Yhtenä Kuka ei syö eikä Hän siitä eikä ole siitetty.

Abdullah bin Buraidah sanoi, että “Samad” on kirkas valo.

Abul-Qasim Tabarani selitti sanan “Samad” hänen kirjassaan “As-Sunnah”, viitaten kaikkiin näihin näkökulmiin ja sanoi, että kaikki nämä näkökulmat ovat oikeita, koska kaikki ne ominaisuudet löytyy Allahista.

3. Ei Hän ei ole siittänyt, eikä syntynyt

(3) Allah sanoo, että Hän ei ole siittänyt eikä Hän ole syntynyt, eikä Hänellä ole vanhempia eikä vaimoa. Toisessa paikassa Allah sanoo: “Hän on taivaan ja maan luoja. Kuinka Hänellä olisi lapsia, vaikka Hänellä ei ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja on Kaikkitietävä.” (6:101)

Allah sanoo myös: Ja he sanovat: Armollinen on valinnut itselleen lapsia. Puhuttepa te kauheita; taivas on vähällä haljeta, maa revetä ja vuoret sortua maahan, koska he väittävät Armollisella olevan lapsia! Ei Armollisen sovi ottaa itselleen lapsia. Kaikki, mitä taivaassa ja maassa on, tulee Armollisen eteen palvelijana. Kaikki pitää heistä lukua ja laskee heidät. Ylösnousemuksen päivänä jokaisen heistä täytyy tulla yksin Hänen eteensä” (19:88-95)

Toisessa paikkaa Allah sanoo:

“Ja he sanovat:Armollinen on valinnut itselleen lapsen. Ylistetty olkoon Hän! Ei, ne joita he palvovat, ovat vain Hänen kunnioitettuja palvelijoitaan, jotka eivät kiirehdi sanomaan mitään ilman Hänen lupaansa, vaan tekevät Hänen käskynsä mukaan.” (21:26-27)

Allah sanoo:

“He väittävät Hänen ja dzinnien olevan samaa sukua, mutta dzinnit kyllä tietävät, että heidät raahataan tuomiolle. Jumala on sen yläpuolella, mitä he kertovat.” (37:158-159)

4. Eikä Hänellä ei ole ketään vertaista.

(4) Bukhari ilmoitti, että Profeetta sanoi, “Kukaan ei voi voittaa Allahia kärsivällisyyden osoituksessa kipeässä asiassa. Hän kuulee ihmisten sanovan, että Hänellä on poika, silti Hän antaa heille terveyttä ja ylläpitoa." Toisen hadithin mukaan, jonka Bukhari on ilmoittanut, Profeetta sanoi, “Allah sanoi: Aatamin poika kieltää Minut kun hänen ei pitäisi tehdä niin; hän herjaa Minua, kun hänen ei pitäisi tehdä niin. Hänen kieltonsa on sanoa, että Minä en tuo häntä uudelleen elämään kuten Minä loin hänet ensin; ensimmäinen luominen ei ollut helpompi minulle kuin palauttaa elämä se elämään. Hänen herjaus on, että hän sanoo, että Allah on siittänyt pojan, vaikka Minä olen Yksin ja Riippumaton. Minä en ole siittänyt tai siitetty, ja ei ole ketään Minunlaistani."