Untitled Document


88 Suuratul-Baiyyinah

Tafseer Ibn Kathir

Suom. Khadija


Kun tämä suura ilmoitettiin, Gabriel ilmaisi Profeetalle Allaahin käskyn, opettaa Ubai bin Ka´bia. Kun Profeetta mainitsi siitä Ubaille, hän kysyi, “Oi Allaahin Lähettiläs! Mainittiinko minut nimeltä?” Kun Profeetta sanoi kyllä, hän itki.” (Bukhari, Muslim, Tirmidhi ja Nasa´i)

Kun Ubai bin Ka´b kertoi tästä tapahtumasta, Imam Ahmad sanoi, että Abdul Rahman bin Abza sanoi, “Sinä olet varmaan ollut todella iloinen.” Hän vastasi: “Miksi en, Allaah sanoi:

”Sano: »Jumalan mielisuosiosta ja Hänen armostaan.» Tästä ihmiset iloitkoot. Tämä on parempi kuin kaikki, mitä he ovat ahnehtineet.” (10:58)

Toinen hadith sanoo, että kun Profeetta resitoi suuraa sekä Allaahin Lausuntoa Ubai bin Ka´bin edessä: “Jos Aatamin poika pyytää laaksoa täynnä kultaa ja Minä annan sen hänelle, hän tulee pyytämään toista. Jos hän pyytää toista ja Minä annan sen hänelle, hän pyytää kolmatta; mikään ei täytä hänen vatsaansa paitsi tomu. Allaah hyväksyy sen katumuksen, joka kääntyy Hänen puoleen katuen. Todellinen uskonnon laatu Allaahille, on luja ja tosi uskonto, ei monijumalaisuus, tai Juutalaisuus tai Kristinusko. Kuka tahansa tekee hyvän teon, se ei mene hukkaan. “(Al-Musnad, Imam Ahmad)

Ahmad, Abu Dawud, Nasa´i ja Muslim ilmoittivat, että kerran Ubai bin Ka´b raivostui kun hän kuuli suuran resitaation Abudllah bin Mas´duilta , koska hän ei resitoinut sitä samalla tavalla kuin hän itse oppi sen Profeetalta . Hän vihaisesti vei hänet Profeetan luo. Profeetta pyysi heitä molempia resitoimaan suuran ja he molemmat resitoivat heidän omalla tavallaan. Ubai sanoi, “Tämä herätti minussa epäilyksen, kuin Tietämättömyyden aikana. Kun Profeetta huomasi olotilani, hän asetti hänen kätensä rinnalleni, mikä sai minut hikoilemaan ja minun olotilani oli kuin olisin nähnyt Mahtavan. Sitten Profeetta sanoi, “Gabriel tuli luokseni ja ilmoitti minulle Allaahin ohjeen opettaa Qur´aanin yhden lausuntatavan Ummalleni.” Minä etsin Hänen anteeksiantoa. Sitten minulle suotiin toinen lausunta. Minä jatkoin kysymistä kunnes minulle suotiin seitsemän erilaista lausuntatapaa.”

Kun suura ilmoitettiin ja se sisälsi jakeen (2) “rasuulu mmina llahi jatluu suhufa mmutahharat” Profeettaa neuvottiin lausumaan nämä jakeet Ubaille. Tarkoitus oli ainoastaan suoda lujuutta Ubaille. Hän lausui näitä jakeita Ubaille hälventääkseen epäilyjä seitsemän lausunnan luvallisuudesta.

Samantapainen tapahtuma sattui Hudaibiyahin Rauhasopimuksen aikaan. `Umar kysyi Profeetalta monia kysymyksiä, mukaan luettuna, “Etkö kertonut meille, että me menisimme Allaahin Taloon ja suorittaisimme Tawaf´in?” Profeetta vastasi, “Totta kai minä kerroin teille, mutta minä en sanonut, että tämä tapahtuisi tänä vuonna. Aika varmasti tulee kun sinä saavut sinne ja suoritat Tawaf´in.” Paluu matkalla suura Al-Fath ilmoitettiin. Profeetta kutsui `Umaria ja lausui hänen edessään suuran mikä piti sisällään jakeen:

”Jumala on antanut sananjulistajansa näyn täyttyä. Te tulette varmasti astumaan sisään pyhään temppeliin, jos Jumala niin tahtoo, turvassa, pää ajettuna ja hiukset leikattuina, pelkoa tuntematta, sillä Hän tietää, mitä te ette tiedä, ja niin on Hän hankkinut teille pikaisen voiton.” (48:27)

Aloitan JUMALAN, laupiaan Armahtajan, nimeen.
1. Uskottomat sekä Kirjoituksen saaneiden että pakanain keskuudessa eivät epäilleet, ennen kuin tuli selvä todistus,
2. Jumalan lähetti, joka luki heille väärentämättömät kirjoitukset,
3. jotka sisältävät oikeat määräykset.

(1-3) Kirjan kansa tarkoittaa juutalaisia ja kristittyjä, kun taas sanan Mushrikuun pitää sisällään epäjumalan- ja tulen palvojat Arabien ja ei-Arabien joukosta. Jae sanoo, että nämä ihmiset eivät hylkää heidän epäuskoaan, ennen kuin selvä todiste tuli heille. Mikä on ”selvä todistus”? Tämä on todistus, jonka Allaahin Lähettiläs lausui heille, Pyhä Kirjoitus jonka hurskaat enkelit ovat kirjoittaneet, mikä pitää sisällään Allaahin Käskyt.

4. Ja ne, joille Kirjoitus oli annettu, jakaantuivat lahkokuntiin vasta, kun selvä todistus oli tullut heidän osakseen,

(4) Sitten suura, antaen kuvauksen aikaisemmista kansoista sanoo, että he olivat erimieltä, jopa Allaahilta tulleiden Kirjoitusten ilmoituksen jälkeen ja heille näytetyn selvän todistuksen jälkeen. Hadith ilmoittaa monin tavoin viitattuna, Profeetan sanoneen: ”Juutalaiset olivat jakaantuneet 71 osaan, Kristityt 72; ja minun kansani jakautuu 73 osaan. Yhtä lukuun ottamatta, kaikki menevät Helvettiin.” Kun kysyttiin, yhdestä, joka säästyy, hän sanoi, ”He jotka pitävät lujasti kiinni minun tiestäni (Sunnah) ja Seuralaisten.”

5. eikä heille annettu muuta käskyä kuin palvella Jumalaa, olla kuuliaisia yksin Hänelle, vilpittöminä suorittaa rukoukset ja uhrata säädetyt almut, sillä tämä on oikea usko.

(5) Kirjoituksen kansasta suura sanoo, että he oli määrätty vain palvomaan Allaahia vilpittömästi, suorittamaan rukouksen, mikä on parhain palvonnanmuoto, ja maksaa Zakat. Näiden jakeiden perusteella monet oppineet kuten Imam Zuhri, Imam Shafi´i ja muut ajattelivat, että usko sisältää teot, koska Allah on kutsunut palvontaa, rukousta ja Zakat´n maksamista uskonnoksi.

6. Totisesti ne, jotka eivät usko, sekä Kirjoituksen saaneet että pakanat, joutuvat helvetin tuleen ja jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi. Nämä ovat ihmisistä kurjimpia.
7. Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, ovat totisesti parhaita olentoja.
8. Heidän palkkansa heidän Herransa luona ovat ikiautuuden puutarhat, joita virrat vilvoittavat ja joissa he saavat asua ikuisesti. Heillä on Jumalan mielisuosio, ja heidän onnensa on Jumalassa. Tämä on jokaista varten, joka pelkää Herraansa.

(6-8) Allaah, näissä jakeissa, kuvailee uskottomien kohtaloa, huolimatta siitä ovatko he epäjumalanpalvojia, juutalaisia tai kristittyjä. Kuka tahansa hylkää Allaahin Kirjan, Qur´aanin, ja Hänen Lähettiläänsä Muhammedin tuomitaan menemään Helvettiin. Nämä ovat pahimpia luoduista ihmisistä. Heitä vastaan, parhaimmat luodut, ovat niitä joilla on Usko ja he tekevät hyviä töitä. Tämän jakeen perusteella, Abu Hurairah ja jotkut toiset Seuralaiset ajattelivat, että sellaiset hurskaat ihmiset olivat parempia kuin jopa enkelit. Niin hurskaat ihmiset saisivat ikuisen asumuksen Paratiisista, missä heille annetaan kaikenlaisia palkkioita kaiken aikaa. Näiden palkkioiden lisäksi he nauttivat Allaahin mielihyvästä heihin. Nämä palkkiot ja Hänen mielihyvänsä ovat palkkio niille, jotka pelkäävät Häntä ja palvovat Häntä kuin he näkisivät Hänet.

Ahmad bin Hanbal ilmoitti, että kerran Profeetta sanoi Seuralaisilleen: “Kertoisinko teille parhaasta ihmisestä.” He sanoivat, “Kyllä, Oi Allaahin Lähettiläs.” Hän sanoi, “Joku, joka on aina pitämässä hevosensa ohjaksista odottaen kutsua Jihad´iin.” Sitten hän sanoi, “Nyt antakaa minun kertoa teille parhaasta ihmisestä. Joku, joka on lampaidensa keskellä Zakat´n maksamista.” Sitten hän kysyi, “Kertoisinko teille pahimmasta ihmisestä?” Seuralaiset sanoivat, “Kyllä, Oi Allaahin Lähettiläs.” Hän sanoi, “Hän keneltä pyydetään Allaahin nimessä, mutta ei anna.”