Sukulaisten oikeudet

Shaykh Muhammad Ibn Saalih al-'Uthaymeen [1] [al-Istiqaamah]

suom. Ummu Ahmed


Sukulaiset ovat heitä, jotka ovat sukua sinulle veren kautta ja läheisiä; kuten veli, setä/eno, täti, tai heidän lapsensa. Kaikki, joilla on sukulaisuussuhde sinuun, heillä on joitain oikeuksia, riippuen siitä, kuinka läheisesti olette sukua. Tästä Allaah (swt) on sanonut:

"Tee sukulaisillesi oikeutta..." [suura al-'Israa' 17:26]

Allaah (swt) on myös sanonut:

"Palvelkaa Allaahia älkääkä mitään asettako Hänen rinnalleen. Kohdelkaa hyvin vanhempianne, samoin läheisiä omaisianne.." [suura an-Nisaa 4:36]

Joten on pakollista meille kaikille kohdella sukulaisiamme parhaalla mahdollisella tavalla, ja tukea heitä heidän tarpeidensa mukaan, ja sen mukaan, miten he pyytävät apua ja tukea. Ja tätä vaatii Shari'ah (Islamilainen laki), 'aql (terve järki) ja fitrah (luonnollinen tila).

Ja on olemassa paljon kirjallista todistusaineistoa, joka kannustaa ja silatur-raheem (sukulaisuussuhteiden yläpitäminen); kuten mitä Abu Hurayrah radhiAllaahu 'anhu on välittänyt Profeetan (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) sanoneen, "Todella, Allaah loi luodun, ja ennen kuin hän lopetti, Rahm (kohtu / sukulaisuussuhteet) nousi ylös ja sanoi: Onko tämä sen paikka, joka etsii turvaa Sinusta niistä, jotka kohtelevat kaltoin ja katkaisevat suhteensa minuun. Ja Allaah sanoi: Kyllä, todellakin, eikö se miellyttäisikin sinua, että pitäisin suhteita yllä niiden kanssa, jotka pitävät suhteita yllä sinun kanssasi, ja katkaisisin suhteet niihin, jotka katkaisevat suhteet sinuun? Joten Rahm sanoi: Kyllä, todellakin! Joten Allaah sanoi: Tämä on sitten sinulle. Sitten Allaahin Lähettiläs (sallAllaahu alayhi wa sallam) sanoi: "Lausu, jos haluat: 'Mutta jos teillä olisi valta, tekisitte varmasti ilkitöitä ja katkoisitte sukulaisuussiteenne. Nämä on Allaah kironnut ja saattanut kuuroiksi sekä sokaissut heidän silmänsä.' [Suura Muhammad 47: 22-23] [2]

Profeetta sallAllaahu 'alayhi wa sallam on sanonut myös: "Kuka uskoo Allaahiin ja viimeiseen päivään, pitäköön hän yllä sukulaisuussuhteita." [3]

Valitettavasti monet ihmiset eivät toteuta tätä haqqia (totuutta) ja he ylittävät sitä koskevia rajoja. Jotkut heistä eivät pyri olemaan yhteydessä sukulaisiinsa tai osoittamaan heille ystävällisyyttä; ei omaisuuden, eikä hyvän käytöksen kautta, eikä antamalla heille satunnaisia lahjoja, tai tarjoamalla heille apua, kun he sitä tarvitsevat. Todella, monia kuukausia voi kulua edes näkemättä tai tapaamatta heitä. Ja joskus, sen sijaan että pyrkisivät pitämään yllä sukulaisuussuhteita, jotkut ihmiset pyrkivät vahingoittamaan niitä, pyrkien satuttamaan sukulaisiaan - joko sanoilla tai teoilla, tai molemmilla. Sellaiset ihmiset jopa pitävät läheisiä suhteita yllä niiden kanssa, jotka eivät ole heille sukua, samaan aikaan katkaisten suhteensa sukulaisiinsa! Jotkut ihmiset pitävät yhteyttä vain sukulaisiinsa, jotka pitävät yhteyttä heihin, mutta katkaiset suhteet niiden kanssa, jotka katkaisevat suhteensa heidän kanssaan. Sellaiset ihmiset eivät ole oikeasti waasil (niitä, jotka pitävät yllä sukulaisuussuhteita) vaan ennemminkin he ovat niitä, jotka antavat samalla mitalla takaisin. He siis ylläpitävät suhteita vain niiden kanssa, jotka ylläpitävät suhteita heidän kanssaan - olivatpa he sukulaisia, tai muita. Mutta todellinen waasil (henkilö, joka pitää sukulaisuussuhteita yllä) on hän, joka pitää sukulaisuussuhteita yllä Allaahin tähden - välittämättä siitä, pitävätkö sukulaiset häneen yhteyttä vai eivät.

'Abdullaah ibn 'Amr (radhiAllaahu 'anhu) välitti Profeetan sallAllaahu 'alayhi wa sallam sanoneen: "Waasil (hän, joka pitää yllä sukulaisuussuhteita) ei ole hän, joka tekee niin vain vastavuoroisesti. Vaan waasil on hän, joka säilyttää suhteensa sukulaisiinsa, siinäkin tapauksessa, että sukulaiset katkaisevat suhteensa häneen." Eräs mies kysyi häneltä: Oi Allaahin Lähettiläs, minulla on sukulaisia, joihin pidän suhteita yllä, mutta he sanoutuvat irti minusta. Kohtelen heitä ystävällisesti, mutta he kohtelevat minua ilkeällä tavalla. Ja olen anteeksiantava ja kärsivällinen heidän kanssaan, mutta silti he käyttäytyvät töykeästi ja välinpitämättömästi minua kohtaan. Profeetta (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) sanoi:

"Jos tilanne on kuten sanot, niin se on kuin täyttäisit heidän suunsa hiekalla. Ja Allaah jatkaa sinun auttamista ja tukemista niin kauan, kuin jatkat sen tekemistä mitä teet." [4]

Jos ei olisi muuta palkkiota sukulaisuussuhteiden ylläpitämisestä, kuin se, että Allaah ylläpitää suhteita waasilin kanssa tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa, ja että Hän levittää Armoaan sen takia, ja tekee asioista helpompia sen kautta, ja poistaa vaikeuksia ja huolia sen takia, sitten se olisi enemmän kuin tarpeeksi. Kuitenkin, tämän lisäksi, silatur-Raheem (sukulaisuussuhteiden ylläpitäminen) tuo mukanaan läheisyyttä perheeseen ja sukulaisiin, kuten myös rakkauden ja myötätunnon kehittymistä toinen toistensa välille, ja he ovat toistensa apuna helppoina että vaikeina aikoina, sekä muita vastaavia iloja ja mielihyvää - kuten hyvin tiedetään. Ja kun sukulaisuussuhteista ei pidetä kiinni, kaikki edellä mainitut hyödyt kääntyvät päinvastaisiksi, ja yhteiskuntaa kohtaa suuret vaikeudet.

Viitteet:

1. Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenin kirjoittamasta Huquuq Da'at Ilayhal-Fitrah wa Qarrathash-Sharee'ah'sta (sivut 11-13).

2. al-Bukhaaree (nro. 5987) ja Muslim (nro. 3456)

3. al-Bukhaaree (nro. 6138), Abu Hurayrah'lta (radhiAllaahu 'anhu).

4. al-Bukhaaree (no. 5991)