Yörukouksen suorittamista helpottavia seikkoja

Shaykh Ahmad Fareedin "Al Bahr ar-Ra'iq":sta

suom. Ummu Ahmed


Tiedä, että yörukouksen säännöllinen suorittaminen on erittäin vaikeaa, paitsi niille, joita Allah 'azza wa jall johdattaa. On olemassa seitsemän ulkoista ja sisäistä seikkaa, jotka helpottavat tämän rukouksen suorittamista.

Ulkoiset seikat

  1. Ei syödä tai juoda paljon, jottei uni voita. Kuten jotkut ovat sanoneet: "Älä syö paljon, jotta sinun ei tarvitse juoda paljon ja nukkua paljon!"
  2. Ei kiinnitetä itseään päivän aikana sellaisiin tehtäviin, jotka imee tyhjiin henkilön fyysisen ja henkisen voiman, sillä myös tämä aiheuttaa uneliaisuutta.
  3. Ei jätetä iltapäivän torkkuja, auttaakseen itseään suorittamaan yörukouksen.
  4. Tehdään päivän aikana mahdollisimman vähän syntejä, sillä synnit kovettavat sydämen ja estävät sitä vastaanottamasta armoa. Jopa tämän maailman kuninkaat eivät salli eristäytymistä ja intiimiä keskustelua kanssaan, paitsi niiden ihmisten kanssa, jotka tottelevat heitä, keitä he rakastavat ja jotka ovat vilpittömiä heille. Jotkut sanoivat Ibn Masudille, "Emme kykene suorittamaan yörukousta." Hän sanoi heille: "Teidän syntinne erottavat teitä (siitä)." Joku sanoi al-Hasan al-Basrille: "Me emme kykene suorittamaan yörukousta, joten määrää meille parannuskeino." Hän sanoi, "Älkää olko Hänelle tottelemattomia päivällä ja Hän auttaa teitä seisomaan edessään yöllä." Ath-Thawri sanoi, "Minua estettiin seisomasta rukouksessa yöllä viisi kuukautta tekemäni synnin takia." Al-Hasan al-Basri, olkoon Allah hänelle armollinen, kun hän astui markkinoille ja kuuli kaiken mitä ihmiset sanovat siellä huutamisesta ja turhasta puheesta, hän sanoi: "Luulen, että heillä on huonot yöt." Kaikenlaiset synnyt vaikuttavat sydämen kovuuteen ja estävät yörukouksen suorittamista, vaikkakin jotkut synnit ovat haitallisempia kuin toiset, kuten jonkin syöminen, mikä on haram. Toisaalta, sen syöminen mikä on halal, kuten muutamat muutkin asiat, puhdistavat sydäntä ja opastavat sitä siihen, mikä on hyvää. Tämän tietävät parhaiten ne, jotka tarkkailevat sydämiään, tuntien sen, Sharee'ah'ssa olevan todistuksen mukaan. Tämän takia jotkut heistä sanoivat oikein, "Kuinka moni puraisu on estänyt yörukouksen! Kuinka moni vilkaisu on estänyt Qur'aanin suuran lausumisen! Todella, palvelija syö puraisun (verran) tai tekee jonkin teon ja sen takia häntä estetään seisomasta suorittamassa sunnaa (ts. yörukousta)."

Sisäiset seikat

  1. Sydämen suojeleminen uudistuksilta, vihalta muslimeja kohtaan ja turhilta maallisilta asioilta. Joka on kiinni tässä maailmassa ei kykene suorittamaan yörukousta, ja jos hän suorittaa sen, hän ei ajattele rukoustaan vaan maallisia asioitaan, vaellellen syntisissä ajatuksissaan (Shaytaanin kuiskauksissa). Sellaisesta on sanottu: Vartija ilmoitti minulle, että olet nukkumassa. Ja sinä, jopa hereillä ollessasi nukut.
  2. Syntien ja kuoleman pelko sekä pienet toiveet pitävät sydämen elossa, joten kun palvelija miettii Helvetin kuiluja ja ihmisten tilaa Tuonpuoleisessa, hänen unensa kaikkoaa heti. Abdullaah bin Rawaaha on sanonut: "Todella, kun Allahin palvelijaa muistutetaan Paratiisista, hänen kaipuunsa sitä kohtaan kasvaa, ja kun häntä muistutetaan tulesta, hänen unensa kaikkoaa välittömästi." Ibn al-Mubarak, Allah olkoon hänelle armollinen, on sanonut, Kun yö on täysin pimeä, Se löytää heidät seisomassa yössä. Pelko on ajanut pois heidän unensa joten he ovat valveilla, Kun he, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi tässä elämässä hiljaa nukkuvat vain.
  3. Tieto yörukouksessa seisomisen hyveestä, kuten on kerrottu Qur'aanin jakeissa sekä perimätiedossa, kunnes tuo tieto tiivistää toivon ja kaipuun sen palkkioon, ja kun tuo tila on saavutettu, halu päästä korkeammille tasoille Paratiisissa kasvaa myös.