Ramadhaan:
Koraanin kuukausi

Veli Abu Dharr, Perustuen Ibn Rajabin "Lata'if al-Ma'arif":iin

suom. Ummu Ahmed


 

Ensimmäinen osa tästä perustuu otteeseen Ibn Rajab al-Hanbalin "Lata'if al-Ma'arif":ista (siv. 179-182), jota on lainannut Fahd bin Sulaiman "Kayf Nastafeed min Ramadaan":issa (siv. 48-50)

Ramadaanilla on erityinen suhde Koraanin kanssa, totta kai:

Ramadaan on se kuukausi, jolloin Koraani annettiin opastukseksi ihmisille ja selväksi todistukseksi (Allahin) johdatuksesta, jotta hylättäisiin paha ja valittaisiin hyvä; joten hän, joka todistaa tämän kuukauden, paastotkoon.... [ks. suura al-Baqarah 2:185] Sana 'joten' (fa) tässä ayah'ssa johtaa seuraavaan parafraasiin, yhteen näkökulmaan sen merkityksestä:

"Paastotkaa tämä kuukausi, koska silloin Koraani annettiin"

Ibn Abbaas kertoo, "että Allahin Lähettiläs oli kaikista antelian ihminen, ja hän oli anteliaimmillaan Ramadaanina, koska Jibril saapui joka yö ja hän harjoitteli Koraania hänen kanssaan." (Sahih al-Bukhaari, eng. käännös 6/486)

Tämä hadith sisältää kehotukset seuraaviin:

*Koraanin opiskeluun Ramadaanina

*Kokoontumista tätä tarkoitusta varten

*Koraanin (muistamisen / tiedon) tarkistaminen sellaisen kanssa, joka muistaa sen paremmin

*Koraanin lausumisen lisääminen Ramadaanina

*että yö on paras aika lausua, kun muut huomion viejät vähenevät ja on helpompaa keskittyä, kuten suura al-Muzzammilissa, 73:6.

Lisäksi, Fatimah (olkoon Allah häneen tyytyväinen) kertoi isältään , joka kertoi hänelle, että Jibril harjoitteli Koraania hänen kanssaan (Ramadaanina) kerran joka vuosi, ja hän teki niin kahdesti vuonna jona hän kuoli. (Bukhaari 6/485)

Mainittuaan yläpuolella olevat Sunnah'n näkökohdat, Ibn Rajab puhuu Salafien (aikaisempien Muslimisukupolvien) tilanteesta Ramadaanin aikana:

"...Jotkut Salafeista lukivat koko Koraanin kolmen päivän yörukousten aikana, toiset seitsemän päivän aikana, esimerkiksi Qataadah, toiset kymmenen päivän aika, esimerkiksi Abu Rajaa' al-Atardi. Salafeilla oli tapana lausua Koraania Ramadaanina rukouksessa ja myös sen ulkopuolella. Al-Aswad luki koko Koraanin kahdessa yössä Ramadaanina; Ibrahim an-Nakh'i teki samoin etenkin viimeisenä kymmenenä yönä, & joka kolmessa yössä muun osan kuuta. Qataadah luki säännöllisesti Koraanin seitsemässä päivässä, mutta kolmessa päivässä Ramadaanin aikana, kun hän opiskeli Koraanin erityisesti, ja joka päivä sen kymmenen viimeisen päivän aikana. Al-Zuhrilla oli tapana sanoa Ramadaanin alkaessa, 'Se on Koraanin lausumista ja ihmisten ruokkimista.' Kun Ramadaan alkoi, Imam Malik lopetti Hadithien kertomisen ja tiedon ihmisten kanssa istumisen, ja keskittyi lausumaan Koraania sen sivuilta, kun taas Sufyan al-Thawrilla oli tapana jättää muut palvonnan muodot ja hän keskittyi Koraanin lausumiseen. 'A'ishah'lla oli tapana lukea Koraanin sivuilta Ramadaanin päivinä (ts. aamunkoiton jälkeen), auringon nousuun saakka hän nukkui. Zayd al-Yaami toi Koraanin kopioita Ramadaanin alkaessa ja hän kokosi seuralaisensa ympärilleen..."

Ibn Rajab jatkaa, "Kielto lukea koko Koraania vähemmässä kuin kolmessa päivässä pätee, jos siitä tehdään säännöllinen tapa, mutta suositeltuina aikoina kuten Ramadaanina, etenkin öinä jolloin Laylat al-Qadria etsitään, tai suositelluissa paikoissa kuten Makkassa vierailijalle, on suositeltavaa lisätä Koraanin lausumista käyttäen hyväkseen ajan ja paikan. Ahmadilla, Ishaqilla ja muilla Imaameilla on myös tämä näkemys, ja muiden käytäntö viittaa tähän myös."

Tarkoitus tässä ei ole keskustella onko jälkimmäinen näkemys oikein vai ei, koska se on täysin akateemista suurimmalle osalle meistä, sillä emme pääse lähellekään sitä, että lausuisimme koko Koraanin kolmessa päivässä! Kuitenkin, Profeetan , hänen Seuralaistensa, ja heidän polkuaan seuranneiden käytäntö tulisi olla tarpeeksi selkeä. Lisäksi, Bukhaari (3/79) lainaa jaloa Seuralaista Zayd ibn Thabitia , joka vastasi kysymykseen, "Kuinka paljon oli aikaa aamunkoittoa edeltävän aterian ja aamunkoiton rukouksen välissä?" sanoen, "Tarpeeksi aikaa 50 ayat:in lausumiseen"; koska arabien tapana oli mitata aikaa jokapäiväisten tekemisten muodossa, tämä osoittaa, että Sahaabah olivat kiinnittyneitä Koraaniin, etenkin Ramadaanina.

Verratkaa tätä meidän surkeaan tilaamme, kun me puhumme niin paljon Islaamin vahvistamisesta, Koraanin toimeen panemisesta, jne. ja silti meillä on niin vähän kontaktia siihen, kenties emme ole edes lausuneet sitä kokonaan lapsuutemme jälkeen, tai emme kenties ikinä! Tämän takia meidän Islaamiin ymmärtämisemme kärsii, koska on paljon aayat, joita kuulemme tai ajattelemme harvoin; toistamme vain tiettyjä valittuja aayat uudelleen ja uudelleen; olemme hukanneet jakeiden sisällön, yleisen sujuvuuden, aiheen ja Koraanin tasapainon, ja kaikki nämä ovat kauniita ja ihmeellisiä. Tämän sivuuttamisen takia menemme harhaan Suoralta Polulta, hajoamme ryhmiksi, kadotamme Allahin siunaukset...

"Teimme liiton niiden kanssa, jotka sanoivat: olemme kristittyjä, mutta he unohtivat osan siitä, mitä heille opetettiin. Sen tähden Me herätimme heissä kaunan ja vihan toisiansa vastaan aina Ylösnousemuksen Päivään asti..." (suura al-Ma'idah 5:14)

Sahih Bukhaarissa (6/521) on hämmästyttävä ohje Profeetalta : "Lausukaa Koraania niin kauan kuin sydämenne on samaa mieltä siitä; jos olette eri mieltä siitä, lopettakaa sen lausuminen (hetkeksi)" -- Koraanin opiskelun tulisi tuoda ihmiset yhteen!

Suura al-Muminuunissa (23:53) on mainittu meitä ennen eläneet ihmiset (joiden jalanjälkiä seuraamme, jotka hajaantuivat uskossaan lahkoiksi (zuburan), ja jokainen lahko iloitsi siitä, mitä sillä oli. Yksi tapa ymmärtää tämä on, sanan zuburan kirjaimellisesti tarkoittaessa 'kirjat', että jokainen lahko jätti Allahin Kirjan ja keskittyi yksinomaan oman lahkonsa kirjoihin, joten "he jakoivat uskontonsa kirjoiksi"!

Kaikista kieroutuneimpia, naurettavimpia, pintapuolisimpia ajatuksia, uudistuksia ja taikauskoja levitetään Muslimien keskuudessa heidän ollessa kaukana Koraanista, koska pienikin tieto Koraanista riittäisi karkottamaan heidät.

Sen takia, oi Allahin palvelija, jätä sivuun toisarvoiset kirjat ja keskity opiskelemaan Allahin Siunattua Kirjaa tänä Siunattuna Kuukautena (käytä hyvää käännöstä / selitysteosta jos tarpeen), sillä se on kaiken Tiedon lähde kaikissa muissa kirjoissa, ja pysy kaukana ajan hukkaamisesta, etenkin tyhjänpäiväisistä keskusteluista ja väittelyistä, jotka eivät johda mihinkään, sillä se on selvä merkki harhaan menemisestä, kuten Profeetta on sanonut, "Ihmisten mentyä harhaan oltuaan johdatettuja, he olivat antautuneet väittelyyn (jadl)." (Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah - Sahih al-Jami' al-Saghir, nro 5633)

Lopuksi, muista, että Lähettiläs valittaa Allahille Tuomionpäivänä, että hänen kansansa laiminlöi Koraanin (suura al-Furqan 25:30). Koraanin laiminlyöntiä on eri tasoilla, kuten Ibn al-Qayyim kirjoittaa:

Ei lausuta tai kuunnella sitä;
Ei opiskella ja ymmärretä sitä;
Ei välitetä sen sanomaa;
Ei ratkaista sillä henkilökohtaisia ja yhteiskunnan (kaikilla sen asteilla) asioita;
Ei uskota siihen.

Kaikki Ylistys Allahille, Maailmojen Herralle.
Abu Dharr, Ramadaan 1415.