Vakaana pysyminen Ramadaanin jälkeen

Shaykh Saalih al-Fawzaan
Ahadeeth us-Siyaam; Ahkaam wa Adab

kääntänyt Ummu Ahmed


Sufyaan ibn 'Abdillaah on sanonut: "Oi Allaahin Lähettiläs, kerro minulle jotakin Islaamista, jota en voi kysyä keneltäkään muulta kuin sinulta." Hän sanoi: "Sano: 'Uskon Allaahiin' ja pysy sitten vakaasti siinä." [Sahih Muslim (38)]

Tämä hadith on todiste siitä, että palvelijalla on velvollisuus, kun hänellä on imaan Allaahiin, pysyä sinnikkäästi ja vakaasti hänen tottelemisessaan suorittamalla pakolliset teot ja välttämällä kiellettyjä. Tämä saavutetaan seuraamalla Suoraa Polkua, joka on vahva Uskonto ilman siitä pois ajelehtimista, oikealle tai vasemmalle.

Jos Muslimi elää läpi Ramadhaanin ja kuluttaa päivänsä paastoten ja yönsä rukouksessa ja hän tottuu tekemään hyviä tekoja, silloin hänen täytyy jatkaa pysymistä tässä tottelevaisuudessa Allaahille kaikkina aikoina. Tämä on palvelijan todellinen tila, sillä todella, kuukausien Herra on Yksi ja Hän seuraa aina ja todistaa palvelijoidensa tekoja kaikkina aikoina.

Todellakin, vakaus Ramadhaanin jälkeen sekä sanojen ja tekojen oikaiseminen ovat suurimpia merkkejä siitä, että on saavuttanut hyötyä Ramadhaan-kuukaudesta ja tottelevaisuuteen pyrkimisestä. Ne ovat hyväksymisen merkkejä ja menestyksen merkkejä.

Lisäksi, palvelijan teot eivät pääty kuun päättyessä ja toisen alkaessa, sen sijaan ne jatkuvat ja lisääntyvät kunnes hän kohtaa kuoleman. Allaah sanoo:

"Ja palvele Herraasi siihen asti, kunnes kuolema luoksesi saapuu." [al-Hijr: 99]

Jos paasto Ramadhaanina saapuu päätökseen, sitten todellakin vapaaehtoiset paastot on edelleen määrätty ympäri koko vuoden. Jos seisominen rukouksella yöllä Ramadhaanina päättyy, sitten todellakin, koko vuosi on aika suorittaa yörukous. Ja jos Zakaat-ul-Fitr päättyy, sitten on vielä Zakaah, joka on myös pakollinen sekä vapaaehtoinen hyväntekeväisyys, joka kestää koko vuoden. Sama pätee Qur'aanin lausumiseen, sen merkityksen pohdiskeluun, kuten myös moniin muihin hyviin tekoihin joihin pyritään, sillä niitä voidaan tehdä kaikkina aikoina. Monista lahjoista, joita Allaah on antanut palvelijoilleen, on että Hän on asettanut heille monenlaisia oikeamielisiä tekoja ja tarjonnut monenlaisia keinoja tehdä hyvää. Siksi muslimin innon on oltava pysyvää ja hänen täytyy jatkaa Herransa palveluksessa pysymistä.

On valitettavaa huomata joidenkin ihmisten suorittavan palvontaa tekemällä erityyppisiä hurskaita tekoja Ramadhaanin aikana. He pitävät tiukasti kiinni viidestä päivittäisestä masjidissa, he lausuvat Qur'aania paljon ja he antavat hyväntekeväisyyteen omaisuudestaan. Mutta kun Ramadhaan päättyy, he muuttuvat laiskoiksi palvonnassaan. Sen sijaan, he jopa joskus hylkäävät velvollisuuksia, sekä yleisesti, kuten rukous seurakunnassa, ja erityisesti, kuten fajr-rukouksen rukoileminen.

Ja he tekevät kiellettyjä tekoja, kuten nukkuvat yli rukousaikojen, viettävät aikaa tyhmyyden ja viihdykkeiden paikoissa, ja roikkuvat puistoissa, etenkin 'Iid-päivänä. Avun saaminen näihin pahuuksiin tulee vain Allaahin armosta. Täten he tuhoavat sen mitä he rakensivat ja he rikkovat sen mitä he muodostivat. Tämä on viittaus puutteellisuudesta ja merkki kadotuksesta. Pyydämme Allaahin suojelusta!

Todellakin, tällaiset ihmiset pitävät esimerkkiä katumuksesta ja pahojen tekojen tekemisen lopettamista erityisenä ja rajoitettuna Ramadhaaniin. Ja he lopettavat näiden (hyvien) tekojen tekemisen kun kuukausi loppuu. Täten on ihan kuin he olisivat hylänneet synnin tekemisen Ramadhaanin takia, eikä Allaahin pelosta. Kuinka kauhea onkaan näiden ihmisten tilanne, jotka eivät tiedä Allaahia, paitsi Ramadhaanina!

Totisesti, menestys, jonka Allaah antaa palvelijoilleen, piilee Ramadhaanin paastossa. Hänen apunsa sen suorittamiseen on suuri palvelus, täten kutsuen palvelijaa olemaan kiitollinen Herralleen. Tämä ymmärrys voidaan löytyy Allaahin sanoista, päätettyään paastokuukauden palveluksen:

"jotta paastopäivienne luku täyttyisi ja te ylistäisitte Allaahia Hänen johdatuksensa tähden sekä olisitte Hänelle kiitollisia." [2:185]

Hän, joka on kiitollinen siitä, että on paastonnut, pysyy siinä tilassa ja jatkaa hurskaiden tekojen tekemistä.

Todella, muslimin oikea tie on sellainen, että hän ylistää ja kiittää Herraansa siitä, että Hän antoi hänelle kyvyn paastota ja tehdä qiyaam. Hänen tilansa Ramadhaanin jälkeen on parempi kuin se oli ennen Ramadhaania. Hän on vastaanottavaisempi tottelevaisuudelle, haluten tehdä hyviä tekoja ja nopea suorittamaan pakolliset teot. Tämä sen takia, koska hän hyötyi tästä etevästä opetuslaitoksesta. Hän on se, joka pelkää ettei hänen paastoaan hyväksytä, sillä todella, Allaah hyväksyy vain niiltä, jotka pelkäävät Häntä.

Oikeamieliset edeltäjät pyrkivät täydentämään ja täydellistämään tekonsa, toivoen jälkeenpäin, että se hyväksyttäisiin ja peläten, että se hylättäisiin. 'Alin raporteista, "Ole enemmän huolissasi tekojen hyväksytyksi tulemisesta kuin teosta itsestään. Etkö kuullut Allaahin sanovan: 'Jumala ottaa vastaan vain niiltä, jotka pelkäävät Häntä (ts. heillä on taqwaa).' [5:27]" [Lataa'if ul Ma'aarif, s. 246]

'Aa'ishah on sanonut: "Kysyin Allaahin Lähettiläältä koskien aayaa: 'Ja he, jolle on annettu mitä on annettu, ja heidän sydämensä tärisevät pelosta.' Ovatko he niitä, jotka juovat alkoholia ja varastavat?" Hän sanoi: "Ei, oi as-Siddiiqin tytär. Sen sijaan he ovat niitä, jotka paastoavat ja rukoilevat ja antavat hyväntekeväisyyteen, ja silti pelkäävät ettei sitä hyväksytä heiltä. He ovat niitä, jotka kiirehtivät hyviin tekoihin ja ovat ensimmäisinä tekemässä niitä." [sahih Sunan at-Tirmidhi 3/79-80]

Joten ole varoitettu ja taas kerran ole varoitettu kääntymästä taaksepäin sen jälkeen kun olet saavuttanut johdatuksen harhasta sinnittelyn jälkeen. Ja pyydä Allaahia antamaan sinulle kestävyyttä hurskaiden tekojen tekemiseen ja jatkuvuutta hyvien tekojen tekemiseen. Ja pyydä Allaahia antamaan sinulle hyvä loppu, jotta Hän voi hyväksyä Ramadhaanimme meiltä.