Tervehdykset ja Onnittelut 'Iidinä

kääntänyt Ummu Ahmed


 

Shaykh-ul-Islaam Ibn Taymiyah'lta kysyttiin 'Iidin tervehdyksistä/onnitteluista, joten hän vastasi: "Mitä tulee tervehdykseen 'Iid-päivänä, se on sanoa toinen toiselleen tavatessaan rukouksen jälkeen:

"Taqabbalallaahu minnaa wa minkum wa ahaalalalahu 'alayka"

Hyväksyköön Allah sen teiltä ja meiltä ja palauttakoon Allah sen teille, ja muita tämän kaltaisia asioita. Todella, on kerrottu, että joukolla Seuralaisia oli tapana tehdä näin. A'immah, kuten Ahmad ja muut, sallivat tämän.

Kuitenkin Ahmad sanoi: 'En aloita tervehdystä mutta jos he aloittavat, sitten vastaan heille, koska tervehdykseen vastaaminen on pakollista. Mitä tulee tervehdyksen sanomiseen ensin ('Iidinä), se ei ole vaaditusta Sunnah'sta, eikä se ole kiellettyä. Sen takia kuka tahansa tekee niin, hän noudattaa tapaa, ja joka jättää se, noudattaa myös tapaa - ja Allah tietää parhaiten.'" 2

Haafidh ibn Hajr on sanonut: 3 "Olemme kertoneet "Mahaamiliyaat":issa kertojaketjulla, joka on hasan, Jubayr bin Nufayrilta, joka sanoi: Allahin Lähettilään Seuralaisilla oli tapana tavatessaan 'Iid-päivänä sanoa toisilleen:

"Taqabbalallaaha minnaa wa minkum"

'Hyväksyköön Allah (paaston ja kuukauden aikaisen palvonnan) teiltä ja meiltä.'"

Ibn Qudaamah mainitsi al-Mughneessa (2/259), että Muhammad ibn Ziyaad on sanonut: "Olin Abi Umaamah al-Baahileen ja muiden Profeetan (sallAllahu alayhi wa sallam) Seuralaisten kanssa, ja kun he palasivat 'Iid (rukouksesta), he sanoivat toisilleen:

"Taqabbalallaaha minnaa wa minkum"

'Hyväksyköön Allah teiltä ja meiltä.'"

Ahmad kertoi Abu Usaamah'n hadithista, jonka kertojaketju on hyvä, 4 että mitä tulee sanontaan, tavallisen muslimiväestön, jotka sanovat toisilleen;

"kullu 'aamin wa antum bi khayr"

'Toivottavasti voitte hyvin ja teillä on hyvä uusi vuosi', ja vastaavat sanonnat, ovat hylättäviä. Sen sijaan tätä koskien Allah - Mahtava ja Korkein sanoo: "Vaihdatteko paremman huonompaan.." 5

Viitteet: 1. Majmoo al-Fataawaa (24/253) .

2. as-Suyootee teoksessaan Wusool al-Amaanee bi Usool at-Tahannee on koonnut sanontoja monilta Salafeilta mainiten 'Iid-tervehdyksen. Ne on painettu hänen kirjassaan al-Haawee lil-Fataawaa (1/81-82), katso sieltä, ja kuuluisan oppineen Ali al-Qareen kirjasta al-Masno'o fee M'arifatil-Hadeeth al Mawdoo' (s. 88) ja sen alaviitteistä.

3. Fath-ul-Baaree (2/446).

4. Katso al-Juwhar an-Naqee (3/320).

5. Suurah Baqarah 2:61