Vilpittömyys Islamissa

Muhammed As-Shareef
suom. Khadija


 

Kaikki ylistys Allahille. Me ylistämme häntä, ja etsimmä Hänen apuaan ja pyydämme Hänen anteeksiantoaan. Me myös etsimme turvaa omaa pahuuttamme vastaan ja tekojemme haitallisia seurauksia vastaan. Se, ketä Allah ohjaa, kukaan ei voi häntä johtaa harhaan ja ketä Hän johtaa harhaa, kukaan ei voi johdattaa häntä. Todistan, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja todistan, että Muhammed on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä. Allahin Profeetta sanoi: "Teot tehdään vain aikomuksesta, ja jokainen saa vain sen mitä on aikonut. Joten sen hijra (maastamuutto), joka muutti Allahin ja Hänen lähettiläänsä tähden, laskettakoon maastamuutoksi ja sen maastamuutto, joka muutti saavuttaakseen maallista hyötyä tai mennäkseen naimisiin jonkun naisen kanssa, laskettakoon sen aikomuksen mukaan, joka johti maastamuuttoon. (Bukhari)

Tämä hadith osoittaa selvästi että Allah hyväksyy teot vain jos ne on tehty oikealla aikomuksella, ts. vilpittömästi Allahin vuoksi. Tämä tuo meidät hyvin tärkeään asiaan islamissa - vilpittömyyden käsitteeseen.
Arabiankielinen sana jota tässä yhteydessä käytetään on Ikhlas. Se, mitä vilpittömyydellä tarkoitetaan islamissa on varmistaa että teemme kaikki palvonnan tekomme ja muutkin tekomme vain ja ainoastaan Allahin vuoksi ja voittaaksemme hänen mielihyvänsä. Tästä syystä vilpittömyys on tekojemme hyväksymisen ehto, tekemällä ne Profeetan sunnan mukaisesti. Allah sanoo Koraanissa suurassa Bayinah 5:

"Eikä heille ole annettu muuta käskyä kuin palvella Jumalaa, olla kuuliaisia yksin Hänelle, vilpittöminä suorittaa rukoukset ja uhrata säädetyt almut, sillä tämä on oikea uskonto."

Tämä on kaikki mitä Allah on määrännyt meille. Tämä on uskon perusta ja yhdessä profeetan lausunnossa hän sanoi, "Kuka tahansa sanoo La ilaha illallah pääsee paratiisiin." Hän teki yleisen lausunnon, mutta hän myöhemmin selvensi lausuntoaan sanomalla "La ilaha illallah vilpittömästi sydämestään pääsee paratiisiin. Kun usko kerran on tullut sydämeesi, se ei koskaan poistu. Voit tehdä väärin, voit joutua harhaan joskus, mutta kun olet maistanut uskon todellisuutta,se saa sinut vilpittömäksi julistuksellasi; ja tämä vilpittömyys, insha`Allah sallii sinun lopulta saavuttaa paratiisin. Nyt henkilöllä jolla ei ole vilpitöntä sydäntä, hänellä on islamin näkökannalta pahin sydämistä. Se on tekopyhän sydän, tai Allahin vihollisen sydän.

Hyvät veljet ja siskot Islamissa, tämä vilpittömyys ei ole helppo saavuttaa! Kuten joku sanoi: "On paljon vaikeampaa toiminnan ihmisille puhdistaa heidän aikomuksensa kuin suorittaa heidän tekonsa. Ollakseen todella vilpitön, täytyy unohtaa maalliset halut ja omistautua Allahin rakkauteen. Hänen täytyy mietiskellä seuraavaa elämää mikä on tulossa, mikä ei jätä hänen sydämeensä tilaa rakkaudelle tätä maailmaa kohtaan. Sellaisen ihmisen pitäisi on hurskas teoissaan, jopa syömisessä, juomisessa ja tarpeillaan käymisessä. Ilman tätä henkilön on hyvin vaikeaa olla todella vilpitön Allahille.

Monta kertaa tapahtuu, että luulemme että tekomme ovat Allahille, mutta todellisuudessa niistä puuttuu vilpittömyys. On kerrottu tarinaa miehestä joka seisoi aina ensimmäisessä rivissä rukouksessa. Kun profeetta mainitsi yhden hadithin että jos ihmiset tietäisivät mikä palkkio on seisoa ensimmäisessä rivissä kutsuen Adhanilla, he taistelisivat suorittaakseen näitä asioita. Mutta kerran tapahtui niin että, tämä mies oli myöhässä rukouksesta ja hänen täytyi seisoa toisessa rivissä, ja silloin hän tajusi mitä tyytyväisyyttä hänellä oli tapana tuntea seisoessaan ensimmäisessä rivissä, ihmisten nähdessä hänet ja hänen vilpittömyys tässä asiassa oli epäpuhdas.
Tämä on vain pieni esimerkki siitä kuinka meidän vilpittömyys Herraamme kohti ei ole turvassa epäpuhtaudelta.

On hyvin tärkeää että ymmärrämme tämän tilanteen vakavuuden tässä maailmassa. Koska jos emme ymmärrä, niin Ylösnousemuksen päivänä, nämä meidän tekomme, vaikka ajattelimme hyvää, ilmestyvät pahoina. Kuten Allah sanoo Koraanissa: "Ja jotakin tulee heille Allahilta, mikä ei koskaan heidän mieleensä juolahtanut, Jumala nyt ilmaisee heille, heidän tekonsa pahat seuraukset selkenevät heille." (39:47-48)

Ja myös: "Sano: "Ilmoitanko teille, ketkä tekojensa vuoksi joutuvat pahimmin häviölle? Ne ovat niitä, joiden ponnistelut tämän maailman elämässä ovat menneen hukkaan, vaikka he luulevat tekevänsä hyvää." (18: 103-104)

Veljet ja siskot Islamissa! Sahabat, tämän umman parhain sukupolvi, on kerrottu olleen peloissaan siitä, että ovat vilpillisiä ja tekopyhiä. Iman Bukhari mainitsi Abu Maleekan kertoneen: minä tapasin 30 Muhammedin seuralaista, jokainen heistä pelkää itsessään olevan tekopyhyyttä. Tämä oli Seuralaisten tila, entä miten on meillä? Tästä syystä meidän pitäisi tarkastella itseämme ja olla varmoja että teemme parhaamme ollaksemme vilpittömiä Herrallemme kaikessa mitä me teemme, on ne sitten uskonnollisia tekoja tai tekoja, joita emme pidä uskonnollisina, koska Islamissa periaatteet käsittää kaiken ja vilpittömyyttä vaaditaan kaikissa elämämme tilanteissa. Esimerkiksi, ei ole mahdollisuutta olla vilpitön Allahille ja olla vilpillinen muille muslimeille. Allahin palvominen vilpittömästi edellyttää ystävällistä ja oikeudenmukaista käyttäytymistä muita muslimeja kohtaan.

Katsotaanpa nyt joitakin esimerkkejä Profeetan elämästä ja Seuralaisista, nähdäksemme kuinka vilpittömiä he olivat. Esimerkiksi, Tabukin taistelun aikana kun kutsu Jihadiin oli annettu, jotkut ihmiset tulivat Profeetan luo ja halusivat liittyä Jihadiin, kuitenkin tarvittavien varojen puuttumisen takia, heillä ei ollut mahdollisuutta liittyä Jihadiin. Tästä syystä nämä ihmiset lähtivät pois Profeetan luota silmät kyynelissä kuten on kuvattu Koraanissa ja Sunnassa. Tämä oli vilpittömyyttä näiden ihmisten uskon takia.

He tiesivät että he ovat tekemisissä heidän Herransa kanssa joka on ostanut heidän elämänsä ja rikkautensa ikuiseen elämään tuonpuoleisessa. Tämän takia heillä ei ollut ongelmia antaa elämäänsä Allahin vuoksi. Kuka meidän joukosta itkisi koska ei voisi mennä Jihadiin missä hänen elämänsä olisi vaarassa 24 tuntia vuorokaudessa? Kun katsomme näiden ihmisten elämää, se kertoo meille missä tilassa meidän uskomme on, ja ilmoittaa missä tilassa sydämemme on.
Toinen esimerkki on aavikon arabista, joka meni Jihadiin tultuaan muslimiksi. Jihadin aikana tai sen jälkeen hänelle tarjottiin hieman voitettua saalista, mutta mitä tämä mies vastasi saaliin tuojalle. Hän sanoi, että minä en tehnyt valaa tai liitto tämän takia. Minä menin Jihadiin saadakseni nuolen rintaani, osoittaen kohti taivaita, jotta voisin kuolla ja saavuttaa Paratiisin.

Veljet ja siskot Islamissa! Se on juuri tämä vilpittömyys mikä saa minkä tahansa uskovaisen teon muuttumaan hurskauden teoksi. Kuinka me voimme saavuttaa tällaisen vilpittömyyden? Katsomalla Profeetan ja Sahaboiden elämää ja miettimällä niitä Koraanin jakeita ja haditheja jotka muistuttavat meitä vilpittömyydestä. Esimerkiksi niitä jakeita joissa Allahin ominaisuuksista on mainittu Kaikken Näkevä, Kaikkitietävä ja Kaiken Kuuleva. Mitä tahansa teemme ja millä tahansa aikomuksella me suoritamme ne teot, Allah tietää sen kaiken. Ei ole mitään mitä voisimme piilottaa Häneltä. Yksi tärkeä asia mikä tekee meidät vilpittömiksi Allahille on pitää ylpeys ja röyhkeys kaukana itsestämme, johon Iblis (Saatana) sortui. Vaikka hän tunsi Allahin paremmin kuin me, hän silti oli tottelematon Hänelle ylpeytensä ja röyhkeytensä takia.Ylpeys on asia joka saa meidät suorittamaan tekoja näyttääksemme toisille. Meidän pitäisi välttää tätä ylpeyttä itsessämme, ja nähdessämme sitä toisissa meidän tulisi neuvoa heitä ja ilmoittaa heille sen seurauksista ystävällisellä tavalla.

Lopuksi veljet ja siskot Islamissa, meidän tulisi etsiä tietoa uskonnostamme Islamista. Mitä enemmän opimme Allahista ja Hänen uskostaan, sitä lähemmäksi pääsemme Herraamme. Me tulemme rakastamaan Häntä enemmän, pelkäämään Häntä enemmän ja toivomme Hänen antavan anteeksi syntimme ja päästävän meidät Paratiisiin.