Mistä Saamme uskontomme?

koonnut Sakeenah Vuorinen


 

Jamah

Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah ottaa uskontonsa Koraanista, Sunnasta ja seuraten Jamah'in tietä. Meidän ‘Aqidah, uskomukset ja tapamme ja meidän totaalinen elämäntapamme tulee näistä tärkeistä lähteistä. Emme ikinä voi hyväksyä mitään Islamin uskosta, ennen kuin hyväksymme Uskomme lähteet. Jamma’ahin tärkeyden näemme Sahih Hadithissa, jonka on kertonut Mu’aawiyyah : Allahin Sanansaattaja sanoi: “Totisesti tämä Ummah tulee jakautumaan 73 lahkoon ja jokainen näistä tulee olemaan tulessa paitsi yksi ja se on Jamaa’ah.” Ja mutawatir hadithissa jonka on kertonut Bukhari ja Muslim joukolta eri Seuralaisia, että Profeetta Muhammad sanoi: “Parhaat ihmisistä ovat minun sukupolveni, sitten he, jotka tulevat heidän jälkeensä ja sitten he, jotka tulevat heidän jälkeensä.” Eli ensimmäiset kolme sukupolvea. (Sahabah, Taabi’in, tabi tabi’in, tai Seuralaiset, Seuralaisten oppilaat ja Seuralaisten oppilaiden oppilaat.)

1) Koraani: Allah halusi opastaa ihmiskuntaan, joten Hän lähetti selvän ilmestyksen, Koraanin, opastamaan ihmiskuntaa. Niinpä Hän, Ta’aala, ei jättänyt mitään selittämättömäksi Hänen Kirjassaan. Allah antoi tämän opastuksen Enkeli Jibreelille (‘alayhis-Salaam), joka puolestaan antoi sen eteenpäin Profeetta Muhammadille . Allah SWT sanoo Kirjastaan “Totisesti, Me itse lähetimme maan päälle Dhikrin (kehoituksen), ja Me myös sitä vartioimme.” (Surah al-Hijr 15:9)

2) Allah lähetti Profeetan, Profeetta Muhammadin , sen ilmestyksen, Koraanin, kanssa opettamaan ihmiskuntaa. Profeetta halusi opettaa ihmiskuntaa ja niin ollen hän opetti meille kaiken mikä meidän on olennaista tietää tässä elämässä hänen Sunnassaan. Profeetta selitti meille Allahin Kirjaa, Koraania, ja kuinka meidän tulisi sitä ymmärtää ja harjoittaa. Allah sanoo Hänen Kirjassaan: “Me emme lähetä ainoatakaan lähettilästä, joka ei puhuisi kansansa kieltä voidaakseen asiat selvittää.” (Suuratu Ibraaheem 14:4) “Ja Me olemme lähettänut sinulle ylhäältä tämän muistutuksen, jotta selittäisit ihmisille, mitä heille on lähetetty.” (Surah an-Nahl 16:44) “Parhain puheesta on Allahin Kirja ja paras johdatuksesta on Profeetta Muhammadin johdatus. Pahimmat asioista ovat uudistukset ja jokainen uudistus on harhaan johdatusta.” (Sahih Muslim) Kaikki mitä Profeetta opetti, siirtyi eteenpäin hänen Seuralaistensa (Radiyallaahu ‘anhum) mukana.

3) Seuralaiset, jotka kantoivat mukanaan tätä johdatusta, Koraania ja Sunnaa, ja toivat sen ihmiskunnalle. Niinpä jokainen yksityiskohta uskonnosta on peitetty eikä mitään ole jätetty pois, eikä meillä ole muuta tehtävää kuin hyväksyä tämä uskonto ja seurata sitä. On kerrottu, että Profeetta sanoi: “Totisesti Allah valitsi minut ja valitsi minulle seuralaiset ja teki heistä minun assistenttejani ja sukulaisiani.” (Kerännyt Daraqutni ja kertonut Umar ibn al-Khattaab sanoi: “Kenelläkään ei ole tekosyytä mennä harhaan ajatellen että hän on johdatettu. Eikä hyljätä johdatusta ajatellen että se on harhaan johtamista, sillä asiat on tehty selviksi, todisteet on esitetty ja tekosyyt on leikattu pois. Tämä on siksi, että Sunnah ja Jama’aah ovat säilyttäneet, koonneet ja vartioineet kaiken uskonnosta. Se on tehty selväksi ihmisille, joten se on siellä vain, että ihmiset sitä tottelisivat ja seuraisivat.” Allahin Sanansaattajan Seuralaiset (Radiyallaahu ‘anhum) ottivat sanoman joka annettiin Profeetalle ja opettivat sen seuraavalle sukupolvelle, joka puolestaan opetti sen seuraavalle sukupolvelle.

Koraani Jamaa’asta

“Ja heihin, ketkä ensimmäisenä hyväksyivät Islamin (Muhaajirun, he, jotka pakenivat Makkasta Madeenaan), sekä Ansaar (Medinan asukkaat, jotka antoivat apua Muhaajiruneille) ja heihin, jotka seurasivat heitä täsmälleen (uskossa) on Allah tyytyväinen ja he ovat tyytyväisiä Häneen. Hän on valmistanut heille puutarhat, joissa purot solisevat ja joissa he saavat alati asua. Tämä on ylin menestys.” (Surah at-Tawbah 9:100)

“Ne, jotka uskovat ja lähtivät kodistaan liikkeelle ja taistelivat Allahin vuoksi heidän omaisuudellaan ja hengellään saavuttavat korkeamman asteen Allahin luona. He ovat voitollisia.” (Surah at-Tawbah 9:20)

“Ja ne, jotka tulevat heidän jälkeensä sanovat: ‘Herramme, anna anteeksi meille ja meidän veljillemme jotka ovat olleet ennen meitä uskossa, äläkä salli meidän tuntea kaunaa sydämissämme niitä kohtaan, jotka uskovat. Herramme, Sinä olet totisesti lempeä, armollinen.” (Surah al-Hashr 59:10)

Ja Profeetta sanoi: “Merkki uskosta on rakkaus Ansaareita kohtaan, ja merkki tekopyhyydestä on viha Ansaareita kohtaan.” (Sahih al-Bukhari ja Muslim)

Anas ibn Maalik kertoi: Profeetta sanoi Ansaareille: “Teidän luvattu tapaamispaikkanne tulee olemaan al-Haud (allas, eli al-Kawthar).” (Sahih al-Bukhari)

Anas ibn Maalik kertoi, että Profeetta sanoi: “…kehotan teitä pitämään huolta Ansaareista, sillä he ovat minun läheisiä seuralaisiani joille minä luotan yksityisemmät salaisuuteni. He ovat täyttäneet heidän velvollisuutensa ja heidän oikeuksistaan jotka on heille annettu jää mitä on heille. Niinpä hyväksykää hyvä teko hyväntekijältä heidän joukostaan ja anteeksiantakaa paha teko pahantekijältä heidän joukostaan.” (Sahih al-Bukhari)

Koraani ja hadithit Sunnaa koskien:

“Ja Me olemme lähettänyt sinulle ylhäältä ilmestyksen (adh-Dhikr), jotta selittäisit ihmisille, mitä heille on lähetetty.” (Surah an-Nahl 16:44)

“Hän on se, joka on lähettänyt oppimattoman kansan joukkoon sanansaattajan heidän omistaan, joka esittää heille Hänen ayaat (säkeet) ja puhdistaa heidät ja opettaa heille Kirjaa ja al-Hikmaa (Sunnah).” (Surah al-Jummuah 62:2)

“Ne, jotka tottelevat Allahia ja Hänen Lähettilästänsä pääsevät niiden pariin, joille Allah on osoittanut mielisuosionsa, nimittäin profeettojen, totuudenmukaisten, marttyyrien ja vanhurskaiden luo, kuinka ihanaa on olla heidän seurassaan!” (Surah an-Nisaa 4:69)

“Ei ole oikeudenmukaisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Allah ja Hänen Sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet, kuka ikinä onkin tottelematon Allahille ja Hänen Sananjulistajalleen, hän varmasti kulkee harhaan.” (Surah al-Ahzaab 33:36)

“Te, jotka uskotte, totelkaa Allahia ja totelkaa profeetta ja niitä teidän keskuudessanne joilla on arvovalta. Jos kiistelette jostakin, niin alistakaa se Allahin ja Hänen Sanansaattajansa ratkaistavaksi, jos todellakin uskotte Allahin ja Viimeiseen Päivään.” (Surah an-Nisaa 4:59)

“Sano: ‘Totelkaa Allahia ja Sanansaattajaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Allah totisesti ei rakasta uskottomia.” (Surah ali Imran 3:32)

“Se, joka tottelee Profeettaaa, on totisesti totellut Allahia, mutta jos joku kääntyy pois, emme ole lähettänyt sinua sellaista vartioimaan.” (Surah an-Nisaa 4:80)

“Sano: ‘Jos te rakastatte Allahia , niin seuratkaa minua, ja Allah tulee rakastamaan teitä ja antamaan anteeksi syntinne, sillä Allah on Armelias, Armahtaja.” (Surah ali Imran 3:31)

Profeetta sanoi: “Hän joka kääntyy pois minun Sunnastani ei ole minusta.” (Sahih al-Bukhari ja Muslim)

Abu Hurayrah sanoi, että Allahin Sanansaattaja sanoi: “Kaikki Ummastani tulee astumaan Paratiisiin paitsi he, jotka kieltäytyvät.” Me sanoimme: “Ketkä tulevat kieltäytymään?” Hän vastasi: “Kukahyvänsä tottelee minua tulee astumaan Paratiisiin ja kukahyvänsä on minulle tottelematon on kieltäytynyt.” (Sahih al-Bukhari)

“Kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudet asiat ja jokainen uusi asia on uudistus, ja jokainen uudistus on harhaan johtamista, ja jokainen harhaan johtaminen johtaa Helvettiin.” (Sahih Muslim)

Allahin Sanansaattajan on kerrottu sanoneen: “Pysy Sunnassani ja oikeuden johdatettujen Kalifeiden Sunnassa minun jälkeeni, tarraudu siihen kulmahampaallasi ja varo uusia asioita, silla jokainen uudistus on harhaan johtamista.” (Kerännyt Ahmad, Dawud at-Tirmidhi, Ibn Maajah ja muut, al-Albaani sanoo että Hadith on Sahih)

“Totisesti minulle on annettu Koraani ja se, mikä on sen kaltainen (Sunnah) sen lisäksi, silti on tulossa aika jolloin mies nojaillen sohvaansa tulee sanomaan: ‘Pysy tässä Koraanissa mitä löydät siitä olevan luvallista kohtele luvallisena ja mitä löydät siinä olevan kielletty kohtele kiellettynä.’ Mutta mitä Allahin Sanansaattaja on kieltänyt on sama mitä Allah on kieltänyt.” (Kerännyt Ahmad, Abu Dawud ja muut. Al-Albaanin mukaan Hadith Sahih Sahihul-Jaami’ 8186)

“Jatka sen kirjoittamista (mitä minä sanon), sillä vannon Hänen kauttaan jonka kädessä sieluni on, minun suustani ei tule mitään muuta kuin TOTUUS.” (Kertonut Ahmad, Abu Dawud ja muut. Al-Albaanin mukaan Hadith Sahih as-Sahihah 1532)

Hadithit koskien Jamma’ahia:

Kuten Ibn Mas’ood sanoi: “Totisesti Allah katsoi palvelijoidensa sydämiin ja totesi Muhammadin sydämen parhaaksi Hänen palvelijoidensa sydämistä. Sitten Hän katsoi Hänen palvelijoidensa sydämiin Muhammadin jälkeen ja totesi että Seuralaisten sydämet ovat parhaita palvelijoiden joukosta. Niinpä Hän teki heistä Hänen Sanansaattajansa apulaisia taistelemaan Hänen Uskontonsa puolesta. Niinpä mitähyvänsä Muslimit pitävät hyvänä niin se on hyvä Allahista ja mitähyvänsä Muslimit pitävät pahana se on paha Allahista.” (Ahmad, at-Taylasi)

“Parhaimmat seuraajistani ovat minun sukupolveni ja sitten he, jotka tulevat heidän jälkeen, sitten he, jotka tulevat heidän jälkeensä, sitten tulee tulemaan ihmisiä joissa ei ole mitään hyvää.” (At-Tabarani, al-Albani sanoo että Hadith on Sahih)

Toisessa Hadithissa joka on Hasan Profeetta selitti mikä ryhmä on pelastettu ryhmä hän sano: “Israelin heimot hajosivat 72:teen ryhmään. Minun Ummani tulee hajoamaan 73:meen ryhmään. Jokainen näistä tulee olemaan T ulessa, paitsi yksi: Se, seuraa minua ja minun Seuralaisiani.” (at-Tirmidhi)

Abu Burda kertoo isältään: “Me rukoilimme Maghribin Allahin Sanansaattajan ) kanssa ja sitten sanoimme: ‘Miksi emme istuisi täällä kunnes rukoilemme ‘Ishaan hänen kanssaan?’ Ja niin me istuimme ja Profeetta tuli luoksemme ja sanoi: ‘Oletteko te yhä täällä?’ Me sanoimme: ‘Oi Allahin Sanansaattaja! Me rukoilimme Maghribin sinun kanssasi ja me päätimme istua täällä kunnes rukoilisimme Ishan kanssasi.’ Hän sanoi: ‘Olette tehneet hyvin.’ Sitten hän nosti hänen päänsä kohti taivasta - ja hänellä oli tapana tehdä näin useasti - ja sanoi: ‘Tähdet ovat suojelijoita - kun tähdet ovat poissa, se mistä on ennalta varoitettu tulee taivaalle. Minä olen suojelija Seuralaisilleni - kun minä olen poissa se, mistä on varoitettu tulee tulemaan Seuralaisilleni. Minun Seuralaiseni ovat tämän Umman suojelijoita - kun he ovat poissa se, mistä on varoitettu tulee tapahtumaan tälle Ummalle.” (Sahih Muslim)

Profeetan on myös kerrottu sanoneen: “Totisesti Allah valitsi minut, valitsi minulle seuralaiset ja teki heistä minun assistenttejani ja sukulaisiani. Joten kukahyvänsä kiroaa heidät, kiroaa Allah, Enkelit ja koko ihmiskunta hänet ja Ylösnousemuksen Päivänä Allah ei tule hyväksymään heidän pakollisia uskonnollisia velvollisuuksia tai vapaaehtoisia." (Kerännyt Daraqutni)

Abu Said al-Khudri kertoo, että Profeetta sanoi: “Älä hyväksikäytä minun Seuralaisiani, sillä jos joku teistä antaisi Uhud vuoren verran kultaa (Allahin vuoksi), se ei olisi verrattavissa Muddiin (kaksi kolmasosaa kg:sta) tai edes puoleem Muddiin jonka yksi heistä (Seuralaisista) on antanut.” (Sahih al-Bukhari)

Abu Hurayrah kertoo, että Allahin Sanansaattaja sanoi: “Minut on lähetetty (Sanansaattajana) kaikista parhaimman sukupolven joukkoon Adamin jälkeläisistä sitten heidän luomisensa.” (Sahih Bukhari)

“Kun minun Seuralaiseni mainitaan niin silloin pidättäydy.” (Sahih, kerännyt at-Tabarani)

Umar kertoo, että Allahin Sanansaattaja sanoi: “Pysy Jamma’ahissa ja varo jakautumista sillä Saatana liittyy yksinäiseen ihmiseen mutta on kauempana kahdesta. Kukahyvänsä haluaa Paratiisiin niin anna hänen pysyä Jamma’ahissa. Hän jonka hyvät tekonsa ilahduttavat häntä ja hänen pahat tekonsa aiheuttavat hänelle huonon olon niin hän on uskova.” (Kerännyt Ahmad, at-Tirmidhi ja al-Haakim, Shaykh al-Albaanin mukaan Sahih, ref. As-Sahihah no. 116)

Oppineet:

Aasin kertoo, että Abu Aaliyah (rahimahullahu ta'ala) sanoi: “Seuraa sitä, miten asiat olivat ennen kuin varhaiset sukupolvet erosivat.” Abu Ishaq al-Fazari kertoo, että al-Awzai (rahimahullahu ta'ala) sanoi: “Kärsivällisesti rajoita itsesi Sunnaan äläkä mene yli niiden rajojen joita Sahabat käyttivät päätöksissään. Pidä kiinni heidän mielipiteistään ja vältä sitä mitä he välttivät, valitse sama tie kuin hurskaan edeltäjät sillä totisesti mikä oli riittävästi heille on riittävästi sinulle.” (Tahrib at-Tahthib)

Imaam al-Barbahari (rahimahullahu ta'ala) sanoi: “Tiedä että Islam on Sunnah ja Sunnah on Islam ja yhtä ei voi toteuttaa ilman toista.” (Sharhus-Sunnah)

Imaam az-Zuhri (rahimahullahu ta'ala) (kuuluisa Taabi’i) sano: “Tiedon ihmiset jotka tulivat ennen meitä tapasivat sanoia: ‘Pelastus makaa Sunnaan tarrautumisessa.’” (Kerännyt ad-Daarimee)

Imaam Maalik (rahimahullahu ta'ala) sanoi: “Sunnah on kuin Nooan Arkki. Kukahyvänsä käy siihen yltää pelastukseen ja kukahyvänsä kieltäytyy hukkuu.” (Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah kertoo näin Majmuu’ul-Fataawah 4/57)

Abu Shaamah sanoi: “Se, että pysyt Jamma’assa tarkoittaa sitä, että liimaudut totuuteen ja sen seuraajiin, vaikka olisikin niin, että ne, jotka liimautuvat totuuteen olisivatkin vain muutama ja ne, jotka sitä vastustavat olisivat lukemattomia, sillä totuus on se, jota ensimmäinen Jama’ah Profeetta ja hänen Seuralaisensa seurasivat. Mitään huomiota ei tulisi antaa suurelle joukolle tyhmyyden ihmisiä jotka tulivat heidän jälkeensä.” (al-Baa’th ‘alal-Bid’ah wal-Hawaadith s. 19)

Umar ibn al-Khattaab sanoi: “Kenelläkään ei ole tekosyytä mennä harhaan ajatellen että hän on seuraamassa totuutta. Eikä hyljätä totuutta ajatellen sen olevan harhaan johtamista, sillä asiat on tehty selviksi, todisteet on esitetty ja tekosyyt leikattu pois. Tämä on koska Sunnah ja Jamma’ah ovat säilyttäneet, koonneet ja vartioineet kaikkea uskonnosta. Se on tehty selväksi ihmisille, joten ihmisille on jäänyt vain sen toteuttaminen ja seuraamine.”

Al-Irbaad ibn Saariyah kertoo että Profeetta sanoi: “… Olen jättänyt teidät selvään johdatukseen. Sen yö on kuin sen päivä. Ei kukaan erotu siitä minun jälkeeni paitsi että hän on tuhoutunut.” (Ahmad, Ibn Maajah ja al-Haakim, Sahih al-Albaanin mukaan)