Usko Tuomion Päivään

koonnut ja suom. Sakeenah VuorinenAn tumina billaahi wa malaa`ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-yawmil-aakhir…

“Se on uskoa Allahiin, Hänen Enkeleihinsä, Hänen Kirjoihinsa, Hänen Sanansaattajiinsa ja Viimeiseen Päivään…”


Usko Viimeiseen Päivään

Me uskomme Lopulliseen Päivään, joka on Tuomion Päivä, jolloin ihmiset tullaan nostamaan ylös ja sitten heille kerrotaan mikäli he tulevat olemaan ikuisessa nautinnon olotilassa vaiko ikuisen rangaistuksen olotilassa.

Ylösnousemus

Me uskomme ylösnousemukseen, jossa Allah antaa elämän kaikille heille jotka ovat kuolleet, ja kun Israfil tulee puhaltamaan Torveen (as-Sur) toisen kerran: “Ja kun Torvea puhalletaan, niin kaikki taivaissa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Allahin vahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevat odottaen.” (Surah az-Zumar 39:68) Ihmiset tulevat nousemaan haudoistaan, vastaten Universumien Herran kutsuun. He tulevat olemaan paljasjalkaisia, alastomia ja ympärileikkaamattomia “Samoin kuin Me alussa loimme ihmiset, niin saatamme heidät takaisin sinne, mistä ovat tulleet.” (Surah al-Anbiyaa 21:104)

Kirjoitukset ja Vaa`at

Me uskomme tekojen kirjoitukseen jotka tullaan antamaan ihmisille heidän oikeisiin käsiinsä tai heidän selkiensä takaa heidän vasempiin käsiinsä: “Kenelle kirja annetaan oikeaan käteen, hänen tilintekonsa on oleva helppo, ja hän palaa omiensa luo iloiten; mutta toisin on sen, jolle kirja annetaan takaapäin, hän pyytää itselleen kuolemaa, mutta hän on astuva Helvetin Tuleen.” (Surah al-Inshiqaaq 84:7-12); "Jokaisen ihmisen kohtalon Me olemme sitonut hänen kaulansa ympäri, ja Ylösnousemuksen Päivänä Me tuomme hänen eteensä kirjan, jonka hän huomaa avatuksi. Hänelle lausutaan: 'Lue omaa kirjaasi! Tänä päivänä olet itse itsellesi riittävä tilintekijä.'" (Surah al-Israa 17:13-14)

Me uskomme, että tekojen vaa`at tullaan pystyttämään Tuomion Päivänä, ja että ketään ei tulla sortamaan: "Silloin se, joka on tehnyt hyvää hiukkasenkin verran, on sen näkevä, ja se, joka on tehnyt pahaa hiukkasenkin verran, on sen näkevä." (Surah az-Zalzalah 99:7-8); "Senvuoksi ne, joiden hyveet painavat vaa`assa eniten, tulevat onnellisiksi. Mutta joiden ansiot pai´navat vähän, he ovat niitä, jotka ovat kadottaneet sielunsa. Helvetissä he saavat asua. Tuli on siellä kärventävä heidän kasvonsa ja pahasti turmeleva heidät." (Surah al-Muminun 23:102-104); ja "Se, joka tekee hyvän työn, saa kymmenenkertaisesti takaisin, ja se, joka tekee pahan teon, palkitaan ainoastaan sen mukaan, heidän kärsimättänsä mitään vääryyttä." (Surah al-Anaam 6:160)

Profeetan Intersessio

Me uskomme ainutlaatuiseen suureen intersessioon joka on annettu Profeetta Muhammadille . Hän tulee pyytämään Allahia, Hänen lupansa jälkeen, ihmiskunnan puolesta, että Allah tuomitsisi palvelijansa, sillä Tuomion Päivänä heidän päälleen tulee taakka ja kärsimykset joita he eivät voi kantaa. Ihmiset menevät ensin Aadamin luokse, sitten Noahin luokse, sitten Aabrahamin, sitten Mooseksen, sitten Jeesuksen, ja lopulta Profeetta Muahmmadin luokse.

(huom: muutama ahadith aiheesta englanniksi liitteenä lopussa)

Me uskomme intersessioon joka koskee joitakin uskovia, jotka otetaan pois Helvetin Tulesta sen jälkeen kun heidät on sinne heitetty. Tämä on annettu Profeetta Muhammedille , ja toisille Profeetoille, sekä uskoville ja enkeleille.

Me uskomme myös, että Allah tulee säästämään tulelta joitakin uskovaisia ilman kenenkään pyyntöä, vain yksin Hänen Armonsa johdasta.

Profeetan Allas

Me uskomme Profeetan altaaseen, jonka vese on valkoisempaa kuin maito ja makeampaa kuin hunaja ja paremman tuoksuista kuin muskotti. Sen leveys on pituudeltaan sama kuin kuukauden matkustus. Sen lasit ovat kuin tähdet niiden kauneudessaan ja numeroissaan. Uskovat Profeetan seuraajien joukosta tulevat juomaan siitä janoonsa milloin hyvänsä he ovat janoisia.

Suora Polku

Me uskomme Suoraan Polkuun (Siraat) joka on asetettu Helvetin ylle. Ihmiset tulevat kulkemaan sen yli heidän tekojensa mukaan: ensimmäiset heistä ovat nopeita kuin salama, toiset taas noipeita kuin tuuli, sitten nopeita kuin linnut, sitten nopeita kuin juokseva mies. Profeetta tulee seisomaan polulla huutaen: “Herra, Pelasta! Pelasta!”, silä joidenkin ihmisten teot loppuvat kesken. Jotkut heistä tulevat ryömien. Polun molemmilla puolilla on koukkuja jotka on suunniteltu tarttumaan kehen Allah tahtoo: jotkut heistä pelastuvat mutta ovat mustelmilla; toiset taas putoavat Helvettiin. (al-Bukhari ja Muslim)

Me uskomme kaikkeen mikä on mainittu Koraanissa tai Profeetan sanonnoissa tätä päivää ja sen kauhuja koskien, pelastakoon Allah meidät niiltä.

Me uskomme Profeetta Muhammadin intersessioon (Shafa’ah) Paratiisin ihmisille heidän astuessaan sinne. Tämä intersessio on rajoitettu vain Profeetta Muhammadille .

Paratiisi ja Helvetti

Me uskomme Paratiisiin ja Helvettiin. Paratiisi on loputonta nautintoa, jonka Allah (SWT) valmisti oikeudenmukaisille. Ei kenenkään silmä sitä ole nähnyt, ei kenenkään korva sitä kuullut, eikä kukaan ihmisolento edes osaa ajatella siunauksia joita hän siellä tulee nauttimaan: "Mutta yksikään sielu ei tiedä, mitä heille on tallessa sellaista, mikä on kirkastava heidän silmänsä, palkkana siitä, mitä he ovat tehneet." (Surah as-Sajdah 32:17) Helvetti on loputonta rangaistusta jonka Allah on valmistanut epäuskoville ja pahantekijöille. Sen kidutusta ja kauhua ei kukaan osaa kuvitella: "Totisesti väärintekijöitä varten Me olemme valmistanut tulen, joka aitauksena heidät ympäröi. Ja jos he rukoilevat apua, niin he avukseen saavat vettä, joka on kuin sulaa vaskea ja polttaa heidän kasvonsa. Kauhea on heidän juomansa ja surkea heidän leposijansa." (Surah al-Kahf 18:29)

Molemmat Paratiisi ja Helvetti ovat olemassa nyt, ja ne eivät koskaan häviä: "Ken ikinä uskoo Allahiin ja tekee hyvää, sille Hän avaa pääsyn puutarhoihin, joissa purot virtaavat, ja sallii hänen asua niissä ikuisesti. Allah on totisesti valmistanut hänelle ihanan osan." (Surah at-Talaaq 65:11); "Totisesti Allah on kironnut uskottomat ja valmistanut heille polttavan tulen, jossa heidän tuskansa kestävät eivätkä he löydä ketään suojelijaa eivätkä auttajaa. Sinä päivänä, jolloin heidän kasvonsa painetaan tuleen, he voihkivat: 'Voi, jospa olisimme totelleet Allahia ja Sanansaattajaa!'" (Surah al-Ahzaab 33:64-66)

Me varmistamme Paratiisin kelle hyvänsä se on varmistettu Koraanissa tai Profeetan sanonnoissa nimen tai kuvauksen mukaan. Heidän joukossaan joille on luvattu Paratiisi jotka on mainittu nimeltä ovat Abu Bakr,Umar, Uthmaan, Ali ja muut jotka Profeetta mainitsi erikseen. (al-Bukhari ja Muslim). Heidän joukossaan joille me vahvistamme Paratiisin sillä he sopivat kuvaukseen ovat he, jotka ovat uskollisia ja hurskaita.

Me myöskin vahvistamme Helvetin kelle hyvänsä se on varmistettu Koraanissa tai Profeetan sanonnoissa, niin nimen kuin kuvauksenkin mukaan. Heidän joukossaan jotka on mainittu nimeltä ovat Abu Lahab, Amr Ibn Luhay al Khuza’I, ja muita. (al-Bukhari ja Muslim). Heidän joukossaan joille me vahvistamme Helvetin sillä he sopivat kuvaukseen ovat jokainen epäuskova, pakanoita tai tekopyhä.

Mitä tapahtuu Haudassa:

Me uskomme Haudan Koetukseen, joka pitää sisällään pois menneelle esitetyt kysymykset hänen Haudassaan hänen Herrastaan, Uskonnostaan ja Sanansaattajastaan. Siellä "Allah vahvistaa uskovaisia väkevällä sanalla sekä tämän maailman elämässä että tulevassa." (Surah Ibrahim 14:27) Uskova tulee sanomaan: “Allah on Herrani, Islaam on uskontoni ja Muhammad on minun Profeettani.” Epäuskova tai tekopyhä tulee sanomaan: “En tiedä. En tiedä. En tiedä. Kuulin ihmisten sanovan jotain joten minäkin sanoin niin.”

Me uskomme haudan mukavuuteen uskovaisille: "Ne, joiden elämät enkelit ottavat silloin kun he ovat hurskaassa tilassa [eli he ovat kaukana kaikesta pahasta, palvoen yksin Allahia] ja lausuvat [heille]: 'Salaamun 'alaykum (Rauha olkoon teille); astukaa Paratiisiin palkinnoksi siitä, mitä olette tehneet!'" (Surah an-Nahl 16:32)

Me uskomme haudan rangaistuksiin epäuskovaisille: "Jospa voisit nähdä väärintekijät heidän ollessaan kuolemantuskissa ja enkelien ojentaessa kätensä sanoen: 'Luovuttakaa henkenne! Tänä päivänä saatte häpeällisen rangaistuksen siitä, mitä valheellisesti ja perättömästi olette Allahista puhuneet ja ylpeinä ylenkatsoneet Hänen tunnusmerkkinsä!'" (Surah al-Anaam 6:93) Profeetan sanonnat tältä alueelta ovat lukuisat ja hyvin tunnetut. Muslimin tulee uskoa mitä on kerrottu Koraanissa ja Profeetan perimätiedossa koskien näitä näkemättömiä asioita. Hänen ei tulisi laittaa sitä ristiriitaan hänen maallisten kokemuksiensa kanssa, sillä näkemättömiä asioita ei voi mitata tämän maailman asioiden lailla, vaan näiden välinen ero on todella suuri. Allah on avun lähde.

Surah al-Mulk 67, suojelee Haudan Rangaistukselta, joten on hyvä lukea sitä paljon. Profeetta tapasi lukea sen joka ilta ennen nukkumaan menoa.

 

 

Liitteet:

Hadithith intersessiosta:

Sahih Al-Bukhari Hadith 6.236

Narrated by Abu Huraira

Some (cooked) meat was brought to Allah Apostle and the meat of a forearm was presented to him as he used to like it. He ate a morsel of it and said, "I will be the chief of all the people on the Day of Resurrection. Do you know the reason for it? Allah will gather all the human beings of early generations as well as late generations on one plain so that the announcer will be able to make them all hear his voice and the watcher will be able to see all of them. The sun will come so close to the people that they will suffer such distress and trouble as they will not be able to bear or stand. Then the people will say, 'Don't you see to what state you have reached? Won't you look for someone who can intercede for you with your Lord?' Some people will say to some others, 'Go to Adam.' So they will go to Adam and say to him, 'You are the father of mankind; Allah created you with His Own Hand, and breathed into you of His Spirit (meaning the spirit which he created for you); and ordered the angels to prostrate before you; so (please) intercede for us with your Lord. Don't you see in what state we are? Don't you see what condition we have reached?' Adam will say, 'Today my Lord has become angry as He has never become before, nor will ever become thereafter. He forbade me (to eat of the fruit of) the tree, but I disobeyed Him. Myself! Myself! Myself! (has more need for intercession). Go to someone else; go to Noah.' So they will go to Noah and say (to him), 'O Noah! You are the first (of Allah's Messengers) to the people of the earth, and Allah has named you a thankful slave; please intercede for us with your Lord. Don't you see in what state we are?' He will say, 'Today my Lord has become angry as He has never become nor will ever become thereafter. I had (in the world) the right to make one definitely accepted invocation, and I made it against my nation. Myself! Myself! Myself! Go to someone else; go to Abraham.' They will go to Abraham and say, 'O Abraham! You are Allah's Apostle and His Khalil from among the people of the earth; so please intercede for us with your Lord. Don't you see in what state we are?' He will say to them, 'My Lord has today become angry as He has never become before, nor will ever become thereafter. I had told three lies (Abu Haiyan (the sub-narrator) mentioned them in the Hadith. Myself! Myself! Myself! Go to someone else; go to Moses.' The people will then go to Moses and say, 'O Moses! You art Allah's Apostle and Allah gave you superiority above the others with this message and with His direct Talk to you; (please) intercede for us with your Lord! Don't you see in what state we are?' Moses will say, 'My Lord has today become angry as He has never become before, nor will become thereafter, I killed a person whom I had not been ordered to kill. Myself! Myself! Myself! Go to someone else; go to Jesus.' So they will go to Jesus and say, 'O Jesus! You are Allah's Apostle and His Word which He sent to Mary, and a superior soul created by Him, and you talked to the people while still young in the cradle. Please intercede for us with your Lord. Don't you see in what state we are?' Jesus will say, 'My Lord has today become angry as He has never become before nor will ever become thereafter. Jesus will not mention any sin, but will say, 'Myself! Myself! Myself! Go to someone else; go to Muhammad.' So they will come to me and say, 'O Muhammad ! You are Allah's Apostle and the last of the prophets, and Allah forgave your early and late sins. (Please) intercede for us with your Lord. Don't you see in what state we are?' " The Prophet added, "Then I will go beneath Allah's Throne and fall in prostration before my Lord. And then Allah will guide me to such praises and glorification to Him as He has never guided anybody else before me. Then it will be said, 'O Muhammad! Raise your head. Ask, and it will be granted. Intercede! It (your intercession) will be accepted.' So I will raise my head and say, 'My followers, O my Lord! My followers, O my Lord'. It will be said, 'O Muhammad! Let those of your followers who have no accounts, enter through such a gate of the gates of Paradise as lies on the right; and they will share the other gates with the people.' " The Prophet further said, "By Him in Whose Hand my soul is, the distance between every two gate-posts of Paradise is like the distance between Mecca and Busra (in Sham)."

Sahih Al-Bukhari Hadith 9.532C

Narrated by Anas

The Prophet said, "The believers will be kept (waiting) on the Day of Resurrection so long that they will become worried and say, 'Let us ask somebody to intercede for us with our Lord so that He may relieve us from our place.'

Then they will go to Adam and say, 'You are Adam, the father of the people. Allah created you with His Own Hand and made you reside in His Paradise and ordered His angels to prostrate before you, and taught you the names of all things will you intercede for us with your Lord so that He may relieve us from this place of ours? Adam will say, 'I am not fit for this undertaking.' He will mention his mistakes he had committed, i.e., his eating off the tree though he had been forbidden to do so. He will add, 'Go to Noah, the first prophet sent by Allah to the people of the Earth.' The people will go to Noah who will say, 'I am not fit for this undertaking.' He will mention his mistake which he had done, i.e., his asking his Lord without knowledge. He will say (to them), 'Go to Abraham, Khalil Ar-Rahman.' They will go to Abraham who will say, 'I am not fit for this undertaking.' He would mention three words by which he told a lie, and say (to them), 'Go to Moses, a slave whom Allah gave the Torah and spoke to, directly and brought near Him, for conversation.'

They will go to Moses who will say, 'I am not fit for this undertaking.' He will mention his mistake he made, i.e., killing a person, and will say (to them), 'Go to Jesus, Allah's slave and His Apostle, and a soul created by Him and His Word.' (Be: And it was.) They will go to Jesus who will say, 'I am not fit for this undertaking but you'd better go to Muhammad, the slave whose past and future sins have been forgiven by Allah.' So they will come to me, and I will ask my Lord's permission to enter His House and then I will be permitted. When I see Him I will fall down in prostration before Him, and He will leave me (in prostration) as long as He will, and then He will say, 'O Muhammad, lift up your head and speak, for you will be listened to, and intercede, for your intercession will be accepted, and ask (for anything) for it will be granted.' Then I will raise my head and glorify my Lord with certain praises which He has taught me. Allah will put a limit for me (to intercede for a certain type of people) I will take them out and make them enter Paradise." (Qatada said: I heard Anas saying that, the Prophet said, "I will go out and take them out of Hell (Fire) and let them enter Paradise, and then I will return and ask my Lord for permission to enter His House and I will be permitted.)"

When I will see Him I will fall down in prostration before Him and He will leave me in prostration as long as He will let me (in that state), and then He will say, 'O Muhammad, raise your head and speak, for you will be listened to, and intercede, for your intercession will be accepted, and ask, your request will be granted.' " The Prophet added, "So I will raise my head and glorify and praise Him as He has taught me. Then I will intercede and He will put a limit for me (to intercede for a certain type of people). I will take them out and let them enter Paradise." (Qatada added: I heard Anas saying that) the Prophet said, "I will go out and take them out of Hell (Fire) and let them enter Paradise, and I will return for the third time and will ask my Lord for permission to enter His house, and I will be allowed to enter.)"

When I see Him, I will fall down in prostration before Him, and will remain in prostration as long as He will, and then He will say, 'Raise your head, O Muhammad, and speak, for you will be listened to, and intercede, for your intercession will be accepted, and ask, for your request will be granted.' So I will raise my head and praise Allah as He has taught me and then I will intercede and He will put a limit for me (to intercede for a certain type of people). I will take them out and let them enter Paradise." (Qatada said: I heard Anas saying that the Prophet said, "So I will go out and take them out of Hell (Fire) and let them enter Paradise, till none will remain in the Fire except those whom Quran will imprison (i.e., those who are destined for eternal life in the fire).)" The narrator then recited the Verse: "It may be that your Lord will raise you to a Station of Praise and Glory." (17.79) The narrator added: This is the Station of Praise and Glory which Allah has promised to your Prophet.

Sahih Al-Bukhari Hadith Hadith 1.588

Narrated by Jabir bin Abdullah

Allah's Apostle said, "Whoever after listening to the Adhan says, 'Allahumma Rabba hadhihi-d-da' watit-tammati was-salatil qa'imati, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata, wab' athhu maqaman mahmudan-il-ladhi wa' adtahu (O Allah! Lord of this perfect call (of not ascribing partners to You) and of the regular prayer which is going to be established! Kindly give Muhammad the right of intercession and superiority and send him (on the Day of Judgment) to the best and the highest place in Paradise which You promised him)', then intercession for me will be permitted for him on the Day of Resurrection)."