Usko Allahin Sanansaattajiin

koonnut ja suom. Sakeenah VuorinenAn tumina billaahi wa malaa’ikatihi wa kutubihi wa rusulihi

“Se on uskoa Allahiin, Hänen Enkeleihinsä, Hänen Kirjoihinsa ja Hänen Sanansaattajiinsa…”

Usko Sanansaattajiin

Me uskomme, että Allah on lähettänyt ihmisille Sanansaattajia “jotka toivat ihmisille ilosanoman ja varoittivat, jottei ihmisillä heidän lähettämisensä jälkeen olisi mitään veruketta Allahia vastaan; Allah näet on Mahtava ja Viisas.” (Surah an-Nisaa 4:165)

Ensimmäiset ja Viimeiset Sanansaattajista

Me uskomme että ensimmäinen Sanansaattajista oli Nuh ('alayhis-salaam) ja viimeinen Muhammad “Me olemme totisesti antanut sinulle ilmestykset, samoin kuin annoimme Nuhille ja profeetoille hänen jälkeensä.” (Surah an-Nisaa 4:163); ja “Muhammad ei ole teistä kenenkään isä, vaan hän on Allahin Sanajulistaja ja Profeetoista viimeinen, heidän sinettinsä. “ (Surah al-Ahzaab 33:40)

Parhaat Sanansaattajat

Me uskomme että paras Sanansaattajien joukosta on Muhammad , sitten Ibrahim, Muusaa, Nuh, jaIsa ibn Maryam. Heitä Allah tarkoitti seuraavalla Koraanin jakeella: “Aikoinaan Me olemme tehnyt liiton entisten Profeettain samoin kuin sinun kanssasi, Nooan, Abrahamin, Mooseksen ja Jeesuksen Maryamin pojan kanssa. Se oli luja liittosopimus.” (Surah al-Ahzab 33:7)

Me uskomme että Muhammadin sanoma sisälsi kaiken hyvän aiempien Sanansaattajien sanomasta, sillä Allah sanoo: “Hän on teille määrännyt saman uskonnon, jonka Hän asetti Nooalle, saman, jonka Me olemme ilmoittanut sinulle ja määrännyt Aabrahamille, Moosekselle ja Jeesukselle, pysykää kuuliaisina uskonnollenne ja välttäkää hajaannusta.” (Surah an-Nur 24:13)

Sanansaattajat ovat ihmisiä

Me uskomme että kaikki Sanansaatttajat ovat luotuja ihmisiä joilla ei ole mitään Allahin ainutlaatuisista ominaisuuksista. Allah, subhanahu wa ta’ala sanoi Noasta, joka oli ensimmäinen Sanansaattajista: “Enkä sano teille, että minulla on Allahin aarteet, en myöskään tiedä näkymättömiä asioita enkä sano olevani enkeli.” (Surah Hud 11:31) Allah ohjasi Muhammadin, joka oli viimeinen heidän joukostaan sanomaan: “En minä väitä teille, että omistan kaikki Allahin aarteet, tai että tunnen silmiltä salatun, enkä minä sano teille olevani henkiolento, enkeli; minä vain noudatan sitä, mikä minulle on ilmoitettu.” (Surah al-Anaam 6:50); ja sanomaan: “Ei ole minun vallassani itse itseäni hyödyttää tai vahingoittaa, kaikki on Allahin vallassa.” (Surah al-Araaf 7:188); ja “Totisesti minulla ei ole valtaa tuottaa teille pahaa eikä hyvää. Sano, totisesti, ei kukaan voi puolustaa minua asettuen Allahia vastaan, eikä minulla ole muuta turvapaikkaa kuin Hänen tykönään.” (Surah al-Jinn 72:21-22)

Me uskomme, että Sanansaattajat ovat osa Allahin palvelijoita. Hän siunasi heitä Sanomalla ja kuvaili heitä palvelijoiksi, samalla antaen heille ylistystä ja kunnioitusta. Hän sanoo Nooasta: “Te olette niiden jälkelälisiä, jotka pelastimme Nooan kanssa. Hän oli totisesti sangen kiitollinen palvelija.” (Surah al-Israa 17:3)

Allah sanoi heistä viimeisestä, Muhammadista : “Siunattu olkoon Hän, joka ylhäältä on lähetätnyt ymmärtämyksen palvelijallensa, jotta hän voisi varoittaa kansoja.” (Surah al-Furqan 25:1). Ja muutamista muista Sanansaattajista Hän sanoi: “Muistakaa myös palvelijoitamme Aabrahamia, Iisakkia ja Jaakobia, miehiä, joilla oli voimaa ja viisautta.” (Surah Sad 38:45); “Ja muistele palvelijaamme Daavidia, jolle me annoimme voimaa ja joka oli altis palvelija.” (Surah Saad 38:17); “Daavidille annoimme Salomon, josta tuli altis palvelijamme.” (Surah Sad 38:30).

Allah sanoi Jeesuksesta, Maryamin pojasta: “Hän oli vain palvelija, jolle Me osoitimme armoamme ja jonka Me asetimme esikuvaksi Israelin lapsille.” (Surah az-Zukhruuf 43:59).

Me uskomme, että Allah päätti Sanansaattajansa Muhammadin sanomalla joka oli tarkoitettu koko ihmiskunnalle, sillä Hän sanoi: “Sano: ‘Oi ihmiskunta! Olen totisesti Allahin Sanansaattaja teille kaikille, taivaissa ja maan päällä; Hänen jonka on valta taivaissa ja maan päällä; ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Hän, Hän antaa elämän ja kuoleman. Uskokaa siis Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa, oppimattomaan profeettaan, joka uskoo Allahiin ja Hänen sanoihinsam ja seuratkaa Häntä, jotta tulisitte oikealle tielle.’” (Surah al-Araaf 7:158)

Islam; Kaikenkattava ja viimeinen Sanoma

Me uskomme että Profeetta Muhammadin tuoma Shariah on Islamin usko, jonka Allah on valinnut Hänen palvelijoilleen. Hän ei hyväksy mitään muuta uskontoa keneltäkään, sillä Hän, subhanahu wa ta’ala sanoi: “Oikea uskonto Allahin edessä on Islam.” (Surah ali Imran 3:18), “Tänään olen olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja täydentänyt palvelukseni teille, olen armossani antanut Islamin teidän uskonnoksenne.” (Surah al-Maaidah 5:3), ja “Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakin muuta kuin Islamia, niin Allah ei sitä koskaan hyväksy, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon.” (Surah ali Imran 3:85)

Uskomme, että kuka hyvänsä väitää, että joku muu uskonto Islamin rinnalla on hyväksyttävä, kuten Kristinusko tai Juutalaisuus tai niin edelleen ei ole uskovainen. Hänen tulisi tästä katua.

Uskomme myös, että kuka hyvänsä torjuu Profeetta Muhammadin kaikenkattavan Sanoman, torjuu saman tien kaikkien Sanansaattajien sanoman, vaikka hän väittää että hän uskoo ja seuraa Hänen Sanansaattajaansa. Allah, subhanahu wa ta’hala sanoi: “Nooan kansa piti lähettiläitä valehtelijoina.” (Surah ash-Shu’araa` 26:105). Niinpä Allah totesi, että he torjuivat kaikki Sanansaattajat, vaikka Nuh olikin ensimmäinen Sanansaattajista! Tämä käy ilmi selvästi myös seuraavasta säkeestä: “Ne jotka kieltävät Allahin ja Hänen Profeettansa ja tekevät eron Allahin lähettämien Profeettain välillä sanoen: ‘Me uskomme eräisiin, mutta emme usko toisiin heistä.’ Ja koettavat löytää keskitien, ne ovat todella uskottomia, ja uskottomille Me olemme valmistanut häpeällisen rangaistuksen.” Surah an-Nisaa 4:150-151)

Me uskomme että ei ole Profeettaa Muhammadin, Allahin Sanansaattajan jälkeen. Kukahyvänsä väittääkin olevansa profeetta hänen jälkeen, tai uskoo häneen kuka näin väittää, on ei-uskova ja hän on torjunut Allahin, Hänen Sanansaattajansa ja Muslimien yhteisymmärryksen.

Oikein johdatetut Khalifat:

Me uskomme että Profeetalla on oikein johdatettuja seuraajia jotka toteuttivat hänen Sunnaansa levittäessään tietoa, kutsuessaan Islamiin ja huolehtiessaan Muslimien asioista. Me uskomme että paras heidän joukostaan, joka ansaitsi johtajuutensa parhaiten oli Abu Bakr as-Siddeeq, sitten Umar ibn al-Khattaab, sitten Uthmaan ibn Affaan ja sitten Ali ibn Abi Taalib, Radiyallaahu ‘anhum (olkoon Allah heihin kaikkiin tyytyväinen). Niinpä heidän pääsynsä johtajuuteen oli heidän hyvien tekojensa ja luonteenpiirteidensä vuoksi. Allah, subhanahu wa ta'ala, jolla on täydellinen Viisaus, ei asettaisi johtajaa parhaille sukupolville jos hän ei olisi paras heidän joukostaan ja jos hänellä ei olisi suurinta oikeutta johtajuuteen. Me uskomme että vähäisempi näiden johdatettujen seuralaisten joukosta voi olla heitä parempi jollain tietyllä osa-alueella.

Me uskomme että Muslimi Ummah (kansakunta) on paras kansakuntien joukossa, ja Allah, subhanahu wa ta'ala on sitä siunannut, sillä Hän sanoi: “Te olette paras kansakunta joka koskaan on ihmisten joukosta noussut, kannustaen oikeudenmukaisuuteen, kieltäen pahasta ja uskoen Allahiin.”

Profeetan Seuralaiset

Me uskomme että Muslimi Umman parhaiden joukossa ovat Profeetan Seuralaiset, sitten heidän seuraajansa ja sitten heidän seuraajansa. Me myös uskomme, että ryhmä tämän Umman jäsenistä tulee aina olemaan voitokas oikealla polulla, säilyen vahingoittumattomana vaikka heidät petettäisiin tai vaikka heitä vastustettaisiin, kunnes Tuomion Päivä koittaa.

Me uskomme että erimielisyydet joita Profeetan Seuralaisilla oli silloin tällöin, johtuivat siitä, että he kaikki yrittivät pyrkiä pyyteettömään tulkintaan. Kukahyvänsä heistä oli oikeassa häntä tullaan palkitsemaan kahdesti, ja kuka hyvänsä oli väärässä heidän joukostaan, hän saa yhden palkinnon ja hänen virheensä tullaan antamaan anteeksi.

Me uskomme myös, ettei meidän tulisi lopettaa keskustelu heidän virheistään ja mainita mitä he ansaitsevat kauniista ylistyksestä. Meidän tulisi puhdistaa sydämemme vihasta ja kaikesta pahasta ketään heistä vastaan sillä Allah sanoi heistä: “Ne teistä, jotka uhrasivat varojaan ennen Makkan valloitusta ja taistelivat, ovat toisenlaisia kuin ne, jotka eivät niin tehneet. He ovat korkeammassa asemassa kuin ne, jotka uhrasivat vasta jälkeenpäin, vaikka tastelivatkin. Mutta kaikille heistä Allah on luvannut hyvää, ja Allah tietää mitä teette.” (Surah al-Hadid 57:10) Ja Allah sanoi: “Ne jotka tulevat heidän jälkeensä sanovat: ‘Herramme anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat olleet ennen meitä uskossa, äläkä salli meidän tuntea kaunaa sydämissämme niitä kohtaan jotka uskovat. Herramme, Sinä olet totisesti Lempeä, Armollinen.” (Surah al-Hashr 59:10)

Iman (usko) Sanansaattajiin sisältää neljä asiaa:

1) Uskoa siihen, että heidät lähetti Allah, subhanahu wa ta’ala.

2) Uskoa jokaiseen heistä, erityisesti niihin, jotka tunnemme nimeltä. Koraanissa Allah mainitsee 25 Profeettaa nimeltä. Heihin joiden nimiä emme teidä uskomme yleisesti ja kaikenkattavasti jokaiseen heistä. Allah sanoo Koraanissa: “Totisesti Me lähetimme Sanansaattajia ennen sinua; heidän joukossaan on muutamia, joista olemme sinulle ilmoittanut, ja toisia, joista emme ole sinulle ilmoittanut.” (Surah Ghaafir 40:78)

3) Vahvistaa mitä hyvänsä he ovat sanoneet, jonka tiedämme olevan muuttamatonta.

4) Toimia sen Lain mukaisesti joka lähetettiin meille lähetetyn Sanansaattajan mukana, ja heistä viimeisin Profeetta Muhammad oli lähetetty koko ihmiskunnalle. Allah, Korkein, sanoi: “Ei, Herrasi kautta, he eivät ole tosiuskovaisia, ennenkuin ottavat sinut tuomariksi keskinäisissä kiistoissaan tuntematta sisimmässään tyytymättömyyttä sinun langettamasi päätöksen johdosta ja täydellisesti alistuen.” (Surah an-Nisaa 4:65)

Iman Sanansaattajiin tuottaa paljon hedelmiä, joista muutama:

1) Tieto Allahin Armosta ja Hänen huolestaan ihmiskuntaa kohtaan, lähettihän hän Sanansaattajia heille heitä opastamaan Allahin polulle ja kertomaan heille kuinka heidän tulisi palvoa Allahia, sillä ihmismieli ei tätä muuten tietäisi.

2) Allahin kiittäminen tästä suuresta siunauksesta

3) Rakkaus ja kunnioitus Sanansaattajia kohtaan, antaen heille sen ylistyksen jonka he ansaitsevat, ovathan he Allahin Sanansaattajia ja he palvoivat Häntä, levittivät Hänen sanomaansa ja pyyteettömästi neuvoivat Hänen palvelijoitaan.