Usko Allahin Kirjoihin

koonnut ja suom. Sakeenah VuorinenAn tumina billaahi, wa malaa`ikatihi wa kutubihi
“Se on uskoa Allahiin, Hänen Enkeleihinsä, ja Hänen Kirjoihinsa”


Kirjat (kutub, monikko sanasta kitaab), tarkoittaa sitä, mikä on kirjoitettu. Tällä me tarkoitamme niitä Kirjoja, jotka Allah, Korkein, läheti alas Hänen Sanansaattajilleen armona luomiskunnalle, ja johdatuksena heille, mahdollistaen sen, että he voisivat onnistua ja olla onnellisia tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa.

Usko Allahin Kirjoihin:

Me uskomme, että Allah lähetti kirjoja Hänen Sanansaattajillensa todisteena ihmiskunnalle ja opastukseksi oikeudenmukaisille. He puhdistivat ja opettivat heille viisauden näiden kirjojen kautta. Me uskomme että Allah lähetti alas kirjan jokaisen Sanansaattajan kanssa, sillä Hän sanoo: “Totisesti Me lähetimme Sanansaattajamme selvin todistein ja heidän mukanaan lähetimme Pyhän Kirjan ja mitta perusteet, jotta ihmiskunta saisi noudattaa oikeutta.” (Surah al-Hadid 57:25)

Tiedetyt Kirjat:

Kirjoista jotka Allah lähetti me tiedämme:

1) Tawrah (Toora) joka lähetettiin Musalle ('alayhis-salaam). Se on mahtavin Israelin kansalle lähetetyistä kirjoista: “Totisesti Me lähetimme alas Tooran, jossa on johdatus ja valo, sen lakien mukaan juutalaisia tuomitsivat Profeetat, jotka alistuivat Allahille, rabbit ja kirjan oppineet, koska heidät oli määrätty pitämään huolta Allahin Kirjasta, jonka todistajia he olivat.” (Surah al-Maaidah 5:44)

2) Injil (Evankeliumi), jonka Allah lähetti Isalle ('alayhis-salaam). Se on Tooran vahvistusta ja täydennystä: “Ja Me lähetimme profeettain jälkeen Jeesuksen, Marian pojan, vahvistaen sen, mikä ennen häntä oli sanottu Toorassa; hänelle Me annoimme Evankeliumin joka sisälsi johdatuksen ja valon sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottu Toorassa, opastuksena ja muistutuksena Jumalaa pelkääville.” (Surah al-Maaidah5:46) “… ja sallimaan teille osan sitä, mikä tähän asti on ollut teiltä kiellettyä.” (Surah ali Imran 3:50)

3) Zabur (Psalmit), jotka Allah antoi Dawudille ('alayhis-salaam). “Ja totisesti, Me olemme korottanut muutamia Profeettoja toisten yläpuolelle ja annoimme Daavidille Psalmit.” (Surah al-Israa 17:55)

4) Ibrahimin ('alayhis-salaam) Käärö. “Mutta te pidätte parempana tämän maailman elämää, vaikka tuleva elämä on parempi ja kestävämpi. Näin on totisesti vanhimmissa kirjoituksissa, Aabrahamin ja Mooseksen Kirjoissa.” (Surah al-Alaa 87:16-19)

5) Ylistetty Qur’aan, joka lähetettiin Profeetta Muhammadille , Profeettojen Sinetille. Se “Koraani annettiin opastukseksi ihmisille ja selväksi todistukseksi johdatuksesta, ja erotukseksi (pahan ja hyvän välillä).” (Surah al-Baqarah 2:185)

Koraani on suojattu muutosta vastaan:

“…Totisesti, Koraani on ylevä Kirjoitus, valhe ei siihen ylety, ei edestä eikä takaa, se on sanoma Viisaalta, Ylistetyltä.” (Suuratu Fussilat 41:41-42) Niinpä Koraanilla Allah korvasi aiemmin lähetetyt Kirjat. Allah myös takasi että se tullaan suojelemaan kaikilta muutoksila: “Totisesti Me Itse lähetimme maan päälle kehoituksen ja Me myös seisomme sen vartijana.” (Surah al-Hijr 15:9), sillä Koraani tulee olemaan todiste ihmiskuntaa vastaan Tuomion Päivään saakka. “Tämä ei ole muuta kuin varoitus maailman kansoille, jokaiselle teistä, joka tahtoo pysytellä oikealla tiellä. Mutta ette te itse tahdo, ellei Allah, Maailmojen Herra, sitä tahdo.” (Surah ar-Takwir 81:27-29)

Aiemmat Kirjoitukset muuttuivat:

Aiemmat Kirjoitukset lähetettiin vain rajoitetulle ajan jaksolle. Niidän käyttö loppui kun Koraani lähetettiin alas, sillä se korvasi nämä ja paljasti niiden muutokset. Tämä siksi, että niitä ei ollut suojeltu muutoksilta. Imanin (uskon) vaatimuksena on uskoa kaikkiin Kirjoihin, ja tietää, että niiden ilmestyksen aikana ne olivat täydellisiä tuota maata ja kansaa nähden jolle ne lähetettiin. Ja meidän tulisi tietää, että ilmestyksensä aikana ne olivat täydellisiä Allahin sanoja ja vain ajan ja ihmisten myötä niitä muutettiin ja käänneltiin. Toorah ja Evankeliumi tänä päivänä saattavat sisältää osia alkuperäisestä Ilmestyksestä, mutta mitä, sitä me emme tiedä. Ne läpikävivät muutoksia, lisäyksiä ja vähennyksiä: “Voi niitä, jotka kirjoittavat kirjoituksensa omin käsin ja sanovat ‘Tämä on Allahilta’, hankkiakseen itsellensä siten pientä ansiota!” (Surah al-Baqarah 2:79)

“Sano: ‘Kuka lähetti sitten Pyhän Kirjoituksen, jonka Mooses toi valoksi ja johdatukseksi ihmisille? Te panitte sen muistiin hajanaisina kirjoituksina, joista osan teitte tunnetuksi ja paljon salasitte.” (Surah al-Anaam 6:91)

“Katso, heidän joukossaan on sellaisia, jotka puhuessaan vääristelevät Pyhää Kirjaa, jotta te luulisitte Pyhän Kirjan sanoiksi sellastakin, mikä siihen ei sisälly; he sanovat: ‘Se tulee Allahilta’, vaikka se ei tule Allahilta, ja vedoten Allahiin he valehtelevat vastoin parempaa tietoaan. Ei voi ihminen, jolle Allah on antanut Pyhän Kirjan, viisauden ja profeetan tehtävän sanoa ihmisille: ‘Olkaa minun palvelijoitani samalla tavalla, kuin olette Allahin palvelijoita’. Ei, vaan (hän sanoo): ‘Olkaa Allahin palvelijoita, koska tunnette Pyhän Kirjan ja tutkitte sitä.” (Surah aal Imran 3:78-79)

“Kirjan Kansa! Nyt on tullut luoksenne Meidän lähettiläämme tähdentäen teille paljon siitä, minkä talletitte Kirjoituksessa, ja jättäen paljon syrjään. Nyt on teille tullut Allahilta valo ja selvä Kirjoitus. Sen mukaisesti Allah ohjaa rauhan poluille niitä, jotka etsivät Hänen iloaan. Pimeydestä tahtoo Hän päästää heidät valkeuteen ja opastaa heidät oikealle tielle.” (Surah al-Hijr 15:15-16)

Kuitenkin Da’waa antaessa on erittäin tärkeää muistaa, että pääasia ei ole vikojen löytäminen Raamatusta, tämä ei ollut Profeetan tapa. Päin vastoin, Koraanin itsensä käytön tulisi meille olla tarpeeksi.

Usko Allahin lähettämiin Kirjoihin sisältää neljä asiaa:

1) Uskoa, että Allah, Korkein, on lähettänyt ne alas maan päälle.

2) Uskoa Kirjoihin joiden nimet me tiedämme, kuten Koraani, joka lähetettiin Profeetta Muhammadille , Tawraat (Torah) joka lähetettiin Musalle ('alayhis-salaam), Injil (Evankeliumi) joka lähetettiin Isalle (Jesus, as) ja Zabur joka annettiin Dawudille (David), ja niihin, joiden nimiä me emme erityisesti tiedä, uskomme yleisesti kaikkiin.

3) Vahvistaa mitä hyvänsä me tiedämme että Kirjoissa on sanottu, kuten mitä hyvänsä on sanottu Koraanissa ja mitä hyvänsä on säilynyt koskemattomana aiemmista Kirjoista.

4) Toimia kaikkien niiden määräysten mukaan jotka tiedämme Kirjoissa ja joita ei ole kumottu, ja olla tyytyväinen tähän, ja totaalisesti alistautua tähän - ymmärrämme me viisauden tämän takana tai emme. Kaikki aiemmat Kirjat ja niissä olevat määräykset kumottiin Koraanilla. Allah, Korkein sanoo: “Me olemme lähettäneet sinulle (oi Muhammad) Kirjan totuudessa, varmentaaksemme edeltäkäyneet kirjoitukset ja säilyttääksemme niiden tarkkuuden. Tuomitse siis Allahin ilmestyksen mukaisesti.” (Surah al-Maaidah 5:48)

Tämä Ayah tarkoittaa, että Koraani on tuomari vanhempien kirjoitusten ylitse, joten näin ollen ei ole luvallista toimia aiemmissa kirjoissa olleiden määräysten mukaan, paitsi niiden, jotka on oikeaksi todistettu ja hyväksytty Koraanissa.

Iman (usko) Allahin lähettämiin Kirjoihin tuottaa paljon hedelmiä, joista muutama:

a) Tieto siitä, että Allah, Korkein, pitää huolta Hänen palvelijoistaan ja näin ollen lähetti jokaiselle kansalle Kirjan heitä johdattamaan.

b) Tieto Allahin, Korkeimman, suuresta viisaudesta Hänen lähettäessään jokaiselle kansakunnalle lait jotka sopivat heille ja heidän tilaansa. Kuten Allah, Korkein, sanoo: “Kullekin kansalle Me sääsimme omat lakinsa ja tapansa.” (Surah al-Maaidah 5:48)

c) Tämän uskon pitäsi myös rohkaista meitä kiittämään Allahia enemmän tästä siunauksesta jonka Hän on meille antanut.