Tawhid

koonnut Sakeenah VuorinenTawhidin kategoriat:

1. Tawhid ar-Rububiyah

2. Tawhid al-Uluhiyah

3. Tawhid al-Asma was-Sifat

Tawhid ar-Rububiyah

• Hyväksyä ja uskoa että Allah on yksi Hänen teoissaan. Uskoa että Hän on Maailmojen Herra, Oikeudenmukaisin Tuomari jne. Allah sanoo Koraannissa, Surah al-Faatihassa, Ayah 1:

Kaikki ylistys Allahille, Maailmojen Herralle

• Jopa Mushrikun (pakanat) Profeetan aikaan uskoivat tähän Tawhidin osaan.

• Tawhid ar-Rububiyah ei kuitenkaan yksin riitä, vaan se pitää täydentää muilla Tawhidin osa-alueilla. Me opimme palvomaan Allahia tämän kautta, sillä Allahin Herruuden ja Hänen Suuruuteensa tunnistaminsen tulisi johtaa Hänen palvomiseensa.

• Allahin Herruuden tunnistamiseen ei tarvita paljoa. Tarvitsee vain katsella ympärilleen. Allah myös käskee monissa Koraanin kohdissa ihmiskuntaa katselemaan ympärilleen ja miettimään Allahin luomistyötä. Esim. Surah al-Ghaashiyah, Ayat 17-20 :

Eivätkö he näe, kuinka kamelit on luotu, kuinka taivas on kaartunut korkeaksi, kuinka vuoret on pystytetty ja kuinka maa on avaraksi levitetty?

Ja Suurassa ali Imran (3) Ayassa 190 Allah sanoo:

“Totisesti taivaiden ja maan luomisessa ja yön ja päivän vaihtelussa on merkkejä ymmärtämyksen miehille.”

Profeetta sanoi lausuessaan tämän Ayan Bilalille : “Paha periköön hänet joka lukee tämän Ayan eikä ihmettele!”

Tawhid al-Uluhiyah

• Palvoa yksin Allahia niin että kaikki tekomme (niin sisäiset kuin ulkoisetkin) ovat Allahille yksin.

“Sinua me palvomme ja Sinua me huudamme avuksi.” (al-Faatihah)

“Ja totisesti Moskeijat ovat vain Allahille yksin, joten älä kutsu ketään Allahin rinnalla.” (Surah al-Jinn Ayah 18)

• Tämä Tawhidin kategoria synnyttää vaikeuksia useimmille (ei-Muslimeille). Näin ollen se onkin myös tärkeä erottaja Paratiisin ja Helvetin ihmisten välillä.

Allah lähetti kaikki Sanansaattajat saman sanoman kanssa (Surah an-Nahl 16, Ayah 36):

“Ja totisesti Me olemme lähettäneet joka Ummalle (kansakunnalle) Sanansaattajan kutsuen: Palvokaa Allahia ja välttäkää Taaghuut (kaikkea mitä palvotaan Allahin rinnalla).”

Tawhid al-Asma was-Sifat

• Allahin Nimien ja Ominaisuuksien vahvistaminen kuten Hän on kuvannut Itseään Koraanissa, ja kuten Allahin Sanansaattaja on kuvannut Häntä autenttisissa haditheissa.

• Allah Sanoo Koraanissa (Surah ash-Shuura 42 Ayah 11):

“Ei ole ketään kuin Hän ja Hän on Kaikki-Kuuleva, Kaikki-Näkevä.”

• Meidän tulee uskoa Allahin Nimiin ja Ominaisuuksiin ilman Ilhaadia (erottautua tai muuttaa).

Ilhaadiä on kahta tyyppiä:

1) Ilhaad Allahin Nimissä ja Ominaisuuksissa (joista 4 päätyyppiä on lueteltu alla).

1) Tahrif tai Tawil: Erottaa tai muuttaa alkuperäisestä tarkoituksesta. Kolme eri tyyppiä:

a) Muuttaa sanan sanontaa tietämättömyyttään tai vahingossa, kuitenkin säilyttäen sen alkuperäisen tarkoituksen

b) Tarkoituksella muuttaa sanan tarkoitus, kuitenkin säilyttäen sen alkuperäisen kirjoitustavan.

c) Tarkoituksella torjua sanan tarkoituksen, kirjoituksen ja muuttaen sen kirjoitustapaa. (Huom. Tämä on itseasiassa Ta’teel)

2) Tatil: Totaalisesti TORJUA tai kieltää (Huom. Jokainen Ta’teel on Tahreef, mutta ei joka Tahreef ole Ta’teel).

3) Takyif : Kysyä MITEN (ja selittää miten).

4) Tamthil: Luomistyöhön vertaaminen.

2) Ilhaad Allahin Ayoissa (kaksi tyyppiä)

1) Ilhaad Allahin Luoduissa Ayoissa: Esimerkiksi sanoa, ettei Allah ole puiden, vuorien, taivaan, taivaan, tähtien ja auringon jne. luoja.

2) Ilhaad Allahin Shariah Ayoissa: Esimerkiksi Allahin lakien hylkääminen tai niiden muuttaminen, tai sanominen että Allahin Shariaa ei tulisi seurata, tai hallitsemalla muiden kuin Allahin lakien mukaan.

Nimet joilla Allah ei ole kutsunut itsään:

Koskien niitä nimiä joita Allah, subhanahu wa ta’ala tai Profeetta ei ole kutsunut Allahia, Azza wa Jall, meidän tulisi vahvistaa niiden tarkoitus, jos tarkoitus on oikea ja kieltää tarkoitus jos tarkoitus on väärä, mutta varsinaisen nimeämisen jätämme Allahille, sillä sitä emme tiedä. - Parasta on jättää tämä kokonaan.

Allahin Attribuutteja on 2 eri tyyppiä

1) Sifaatud-Daasi: Kuvaavat Allahin Olemassaoloa. Nämä ovat Attribuutteja jotka ovat erottamattomia Allahista. Kuten Viisaus, Tieto, Kuuleminen, Näkeminen jne.

2) Sifaatul-Filiyah: Kuvaavat Allahin Tekoja. Asioita joita Hän tekee kun Hän niin tahtoo. Esimerkiksi Luominen, Elämän Antaminen, Kuolleesta nostaminen, Kuolema jne.

Esim. Yksi Allahin Suurimmista Nimistä on Al-Hayyul-Qayyuum (Ayatul-Kursi 2:255) ja se pitää sisällään kaikki Allahin Nimet ja Ominaisuudet.

- Al-Hayy (Ikuisesti Elävä): Pitää sisällään kaikki Allahin Ominaisuudet jotka ovat Hänestä erottamattomia (Sifaatud-Daasi). Esimerkiksi, Allahin Kuuleminen, Näkeminen jne.

- Al-Qayyuum: Tarkoittaa Häntä, joka on vapaa kaikista tarpeista, ja Häntä, jota kaikki tarvitsevat. Ja se kuvaa Allahin kaikkia Tekoja (Sifaatul-Filiyah).