Shirk (II)

 koonnut ja suom. Sakeenah VuorinenViime kerralla puhuimme suuresta Shirkistä ja sen eri muodoista. Mainitsimme:

  1. Avun pyytäminen kuolleilta tai heiltä jotka eivät ole läsnä
  2. Valan vannominen jonkun muun kuin Allahin nimeen
  3. Uhraaminen jonkun muun nimeen kuin Allahin
  4. Jonkun muun ympärikiertäminen kuin Ka’ban
  5. Taiat ja noituus
  6. Tiedon väittäminen Al-Ghaybista (näkymättömästä)
  7. Muiden kuin Allahin lakien toteuttaminen

Miten sitten poistamme Shirkin?

On muutama tärkeä asia jotka meidän tulee ottaa huomioon halutessamme poistaa Shirkin.

1) Uskomus, että muut jakavat Allahin töitä kuten Suufien uskomus että on miehiä nimeltä Qutub jotka hoitavat universumin asioita, vaikka Allah kysyi idoleiden palvojilta”Ja kenen käskyvallassa ovat asiat? He vastaava silloin ‘Allahin’.” (Surah Yunus 10:31)

2) Uskomus, että muilla kuin Allahilla on oikeus tulla palvotuksi, kuten Profeettojen ja pyhimysten kutsunta apuun jne. Allah sanoo “Sano [Oi Muhammad]:’Kutsun vain Herraani, enkä aseta partnereita Hänen runnalleen.” (Surah al-Jinn 72:20) Allahin Sanansaattaja sanoi: “Kutsu on palvontaa.” (Hadith Sahih, kertonut at-Tirmidhi)

3) Uskomus, että muilla voi olla Allahin Ominaisuuksia, kuten uskomus, että Profeetat ja pyhimykset voivat tietää näkymättömän, Allah sanoo “Sano: Kukaan taivaissa tai maan päällä ei tiedä ghaybia (näkymätöntä) paitsi Allah.” (Surah an-Naml 27:65)

4) Anthropomorphisien (Tashbeeh) tekeminen, Allahin Ominaisuuksien vertaaminen ihmisiin, kuten tekee hän joka sanoo: Allahin ja ihmisten välillä tulee olla välittäjä jota me kutsumme rukouksissamme, aivan kuten ihminen ei voi mennä tapaamaan maan johtajaa paitsi välikäden kautta, tämä on Luojan vertaamista Hänen luomiskuntaansa, mikä on Shirkiä. Allah sanoo: “…ei ole ketään Hänen kaltaistaan…” (Surah ash-Shuuraa 42:11) Allah sanoo: “Jos liität muita palvomisen kohteeksi Allahin kanssa, [niin sitten] totisesti tekosi tulevat olemaan turhia, ja tulet totisesti olemaan häviäjien joukossa.” (Surah az-Zumar 39:65)

Suuren Shirkin (Shirkul-Akbar) vaarat ja rangaistus

Shirkul-Akbar tuomitsee ihmisen ikuiseen rangaistukseen Helvetin Tulessa, kuten Allah sanoo: “Totisesti, kuka hyvänsä asettaa parnereita Allahin rinnalle, häneltä Allah kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli, siellä ei ole auttajia väärintekijöille.”(Surah al-Ma’idah 5:72)

Profeetta sanoi: “Hän joka tapaa Allahin ja on asettanut jotain partneriksi Hänen rinnalleen tulee astumaan (Helvetin) Tuleen.” (Kerännyt Muslim)

Lisäksi jos joku palvoo muita Allahin rinnalla, niin hänen hyvät tekonsa eivät ole hyödyksi Tuonpuoleisessa. Allah sanoo Profeettoja koskien: “…Mutta jos he olisivat rinnastaneet palvonnassa muita Allahin rinnalle, niin kaikki heidän aherruksensa olisi turhaa.” (Surah al-An’aam 6:88)

Profeetta sanoi, että Allah sanoo: “Minulla ei ole tarvetta partnereihin, kukahyvänsä tekee jonkun teon missä hän asettaa partnerin Minun rinnalleni, Minä torjun hänet ja hänen Shirkinsä (eli sen teon, missä hän asetti partnerin Allahin rinnalle).” (Hadith Qudsi, kerännyt Muslim)

Pieni Shirk (Shirkul-Asghar)

Shirkul-Ashgar (Pieni Shirk) on sitä, että palvoo Allahia haluten, että muut näkevät sen. Allah sanoo: “Ken tahansa siis toivoo kohtaavansa Herransa, suorittakoon hyviä tekoja älköönkä ketään muuta palvoko niin kuin Herraansa.” (Surah al-Kahf 18:110)

Profeetta sanoi: “Mitä pelkään teille eniten on Shirkul-Asghar - ar-Riyaa (palvomista tullakseen nähdyksi).” (Sahih, kerännyt Ahmad)

Shirkul-Asgharia on myös sanoa: “Jos ei olisi tämä ja tämä, se on Allahin ja tämän ja tämän tahto.” Profeetta sanoi: “Älkää sanoko: Se on Allahin ja sen ja sen tahto, mieluummin sanokaa: Se on Allahin tahto, ja sitten sen ja sen tahto.” (Sahih, kertonut Ahmad)

Hyvänonnenkalut

Meidän ei myöskään tulisi kantaa minkäänlaisia hyvänonnenkaluja, sillä Allah sanoo:“Ja jos Allah koskettaa sinua pahalla, niin kukaan ei sitä pysty poistamaan kuin Hän…” (Surah al-An’aam 6:17)

Hudhayfa näki miehen kantamassa riipusta hänen kätensä ympärillä jotta hänen kuumeensa paranisi, joten hän katkaisi riipuksen lausuen Allahin Sanat “Ja suurin osa heistä eivät usko Allahiin paitsi että he asettavat partnereita [Hänen rinnalleen].” (Surah Yusuf 12:106)

Profeetta sanoi: “Kuka hyvänsä kantaa amulettia on tehnyt Shirkiä.” (Sahih, kerännyt Ahmad) ja hän sanoi: “Ar-Ruqaa, at-Timaa`im ja at-Tiwalah ovat kaikki Shirkiä.” (Ahmad, Abuu Daawuud)

At-Tamaa`im on sitä, että esim. Laittaa amuletin lapsen kaulan ympärille pelastaakseen heidät pahan silmän vaikutukselta. Jos nämä amuletit sisältävät Koraania, niin silloin jotkut esi-isistämme hyväksyivät ne, mutta monet kielsivät. Ibn Mas’uud oli heidän joukossaan jotka tiukasti kielsivät amuletit.

Ar-Ruqaa tai al-Azaa`im on teko jossa lausutaan jotain poistaakseen paha. Tämä voi olla joko Sunnah tai Shirk. On olemassa eri duaat Sunnasta mitä voi sanoa kipua lievittämään, mutta jos se ei ole Sunnasta tai Koraanista, niin se on Shirk.

At-Tiqalah (noituus) on esimerkiksi sitä, kun joku väittää että hän voi saada miehen rakastamaan vaimoaan enemmän tai toisin päin.

Jos me eliminoimme nämä Shirkin tavat ja palvomme Allahia yksin niin silloin todella uskomme Allahin ykseyteen. Oi Allah, anna meidän olla heidän joukossaan jotka palvovat Yksin Sinua, äläkä tee meistä idolien palvojia. Aamin.

Sahih al-Bukhari

Hadith 3.476 Narrated by Abuu Sa’eed

Some of the companions of the Prophet went on a journey till they reached some of the 'Arab tribes (at night). They asked the latter to treat them as their guests but they refused. The chief of that tribe was then bitten by a snake (or stung by a scorpion) and they tried their best to cure him but in vain. Some of them said (to the others), "Nothing has benefited him, will you go to the people who resided here at night, it may be that some of them might possess something (as treatment)," They went to the group of the companions (of the Prophet ) and said, "Our chief has been bitten by a snake (or stung by a scorpion) and we have tried everything but he has not benefited. Have you got anything (useful)?" One of them replied, "Yes, by Allah! I can recite a Ruqya, but as you have refused to accept us as your guests, I will not recite the Ruqya for you unless you fix for us some wages for it." They agreedto pay them a flock of sheep. One of them then went and recited (Surat-ul-Fatiha): "All the praises are for the Lord of the Worlds"and puffed over the chief who became all right as if he was released from a chain, and got up and started walking, showing no signs of sickness.

They paid them what they agreed to pay. Some of them (i.e. the companions) then suggested to divide their earnings among themselves, but the one who performed the recitation said, "Do not divide them till we go to the Prophet and narrate the whole story to him, and wait for his order." So, they went to Allah's Apostle and narrated the story. Allah's Apostle asked, "How did you come to know that Surat-ul-Fatiha was recited as Ruqya?" Then he added, "You have done the right thing. Divide (what you have earned) and assign a share for me as well." The Prophet smiled thereupon.