Shirk (I)

koonnut ja suom. Sakeenah Vuorinen


Suuri Shirk

Suuri Shirk on sitä, että omistaa minkä tahansa palvomisen muodoista muille kuin Allahille, kuten rukouksen, uhrauksen, pyynnön jne. Todisteena tälle Allah sanoo Koraanissa: “Ja älä kutsu avuksesi Allahin vertaisena sellaista, mikä ei sinua hyödytä eikä vahingoita, sillä jos näin teet, olet kuuluva Thaalimuun:ien (väärämieliset, väärintekijät) joukkoon.” (Surah Yunus 10:106)

Profeetta Muhammad sanoi: “Suurimmat synnit ovat: Jonkun asettaminen Allahin rinnalle palvonnassa, tottelemattomuus vanhempia kohtaan ja väärän todistuksen antaminen.” (Kertonut Muslim)

Suurin synti Allahin silmissä on Suuri Shirk. Tämän tiesi myös Luqmaan, sillä Allah kertoo että hän sanoi pojalleen: “Oi poikani! Älä aseta ketään Allahin rinnalle. Totisesti Allahin rinnalle toisen asettaminen on suuri Thulm (väärä).” (Surah Luqmaan 31:13)

Allahin Sanansaattajalta kerran kysyttiin mikä on suurin synti ja hän vastasi: “Allahin rinnalle partnerin asettaminen vaikka Hän yksin sinut loi.” (Kerännyt al-Bukhari ja Muslim)

Aina tulee olemaan “Muslimien” joukosta niitä, jotka asettavat partnereita Allahin rinnalle. Allah sanoo Koraanissa: Ja useimmat heistä eivät usko Allahiin vaan asettavat muita jumalia Hänen rinnalleen.” (Surah Yusuf 12:106)

Profeetta sanoi: “Tuomion Päivää ei tule ennenkuin jotkut heimot minun Ummastani (Islamin kansakunnasta) ovat liittyneet idolien palvojiin ja he jopa palvovat idoleita.” (Sahih hadith, kerännyt at-Tirmidhi)

Kuolleden rukoilu on Suuri Shirk

Allah sanoo Koraanissa: “Älä rukoile muita jumalia Allahin ohella, muuten kuulut niihin, joita kohtaa tuomio.” (Surah ash-Shuaraa 26:213)

Profeetta sanoi: “Kuka hyvänsä kuolee ja on kutsunut muita Allahin rinnalla tulee astumaan Helvetin Tuleen.” (Kerännyt al-Bukhari)

Kutsu (rukous) on osa palvontaa ja kuolleet eivät sitä voi kuulla

Allah sanoo: “Ja teidän Herranne sanoo: ‘Kutsukaa Minua, Minä vastaan teille; totisesti, ne, jotka ovat liian ylpeitä palvelemaan Minua, joutuvat pian nöyryytettyinä Helvettiin.” (Surah al-Muminun 40:60)

Profeetta sanoi: “Ad-du’aa`u huwal-‘ibaadah” “Kutsu on palvontaa.” (Sahih hadith, kertonut at-Tirmidhi)

Tästä Ayasta ja hadithista näemme selvästi, että Duan (kutsun) tekeminen on osa palvontaa. Tämä palvonta, kuten kaikki muukin, kuuluu yksin Allahille. Surullista kyllä, on kuitenkin olemassa Muslimeita, jotka kutsuvat myös kuolleita (joita he kutsuvat pyhimyksiksi) haudoissaan. Meille on kuitenkin selvästi Koraanissa ja Sunnassa kerrottu, että kuolleet eivät meidän kutsuamme voi kuulla. Allah sanoo Koraanissa: “Mutta sinä et voi saada kuulemaan heitä, jotka ovat haudoissaan.” (Surah al-Faatir 35:22)

Tiedämme kuitenkin kaikki tarinan Badrin taistelun loppupuolelta, jolloin Profeetta puhui haudassaan makaaville mushrikuuneille (idoleiden palvojille). Katsokaamme tälle selitystä Hadithista. Ibn Umar kertoo, että Profeetta seisoi idoleiden palvojien haudoilla Badrissa ja luki: “Oletko löytänyt todeksi sen, mitä teidän Herranne lupasi?” (Surah al-Araaf 7:44) Sitten hän sanoi: “Nyt he kuulevat mitä minä sanon.” Tämä mainittiin Aishalle ja hän sanoi, että Profeetta vain sanoi: “Nyt he tulevat tietämään, että mitä heille tapasin kertoa on totuus.” Sitten hän lausui: “Totisesti et voi saada kuolleita kuulemaan…” (Surah an-Naml 27:80) Qatadah, hadithin kertoja Ibn Umarilta sanoi: “Allah toi heidät eloon saadakseen heidät kuulemaan Profeetan sanat jotta se olisi heille muistutus, nöyryytys, rangaistus, suru ja katumus.”

Tämä hadith opettaa:

1) Että nämä idoleiden palvojat jotka tapettiin (al-Badrissa) tuotiin väliaikaisesti kuulemaan Allahin Käskystä. Tälle todisteena on Profeetan sanonta: “Nyt he pystyvät kuulemaan,” mikä kuvastaa sitä, että myöhemmin he eivät enää voi kuulla, kuten Qatadah, hadithin yksi kertojista sanoi: “Allah toi heidät eloon saadakseen heidät kuulemaan hänen sanansta muistuttaakseen, nöyryyttääkseen… “

2) Aishan torjunta Ibn Umarin versiolle, että Profeetta ei sanonut: “He voivat kuulla” mutta sen sijaan hän sanoi: “Nyt he tietävät” perustui säkeeseen : “Totisesti et voi saada kuolleita kuulemaan…” (Surah an-Naml 27:80)

3) Ibn Umarin ja Aishan versiot voidaan harmonisoida yhteen seuraavalla tavalla: On selvää, että kuolleet eivät voi kuulla, kuten on selvästi kerrottu Koraanissa, mutta Allah toi kuolleet idolien palvojat (Badrissa) eloon ihmeen kautta Hänen Sanansaattajansa vuoksi, jotta he voisivat kuulla hänet - aivan kuin Qatadah, Hadithin yksi kertojista sanoi - ja Allah Subhaanahu wa Ta’aala tietää parhaiten.

Suuren Shirkin tyypit

Avun pyytäminen kuolleilta tai heiltä jotka eivät ole läsnä

Meidän ei tulisi pyytää apua heiltä, sen sijaan meidän tulisi pyytää apua Allahilta, kuten Hän sanoo: “ Ja ne, joita ihmiset huutavat avukseen Allahin sijaan, eivät voi mitään luoda, sillä he itse ovat luotuja. Kuolleita he ovat, eivät eläviä; eivätkä he tiedä, milloin heidän ylösnousemuksensa tapahtuu.” (Surah an-Nahl 16:20-21)

(Muistatteko) kuinka teidän huutaessanne apua Herraltanne Hän vastasi teille.” (Surah al-Anfaal 8:9)

Profeetta rukoili: “Oi Iänkaikkinen, Itseriittoinen, Kenen tarpeessa kaikki ovat, etsin apua Sinun Armosi kautta.” (Hasan, koonnut at-Tirmidhi)

Ei ole luvallista pyytää apua keneltäkään muulta kuin Allahilta. Todisteena tälle on Allahin sanonta: “Sinua (yksin) me palvomme ja Sinua (yksin) me kutsumme apuun.” (Surah al-Faatihah 1:5)

Profeetta sanoi: “Jos pyydät, pyydä Allahilta, jos etsit apua, etsi Allahin apua.” (Sahih, at-Tirmidhi)

Eläviltä voimme pyytää apua niissä asioissa joissa he voivat meitä auttaa, kuten Allah sanoo: “…auttakaa toisianne hyvässä, oikeudenmukaisessa ja hurskaudessa.” (Surah al-Ma’idah 5:2)

Profeetta sanoi: “Allah auttaa Hänen palvojaansa niin kauan kuin palvoja auttaa hänen veljeään.” (Muslim)

Valan vannominen jonkun muun kuin Allahin nimeen

Ei ole luvallista vannoa valaa muun kuin Allahin nimeen, kuten Allah mainitsee Maryamin äidin sanoneen: “Herra, minä olen Sinulle vannonut ja kokonaan pyhittänyt, minkä kohdussani kannan.” (Surah ali Imran 3:35)

Uhraaminen jonkun muun nimeen kuin Allahin

Ei ole luvallista uhrata muun kuin Allahin nimeen, todisteena tälle on Allahin sanonta: “Niinpä käänny rukouksessasi Herrasi puoleen ja uhraa (Hänelle yksin).” (Surah al-Kawthar 108:2)

Profeetta sanoi:“Allah kiroaa sen joka uhraa ja teurastaa muun kuin Allahin nimeen.” (Muslim)

Jonkun muun ympärikiertäminen kuin Ka’ban

Ei ole luvallista tehdä Tawaafia muun kuin Ka’ban ympärillä, kuten Allah sanoo:“Ja kulkekoot Vanhan Talon (Ka’bah Makkassa) ympäri.” (Surah al-Hajj 22:29)

Profeetta sanoi: “Kuka hyvänsä kulkee Talon (Ka’ban) ympäri seitsämän kertaa ja rukoilee kaksi Rak’aa on aivan kuin hän olisi vapauttanut orjan.” (Sahih, ibn Maajah)

Taiat ja noituus

Taikuruuden ja noituuden harjoittaminen on uskon torjuntaa (al-Kufr), kuten Allah sanoi: “Mutta saatanat olivat uskottomia ja opettivat ihmisille noituutta.” (Surah al-Baqarah 2:102)

Profeetta sanoi: “Vältä seitsämää kuolemansyntiä: Shirk, noituus…” (Muslim)

Tiedon väittäminen Al-Ghaybista (näkymättömästä)

Jos joku (esim. Tulevaisuuden kertoja) väittää tietoa al-ghaybista meidän ei tulisi uskoa heitä, sillä Allah sanoo: “Sano: Kukaan taivaissa ja maan päällä ei tiedä al-ghaybia (näkymätöntä) paitsi Allah.” (Surah an-Naml 27:65)

Profeetta sanoi: “Kukahyvänsä menee tulevaisuuden tai runonlausujan luo ja uskoo mitä he sanovat, hän on torjunut mitä on ilmestynyt Muhammadille.” (Sahih, Ahmad)

Muiden kuin Allahin lakien toteuttaminen

Se, että henkilö johtaa maata tai hyväksyy muiden kuin Allahin lait on Uskon torjumista. Allah sanoo: “Ja kukahyvänsä ei tuomitse Allahin ilmestyksen mukaan ovat Kaafireitä (uskottomia).” (Surah al-Maa’idah 5:44)

“Kun johtajat eivät aseta sääntöjä Allahin Kirjan mukaan ja valitse sitä hyvää minkä Allah on antanut, Allah tulee aiheuttamaan konflikteja heidän välillään.” (Sahih, Ibn Maajah)