Laa ilaaha illAllah’n ehdot (I)

Jamaal ad-Din Zarabozo
suom. Sakeenah Vuorinen


Jokainen Muslimi tietää, että avain Paratiisiin on tunnustus: “Ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Allah.” Silti liian moni Muslimi yksinkertaisesti luottaa tähän lauseeseen ja uskoo, että niin kauan kuin he ovat pelkästään sanoneet tämän tunnustuksen, mikään ei voi heitä vahingoittaa. He uskovat että heille on luvattu Paratiisi vain lausutun shahadan kautta.

Ei ole epäilystäkään siitä, että vain tunnustus, “Todistan, ettei ole ketään palvomisen arvoista kuin Allah ja Muhammad on Hänen palvelijansa ja Sanansaattajansa.” ei ole tarpeeksi pelastukseen. Itseasiassa tekopyhät tapasivat sanoa tämän todistuksen useaan kertaan, ja silti Allah kuvaa heitä valehtelijoina ja sanoo että he tulevat olemaan Helvetin alimassa osassa.

Mutta kuten moni lainoppinut, silti, sanoo, tämä lause tai todistus on avain Paratiisiin. Kuuluisa Seuraaja Wahb ibn Munabbilta kerran kysyttiin: “Eikö todistus Laa ilaaha illAllah olekin avain Paratiisiin?” Hän vastasi: “Kyllä, mutta jokaisella avaimella on kolonsa. Jos tulet avaimella jossa on oikeat koloset, ovi aukeaa sinulle. Sen sijaan jos sinulla ei ole oikeita koloja, ovi ei aukea sinulle.” Niinpä myös tämän todistuksen tulee sisältää tietyt ehdot. Nämä ehdot ovat ne, jotka tulevat erottamaan ihmisen jota tämä todistus hyödyttää, hänestä jota tämä todistus ei hyödytä, ei väliä kuinka monta kertaa päivässä hän on tämän todistuksen sanonut.

Ennenkuin käymme läpi shahadan ehdot, on vielä yksi asia joka on tarpeellista mainita. Tämä on se, että joillakin ihmisillä on tapana ottaa yksi hadith tai yksi Ayah ja perustaen oman näkemyksensä tähän yhteen tekstiin he tekevät jotain johtopäätöksiä, kuten esimerkiksi, kuka hyvänsä sanoo; “Ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Allah,” tulee astumaan Paratiisiin. Mutta itseasiassa, meidän tulisi tajuta, että kaikki Koraanista ja Sunnasta täydentävät toisiaan ja selittävät toinen toistaan. Jos pyritään löytämään oikea vastaus johonkin kysymykseen, täytyy tuoda yhteen kaikki tähän aiheeseen liittyvät säkeet tai hadithit ja katsoa mikä on Islamin todellinen vastaus kysymykseen. Sama pätee myös aiheessamme Shahadah’n ehdoissa.

Jos opiskelemme Koraanin säkeitä ja Profeetan Haditheja, tulemme huomaamaan että Shahadan ehtoja on seitsämän, kahdeksan tai yhdeksän, riippuen siitä miten me niitä katsomme. On meille todella tärkeää, että varmistamme sen, että löydämme nämä ehdot omista elämistämme ja omasta uskon todistuksestamme. Meidän täytyy tehdä parhaamme tyydyttääksemme nämä ehdot ennen kuin on liian myöhäistä ja meidän todistuksellamme ei ole minkäänlaista arvoa. Tämä onkin tämän luennon tarkoitus, Insha Allah. Se ei suinkaan ole yksinkertaisesti vain näiden ehtojen opeteusta varten. Totisesti, siinä ei ole mitään hyötyä. Mutta se on, sen sijaan, meille kaikille, jotta voisimme katsoa itseemme ja varmistaa että me varmasti täytämme nämä ehdot jotta, Allahin Armon kautta, Paratiisin ovet tulevat aukeamaan meille meidän avaimellamme Laa ilaaha illAllah.

Ensimmäinen näistä ehdoista on tieto (al-‘ilm). Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella tulee olla perus- ja yleinen ymmärtämys ja tieto siitä, mitä Shahadah tarkoittaa. Meidän tulee ymmärtää, mitä Shahadah vahvistaa ja mitä Shahadah kieltää. Allah sanoo Koraanissa:”Joten tiedä, ettei ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Allah ja pyydä anteeksiantoa synneillesi.” (Suuratu Muhammad 47:19) Vastaavasti Profeetta sanoi: “Kuka hyvänsä kuolee tietäen että ei ole muuta palvomisen arvoista kuin Allah tulee astumaan Paratiisiin.” (Kerännyt Muslim)

Itseasiassa Shahadah itsessään on todistus. Kun joku todistaa jostakin, hänen täytyy tietää mitä hänen todistuksensa koskee. Luonnollisesti todistus jostain, mitä hänellä ei ole mitään tietoa on täysin arvoton. Allah sanoo Koraanissa: “…paitsi hänet, joka todistaa totuudesta tietäen.” (Surah az-Zukhruuf 43:86)

Nyt tämä ehto varmaankin kuulostaa itsestäänselvältä. Jos joku sanoisi sinulle, “Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah,” ja sitten sanoisi ettkä mitä hän tarkoitti Allahilla on Jeesusu, sinä välittömästi sanoisit hänelle, että hänen Shahadansa on hölynpölyä. Silti, voitko kuvitella että maailmassa on ns. Muslimi maa, joka vielä vähän aikaa sitten tapasi vuosittain juhlia viikon verran “Meren Jumalien”-juhlaa! Silti jatkuvasti he kutsuivat itseään Muslimeiksi ja sanovat Shahadan useita kertoja päivässä. Tämä selvästi todistaa, että heillä ei ole harmainta aavistusta mitä Shahadah tarkoittaa. Jollei heillä ole jotain tekosyytä joka on Allahin edessä hyväksyttävä, luuletko, että tämän kaltainen Shahadah tulee aukaisemaan heille Paratiisin portit?

Tänäkin päivänä on monia Muslimeita jotka ihmettelevät miksemme me hyväksyisi sekularismia? He ajattelevat että sekularismissa ei ole mitään väärää! Monet näistä Muslimeista rukoilevat viisi kertaa päivässä ja toistavat Shahadaa jatkuvasti. Silti heidän mielestään ei ole mitään väärää hyväksyä toista Lain Antajaa kuin Allah? Minkä laista Shahadaa nämä ihmiset oikein todistavat?

Jokaisen meistä tulisi tehdä parhaamme oppiaksemme ainakin Islaminuskon alkeet. Shahadan tarkoituksen alkeet. Tällä tavalla, jos Allah suo, me tulemme tunnustamaan oikean Shahadan. Me tulemme todistamaan totuutta niin kuin meidän sitä tulisi todistaa.

Toinen Shahadan ehdoista on varmuus eli al-yaqeen. Tämä on epävarmuuden ja epäilyksen vastakohta. Islamissa, itseasiassa, minkäänlainen epäilys on sama kuin kufr tai epäusko. Meidän täytyy, sydämissämme, olla todella varmoja Shahadan totuudesta. Meidän sydämemme eivät saa vapista millään tavalla kun todistamme totuutta joka kuuluu: “Ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Allah.”

Allah kuvaa uskovaisia Koraanissa heinä, jotka ovat uskoneet Allahiin ja heidän sydämensä eivät vapise. Allah sanoo: “Vain he ovat uskovaisia jotka ovat uskoneet Allahiin ja Hänen Sanansaattajaansa ja jälkikäteen eivät sitä epäile vaan sotivat heidän omaisuudellaan ja hengellään Allahin tiellä. He, he ovat totuudenmukaisia!" (Surah al-Hujurat 49:15) Vastaavasti Allahin Sanansaattaja sanoi “Ei kukaan tapaa Allahia sen todistuksen kanssa, että ei ole ketään palvomisen arvoista kuin Allah ja minä olen Allahin Sanansaattaja, ja hänellä ei ole todistuksesta minkäänlaista epäilystä, paitsi että hän tulee astumaan Paratiisiin.” (Kertonut Muslim)

Totisesti Allah kuvaa tekopyhiä niinä ihmisinä joiden sydämet vapisevat. Esimerkiksi Allah sanoo: “Vain he, ketkä eivät usko Allahiin ja Viimeiseen Päivään ja heiden sydämet ovat epäilyksessä pyytävät sinua jättämään [menemättä Jihaadiin]. Niinpä heidän epäilyksessään he vapisevat.” (Surah at-Tawbah 9:45)

Monet oppineet ovat sanoneet, että sydämen sairaudet tai epäilykset ja harhaluulot joiden annetaan asettua sydämiin ovat vaarallisempia henkilön uskolle kuin himot ja halut. Tämä on siksi, koska himot ja halut voidaan tyydyttää joskus, ja ihminen silti tietää että ne se on väärin ja hän voi hallita itseään ja katua ja jättää tämän pahan teon. Sen sijaan epäilykset ja harhaluulot voivat heikontaa sydäntä ilman parannusta, kunnes henkilö vihdoin jättää Islamin kokonaan tai jatkaa Islamin harjoittamista samaan aikaan kuin hänen sydämessään ei enää ole todellista uskoa.

Paras parannus näille epäilyksille on tiedon etsintä. Läpi oikean tiedon Koraanista ja Sunnasta useimmat epäilykset poistuvat. Opiskelun ja ymmärtämyksen kautta tulee varmuus. Ja samalla kun opiskelee ja oppii lisää hänen varmuutensa tulee vahvemmaksi ja vahvemmaksi.

Annan teille muutaman esimerkin tähän liittyen. Tämä liittyy kaikkiin niihin epäilyksiin, epävarmuuteen, epäselvyyksiin ja väärinymmärrykseen joka ympäröi hadithkirjallisuuden totuudenmukaisuutta. Esimerkiksi jotkut Muslimit jopa väittävät, että Haditheja ei kirjoitettu ylös ennen kuin monta vuotta Profeetan kuoleman jälkeen. Totisesti on olemassa Muslimeita joilla tuntuu olevat paljon epäilyksiä hadithien suhteen ja ovat kärkkäitä torjumaan hadithin näistä lähtökohdista. Mutta, itseasiassa, jos otamme aikaa tutkiaksemme hadithien historiaa ja säilytystä, tulemme välittömästi tunnistamaan sen, että kaikki nuo väitteet haditeja vastaan eivät saa tuekseen minkaanlaista tieteellistä näkökantaa. Ne eivät ole mitään muuta kuin valheellisia väittämiä jotka ovat tuleet Saatanalta ja joita Muslimit joilla on heikko ymmärtämys ja tieto ovat sallineet hiipiä sydämiinsä.

Antakaa minun kertoa vielä viimeisestä asiasta liittyen tähän varmuuden ehtoon. Kuten mainitsin aiemmin epäilykset ja väärinymmärrykset ovat todella vaarallisia ihmisen uskolle. Epäilys ja epävarmuus johtavat helposti Islamin jättämiseen, kuten edellä mainitsin.Niinpä jokaisen Muslimin tulisi tehdä parhaansa vartioidakseen itseään näiltä epäilyiltä ja pysyäkseen poissa näiltä epäilyksen lähteiltä, erityisesti jos heillä ei ole kattavaa ymmärtämystä Islamin tieteistä ja jos heillä ei ole tarpeeksi tietoa näiden väärinkäsitysten kumoamiseen. Niinpä jos henkilöllä on ystävä, vaikka jos hän olisikin Muslimi ystävä, joka jatkuvasti aiheuttaa epäilystä Allahista tai uskonnosta, niin silloin hänen tulisi pysyä poissa tämän “ystävän” luota vartioidakseen omaa uskoaan. Monet Muslimit tänä päivänä opiskelevat kursseja Islamista joita opettaa orientalistit ja heidän heikon Islamilaisen taustansa vuoksi he ovat vaikutusalttiita osalle siitä roskasta jota nämä orientalistit opettavat “tieteen” nimellä. Meidän tulisi pysyä poissa näistä asioista ja saada syvempi ymmärtämys Islamista niistä lähteistä joiden tiedämme olevat tosia.

Taas kerran, paras keino jolla voimme voittaa epäilyt ja väärinkäsitykset, Allahin Armon ja Johdatuksen jälkeen, on oikea tieto ja ymmärtämys uskonnosta. Kun ihmisellä on tämä, häneen eivät vaikuta heikot väitteet joita Islamin viholliset esittävät ja hän tulee olemaan, jos Allah suo, niiden ihmisten joukossa joita kuvataan Koraanissa: “Vain he pelkäävät Allahia Hänen orjiensa joukosta joilla on tietoa.” (Suuratu Faatir 35:28)

Kolmas Shahadan ehto on hyväksyntä eli al-qabuul. Jos henkilöllä on tietoa ja varmuus Shahadasta, hyväksynnän tulee seurata näistä kahdesta, niin kielen päällä kuin myös sydämessä ja teoissa, niissä kaikissa asioissa joissa Shahadah ilmenee. Kukahyvänsä kieltäytyy hyväksymästä Shahadaa ja sen seurauksia, vaikka hän tietäisikin että se on totuus ja on siitä varma, niin hän on silti epäuskova. Joskus tämä kieltäytyminen totuuden hyväksynnästä johtuu ylpeydestä, kateudesta tai muusta syystä. Joka tapauksessa Shahadah ei ole totuuden Shahadah ilman sen ehdotonta hyväksyntää.

Kaikki oppineet puhuvat tästä ehdosta yleisenä ehtona tavalla, jonka juuri mainitsin. Silti sillä on myös yksityiskohtaisempi luonto josta meidän tulisi olla tietoisia. Uskovan tulee hyväksyä mitähyvänsä Shahadah edustaakin. Tämä tarkoittaa myös, että hän uskoo kaikkeen mitä on sanottu Koraanissa ja Sunnassa ilman oikeutta valita mihin hän haluaa uskoa ja minkä hän haluaa torjua. Allah sanoo Koraanissa: “Uskotteko te vain osaan Kirjasta ja torjutte osan? Mikä muu on sellaisen palkka, jotka niin tekevät, kuin häpeä maallisessa elämässä; ja Tuomion Päivänä tuomitaan heidät perin julmaan rangaistukseen.” (Surah al-Baqarah 2:85)

Tämä on kohta josta Muslimin tulee olla tietoinen. Vaikka se ei olekaan sama kuin täysi totuuden hylkääminen, torjumalla osan totuudesta joka on tullut Allahilta, kumotaan uskon todistus.

Epäonneksi monut Muslimit tekevät tänäpäivänä näin monella eri tapaa. Vaikka kaikki nämä tavat eivät välttämättä johtaisikaan Islamin ulkopuolelle joutumista, ne ovat silti hyvin vaarallisia. Esimerkiksi jos he eivät pidä siitä, mitä on sanottu Koraanin säkeessä, he yksinkertaisesti jälleen-tulkitsevat säkeen heidän halujensa mukaan. Jos he eivät pidä jostain mitä on sanottu Hadithissa, he yksinkertaisesti toteavat että tämän hadithin täytyy olla heikko, vaikka he eivät olisikaan lainoppineita tällä alalla. Tämäntyyppinen käytös on kaukana todellisen Muslimin käytöksestä. Mitähyvänsä tuleekin Allahilta ja Hänen Sanansaattajaltansa , totuudenmukainen Muslimi uskoo siihen totuutena. Tämä kulkee käsikädessä uskontunnustuksen kanssa.

Tämän aiheen tärkeydestä johtuen jatkamme sitä ensikerralla, jotta voimme käydä sen läpi yksityiskohtaisemmin, In shaa Allah. Ja mainitakseni jälleen tärkeän asian josta puhuin jo aluksi, on todella tärkeää, että välttämättä emme osaa mainita näitä eri ehtoja kielellämme, mutta että täytämme kaikki nämä ehdot elämissämme.