Rukouksen hylkääminen

Kääntänyt Ummu Ahmed


 

Shahaadan (uskontunnustus) jälkeen, tärkein muslimin velvollisuus on suorittaa salaah (pakolliset rukoukset). Todellakin, salaah on asia, joka erottaa Muslimin ja kaafirin (uskottoman) [suurimman osan oppineita mukaan].

Profeetta, on sanonut; 'Ihmisen ja epäuskon välillä on (vain) rukouksen hylkääminen.' [Muslim] Hän, on myös sanonut; 'Ensimmäinen asia, josta (Allahin) palvelijalta kysytään (Tuomionpäivänä) on salaah. Jos se oli hyvä, sitten loputkin hänen teoistaan ovat hyviä, ja jos se oli huono, loputkin hänen teoistaan olivat huonoja.' [at-Tabarani]

Allah, subhaanahu wa ta'aala, ja sitten Hänen Profeettansa, Muhammad, korostivat salaan (rukouksen) tärkeyttä. Hän, subhaanahu wa ta'aala, on sanonut: "Mutta heidän jälkeensä tuli sellaisia, jotka laiminlöivät rukouksensa ja seurasivat himojaan. Siksi heidät heitetään Helvettiin." [Maryam 59]

Myös: "Jokainen sielu on vastuussa teoistaan, paitsi ne, jotka ovat Oikealla (ts. hurskaat tosiuskovaiset). Ollessaan Paratiisissa, he kyselevät toisiltaan syntisten kohtaloa: 'Mikä on saattanut teidät tulen ruoaksi?' Ja nämä vastaavat: 'Me emme kuuluneet niihin, jotka rukoilivat...'" [Al-Muddathir 38-43]

Joten teiltä kaikille, jotka olette hylänneet määrätyt rukoukset, kysymme: mikä tulee olemaan asemanne sinä kauheana päivänä kun Allah herättää teidät kuolleista? Tuomionpäivänä Profeetta, käännyttää teidät varmasti pois Hawdistaan , (Allas, "lampi"), missä tosiuskovaiset kokoontuvat hänen kanssaan, kaikki sen takia, koska olette hylänneet salaah'n! Onko tämä tilanne, jossa haluatte olla?

Hän, varmasti tuntee todelliset seuraajansa, jotka tunnistaa heidän ihojensa kirkkaudesta, tämän ollessa heidän Wudunsa (puhdistautuminen) jättämä jälki. Joten henkilö, joka hylkää salaan, on myös tunnistettavissa, koska hänessä ei ole Wudun jättämiä jälkiä!

Tiedä, että Allah, subhaanahu wa ta'aala, on kironnut Shaytaanin ja Tuomionpäivänä hänet heitetään Helvettiin, koska hän oli liian ylpeä kumartaakseen Aadamille, alayhi as-salaam, kun häntä käskettiin. Sellainen on hänen tilansa, joka jätti kumartamatta Allahia, subhaanahu wa ta'aala, ja oli tottelematta Hänen käskyjään, joten millainen se tulee olemaan hänelle, joka jätti kumartamatta salaassa?

Meidän tulisi vakavasti pohtia seuraavaa esimerkkiä, joka osoittaa kuinka huolissaan Khalifah Umar ibn al-Khattaab, oli alaisuudessaan olevien ihmisten asioista, etenkin heidän rukouksestaan. Kun häntä puukotettiin, hän vajosi maahan tajuttomana, ja kun hän, palasi tajuihinsa, ensimmäinen asia, jonka hän sanoi, oli, 'Rukoilivatko ihmiset? He sanoivat, 'Kyllä', johon hän vastasi, 'Ei Islamia hänelle, joka hylkää salaah'n.'

Jotkut Seuralaiset jopa olivat sitä mieltä, että salaah'n pakollisen velvollisuuden hylkääminen oli Kufrin teko! Ibn Masud, sanoi, 'Kuka jättää salaah'n, hänellä ei ole uskontoa (ts. hän ei ole Muslimi)' ja Abu Ad-Dardaa, sanoi, 'Hänellä, joka ei rukoile, ei ole Imaania (uskoa).'

Edellä mainituista haditheista ja Koraanin jakeista, voimme selvästi nähdä varoituksen koskien heitä, jotka hylkäävät salaah'n. Älä huijaa itseäsi uskomaan, että olet vielä nuori tai että olet liian kiireinen ansaitessasi elantoa perheellesi. Nämä tekosyyt eivät ole päteviä Herrasi edessä ja tämä on vaarallinen peli, jota pelaamme Maailmojen Herran kanssa. Jokainen sielu maistaa kuolemaa. Se voit jopa olla sinä seuraavan tunnin aikana, jos Allah, subhaanahu wa ta'aala, niin haluaa. Käytä hetkinen ajatellaksesi itseäsi ja sitä, kuinka olemme Allahin, Kaikkivaltiaan, Korkeimman, läsnäollessa. Haluammeko lähteä sellaisessa surkeassa tilassa, suorittamatta sellaista hetkellistä velvollisuutta? Allah, subhaanahu wa ta'aala, sanoo: "Ja Helvetti tuodaan lähelle tuona Päivänä, Päivänä, jona ihminen muistaisi, vaan kuinka muistaminen on enää silloin hyödyksi hänelle?" [A-Fajr: 23]

Tuomionpäivänä, ihminen muistaa hylänneensä salaah'n, ja itkee saadakseen palata maailmaan, jotta voisi rukoilla. Mutta ei ole paluuta. Nyt hänen täytyy seisoa Allahin edessä. Nyt hän ymmärtää, että: "..tuona päivänä ei kukaan rankaise niin kuin Hän." [Al-Fajr 25]

On surullista, että huomaa todellisen tilansa, ja silti jatkaa vanhoja tapojaan ja kääntyy pois. Jos me todella uskomme Allahiin ja Viimeiseen Päivään, jos me uskomme Tuomioon ja rangaistukseen, meidän tulisi ottaa Allahin käskyt erittäin vakavasti ja innokkaasti pyrkiä täyttämään ne. Meidän tulisi kiirehtiä rukoilemaan ja kumartua Allahille, karkottaen petollisen Shaytaanin kuiskaukset.

Tiedä, että Shaytaan on taitava saamaan salaah'n vaikuttamaan hankalalta tai energian tuhlaamiselta. Mutta tosiuskova tietää, että salaah on parhain mahdollisuus jokaiselle Muslimille saada syntinsä anteeksi, ansaita Allahin valtavia palkkioita ja päästä Jannah'aan, jonka Hän on luvannut kaikille niille, jotka kumartuvat ja polvistuvat Herralleen. He ovat niitä, jotka rakastavat totella Herransa käskyjä, ja jotka ovat alituisesti rukoilevat salaah'nsa.

Viimeisenä, huomioikaamme Allahin varoitus: "Kuka tekee enemmän väärin kuin hän, joka saadessaan muistutuksen Herransa merkeistä, kääntää niille selkänsä? Totisesti, kirouksemme kohtaa syntisiä." [As-Sajdah 22]

Ja muistakaa Allahin hyvät sanomat (käännös merkityksestä): "Totisesti, uskovaiset menestyvät. Ne, jotka nöyrtyvät rukoillessaan... (ts. suorittavat rukouksensa nöyryydellä keskittyen [khushuu])" [Al-Muminuun 1-2]

"..jotka tietävät kohtaavansa Herransa ja palaavansa Hänen luokseen." [Al-Baqarah 45-46]